Badania
Badania
Dwóch mężczyzn w mundurach Wojska Polskiego
Doświadczenie filmu a doświadczenie traumy

Iga Pękala pisze o sensualnym oddziaływaniu filmu „Jutro idziemy do kina” i serialu „Polskie drogi”

grafika publikacji
Prowadzenie zajęć online a korzystanie z treści online

Dr Ksenia Kakareko z Działu Badań i Rozwoju Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego przybliża rozwiązania z zakresu prawa autorskiego dotyczącego treści online i sytuacji nauczania online.

fragment okładki publikacji Instytucje kultury w środowisku cyfrowym
Instytucje kultury w środowisku cyfrowym

Publikacja będąca pokłosiem jednej z odsłon Seminarium Audiowizualnego, spotkań dla profesjonalistów z sektora GLAM (galerie, biblioteki, archiwa, muzea).

grafika ilustrująca tekst
Creative Commons (CC)

Artykuł Elżbiety Delert przedstawia rozwój licencji Creative Commons oraz specyfikę historyczną i wykorzystanie w USA i środowisku międzynarodowym. Ostatnia część tekstu koncentruje się na prezentacji i analizie sytuacji licencji Creative Commons w polskim prawie.

Dozwolony użytek w dydaktyce | Otwarte zasoby edukacyjne

Monika Osmańska przedstawia problematykę wykorzystywania prac chronionych prawem autorskim w procesie dydaktycznym zgodnie z regulacjami polskiego prawa autorskiego. Autorka analizuje adekwatność polskich przepisów do nowych technologii informacyjnych i proponuje poprawki do polskiego prawa autorskiego. Porusza też kwestię otwartych zasobów edukacyjnych i tego, czy mogą one stanowić realną alternatywę dla dozwolonego użytku.

grafika ilustrująca tekst
Zniesławienie na Facebooku

Sylwia Wełyczko analizuje mechanizmy zniesławienia w przestrzeni internetowej, mediach społecznościowych i na Facebooku.

ilustracja tekstu
Organizacje zbiorowego zarządzania a utwory osierocone

Monika Osmańska analizuje w jaki sposób organizacje zbiorowego zarządzania mogą przyczynić się do rozwiązania problemu tzw. utworów osieroconych.

kadr z filmu Ostatni dzień lata, młoda kobieta sedzi na plaży nad mały ogniskiem
Ostatni dzień lata | W oczach Zachodu

Zapraszamy do lektury pierwszego artykułu z cyklu poświęconego zagranicznej recepcji polskich filmów. Prof. Barbara Giza, bazując na zbiorach FINA, przedstawi w nim najważniejsze osiągnięcia polskiego kina widziane oczami zagranicy, często zaskakująco odmiennie od polskich interpretacji. Cykl otwiera tekst dotyczący recepcji „Ostatniego dnia lata” Tadeusza Konwickiego – filmu, który w 2018 roku obchodzi sześćdziesiątą rocznicę premiery.

kadr z filmu Popiół i diament, Zbigniew Cybulski nachyla się nad tacką ze szklankami wódki
Popiół i diament. Część pierwsza 1959-89 | W oczach Zachodu

Zapraszamy do lektury artykułu z cyklu poświęconego zagranicznej recepcji polskich filmów. Prof. Barbara Giza, bazując na zbiorach FINA, przedstawi w nim najważniejsze osiągnięcia polskiego kina widziane oczami zagranicy, często zaskakująco odmiennie od polskich interpretacji. Tym razem przeanalizowane zostały recenzje i artykuły poświęcone kultowemu, nagradzanemu filmowi „Popiół i diament” Andrzeja Wajdy.

abstrakcyjna ilustracja Syda Breslauera
Reusing, remixing and recycling | Anglojęzyczna publikacja FINA

Przeczytaj anglojęzyczną publikację na temat ponownego wykorzystania materiałów filmowych i audiowizualnych. Jest ona owocem konferencji poświęconej temu, jak instytucje kultury i ich odbiorcy mogą wykorzystywać istniejące zbiory audiowizualne i filmowe w czasach gwałtownego rozwoju technologii cyfrowych i Internetu.