Projekt
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

nicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim prowadzona przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu.

nicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim prowadzona przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu.

29.05.2023

REKRUTACJA DO UCZELNI PARTNERSKICH

 W pliku załączonym poniżej przypominamy Listę Szkół Partnerskich, które zadeklarowały możliwość zwolnienia laureatów, a w niektórych przypadkach także finalistów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia na wybrane kierunki.

Szkoły Partnerskie

 


19.05.2023

INDEKSY NA UCZELNIE

Dla Laureata 1. Miejsca została ufundowana nagroda specjalna, jaką jest przyznanie rocznego stypendium na naukę w WARSZAWSKIEJ SZKOLE FILMOWEJ.

 

Ponadto, zgodnie z informacjami podanymi w Informatorze, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji w celu wyłonienia osób, które otrzymają uprawnienia w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na następujące uczelnie:

– Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego działająca w ramach Uniwersytetu Śląskiego,

– Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera (PWSFTviT) w Łodzi,

– Uniwersytet Jagielloński.


Ogólne zasady dotyczące wszystkich (trzech) uczelni:

 1. Rekrutacja trwa przez tydzień – zaczyna się 19 maja (piątek), a kończy 25 maja (czwartek). Zgłoszenia można przesyłać do 25 maja do godziny 23:59:59.
  2. Chęć skorzystania z uprawnienia należy przesyłać drogą mailową na adres: olimpiada@fina.gov.pl.
  3. Potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia. Jeśli uczestnik nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia, powinien skontaktować się z organizatorem Olimpiady dzwoniąc pod numer 22 182 47 68. Potwierdzenia zgłoszeń wysłanych 20 i 21 maja (sobota i niedziela), będą przesłane w poniedziałek (22 maja).
  4. Zgłoszenie nie ma sformalizowanego kształtu, wystarczy wysłać wiadomość „Chciałabym/chciałbym skorzystać ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego do…”.
  5. Uprawnienie otrzyma osoba, która spełni wszystkie powyższe warunki oraz znajduje się na najwyższym miejscu na liście laureatów VII edycji Olimpiady spośród osób, które wyraziły chęć otrzymania danego uprawnienia.
  6. Można zgłosić chęć skorzystania ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na więcej niż jedną uczelnię. W takim wypadku należy wyraźnie wskazać kolejność uczelni, na jakiej zależy laureatowi. Niezależnie od podanej liczby szkół, uczestnikowi zostanie przyznane maksymalnie jedno uprawnienie.
  Przykład: uczestnik, który jest na 10. miejscu zgłosił chęć otrzymania zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego do dwóch szkół: Szkoły Filmowej w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tej kolejności). Uczestnik otrzyma uprawnienie do Szkoły Filmowej w Łodzi, jeśli osoby na wyższych miejscach w rankingu po III etapie nie wyczerpały puli dostępnych miejsc. Wtedy uczestnik nie jest brany pod uwagę przy rozdysponowaniu „indeksów” na Uniwersytet Jagielloński.
  7. 1 czerwca (czwartek), drogą mailową, zostaną wysłane wyniki rekrutacji do uczestników, którzy zgłoszą chęć skorzystania z którejkolwiek z nagród.


Szczegółowe zasady:

Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego (Uniwersytet Śląski w Katowicach)
Nagroda w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.
Liczba dostępnych uprawnień: 1 (Najlepszy Laureat)

Z nagrody można skorzystać jeden raz – w roku uzyskania świadectwa dojrzałości lub w roku następnym, niezależnie od roku uzyskania tytułu Laureata.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Filmowa, Telewizyjna i Teatralna im. Leona Schillera (PWSFTviT) w Łodzi
Nagroda w postaci zwolnienia z I etapu postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. A zatem Uczestnik będzie podchodzić od razu do II etapu rekrutacji.
Liczba dostępnych uprawnień: 2 (Najlepszych Laureatów*)

*Zwolnienie z I etapu rekrutacji może też dotyczyć maturzystów z lat wcześniejszych oraz laureatów konkursu z ubiegłych lat, ale w danej rekrutacji na studia może przystąpić tylko 2 laureatów.

 

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nagroda w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.
Liczba dostępnych uprawnień: 3 (Najlepszych Laureatów)

Wynik Laureata uwzględnia się w postępowaniu rekrutacyjnym na studia wyłącznie w roku kalendarzowym uzyskania świadectwa maturalnego oraz tytułu Laureata.

 

Osobom, które otrzymają uprawnienia, zostaną przesłane stosowne zaświadczenia. Otrzymanie zaświadczenia nie zwalnia laureata z dopełnienia procedur rekrutacyjnych obowiązujących na danej uczelni (zazwyczaj jest to rejestracja w systemie i przesłanie dokumentów).

 

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyższe określane są przez uczelnie i podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej uczelni. Z roku na rok mogą one ulegać zmianie, dlatego uczestnicy, a w szczególności ci, którzy nie zdają egzaminu maturalnego w tym samym roku, w którym otrzymują tytuł laureata lub finalisty, zobowiązani są do samodzielnego sprawdzania informacji dotyczących przyjęć Olimpijczyków na studia.

 


15.05.2023

Poniżej przedstawiamy daty partnerskich festiwali filmowych:

63. Krakowski Festiwal Filmowy 28.05-04.06 Kraków
02.06-18.06 online
Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film” 12.06-17.06 Koszalin
23. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty 20.07-30.07 Wrocław
20.07-06.08 online
17. Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi 29.07-06.08 Kazimierz Dolny
48. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych Gdynia 18.09-23.09 Gdynia
15. Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW 27.09-30.09 Gdynia
14. Festiwal Kamera Akcja 12.10-15.10 Łódź
14. American Film Festival 07.11-12.11 Wrocław
30. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima 21.11-26.11 Kraków
41. Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!! 26.11-03.12 Poznań

 

Prosimy o śledzenie komunikatów na naszej stronie. Na bieżąco będziemy informować o nagrodach dla Laureatów/Finalistów przyznawanych przez partnerów Olimpiady.

W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych akredytacji/karnetów, o przyznaniu nagrody decydować będzie miejsce w rankingu III etapu Olimpiady oraz udział we wcześniejszych festiwalach.


12.05.2023

WYNIKI OSTATECZNE Z III ETAPU

Prezentujemy wyniki ostateczne III etapu po rozpatrzeniu odwołań przez Komitet Główny.

III ETAP WYNIKI OSTATECZNE

Zgodnie z regulaminem tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników III etapu, którzy zdobyli najwięcej punktów. Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł Finalisty.

Tytuły Laureata Pierwszego, Drugiego, Trzeciego, Czwartego i Piątego miejsca otrzymują:

 1. Adrian Rębisz – Laureat Pierwszego Miejsca (77 pkt.)
  2. Jakub Matuła – Laureat Drugiego Miejsca (69 pkt.)
  3. Zofia Haciska – Laureatka Trzeciego Miejsca (66 pkt.)
  4. Maksymilian Wieczorski – Laureat Czwartego Miejsca (64 pkt.)
  5. Bartosz Russel – Laureat Piątego Miejsca (63 pkt.)

W przypadku wyników ex aequo o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za I część III etapu (praca pisemna o charakterze argumentacyjnym). Jeżeli po przyjęciu dodatkowego kryterium Uczestnicy wciąż zajmują miejsca ex aequo, wtedy o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za II część III Etapu (odpowiedź ustna na wylosowane pytania).

Wszystkim Finalistom i Laureatom Olimpiady serdecznie gratulujemy!

 


26.04.2023

Zapraszamy serdecznie na Krakowski Festiwal Filmowy!

 1. Krakowski Festiwal Filmowy odbędzie się w kinach od 28 maja do 4 czerwca oraz online od 2 do 18 czerwca 2023 roku.

 

Dla Finalistów przygotowaliśmy karnety online na platformę festiwalową na 10 seansów, a dla Laureatów karnety do kin.

Uwaga! W wyniku odwołań może ulec zmianie pozycja w rankingu, a w związku z tym przyznany tytuł Finalisty/Laureata i forma nagrody.


24.04.2023

Szanowni Państwo,
Prezentujemy wyniki wstępne III etapu VII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

III ETAP WYNIKI WSTĘPNE

Zgodnie z Regulaminem tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników III etapu, którzy zdobyli najwięcej punktów. Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł finalisty.
– w przypadku wyników ex aequo o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za pracę pisemną o charakterze argumentacyjnym.
– jeżeli po przyjęciu dodatkowego kryterium Uczestnicy wciąż zajmują miejsca ex aequo, wtedy o decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedź ustną na wylosowane pytania.
– jeżeli po przyjęciu drugiego dodatkowego kryterium Uczestnicy wciąż zajmują miejsca ex aequo, wtedy o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za przeprowadzenie wywiadu i jego redakcję.
– jeżeli po przyjęciu trzeciego dodatkowego kryterium Uczestnicy wciąż zajmują miejsca ex aequo, wtedy Organizator przyznaje tytuły ex aequo tym uczestnikom.

Wszystkim finalistom i laureatom Olimpiady serdecznie gratulujemy!

Zgodnie z § 9 Regulaminu Olimpiady, Uczestnik ma prawo złożenia odwołania do Komitetu Głównego.
Odwołania składa się pisemnie – listem poleconym do Komitetu Głównego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) z jednoczesnym powiadomieniem pocztą elektroniczną (warunek konieczny) na adres olimpiada@fina.gov.pl lub oddając je osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym.


17.03.2023

Szanowni Państwo,

Poniżej przekazujemy informacje organizacyjne o III etapie:

Część I i II – praca o charakterze argumentacyjnym i odpowiedzi ustne:

a) 23.03.2023, czwartek

08:45 – logowanie kodem na spotkanie zoom w celu napisania pracy o charakterze argumentacyjnym. [sprawdzanie tożsamości, udostępnienie ekranów, uruchomienie platformy egzaminacyjnej CKC (tak, jak to było w drugim etapie)].

Osoby, które napiszą pracę na platformie bez wcześniejszego połączenia się z Komisją przez zoom, lub które nie dołączą do spotkania punktualnie o 08:45 zostaną zdyskwalifikowane.

09:00 – 11:00 – pisanie pracy o charakterze argumentacyjnym (120 min.). Jeżeli uczestnik zakończy pisanie wcześniej, komunikuje się z Organizatorem na czacie, po czym może opuścić spotkanie.

