Gdynia, Nabrzeże Pomorskie przy okręcie ORP „Błyskawica”