Aktualności
Przewodnik audiowizualny online. Warsztaty nie tylko filmowe
Data publikacji: 31 / 08 / 2020

Przewodnik audiowizualny online. Warsztaty nie tylko filmowe

Czym są i jak odbierać współczesne media takie jak TikTok czy vlogi? Przewodnik audiowizualny pomoże uporządkować tę dynamicznie zmieniającą się materię

Żyjemy w czasach kultury audiowizualnej. Zewsząd otaczają nas obrazy i dźwięki. Chodzimy do kina. Oglądamy filmy i seriale w Internecie. Zachwycamy się teledyskami i nagraniami z koncertów. Bacznie przyglądamy się reklamom. Codziennie korzystamy z Instagrama, TikToka i innych mediów społecznościowych. Śledzimy vlogi. To właśnie one, wszystkie te media, z reguły pozwalają nam dzisiaj lepiej poznać i zrozumieć świat. Nie zawsze jednak posiadamy właściwe kompetencje do ich odbioru. A rzeczywistość audiowizualna, mimo iż bardzo często wspaniała, rozwijająca i poszerzająca nasze horyzonty, potrafi również nieść ze sobą całkiem sporo pułapek. Do udziału w zajęciach online z cyklu PRZEWODNIK AUDIOWIZUALNY. WARSZTATY NIE TYLKO FILMOWE zapraszamy zatem zorganizowane grupy uczniów w wieku 12-19 lat. W czasie angażujących warsztatów wspólnie przyjrzymy się rzeczywistości medialnej, w której razem funkcjonujemy każdego dnia, zdobywając przy tym umiejętność analizy i krytycznego odbioru nie tylko filmów, ale także innych utworów audiowizualnych.

Wszystkie tematy i problemy poruszane podczas zajęć są zgodne z podstawą programową i mogą posłużyć także jako rodzaj wstępu i przygotowania do matury lub egzaminu kończącego edukację w szkole podstawowej.

Udział w zajęciach:

Zajęcia przewidziane są w formie online – nauczyciel i uczniowie uczestniczą w warsztatach indywidualnie w domu lub w szkole. Warunkiem jest posiadanie przez uczestników i uczestniczki odpowiedniego sprzętu: laptopa, smartfona lub tabletu z dostępem do kamery, mikrofonu i Internetu.

Po potwierdzeniu zapisu, najpóźniej na 1 dzień przed terminem planowanych warsztatów, opiekunowie grup otrzymają link, który umożliwi ich klasie dostęp do zajęć.

Zapisy: https://forms.nina.gov.pl/przewodnik-audiowizualny/

Limit miejsc: 25-30 osób

Czas trwania warsztatów: ok. 2,5-3 godzin

Godziny: 11.00-14.00

Uwaga! Jedna grupa może zarezerwować maksymalnie 2 warsztaty. Jeden warsztat trwa 3 godziny zegarowe z przerwami i pozwala na opracowanie jednego tematu.

Terminy:

23 września (środa)

30 września (środa)

7 października (środa)

16 października (piątek)

19 października (poniedziałek)

28 października (środa)

4 listopada (środa

9 listopada (poniedziałek)

18 listopada (środa)

25 listopada (środa)

2 grudnia (środa)

7 grudnia (poniedziałek),

16 grudnia (środa)

Proponowane tematy:

  1. AUDIOWIZUALNOŚĆ. ZWROTY I PRZEŁOMY

Co oznacza termin audiowizualność? Jak pod wpływem kolejnych wynalazków, by wymienić tylko fotografię, film, telewizję, komputer czy – wreszcie – Internet, zmieniał się nasz sposób opisu i rozumienia rzeczywistości? Podczas warsztatów razem z uczniami wspólnie zastanowimy się więc nad historią audiowizualności i porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób najważniejsze przełomy technologiczne ukształtowały nasz dzisiejszy odbiór kultury.

  1. W STRONĘ POPKULTURY

Do czego może nam się przydać wiedza o superbohater(k)ach? Dlaczego rozumienie popkultury jest ważne? Czy i w jaki sposób wpływa ona na nasze wybory, gusty i zachowania? W czasie zajęć, wraz z uczestnikami warsztatów, wspólnie przyjrzymy się więc najczęstszym praktykom i wątkom obecnym w popkulturze. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób kształtuje ona nasz odbiór otaczającej nas rzeczywistości.