11:45 – 16:35 – odpowiedzi ustne 

b) 24.03.2023, piątek

09:25 – 15:15 – odpowiedzi ustne 

Przykładowy przebieg odpowiedzi ustnej jednego Uczestnika:

11:45 – 11:50 – połączenie z Zoomem, sprawdzenie tożsamości, losowanie zestawu pytań, udostępnienie pytań Uczestnikowi na czacie,

11:50 – 13:15 – przygotowanie do odpowiedzi (25 min.): analiza tekstu kultury (tekst, plakat albo scena filmowa), można robić notatki na kartce, z których będzie można korzystać rozmawiając z komisją,

13:15 – 13:30 – odpowiedź Uczestnika (15 min.) przed komisją.

HARMONOGRAM ODPOWIEDZI (23 I 24.03)

Część III – wywiady z Gośćmi Specjalnymi

c) 30.03.2023, czwartek

14:30 – 15:00 – losowanie Gościa Specjalnego oraz godziny rozmowy

d) 01.04.2023, sobota

 1. Spotkanie w Zoomie

09:55 – pierwszy Uczestnik loguje się na spotkanie

10:00 – 12:35 – wywiady (10 min.)

(Uczestnik pozna swoją godzinę wejścia na spotkanie po losowaniu Gościa)

10:10 – 15:05 – redakcje wywiadów na platformie egzaminacyjnej CKC (150 min.)

Przykładowy przebieg wywiadu Uczestnika, który wylosował godz. 10:00:

09:55 – logowanie KODEM na spotkanie Zoom, weryfikacja tożsamości, włączenie przez Uczestnika nagrywania w Zoomie.

10:00 – 10:10 – przeprowadzanie wywiadu z Gościem. UWAGA – Organizator nie zapewnia Uczestnikom nagrania do redakcji, należy zrobić to samodzielnie.

10:10 – rozpoczęcie redakcji wywiadu (udostępnienie ekranu, następnie logowanie na platformę egzaminacyjną i rozpoczęcie pisania.)

Uczestnik może korzystać z przeglądarki internetowej, nie może korzystać z mediów społecznościowych ani komunikatorów. Jeżeli skończy pisać wcześniej, komunikuje się z Organizatorem na czacie i może opuścić spotkanie.

Szczegółowy harmonogram godzinowy – wywiady zostanie wysłany po losowaniu.

Sprzęt potrzebny uczestnikowi do III etapu:

– komputer, kamerę, głośniki lub słuchawki, dyktafon;

– stabilny Internet, zainstalowane: Zoom oraz Google Chrome lub Firefox;

– telefon.

Dyskwalifikacja

Przewodniczący Komisji może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Wyniki

Zgodnie z Regulaminem, wyniki wstępne opublikujemy około 25.04.

Problemy techniczne

Istotne problemy związane z działaniem komputera, Internetu lub platformy należy zgłaszać od razu po zauważeniu problemu (505 613 546).


14.03.2023

Publikujemy listę Gości Specjalnych VII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej:

Jacek Bławut

Jacek Janczewski

Jacek Petrycki


09.03.2023

Publikujemy zakres tematyczny do pytań otwartych obowiązujący w trakcie III etapu VII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej:

 • Kino współczesne.
 • Mistrzowie polskiej animacji.
 • Film dokumentalny – teoria, historia, poetyka.
 • Seriale: od telenoweli do Netfliksa.
 • Produkcja, promocja i dystrybucja przekazów audiowizualnych.
 • Przenikanie się starych i nowych mediów.
 • System medialny w Polsce.
 • Etyka i język przekazu dziennikarskiego.
 • Retoryka i manipulacja w mediach – zasady i techniki.
 • Cechy komunikacji masowej i komunikowania publicznego.

02.03.2023

Organizator Olimpiady Wiedzy o Filmie komunikacji Społecznej Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny podjął decyzję o organizacji III etapu w całości w formie cyfrowej.

W związku z tym, zostały wprowadzone zmiany w Regulaminie Olimpiady w par. 7. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Osoby, które nie wysłały załączników, prosimy o niezwłoczne wysłanie skanu i oryginału:

Po napisaniu prac pisemnych należy do nas wysłać:

Uczestnicy, którzy postanowią użyć cytatów w swojej pracy pisemnej, a dostarczyli już do biura organizatora załącznik nr 8 bez wskazania źródeł cytatów, powinni zaktualizować dokument niezwłocznie i wysłać na adres:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa


28.02.2023

WYNIKI OSTATECZNE Z II ETAPU

Prezentujemy wyniki ostateczne II etapu po rozpatrzeniu odwołań przez Komitet Główny.
Na zielono zaznaczyliśmy kody osób, które zakwalifikowały się do III etapu.

WYNIKI OSTATECZNE II ETAP

Uprzejmie informujemy o zmianie treści załącznika nr 8. Jednocześnie przypominamy o konieczności przesłania Załącznika 8 i 9 skanem oraz listem poleconym na adres Organizatora.


14.02.2023

Dziękujemy za przesłane odwołania. Odpowiedzi zostaną udzielone przez Komitet Główny zgodnie z zapisami w Regulaminie. Następnie (około 27.02) opublikujemy wyniki ostateczne oraz przekażemy informacje formalne i organizacyjne o III etapie.


07.02.2023

Wyniki II etapu

Prezentujemy wyniki II etapu VII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Na zielono zaznaczyliśmy kody osób, które zakwalifikowały się do III etapu.

WYNIKI II ETAPU

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do III etapu serdecznie gratulujemy!

W drugim etapie można było zdobyć łącznie 180 punktów:– 40 pkt – pytania zamknięte,– 20 pkt – analiza i interpretacja plakatu filmowego,– 35 pkt – analiza i interpretacja sceny z filmu,

– 85 pkt – zadanie projektowe.

Uczestnicy 170, 331 i 228 uzyskali sumarycznie ten sam wynik – 142 punkty.

Zgodnie z §6 ust. 41 Regulaminu Olimpiady (Do III Etapu Olimpiady przechodzi 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II Etapie Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte w II Etapie.) do III etapu nie przechodzi uczestnik 228, ponieważ uzyskał najmniej punktów z pytań otwartych.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Olimpiady, Uczestnik ma prawo złożenia odwołania do Komitetu Głównego. Odwołania składa się pisemnie – listem poleconym do Komitetu Głównego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) z jednoczesnym powiadomieniem pocztą elektroniczną (warunek konieczny) na adres olimpiada@fina.gov.pl lub oddając je osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym.


17.01.2023

Wyniki II etapu

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Komisja Oceniająca ma 20 dni na podanie ocen, a Komitet Główny 5 dni, od otrzymania wyników od Komisji, na zatwierdzenie wyników.

W związku z powyższym – ok.  środy 08.02. 2023 r. na stronie powinny zostać opublikowane wyniki.


12.01.2023

Przebieg II etapu  Olimpiady w formie zdalnej
II etap odbędzie się 13 stycznia 2023 r. (piątek) o godzinie 10:00. Osoby spóźnione nie zostaną dopuszczone do testu.

13 stycznia najpóźniej o godzinie 9:45 uczestnik powinien połączyć się ze swoją Komisją za pomocą platformy Zoom wpisując swój kod w miejscu przeznaczonym na imię/login.

DANE DO LOGOWANIA SĄ TAKIE SAME JAK W PIERWSZYM ETAPIE OLIMPIADY

/W razie, gdyby ktoś zapomniał jaki ma login lub hasło prosimy o pilny kontakt na adres olimpiada@fina.gov.pl/

LINKI DO SPOTKAŃ W APLIKACJI ZOOM BĘDĄ WYSŁANE DZIŚ DO GODZ. 20:00.

Każdy uczestnik przystępuje do testu w miejscu zamieszkania lub w innym dogodnym dla siebie miejscu, korzystając ze swojego sprzętu.
II etap rozpoczyna się punktualnie o 10:00. Osoby spóźnione nie będą dopuszczone do testu, dlatego tak ważne jest wcześniejsze dołączenie do spotkania na platformie Zoom. Warto zaznaczyć, że Uczestnicy nie rozpoczynają pisania testu „automatycznie” o godzinie 10:00, ale czekają na wyraźny znak Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący z różnych przyczyn może opóźnić moment rozpoczęcia rozwiązywania testu. Nie należy się jednak niepokoić, w razie takiej sytuacji Uczestnicy nadal będą mieli na rozwiązanie obydwu części testu 130 minut.

Struktura testu
II Etap odbywa się formule testu zawierającego: 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.
 W pierwszej kolejności uczestnik będzie odpowiadał na pytania zamknięte. Będą one podzielone na podstrony. Na każdej podstronie znajdować się będą dwa pytania. A zatem łączna liczba podstron wyniesie 20. Po przejściu do następnej podstrony nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszej. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania zamknięte wynosi 40.

Po zakończeniu rozwiązywaniu części testu z pytaniami zamkniętymi uczestnik będzie mógł przejść do części z pytaniami otwartymi, którymi są: analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza i interpretacja sceny filmowej. Podczas odpowiadania na pytania otwarte plakat będzie stale widoczny, a fragment filmowy będzie można obejrzeć kilka razy. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania otwarte to 55 (20 punktów za pierwsze i 35 za drugie). O kolejności odpowiedzi na pytania otwarte decyduje uczestnik.

Dyskwalifikacja
Przewodniczący Komisji Okręgowej może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Wyniki
Na wynik końcowy każdego uczestnika składać się będzie suma punktów ze wszystkich konkurencji II etapu:
– praca projektowa – max. 85 pkt
– test z pytaniami zamkniętymi – max. 40 pkt; jedno pytanie = jeden punkt
– dwa pytania otwarte – max. 55 pkt

Łącznie w II etapie uczestnik może zdobyć maksymalnie 180 punktów.


5.01.2023

Szanowni Państwo!

 1. Skany zgód wizerunkowych i zgody licencyjnej powinny bezwzględnie dotrzeć do nas wraz z zadaniem projektowym do dnia 9 stycznia do godzin 12:00.
 2. Przypominamy, że zgody wizerunkowe i zgoda licencyjna to jedyne dokumenty, które podpisują Państwo prawdziwym imieniem i nazwiskiem.

Oryginały tych dokumentów powinny być wysłane do FINA na adres:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

z dopiskiem „Olimpiada”

w przyszłym tygodniu, najlepiej z datą nadania 9.01.2023, czyli np. w poniedziałek po południu/ wieczorem.

 1. Spodziewamy się od Państwa zadania projektowego w formacie folderu zip, który będzie podpisany kodem uczestnika, ale warto, by każdy plik, każda karta, miał w nazwie kod uczestnika.
 2. Jeżeli w filmie nie ma napisów, a nie były obowiązkowe, ponieważ miał być to fragment filmu, proszę umieścić  kod w nazwie pliku. Dodatkowo można umieścić planszę z tym kodem jako pierwszy kadr filmu.
 3. Zdjęcia należy wkleić do załącznika nr 2 opisanego jak wyżej, jest tam na nie specjalne miejsce.  Jeżeli dodatkowo decydują się Państwo załączyć zdjęcia jako osobne pliki wyższej rozdzielczości, co nie jest obowiązkowe, należy je podpisać kodem w nazwie pliku.

 

Jeżeli zdecydowali się Państwo na elektroniczny transfer danych warto skompresować folder.

Warto także wcześniej upewnić się czy rozmiar pliku /folderu, który Państwo przygotowali przewidziany jest w darmowej wersji danego serwisu transferu danych oraz czy serwis spełnia normy bezpieczeństwa. Należy pamiętać, że za bezpieczeństwo danych, także danych osobowych osób trzecich, do momentu przekazania materiałów do FINA odpowiada Uczestnik Olimpiady.


27.12 2022

Zgodnie z Regulaminem, aby przystąpić do testu w II etapie, warunkiem koniecznym jest przesłanie kompletnego zadania projektowego do 09 stycznia 2023 r. do 12:00. Szczegóły o pracy zostały opisane w NIEZBĘDNIKU OLIMPIJCZYKA.

Przed wysłaniem zadania projektowego, upewnijcie się, że Wasza praca zawiera wszystkie zadania. Komisja będzie sprawdzała wyłącznie komplety prac.

Kilka ważnych dat:

09 stycznia 2023, 12:00 – ostateczny termin nadesłania autorskiej pracy projektowej
– 10 stycznia 2023 – mail z danymi do logowania na platformę egzaminacyjną i platformę Zoom oraz szczegółowymi instrukcjami
– 11 stycznia 2023, 10:00 lub 18:00 – próba techniczna (podejście obowiązkowe)
– 13 stycznia 2023, 10:00 – II etap Olimpiady
(UWAGA! osoby spóźnione nie będą mogły wziąć udziału w teście)

Sprzęt potrzebny uczestnikowi do testowej części II etapu:
– komputer wyposażony w kamerę i stabilne łącze internetowe;
– na komputerze powinny być zainstalowane: program Zoom oraz przeglądarka internetowa Google Chrome lub Firefox;
– głośniki lub słuchawki.
Uczestnik podczas sesji testowej II etapu powinien mieć zapewniony dostęp do telefonu (pod numerem podanym w zgłoszeniu uczestnictwa).

Próba techniczna (szczegóły):

– Uczestnik może wybrać godzinę: 10:00 lub 18:00;

– należy dołączyć do spotkania na Zoomie odpowiednio o 9:45 lub 17:45;

– podczas próby technicznej Uczestnik powinien korzystać z tego samego sprzętu, którego będzie używał podczas właściwego testu.

Przebieg drugiej części II etapu (właściwy test)

– Uczestnicy dopuszczeni do testu zostaną podzieleni między 10 Komisji Okręgowych.

– Uczestnik musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, który należy okazać do kamery na prośbę Przewodniczącego Komisji Okręgowej.

– Uczestnik przystępuje do testu w miejscu zamieszkania lub w innym dogodnym dla siebie miejscu, korzystając ze swojego sprzętu.

– Połączenie się z Komisją Okręgową przez Zooma wymagane jest również w przypadku podejścia do części testowej w szkole pod opieką nauczyciela.

13 stycznia najpóźniej o 9:45 Uczestnik powinien połączyć się ze swoją Komisją za pomocą Zooma wpisując swój kod w polu IMIĘ/LOGIN. Ważne jest wcześniejsze dołączenie do spotkania, osoby spóźnione nie będą dopuszczone do testu.

II etap rozpoczyna się punktualnie o 10:00

Struktura testu
Test zawiera 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.

Pytania zamknięte będą podzielone na 20 podstron po 2 pytania. Po przejściu do następnej podstrony nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszej. Po zakończeniu części z pytaniami zamkniętymi Uczestnik przechodzi do pytań otwartych.

Pytania otwarte to analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza i interpretacja sceny filmowej. Kryteria punktacji za te zadania opisane są w Informatorze. O kolejności odpowiedzi na pytania otwarte decyduje uczestnik.

Na udzielenie odpowiedzi uczestnik ma łącznie 130 minut (30 minut na pytania zamknięte, 100 minut na pytania otwarte). Jeśli uczestnik skończy rozwiązywać pytania zamknięte przed upływem 30 minut, na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte ma także równo 100 minut.

Dyskwalifikacja
– Podczas rozwiązywania testu nie można korzystać z żadnych pomocy, które mogłyby podać w wątpliwość samodzielność pracy.

– Od rozpoczęcia testu (wyświetlenia się pierwszej podstrony z pytaniami) zabronione jest przechodzenie do innych okien lub kart w przeglądarce internetowej. Każdy taki ruch będzie automatycznie odnotowany przez platformę egzaminacyjną i może stanowić podstawę dyskwalifikacji.

– Przewodniczący Komisji Okręgowej może zdyskwalifikować Uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Wyniki
Punkty ze wszystkich zadań II Etapu są sumowane:
– praca projektowa – max. 85 pkt;
– test z pytaniami zamkniętymi – max. 40 pkt; jedno pytanie = jeden punkt
– dwa pytania otwarte – max. 55 pkt;
Łącznie uczestnik może zdobyć maksymalnie 180 punktów.

III etap
– do III etapu przechodzi 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II etapie.

– jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III etapie zdecyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte.

– jeżeli po przyjęciu kryterium dodatkowego nie ma możliwości wyłonienia 25 uczestników, o udziale w III etapie zdecydują punkty uzyskane za autorską pracę projektową.


20.12.2022

Szanowni Państwo,

w folderze dla uczestników Olimpiady zostały umieszczone nagrania z webinarów z dnia 12 i 14 grudnia 2022 r.

https://ninateka.pl/vod/olimpiada-wiedzy-o-filmie-i-komunikacji-spolecznej-2022/

Prowadzący:  dr Marcin Pigulak z Instytutu Filmu, Mediów i Sztuk Audiowizualnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Gdyby folder nie otwierał się od razu, po zalogowaniu, prosimy odświeżyć stronę w przeglądarce.


9.12.2022

Szanowni Państwo,

Do siedziby Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej nie wpłynęły odwołania po I etapie konkursu. W związku z tym wyniki ogłoszone w dniu 1 grudnia 2022 r. uznaje się za ostateczne.

W zakładce NIEZBĘDNIK OLIMPIJCZYKA opublikowaliśmy ważne dla uczestników II etapu informacje dotyczące ZADANIA PROJEKTOWEGO. Zapraszamy do zapoznania się z zadaniem i poradnikiem. Uczestnicy Olimpiady mają miesiąc na jego przygotowanie i dostarczenie swojej pracy do Organizatora. Wykonanie zadania i dostarczenie go w terminie jest warunkiem niezbędnym do dopuszczenia uczestnika do testu II etapu Olimpiady.

W najbliższy poniedziałek 12 grudnia 2022 o godzinie 18:00 odbędzie się WEBINAR dotyczący zadania projektowego prowadzony przez dr Marcina Pigulaka.  Serdecznie zapraszamy wszystkich uczestników Olimpiady, którzy dostali się do II etapu.  Dla osób, dla których bardziej dogodny jest termin przedpołudniowy, proponujemy drugi termin w środę 14 grudnia 2022 r., o godz. 10:00. Obydwa spotkania on-line zostaną nagrane, a nagrania będą umieszczone w folderze zamkniętym dostępnym dla uczestników Olimpiady na stronie NINATEKI.

 

WAŻNE: na webinar trzeba będzie zgłosić się pół godziny przed początkiem spotkania. Wszystkie szczegóły zostaną rozesłane do opiekunów merytorycznych drogą mailową wraz z aktywnymi linkami do spotkań.


1.12.2022

I ETAP – DOKUMENTACJA, PYTANIA TESTOWE

Do I etapu Olimpiady podeszło 400 osób.

Przedstawiamy pytania oraz poprawne odpowiedzi z I etapu: TEST – I ETAP

Oraz wstępne wyniki: WYNIKI – I ETAP

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady do II etapu przechodzi 150 uczestników z największą liczbą punktów.


21.11.2022

Przypominamy, że w ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia I Etapu Olimpiady, Przewodniczący Komisji Szkolnej powinien przesłać pocztą na adres Komitetu Głównego:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

oraz w formie skanów na adres olimpiada@fina.gov.pl:

1) podpisany przez wszystkich członków Komisji Szkolnej oraz dyrektora szkoły protokół z
przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),
2) oświadczenie dyrektora szkoły o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady, o której mowa w § 5 ust. 15 (Załącznik nr 3b).

Organizator dokonał korekty w Załączniku 3b do Regulaminu Olimpiady, pełna treść dokumentu dostępna jest w zakładce NIEZBĘDNIK OLIMPICZYKA, a zaktualizowane załączniki także w linkach komunikatu powyżej.


16.11.2022

I ETAP OLIMPIADY WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Pierwszy etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach w poniedziałek21 listopada 2022 r. o godzinie 11:00.

Adres strony, na której zostanie rozegrana Olimpiada oraz dane do logowania zostaną przesłane do Przewodniczących Komisji Szkolnych mailem (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) do czwartku, 17.11.22, do końca dnia. W przypadku braku wiadomości w skrzynce (także w spamie) prosimy o pilny kontakt na numer telefonu +48 605 121 848.

 

Obowiązki Przewodniczącego Komisji Szkolnej:

 • Zapewnienie każdemu z uczestników na czas trwania I etapu Olimpiady komputera ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu, spełniającym wszystkie wymagania
  określone przez Organizatora.
 • Zadbanie o przebieg zawodów zgodny z wytycznymi Regulaminu. Zapewnienie by uczestnicy rozwiązywali test samodzielnie, nie korzystali z Internetu w sposób sprzeczny z Regulaminem i ideą Olimpiady.
 • W dniu I etapu Olimpiady przekazanie uczestnikom loginów i haseł służących do zalogowania się na platformie internetowej z pytaniami konkursowymi. Dane do logowania zostaną wysłane na adres mailowy Przewodniczących Komisji Szkolnych.
 • Odczytanie instrukcji uczestnikom Olimpiady w momencie, gdy zasiądą przed komputerami. Instrukcja zostanie wysłana mailem do Przewodniczących Komisji.
 • Stworzenie równych warunków udziału dla uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Po I etapie przesłanie do Komitetu Głównego Olimpiady (adres podany na końcu tego komunikatu) w formie papierowej załączników do regulaminu nr 3b i 3c.