  1. POŚRÓD OBRAZÓW

Co mówią do nas obrazy? W jaki sposób możemy sobie poradzić z ich wszechobecnością w dzisiejszym świecie? Dlaczego warto jest przyglądać się im z uwagą? W czasie zajęć razem z uczniami poznawać zatem będziemy dobre praktyki związane z analizą przekazów wizualnych – m.in. malarstwa, plakatów filmowych, fotografii czy komunikacji reklamowej.

  1. W ŚWIECIE (NOWYCH) NOWYCH MEDIÓW

Świat (nowych) nowych mediów jest światem ciągłych przemian. Jakie istotne nowości pojawiły się w nim w ostatnim czasie? W jakim sposób wpłynęły one na naszą komunikację? Co łatwiej jest nam powiedzieć korzystając z nowych środków wyrazu, a kiedy ich stosowanie prowadzić może to do nieporozumień? Wraz z uczestnikami warsztatów rozmawiać zatem będziemy o tym, co stanowi wyróżnik języka najnowszych mediów, wykorzystując do tego chociażby przykład emoji, portali społecznościowych czy innych zjawisk charakterystycznych dla współczesnego Internetu.

  1. MIĘDZY MEDIAMI

Czy media wzajemnie się przenikają? Co jest charakterystyczne dla zjawiska intermedialności? Jakie wyzwania stawiają przed twórcami kolejne przemiany technologiczne i jakie konsekwencje są z nimi związane? W czasie warsztatów wspólnie zastanawiać się więc będziemy nad tym, w jaki sposób kultura cyfrowa, Netflix czy Instagram przenikają i transformują bardziej tradycyjne światy filmu, literatury i sztuki.

  1. CZEGO CHCĄ EKRANY?

Czy to, co widzimy na ekranie, zawsze jest prawdą? W jaki sposób możemy się o tym przekonać? Dlaczego przekazy medialne tak często stają się narzędziem manipulacji? Wraz z uczestnikami zajęć ćwiczyć zatem będziemy kompetencje krytycznego odbioru różnego rodzaju treści audiowizualnych i wspólnie przyjrzymy się metodom perswazji stosowanym m.in. w przekazach reklamowych, filmach czy postach pojawiających się w mediach społecznościowych.

  1. O DEZINFORMACJI

Dlaczego w morzu informacji otaczającym nas na co dzień pływa tak dużo śmieci? Jak w nim nie utonąć? Co sprawia, że tak łatwo dajemy się uwodzić docierającym do nas zewsząd pseudoinformacjom? W czasie zajęć razem z uczniami wspólnie porozmawiamy więc o tym, jakie konsekwencje dla naszego patrzenia na świat mogą nieść ze sobą takie zjawiska jak m.in. bańki informacyjne czy wszechobecność fake newsów. Zastanowimy się też nad tym, w jaki sposób wykorzystywać nasze kompetencje medialne, aby lepiej funkcjonować w czasach postprawdy.

  1. MEDIA WOBEC STEREOTYPÓW

Czy możemy obwiniać media za szerzenie stereotypów? A może ich działania stanowią tyko bierne odzwierciedlenie treści obecnych w społeczeństwie? W jakim stopniu to właśnie przekazy medialne kształtują nasz sposób myślenia o innych? W czasie zajęć wspólnie z uczniami rozpoznawać więc będziemy klisze, uproszczenia i schematy najczęściej pojawiające się we współczesnych filmach, serialach czy przekazach reklamowych, zastanawiając się przy tym nad skutecznymi sposobami ich przełamywania.

  1. W KULTURZE REMIKSU

Czy każdy z nas może być dzisiaj twórcą? Czym jest remiks i do czego może nam się przydać? Czy praktyka ta jest obecna tylko w muzyce? W czasie zajęć przyglądać się zatem będziemy przykładom różnych działań związanych z remiksowaniem, a także zastanowimy się nad tym, w jaki sposób takie zjawiska jak intertekstualność, reuse czy medialny recycling kształtują obecnie naszą współczesną rzeczywistość audiowizualną.

Prowadzący

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS. Współtwórca i wykładowca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i biznesowych. Ekspert w obszarze edukacji, kultury młodzieżowej, zmian generacyjnych, komunikacji w (nowych) nowych mediach i trendów w popkulturze. Prowadzi szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji medialnej, (pop)kulturowej i filmowej, a także myślenia projektowego  i tworzenia innowacji społecznych. Współpracuje m.in. z Centrum Edukacji Obywatelskiej, Against Gravity, Fundacją Szkoła z Klasą, Uniwersytetem Dzieci, Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, KinoSzkołą i Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

 

fot. Dominika Podgórzak / FINA