 

Przebieg I etapu

I etap polega na rozwiązaniu przez uczestnika testu na platformie internetowej. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru i 20 pytań otwartych, na rozwiązanie których uczeń będzie miał 50 minut (30 minut na pytania zamknięte i 20 minut na pytania otwarte). Czas liczony jest dopiero od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu, nie od zalogowania.

W przypadku, gdy minie wyznaczony czas, a uczestnik nie kliknął przycisku „Zatwierdź wszystkie i zakończ”, wtedy test zamknie się automatycznie, a odpowiedzi zostaną w bezpieczny sposób zapisane.

Wyniki uczniów trafiają do organizatora automatycznie, nie trzeba ich wysyłać ani o nich pisać w protokole z przebiegu I etapu.

Podczas rozwiązywania testu uczeń nie może korzystać z pomocy zewnętrznych.

 

Po zakończeniu I etapu:

Zgodnie z § 5. ust. 12. Regulaminu Olimpiady w ciągu 2 dni od daty I etapu Przewodniczący Komisji Szkolnej powinien przesłać w formie papierowej do organizatora Komitetu Głównego Olimpiady (adres podany na końcu tej informacji) dwa dokumenty:

– podpisany przez wszystkich członków Komisji oraz dyrektora protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),

– oświadczenie dyrektora szkoły o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3b).

Obydwa załączniki znajdują na stronie Olimpiady w Regulaminie.

Wyniki, kody uczestników

Do II etapu Olimpiady przechodzi 150 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z I etapu.

Każdemu uczestnikowi został nadany indywidualny kod, którym będzie logował się do platformy podczas I etapu. Kody będą używane w tabeli wyników zamiast imion i nazwisk.

Kody przypisane są uczestnikom na cały czas VII edycji Olimpiady (uczniowie, którzy przejdą do kolejnych etapów będą posługiwać się tymi samymi kodami, co na pierwszym etapie).

 

W szkole powinny zostać i być przechowywane przez 2 lata następujące dokumenty:

– kopie zgłoszenia uczestnictwa każdego ucznia (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a),

– protokół powołania Komisji Szkolnej (Załącznik nr 3a),

– oświadczenia członków Komisji Szkolnej o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik nr 4),

– kopia protokołu z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),

– protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik nr 5).

 

Wszystkie wymienione załączniki znajdują się na naszej stronie w Regulaminie w zakładce NIEZBĘDNIK OLIMPIJCZYKA

 

W razie pytań prosimy o kontakt: olimpiada@fina.gov.pl

 

Adres Komitetu Głównego Olimpiady:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa


14.11.2022

Szanowni Państwo,

publikujemy listę szkół, których uczniowie zostali zgłoszeni do udziału w VII edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej:

LISTA SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH DO VII EDYCJI OLIMPIADY


08.11.2022

INFORMACJA W SPRAWIE ZGŁOSZENIA W FORMIE PAPIEROWEJ

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi formy przesłania zgłoszenia, na podstawie którego Przewodniczący Komisji Szkolnej wypełnia formularz na stronie internetowej Olimpiady, chcielibyśmy przypomnieć, że musimy otrzymać zgłoszenie uczestnictwa w formie papierowej. Skan czy zdjęcie zgłoszenia nie są formami wystarczającymi. Prosimy też o sprawdzenie poprawności uzupełnianych danych.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie powinno zostać do nas wysłane do nas pocztą na poniższy adres najpóźniej 14 listopada. Będziemy niezwykle wdzięczni, gdyby koperta została nadana wcześniej. Jednocześnie w dniu wysłania oryginałów pocztą Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest wysłać skany zgłoszeń uczestnictwa na adres: olimpiada@fina.gov.pl

Adres wysyłki:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

W przyszłym tygodniu przedstawimy szczegóły dotyczące przebiegu I etapu.

_______________________________________________________________________________________________________________

04.11.2022

Szanowni Państwo,

w zakładce NIEZBĘDNIK OLIMPIJCZYKA opublikowana została instrukcja jak krok po kroku zgłosić się na Olimpiadę, a także całość filmografii obowiązującej w VII edycji Olimpiady (informacje na samym dole strony).

w zakładce BAZA WIEDZY opublikowana została instrukcja jak uzyskać dostęp do wykładu prof. Mirosława Przylipiaka oraz do filmów, które zostaną wkrótce opublikowane na NINATECE.    Filmy dodane 31.10.2022:  Droga na drugą stronę, reż. Anka DamianDziwny świat Thomasa Puckey’a, reż. Marek KoterskiByłem generałem Wermachtu, reż. Jacek Bławut

Dwa nowe filmy dodane 04.11.2022:  Czarny Piotruś, reż. Milos Forman, Konkurs, reż. Milos Forman

Filmy dodane 09.11.2022: Stolarz, reż. Wojciech Wiszniewski, Nie płacz, reż. Grzegorz Królikiewicz, Rejs, reż Marek Piwowski


10 października wystartowała rejestracja na VII edycję Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej!

Tegoroczny temat przewodni: „Między filmem dokumentalnym a fabułą ”.

Na laureatów czeka wiele atrakcyjnych nagród, m.in. indeksy na uczelnie wyższe, akredytacje na festiwale.

Czekamy na Wasze zgłoszenia!

 

Harmonogram konkursu:

10.10.2022 – 10.11.2022 – rejestracja Komisji Szkolnych i Uczestników

21.11.2022 – I Etap Olimpiady – test online organizowany w szkołach

09.01.2023 – II Etap Olimpiady – ostateczny termin wpłynięcia zadania projektowego, wykonywanego przez uczestników w domu

13.01.2023 – II Etap Olimpiady  – test online w Komitetach Okręgowych

23-24.03.2023 – III Etap Olimpiady (online) – napisanie pracy pisemnej, odpowiedź na pytania komisji konkursowej,

1.04.2023 (sobota)   – wywiady z Gośćmi Specjalnymi – przeprowadzenie wywiadu z gościem specjalnym oraz jego redakcja

 

_______________________________________________________________________________________________________________

19.10.2022

AKREDYTACJE NA AMERICAN FILM FESTIVAL ORAZ MFF ETIUDA&ANIMA

Laureaci lub finaliści VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej otrzymają trzy akredytacje stacjonarne oraz trzy akredytacje online na seanse filmowe w ramach 29. MFF Etiuda&Anima, który odbędzie się w dniach 29.11-4.12.2022 w Krakowie.

Jedną akredytację stacjonarną przekażą uczestnikom Olimpiady także organizatorzy American Film Festival, który będzie miał miejsce we Wrocławiu w dniach 08-13.11.2022 (a także online w dniach 08-20.11.2022).

Prosimy, aby osoby zainteresowane otrzymaniem nagrody, przesyłały swoje zgłoszenie do 31 października na adres: olimpiada@fina.gov.pl podając nazwę Festiwalu. W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych akredytacji, o przyznaniu nagrody decydować będzie miejsce w rankingu III etapu Olimpiady oraz udział we wcześniejszych festiwalach.

Zachęcamy do śledzenia stron internetowych festiwali: https://etiudaandanima.pl/ oraz https://www.americanfilmfestival.pl/, na których znajdziecie informacje o tegorocznym programie.

_______________________________________________________________________________________________________________

13.10.2022

Filmoteka Narodowa – instytut Audiowizualny kolejny rok ma przyjemność współpracować z Festiwalem Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja.  Dziś w Łodzi rusza 13. edycja Festiwalu. Na widzów czekają 72 pokazy kinowe, 40 filmów pełnometrażowych i aż 20 przedpremier.

Trójka szczęśliwych laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej weszła w skład Jury Młodych Międzynarodowego Konkursu Authors Spotlight.  Dzięki wewnętrznej rekrutacji FINA do Jury zakwalifikowani zostali:

 

 

 

 

 

 

 

Krzysztof Kusz, młody pasjonat animacji oraz kina gatunkowego, student pierwszego roku Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w Szkole Filmowej w Łodzi,

Natasza Lazar, animatorka szkolnej telewizji HoffTV oraz współtwórczyni sekcji fotograficznej Festiwalu Filmowego 9 minut

Gabriela Rybołowicz , fanka surrealizmu w kinie  i zaangażowanej społecznie sztuki współczesnej, studentka Organizacji Produkcji Filmowej i Telewizyjnej w PWSTiTV.

W konkursie Authors Spotlight zawalczą najlepsze ze zgłoszonych filmów. Do finałowej preselekcji przeszło aż 164 produkcji z całego świata, w tym z Polski, Tajwanu, Słowenii, Słowacji, Libanu, Iranu oraz Brazylii, ostatecznie na festiwalu zostaną zaprezentowane 24 filmy.

Nagroda Jury Młodych wręczona zostanie podczas zamknięcia festiwalu, 16 października, o godz. 19:00.

_______________________________________________________________________________________________________________

1.10.2022

 

W Poznaniu rozpoczął się Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! Festiwal, ma na celu promocję dobrego kina dla młodych widzów.

Organizatorem Festiwalu jest Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Festiwal odbywa się w tym roku po raz czterdziesty!

„Dobrze jest mieć tak długą tradycję, choć jednocześnie mamy świadomość, że dzisiaj stawiamy czoła rzeczywistości zupełnie odmiennej niż kiedykolwiek. Jesteśmy jednak przekonani, że kino może w takich czasach odgrywać ważną rolę: nauczyciela, choć trochę tłumaczącego dramatycznie niezrozumiały świat i pocieszyciela albo klauna (…)”  pisze na stronie Festiwalu jego dyrektor Jerzy Moszkowicz.

Finalistów i Laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej reprezentują członkowie Jury Młodych:

Filmy Pełnometrażowe: Karolina Porada, Filip Kirow i Adrian Michalski,

Filmy Krótkometrażowe: Katarzyna Ogrodnik, Arkadiusz Kryska i Martyna Kaczorowska.

Seanse w kinach odbywały się będą między  1 a 7 października. Bilety  dostępne w kasach a także  w sprzedaży on-line: zakup biletu dokonywany jest przez portal www.bilety24.pl. Między 30 listopada a 4 grudnia wybrane filmy będzie można obejrzeć on-line na platformie www.alekino.com.

_______________________________________________________________________________________________________________

21.09.2022

UWAGA! JUŻ TERAZ DOSTĘPNE AKREDYTACJE NA 13. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA

Zapraszamy wszystkich finalistów! Już teraz mogą Państwo pisać na adres karnety@kameraakcja.com.pl w treści wiadomości podając: imię, nazwisko oraz miejsce na liście rankingowej wyników po III etapie Olimpiady, uwaga, WAŻNE: z dopiskiem w treści lub temacie maila FINA-Olimpiada. Po weryfikacji przez organizatorów Festiwalu otrzymają Państwo szczegółowe informacje dotyczące  sposobu odbioru karnetu gwarantującego bezpłatny dostęp on-line do filmów festiwalowych od 17 do 20 października na Think Film.

 

Mamy także propozycję dla tych, którzy mogliby i chcieliby przyjechać do Łodzi. Dla wszystkich finalistów Olimpiady organizatorzy proponują zniżkę na udział w stacjonarnej 13. edycji Festiwalu Kamera Akcja. Każdy z zainteresowanych Olimpijczyków może zakupić karnet branżowy z 20 zł zniżką (79 zł zamiast 99 zł) + 5,60 zł (opłata serwisowa Going), jednak nie później niż do 10 października.

 

Karnet można zamówić przez stronę Going:

https://goingapp.pl/wydarzenie/13-festiwal-kamera-akcja/pazdziernik-2022

Karnet zakupiony przez Going należy następnie zarejestrować używając specjalnego kodu. Kod będzie umieszczony na bilecie .pdf, który kupujący otrzyma na podany adres mailowy wraz z linkiem do formularza rejestracyjnego oraz instrukcją rejestracji.

Ważne:

Osoby, które zdecydują się na zakup karnetu ze zniżką zobowiązane są do wpisania w polu:

“Jeżeli kupiłeś_aś KARNET BRANŻOWY: jesteś twórcą filmowym bądź przedstawicielem branży (np. FINA, PISF, Opus Film, przedstawiciele kin), napisz, jaką instytucję reprezentujesz:”

hasła:  FINA – Olimpiada

_______________________________________________________________________________________________________________

19.09.2022

 

W piątek 16. 09.2022 podczas Młodej Gali 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni nagrodą Jury Młodych uhonorowany został film Chleb i sól w reżyserii Damiana Kocura, film ten otrzymał także NAGRODĘ DZIENNIKARZY przyznawaną przez dziennikarzy akredytowanych na FPFF. 

_______________________________________________________________________________________________________________

13.09.2022

JURY MŁODYCH NA FESTIWALU POLSKICH FILMÓW FABULARNYCH W GDYNI

Trwa Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, na którym filmy w Konkursie Głównym obok profesjonalnych jurorów ocenia Jury Młodych.

W Jury Młodych tegorocznej edycji Festiwalu zasiadają: Igor Bil, Maksymilian Wieczorski, Jonasz Różański – laureaci 6. edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Uroczyste ogłoszenie werdyktu nastoletnich jurorów nastąpi podczas Młodej Gali.

 

Igor Bil – Uczeń II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie. Człowiek nieustannie poszukujący nowych doznań artystycznych, zwłaszcza filmowych i literackich. Absolwent Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia oraz laureat konkursów prozatorskich i instrumentalnych. W medium filmowym najbardziej ceni sobie możliwość oglądania świata oczami twórcy i wnikania przez to w jego światopogląd i percepcję. Ma słabość do polskich produkcji i jest w stanie wybaczyć im wiele wad i niedociągnięć.

 

 

Maksymilian Wieczorski – Tegoroczny maturzysta z Lublina i młody dziennikarz. Na co dzień pisze i rozmawia dla młodzieżowego Sensora i Ulicy Krótkiej, ale jego teksty przeczytać można było też w Empatii, Więzi czy na OldCamera.pl. Do jego najważniejszych wywiadów zaliczyć można te z Barbarą Krafftówną, Wandą Traczyk-Stawską, Piotrem Głowackim, Beatą Kozidrak czy Ewą Bem. Był członkiem jury młodych 12. Festiwalu Krytyków Filmowych “Kamera Akcja” w Łodzi. Pasjonuje się kinem i kulturą lat 60., filmowym i fotograficznym dokumentalizmem, polską estradą lat 50. – 80. i teatrem, szczególnie eksperymentalnym.

 

Jonasz Różański – tegoroczny absolwent programu matury międzynarodowej, a wkrótce student łódzkiej filmówki. Aktualnie odbywa staż w Krakow Film Commission, angażuje się w działania lokalnego DKF-u i chętnie uczestniczy we wszelkich wydarzeniach kulturalnych. Szczególnie interesuje się kinem Luisa Buñuela i złotą erą Hollywood.

 

 

 

Zapraszamy na stronę festiwalu – Festiwal Polskich Filmów Fabularnych

 

_______________________________________________________________________________________________________________

6.09.2022

 

 

Już 10 października ruszają zapisy na VII edycję.

Więcej informacji wkrótce!

 

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu.

Podczas każdego z trzech etapów Olimpiady testowi zostaje poddana wiedza uczestników z zakresu polskiej i światowej kinematografii, środków filmowego wyrazu, gatunków dziennikarskich i komunikacji w social mediach. Dzięki jasnym zasadom oraz czytelnym wymaganiom uczestnicy mają szansę solidnie przygotować się do olimpijskich zmagań i stanąć do uczciwej rywalizacji.

Olimpiada organizowana jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny.

_______________________________________________________________________________________________________________

REJESTRACJA

Rejestracja na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej składa się z 4 prostych kroków:

 1. Uczeń wypełnia Zgłoszenie uczestnictwa, które stanowi Załącznik do Regulaminu. Należy je wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie przekazać do dyrekcji szkoły.
 2. Dyrektor szkoły powołuje trzyosobową Komisję Szkolną i wyznacza Przewodniczącego. Wśród członków warto by znalazł się nauczyciel informatyki, w celu wsparcia technicznego po stronie szkoły.
 3. Przewodniczący na podstawie Zgłoszeń Uczestnictwa uczniów wypełnia Formularz na stronie internetowej Olimpiady. Przy tym kroku polecamy sprawdzić poprawność danych, które warunkują udział w Olimpiadzie. Po wysłaniu Formularza do Przewodniczącego zostanie wysłany mail z potwierdzeniem.
 4. Szkoła wysyła organizatorowi papierowe Zgłoszenia Uczestnictwa uczniów. Uwaga! Wysyłka kopert z dokumentami rejestracyjnymi jest niezbędna.

 

 

OGÓLNY HARMONOGRAM OLIMPIADY:

PAŹDZIERNIK – LISTOPAD – rejestracja Komisji Szkolnych i Uczestników

POŁOWA LISTOPADA – I Etap Olimpiady

POCZĄTEK STYCZNIA – II Etap Olimpiady

KONIEC MARCA – III Etap Olimpiady (etap centralny)

 

 

ETAP I

I Etap odbywa się we wszystkich zgłoszonych szkołach, na terenie całego kraju, w trybie online na przygotowanej platformie edukacyjnej.

Uczestnicy samodzielnie rozwiązują test składający się z 2 części:

 1. 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru. Za prawidłowe odpowiedzi uczeń może zdobyć po 1 pkt
 2. 20 pytań otwartych. Za prawidłowe odpowiedzi uczeń może zdobyć maksymalnie po 2 pkt

Test trwa 50 minut. Na pytania zamknięte Uczestnicy mają 30 minut, a na pytania otwarte 20 minut. Łącznie można zdobyć 80 punktów.

Przewodniczący Komisji Szkolnej przesyła Organizatorowi protokół z przebiegu I Etapu i oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady, które stanowią Załączniki do Regulaminu.

Do II etapu przechodzi 150 Uczestników, którzy zdobyli najwięcej punktów.

 

 

ETAP II

II Etap Olimpiady odbywa się w trybie zdalnym (online) i składa się z dwóch części, które polegają na:

1) przygotowaniu przez Uczestnika autorskiej pracy projektowej związanej z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady i przesłaniu jej do Organizatora (max. 85 pkt)

2a) rozwiązaniu testu zawierającego 40 pytań zamkniętych (max. 40 pkt)

2b) udzielenia odpowiedzi na pytania otwarte (max. 55 pkt):

-analiza i interpretacja plakatu filmowego (max. 20 pkt)

-analiza i interpretacja sceny z filmu (max. 35 pkt)

Punkty poszczególnych Uczestników ze wszystkich zadań II Etapu są sumowane. Łącznie można zdobyć 180 punktów.

Do III Etapu przechodzi 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II Etapie.

 

 

ETAP III

III Etap Olimpiady odbywa się w trybie zdalnym (online) i składa się z trzech części, które polegają na:

 1. napisaniu pracy o charakterze argumentacyjnym na temat związany z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady. (max. 30 pkt)
 2. odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania przed Komisją Centralną. Jedno z pytań oprócz polecenia będzie zawierało materiał dodatkowy (np. fragment tekstu kultury). (max. 28 pkt)
 3. przeprowadzeniu wywiadu z wylosowanym gościem specjalnym oraz zredagowanie odbytej rozmowy pod kątem jej publikacji. (max. 27 pkt)

Dotychczas gośćmi specjalnymi byli m.in.: aktorka Ewa Dałkowska, scenarzysta Tomasz Titkow, reżyser Marcin Bortkiewicz, aktorka Aleksandra Konieczna, reżyser animacji Mariusz Wilczyński, charakteryzatorka Ewa Drobiec, reżyser i aktor Piotr Domalewski, reżyserka Kinga Dębska, aktorka Gabriela Muskała, operator Wojciech Staroń

Punkty poszczególnych Uczestników ze wszystkich zadań III Etapu są sumowane. Łącznie można zdobyć 85 punktów.

 

 

*Szczegółowy opis przebiegu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej znajduje się w Regulaminie, który został zamieszczony w zakładce NIEZBĘDNIK OLIMPIJCZYKA.

 

 

LAUREACI I FINALIŚCI

Tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników III Etapu, którzy uzyskali najwięcej punktów, pozostali uczestnicy III Etapu otrzymują tytuł Finalisty. Laureaci i Finaliści otrzymują Zaświadczenia oraz liczne nagrody m.in. indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju, akredytacje na festiwale filmowe, książki i filmy.

Wśród indeksów do wygrania m.in. studia:

-na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej w PWSFTviT Łodzi;

-na kierunku Film i Multimedia lub Aktorstwo Nowych Mediów w Warszawskiej Szkole Filmowej;

-na kierunku Filmoznawstwo i kultura mediów na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu;

-na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie;

-studia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu;

-studia na Uniwersytecie Łódzkim;

-studia na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach

Kilka wybranych akredytacji festiwalowych:

-FPFF Gdynia

-Krakowski Festiwal Filmowy

-Dwa Brzegi

 

 

*Pełna lista Partnerów została zamieszczona w zakładce PARTNERZY.

Szanowni Państwo!

Przed nami siódma edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej!

VI edycja Olimpiady przebiegła całościowo w trybie zdalnym. Jej poziom postaramy się utrzymać –
a nawet poprawić – również w tym roku. Zeszły rok, choć trudny, sprowadził do nas aż 410 uczestników z 138 szkół, którzy zechcieli poznać tajniki wiedzy filmowej i medialnej. Determinacja młodych ludzi
w tak skomplikowanym dla nich czasie jest dla nas ogromnie inspirująca i stanowi namacalny dowód, że mimo wszelkich przeciwności warto postawić na wiedzę (i nabyć nowe umiejętności)!

Z każdą edycją poszerzamy ofertę szkół wyższych, do których nasi laureaci i finaliści mogą otrzymać indeksy z pominięciem postępowania rekrutacyjnego. Od zeszłego roku możemy szczycić się partnerstwem z Uniwersytetem Rzeszowskim czy Uniwersytetem w Białymstoku. Wielu z naszych laureatów skorzystało z nagród w postaci indeksów uczelni wyższych, co otworzyło im wspaniałe możliwości rozwoju na wybranej ścieżce zawodowej.

Wszystko to napędza nas do działania, dlatego z przyjemnością przestawiamy Państwu Informator tegorocznej edycji Olimpiady. W niniejszej publikacji zebraliśmy najważniejsze informacje dotyczące VII edycji Olimpiady. Poza listą szkół partnerskich oraz treścią zadania projektowego na II etap, znajdują się w niej także harmonogram, regulamin, kryteria oceny zadań z II i III etapu oraz przede wszystkim zakres tematyczny, filmografia i bibliografia.

Zachęcamy do zapoznania się także z treścią Poradnika dla uczniów i nauczycieli, w którym znajdują się opracowane zagadnienia z zakresu tematycznego, przykładowe pytania testowe z wcześniejszych edycji Olimpiady, prace uczestników z II i III etapu wraz z komentarzem komisji sprawdzającej oraz zestaw ćwiczeń, które nauczyciel może przeprowadzić z uczniami podczas lekcji. Poradnik znajduje się na stronie internetowej Olimpiady oraz pod linkiem – LINK.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w powstanie tej publikacji.

Rekrutacja do siódmej edycji Olimpiady już ruszyła. Tematem tegorocznej edycji jest hasło: „Między filmem dokumentalnym a fabułą”, przez meandry którego przeprowadzi Państwa prof. dr hab. Mirosław Przylipiak.

 

Do zobaczenia i powodzenia!

Organizatorzy

 

ABC Olimpiady

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego rodzaju interdyscyplinarna inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu. Szczególny nacisk położony jest na rozwijanie umiejętności sytuowania dzieł z dorobku kultury polskiej w stosownych kontekstach. Olimpiada w niemniejszym stopniu koncentruje się na różnych aspektach komunikacji społecznej, głównie w zakresie oddziaływania za pomocą języka i obrazu. W trakcie Olimpiady uczniowie będą zdobywać i udoskonalać techniki tworzenia przekazu językowego i wizualnego
oraz konstruowania czytelnej narracji przekazu. Przygotowując się do zmagań konkursowych uczniowie znacząco poszerzą swoją wiedzę z zakresu kinematografii polskiej i obcej.

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej składa się z trzech etapów:

 • eliminacji szkolnych, podczas których uczestnicy rozwiązują test on-line z pytaniami zamkniętymi;
 • zawodów okręgowych, na które uczestnicy przygotowują autorską pracę projektową oraz rozwiązują test on-line z pytaniami otwartymi i zamkniętymi;
 • dwudniowych zawodów centralnych, w czasie których uczestnicy przeprowadzają i redagują wywiad z wyłonionym w drodze losowania gościem specjalnym, piszą pracę o charakterze argumentacyjnym oraz, w trakcie wypowiedzi ustnej, odpowiadają na dwa wylosowane pytania.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w Regulaminie oraz na stronie internetowej Olimpiady https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-wiedzy-o-filmie/

Harmonogram

10 października – 10 listopada 2022 r. – rejestracja Komisji Szkolnych i Uczestników

21 listopada 2022 r., godz. 11:00 – I etap Olimpiady (test online organizowany w szkołach)

09 stycznia 2023 r., do godz. 12:00 – II etap Olimpiady (termin dostarczenia autorskiej pracy projektowej wykonywanej przez uczestnika w domu)

13 stycznia 2023 r., godz. 10:00 – II etap Olimpiady (test online)
23-24 marca 2023 r. – III etap Olimpiady

1.04.2023 r. – wywiady z Gośćmi Specjalnymi – przeprowadzenie wywiadu z gościem specjalnym oraz jego redakcja

Hasło przewodnie

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia. Hasło przewodnie siódmej edycji brzmi:  Między filmem dokumentalnym a fabułą.

 

Zakres tematyczny


Zagadnienia obowiązujące na wszystkich etapach:

 • Rodzaje i gatunki filmowe.
 • Środki filmowego wyrazu.
 • Główne nurty i kierunki w polskim kinie.
 • Polskie kino dokumentalne.
 • Wybitni twórcy polskiego i światowego kina.
 • Festiwale filmowe i ich polscy laureaci.
 • Przemysł filmowy, box office, instytucje finansujące polską twórczość filmową.
 • Zawody filmowe i etapy powstawania filmu.
 • Polski film o sztuce
 • Rodzaje i gatunki dziennikarskie.
 • Osobowości polskiego dziennikarstwa.
 • Komunikacja w social media – język, zachowania, kultura.

 

Zagadnienia obowiązujące tylko na etapach II i III:

 • Kino współczesne.
 • Mistrzowie polskiej animacji.
 • Polscy pionierzy kinematografii.
 • Seriale: od telenoweli do Netflixa.
 • Produkcja, promocja i dystrybucja przekazów audiowizualnych.
 • Konwergencja. Przenikanie się starych i nowych mediów.
 • System medialny w Polsce.
 • Etyka i język przekazu dziennikarskiego.
 • Retoryka i manipulacja w mediach – zasady i techniki.
 • Cechy komunikacji masowej i komunikowania publicznego.

 

Bibliografia

Etap I

Z zakresu wiedzy o filmie:

 • Alicja Helman, Film faktów i film fikcji. Dialektyka postaw i poetyk twórczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1977.
 • Siegrfied Kracauer, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, wydawnictwo słowo obraz / terytoria, Gdańsk 2008, w tym w szczególności:

– Cz. I (Charakterystyka ogólna), s. 51-103

– Rozdział 11 (Film faktu), s. 230 – 252.

 • Andre Bazin, Ewolucja języka filmu, w: A. Bazin, Film i rzeczywistość. Wybór tekstów, Warszawa 1963, s. 58-76.
 • Dudley Andrew, Główne teorie filmu, PWSFTviT, Łódź 1996, rozdział „Teoria fotograficznej reprodukcji”, s. 124-198.
 • Marek Hendrykowski, Dokument-fikcja-realizm,  „Kwartalnik filmowy” nr 75/76 (2011),
 1. 86-108.
 • Anna Sobolewska, Paradoksy dokumentu kreacyjnego. Fikcja i niefikcja we współczesnym filmie dokumentalnym, [w:] Między sztuką a codziennością. Próba nowej syntezy (1), pod red. Maryli Hopfinger, Zygmunta Ziątka i Tomasza Żukowskiego, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 134-183.
 • Andrzej Kołodyński, Tropami filmowej prawdy, Wydawnictwa Akademickie i Filmowe, Warszawa 1981, rozdz. „Pionierzy i sceptycy”, s. 6-31.
 • Mirosław Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, wyd. II, Gdańsk-Słupsk 2004.
 • Józef Gębski, Kilka paradoksów o filmie dokumentalnym, Kwartalnik Filmowy nr 23 (1998),  s. 130-136.

 

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

 • Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2013.
 • Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Bielsko-Biała 2009.
 • Wawrzak-Chodaczek M. (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń 2008
 • Hopfinger M., Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985.

 

 

Lektury dodatkowe:

 • Zofia Woźnicka, Techniczna reprodukcja w filmie a problem kreacji artystycznej, w: Sztuka, technika, film, pod red. Aleksandra Kumora, Danuty Palczewskiej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970, s. 107-132
 • Alicja Helman, Sztuka i rzeczywistość, w: Sztuka, technika, film, pod red. Aleksandra Kumora, Danuty Palczewskiej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970s. 133-158.
 • Piotr Zawojski, Paradoksy obrazów w epoce nowych mediów, w: idem, Sztuka obrazów i obrazowania w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 3-36.

Etap II

Na II Etapie obowiązuje bibliografia z I Etapu rozszerzona o poniższe pozycje.

Z zakresu wiedzy o filmie:

 • Alicja Helman, A propos realizmu, „Kwartalnik filmowy” nr 75/76 (2011), s. 30-49.
 • Łucja Demby, Przeciw „ideologicznemu potworowi”. Spór o wrażenie realności w kinie. W: „Principia”, tom XXVI, Kraków 2000, s. 55-70.
 • Andrzej Gwóźdź, Narodziny kina z ducha triku, „Kwartalnik filmowy” nr 99 (2017), s. 6-19.
 • Stefan Czyżewski, Film dokumentalny – kreacja rzeczywistości ekranowej, w: Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode i Marcina Pieńkowskiego, PWSFTViT, Łodź 2013, s. 233-245.
 • Andrzej Zalewski, Reality Show, w: idem: Film i nie tylko. Kognitywizm, emocje, reality show, Universitas, Kraków 2003, s. 203-229.
 • Sylwia Galanciak, Rzeczywistość vs. Komputer. Efekty cyfrowe a cyfrowa ontologia, „Kwartalnik Filmowy” nr 54/55, 2006, s. 82-95.
 • Beata Kosińska-Krippner, Problemy genologiczne z pejzażem telewizyjnym. Propozycja klasyfikacji faktualnych gatunków hybrydowych i gatunków „reality TV”, „Kwartalnik filmowy” nr 112 (2020), s. 38-64.
 • Beata Kosińska-Krippner, Między fikcją a faktami. Docusoap po polsku, czyli telenowela dokumentalna, „Kwartalnik filmowy” nr 75/76 (2011), s. 273-294.
 • Katarzyna Żakieta, Horror paradokumentalny – próba charakterystyki gatunku, „Panoptikum” 2013 nr 12, s. 46-59.
 • Mirosław Przylipiak, Refleksja nad dokumentalizmem w filmach fabularnych Andrzeja Wajdy, w: “Kino polskie; reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka”, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid 2008.
 • Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, pod red. M. Hendrykowskiej, Poznań 2005

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

 • Lipszyc J. (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Warszawa 2012,
 • Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Kraków 2012.
 • Skworz A., Niziołek A. (red.), Biblia dziennikar­stwa, Kraków 2010.
 • Wszołek M., Reklama. Operacjonalizacja pojęcia, Kraków 2015.
 • Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.
 • Bednarek Z., Kolor w mediach, media w kolorze. Prasa, telewizja, film, (w:) Kolor w kulturze, pod red. Z. Mocarskiej-Tycowej, J. Bielskiej-Krawczyk, Toruń 2010.

 

Lektury dodatkowe:

 • Stefan Morawski, Mimesis, w: Sztuka, technika, film, pod red. Aleksandra Kumora, Danuty Palczewskiej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970,s. 68-106.
 • Tomasz Kłys, Film fikcji i jego dominanty, Wydawnictwo naukowe Semper, Warszawa 1999, w tym zwłaszcza rozdz. Czarny Piotruś i realizm codzienności, s. 103-112.

 

Etap III

 

Na III Etapie obowiązuje bibliografia z I i II Etapu rozszerzona o poniższe pozycje.

Z zakresu wiedzy o filmie:

 • Jay Ruby, Obraz odbity – refleksywność i film dokumentalny, w: Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode i Marcina Pieńkowskiego, PWSFTViT, Łodź 2013, s. 215-231
 • Agnieszka Sadowska, Outsiderzy, geniusze i wielka polityka. Bohaterowie i styl dokumentów Errola Morrisa, w: Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode i Marcina Pieńkowskiego, PWSFTViT, Łodź 2013, s. 247-267.
 • Katarzyna Mąka-Malatyńska, Wanda Gościmińska włókniarka – demontaż filmowej nowomowy, w: Wojciech Wiszniewski, pod red. Marka Hendrykowskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 109-120.
 • Beata Kosińska-Kripner: Mock-documentary a dokumentalne fałszerstwa, „Kwartalnik Filmowy” nr 54/55, 2006, s. 190-210.
 • Beata Kosińska-Kripner, Parodystyczna natura przewłaszczania kodów faktualnych w mock-dokumentach, „Kwartalnik Filmowy” nr 56, 2006, s. 47-72..
 • Anabelle Honess Roe, Obecność, nadmiar i rozwinięcie epistemologiczne: w poszukiwaniu ram badawczych dla dokumentu animowanego, „Panoptikum” 2013 nr 12, s. 27-45.
 • Peter Wuss, Analizując efekt rzeczywistości w filmach Dogmy, „Kwartalnik Filmowy” nr 54/55, 2006, s. 118-136.
 • Krzysztof Loska, Współczesny horror w przebraniu kina found footage, „Kwartalnik filmowy” nr 104 (2018), s. 193-203.
 • Ewa Mazierska, Reality TV – próba analizy, Kwartalnik Filmowy nr 35/36 (2001), s. 160-176.

 

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

 • Filiciak M., Media, wersja beta, Gdańsk 2013.
 • Kopecka-Piech K. (red.), Zmiany medialne i komunikacyjne. T. I i II, Gdańsk 2015.

 

Lektury dodatkowe:

 • Zofia Woźnicka, Problem kreacji i reprodukcji w filmie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1983.
 • Sean Cubbit, Techniki cyfrowe i filmowe efekty specjalne, Kwartalnik Filmowy nr 35/36 (2001), s. 21-34.
 • Anne Friedberg, Koniec kina – multimedia i zmiana technologiczna, Kwartalnik Filmowy nr 35/36 (2001), s. 42-54.

 

Filmografia

 • Rzym, miasto otwarte, reż. Roberto Rosellini
 • Umberto D, reż. Vittorio De Sica
 • Rzym, reż. Federico Fellini
 • Personel, reż. Krzysztof Kieślowski
 • Spokój, reż. Krzysztof Kieślowski
 • Amator, reż. Krzysztof Kieślowski
 • Antykwariat, reż. Maciej Cuske
 • Wanda Gościmińska włókniarka, reż. Wojciech Wiszniewski
 • Kobiety pracujące, reż. Piotr Szulkin
 • JFK, reż. Olivier Stone
 • Komunia, reż. Anna Zamecka
 • Nawet nie wiesz, jak bardzo Cię kocham, reż. Paweł Łoziński
 • Walc z Bashirem, reż. Ari Folman
 • Mała zagłada, reż. Natalia Koryncka-Gruz
 • Nienormalni, reż. Jacek Bławut
 • Wszystko na sprzedaż, reż. Andrzej Wajda
 • Człowiek z marmuru, reż. Andrzej Wajda
 • Człowiek z żelaza, reż. Andrzej Wajda
 • Człowiek z nadziei, reż. Andrzej Wajda
 • Żeby nie bolało, reż. Marcel Łoziński
 • Konkurs, reż. Milos Forman
 • Czarny Piotruś, reż. Milos Forman
 • Rejs, reż. Marek Piwowski
 • Nie płacz, reż. Grzegorz Królikiewicz
 • Stolarz, reż. Wojciech Wiszniewski
 • Byłem generałem Wermachtu, reż. Jacek Bławut
 • Dziwny świat Thomasa Puckey’a, reż. Marek Koterski
 • Droga na drugą stronę, reż. Anka Damian
 • Włoski dla początkujących, reż. Lone Scherfig
 • Kopalnia, reż. Natalia Brzozowska
 • Dwaj ludzie z szafą, reż. Roman Polański

 

Komitet Główny

 

Magdalena Piejko – przewodnicząca Komitetu Głównego

prof. Wojciech Otto – Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu

prof. UŁ, dr hab. Piotr Sitarski – Uniwersytet Łódzki

prof. SWPS, dr hab. Barbara Giza – SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny

prof. UKSW, dr hab. Piotr Drzewiecki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. UG, dr hab. Krzysztof Kornacki – Uniwersytet Gdański

mgr Barbara Hollender-Kwiatkowska – krytyk filmowy; wiceprzewodnicząca Międzynarodowej Federacji Krytyków Filmowych FIPRESCI

dr Mateusz Werner – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

prof. UJ, dr hab. Rafał Syska – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

prof. KUL, dr hab. Justyna Szulich-Kałuża – Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

dr Anna Wróblewska – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

 

Szkoły partnerskie

Prezentujemy wykaz uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia laureatów, a w niektórych przypadkach także finalistów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia na wybrane kierunki.

 

Warszawska Szkoła Filmowa 1 laureat

Nagroda specjalna dla laureata 1. miejsca w postaci bezpłatnego (opłata rekrutacyjna wraz z czesnym za rok nauki wynoszą 2 zł) pierwszego roku nauki w WSF na dowolnej specjalności na kierunku Film
i Multimedia lub Aktorstwo Nowych Mediów. Rekrutacja odbywa się na zasadach określonych przez WSF, które znajdują się na stronie internetowej Olimpiady w zakładce „O Olimpiadzie” w pliku „Szkoły partnerskie”. Nabór zostanie przeprowadzony przez organizatora Olimpiady po ogłoszeniu wyników III etapu.

Szkoła Filmowa w Łodzi – 2 laureatów – zwolnienie z I etapu postępowania rekrutacyjnego

Nagroda w postaci zwolnienia z I etapu postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. A zatem osoba, która otrzyma tę nagrodę, będzie podchodzić od razu do II etapu rekrutacji. Nabór zostanie przeprowadzony przez organizatora Olimpiady po ogłoszeniu wyników III etapu.

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II – laureaci
kierunki: bezpieczeństwo narodowe, dziennikarstwo i komunikacja społeczna, filozofia, stosunki międzynarodowe, kognitywistyka, retoryka stosowana, edytorstwo, filologia germańska, filologia klasyczna, filologia polska, filologia romańska, hispanistyka, historia, historia sztuki, krajoznawstwo i turystyka kulturowa, lingwistyka stosowana

Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – laureaci
Katedra Filmu, Telewizji i Nowych Mediów
kierunek: Filmoznawstwo i kultura mediów

Uniwersytet Gdański – laureaci i finaliści
Wydział Filologiczny
kierunek: Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie – 3 laureatów (po ogłoszeniu wyników III etapu Organizator Olimpiady przeprowadzi wewnętrzną rekrutację na te miejsca)
Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej
kierunek: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach

Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie – laureaci i finaliści
Wydział Teologiczny
kierunek: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Wydział Nauk Humanistycznych
kierunki: Kulturoznawstwo, Muzeologia, Filologia Polska, Filologia – specjalności: Filologia klasyczna
i Filologia włoska

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy – laureaci i finaliści
Instytut Filologii Polskiej i Kulturoznawstwa
kierunki: Filologia polska, Kulturoznawstwo, Socjologia

Uniwersytet Łódzki – laureaci i finaliści
Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny
Wszystkie kierunki

Wydział Filologiczny
Kierunki: Filologia polska, Informacja w środowisku cyfrowym, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Dziennikarstwo międzynarodowe, Kulturoznawstwo, Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych, Nowe media i kultura cyfrowa, Logopedia z audiologią, Filologia klasyczna z kulturą śródziemnomorską, Filologia hiszpańska z jęz. angielskim, Filologia romańska, Filologia rosyjska, Filologia słowiańska, Filologia włoska, Lingwistyka dla biznesu, Niemcoznawstwo, Studia polsko-niemieckie, Produkcja teatralna i organizacja wydarzeń artystycznych, Twórcze pisanie

Wydział Nauk Geograficznych
kierunki: Geografia, Turystyka i rekreacja, Geoinformacja, Geomonitoring, Gospodarka przestrzenna

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie – laureaci i finaliści
kierunki: Kulturoznawstwo, Technologie cyfrowe w animacji kultury, Filozofia, Europeistyka, Kreatywność społeczna, Kognitywistyka, Socjologia, Zarządzanie w politykach publicznych, Historia

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – laureaci i finaliści
Wszystkie kierunki studiów z wyłączeniem psychologii, weterynarii oraz kierunków, na których obowiązuje egzamin wstępny.
Na kierunkach artystycznych prowadzonych przez Wydział Sztuk Pięknych, na których obowiązuje egzamin wstępny laureaci i finaliści otrzymują maksymalną liczbę punktów z konkursu świadectw dojrzałości.

Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie – laureaci i finaliści
Instytut Filologii Polskiej
kierunki: Kulturoznawstwo i wiedza o mediach, Filologia polska

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego1 laureat (po ogłoszeniu wyników III etapu Organizator Olimpiady przeprowadzi wewnętrzną rekrutację na to miejsce)
kierunek: Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

Laureaci:

Kierunki: Administracja, Etnologia i antropologia kulturowa, Indywidualne studia międzyobszarowe, Komunikacja promocyjna i kryzysowa, Kulturoznawstwo, Kultury mediów, Nauki o rodzinie, Prawo, Przedsiębiorczość, Socjologia, Teologia; specjalność: teologia pastoralna (uprawnienie to dotyczy kandydatów, którzy zostali uprzednio przyjęci w poczet alumnów wyższego seminarium duchownego lub równoważnej zakonnej instytucji formacyjnej), teologia

 

Finaliści:

Kierunki: Administracja, Etnologia i antropologia kulturowa, Komunikacja promocyjna i kryzysowa, Kulturoznawstwo, Kultury mediów, Nauki o rodzinie, Prawo,  Przedsiębiorczość, Socjologia, Teologia; specjalność: teologia pastoralna (uprawnienie to dotyczy kandydatów, którzy zostali uprzednio przyjęci w poczet alumnów wyższego seminarium duchownego lub równoważnej zakonnej instytucji formacyjnej), teologia

Uniwersytet Warszawski
Instytut Kultury Polskiejlaureaci
kierunek: Kulturoznawstwo – Wiedza o kulturze (studia stacjonarne)

Uniwersytet w Białymstoku – laureaci i finaliści
kierunki: filologia polska, kognitywistyka i komunikacja, kulturoznawstwo, pedagogika, pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, pedagogika specjalna, praca socjalna, socjologia

Uniwersytet Rzeszowski – laureaci i finaliści
kierunki: Filozofia, Dziennikarstwo i komunikacja społeczna, Kulturoznawstwo, Komunikacja międzykulturowa

 

Zasady przyjmowania

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyższe określane są przez uczelnie i podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej uczelni. Z roku na rok mogą one ulegać zmianie, dlatego uczestnicy, a w szczególności ci, którzy nie zdają egzaminu maturalnego w tym samym roku, w którym otrzymują tytuł laureata lub finalisty, zobowiązani są do samodzielnego sprawdzania informacji dotyczących przyjęć Olimpijczyków na studia.

 

Partnerskie festiwale filmowe

Laureaci VII edycji Olimpiady otrzymają akredytacje na poniższe festiwale filmowe. Organizatorzy festiwali co roku przekazują pulę akredytacji, którą następnie zostaje rozdysponowana między laureatów, kierując się zasadą, że o otrzymaniu nagrody decyduje pozycja na liście rankingowej
po III etapie. Mimo ograniczonej puli akredytacji staramy się, aby każda laureatka i każdy laureat otrzymał nagrodę.

 

 • Międzynarodowy Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino!
 • American Film Festival
 • Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima
 • Koszaliński Festiwal Debiutów Filmowych „Młodzi i Film”
 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni
 • Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja
 • Krakowski Festiwal Filmowy
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy NNW
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty

REGULAMIN OLIMPIADY WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Informacje wstępne

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej („Olimpiada”) jest organizowana zgodnie z art. 21 ust. 2 ustawy z 7 września 1991 o systemie oświaty (Dz.U. z 2019 r. poz. 1481), art. 43, 44 ust. 1 i 3 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) oraz rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i Olimpiad (Dz.U. z 2020 r., poz. 1036), a także zgodnie z niniejszym Regulaminem Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej („Regulamin”). Olimpiada jest finansowana ze środków własnych Organizatora. Dopuszczalna jest również możliwość częściowego finansowania Olimpiady przez inne instytucje wspomagające.

Olimpiada służy przywracaniu należnego miejsca wartościom humanistycznym i kulturze, ze szczególnym uwzględnieniem kultury ojczystej, w nauczaniu szkolnym. Olimpiada ma na celu poszerzenie interdyscyplinarnych kompetencji uczniów w zakresie wiedzy o filmie i nauki
o komunikacji społecznej w wymiarze praktycznym. Promuje i doskonali umiejętność świadomego odbioru, rozwija i pogłębia aktywne współuczestnictwo w kulturze. W dalszej perspektywie wspomaga rozwój ścieżki zawodowej młodzieży, umożliwiając podjęcie studiów wyższych w obszarze związanym z zakresem tematycznym olimpiady i osobistymi zainteresowaniami uczniów.

W trakcie Olimpiady wiedza i umiejętności uczniów sprawdzane są w taki sposób, aby pobudzić twórcze myślenie oraz kształtować umiejętność samodzielnej pracy, co przyczyni się do lepszego przygotowania do nauki w szkołach wyższych.

 

 • 1. Prawa i obowiązki Organizatora

Organizatorem Olimpiady jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa („Organizator”), tel. (22) 182 47 63,
fax (22) 646 53 73, e-mail: olimpiada@fina.gov.pl.

Zadaniem Organizatora jest przeprowadzanie corocznych edycji Olimpiady, a w szczególności:

powołanie organów koniecznych dla realizacji zadań związanych z organizacją Olimpiady
i udzielenie im niezbędnego wsparcia merytorycznego oraz finansowego,

przygotowanie Harmonogramu Olimpiady,

przygotowanie i dystrybucja materiałów promocyjnych dotyczących Olimpiady,

działanie na rzecz upowszechnienia wiedzy o Olimpiadzie,

przeprowadzanie procesu rekrutacji Uczestników Olimpiady,

rezerwacje sal do przeprowadzenia poszczególnych Etapów Olimpiady, w przypadku, gdy III Etap Olimpiady organizowany jest stacjonarnie.

zapewnienie stabilnej internetowej platformy z narzędziem egzaminacyjnym (na podstawie umowy zawartej z podmiotem odpowiedzialnym za instalację i obsługę platformy
z narzędziem egzaminacyjnym, tj. Centrum Kompetencji Cyfrowych UW),

organizowanie przebiegu poszczególnych Etapów Olimpiady,

publikacja wyników poszczególnych Etapów Olimpiady na stronie internetowej dedykowanej Olimpiadzie – https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-wiedzy-o-filmie/,

zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia Uczestnikom III Etapu Olimpiady i ich Opiekunom merytorycznym lub prawnym, w przypadku organizacji III Etapu stacjonarnie.

Organizator jest uprawniony do:

anulowania wyników poszczególnych Etapów lub nakazania powtórzenia ich w razie ujawnienia istotnych (naruszających Regulamin) nieprawidłowości,

wykluczenia z udziału w Olimpiadzie Uczestników nieprzestrzegających lub łamiących Regulamin,

nawiązywania współpracy z partnerami, którymi mogą zostać uczelnie wyższe, organizacje pozarządowe i eksperckie oraz zrzeszenia nauczycieli i praktyków („Partner”).

Wykonując postanowienia ust. 3 pkt 1–3 Regulaminu, Organizator działa w porozumieniu z Komitetem Głównym.

 

 • 2. Struktura organizacyjna Olimpiady

Strukturę Organizacyjną Olimpiady tworzą: Organizator i wyznaczony przez niego Koordynator, Komitet Główny, Prezydium Komitetu Głównego oraz przeprowadzające poszczególne Etapy Olimpiady Komisje: Szkolne, Okręgowe i Centralna.

Sprawami organizacyjnymi Olimpiady zajmuje się – we współpracy z Prezydium Komitetu Głównego – koordynator wyznaczony przez Organizatora („Koordynator”).

Organizator, we współpracy z Komitetem Głównym, przed rozpoczęciem każdej kolejnej edycji Olimpiady, publikuje na stronie internetowej Olimpiady „Informator” zawierający m.in. Zakres tematyczny, Harmonogram, Regulamin oraz szczegółowe wytyczne związane z jej organizacją i literaturą zalecaną w przygotowaniach do wszystkich Etapów Olimpiady.

Organizator, we współpracy z Komitetem Głównym, publikuje bibliografię obowiązującą uczestników na poszczególnych Etapach zawodów (Załącznik nr 10).

Komitet Główny jest powoływany przez Organizatora (Załącznik nr 1a).

Komitet Główny mieści się w siedzibie Organizatora i korzysta ze wszystkich adresów do kontaktu podanych w §1 ust. 1 Regulaminu.

W skład Komitetu Głównego wchodzą: wyznaczeni przez Organizatora pracownicy Organizatora oraz przedstawiciele Partnerów będący nauczycielami akademickimi uniwersytetów bądź nauczycielami szkół ponadpodstawowych („Komitet Główny”), którzy są powoływani przez Organizatora na dwuletnią kadencję. Są to wybitni znawcy dziedzin objętych programem Olimpiady. Na Przewodniczącego Komitetu Głównego Organizator powołuje spośród pracowników Organizatora zastępcę dyrektora odpowiedzialnego za Dział Edukacji Filmowej na okres kadencji Komitetu Głównego.

Organizator, w trakcie trwania kadencji Komitetu Głównego, może rozszerzyć grono o kolejnych członków.

Realizacją bieżących prac Komitetu Głównego zajmuje się Prezydium Komitetu Głównego, składające się z Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego i Sekretarza naukowego („Prezydium Komitetu Głównego”) powołanego przez Przewodniczącego Komitetu Głównego spośród członków Komitetu Głównego (Załącznik nr 1b). Kadencja każdego z członków Prezydium Komitetu Głównego trwa od dnia powołania członka Komitetu Głównego na członka Prezydium Komitetu Głównego i kończy się nie później niż wraz z końcem kadencji członków Komitetu Głównego.

Komitet Główny podejmuje kluczowe decyzje dotyczące organizacji Olimpiady, poprzez przyjęcie decyzji przez Komitet Główny przez aklamację – złożenie podpisu przez Przewodniczącego Komitetu Głównego, a w tym:

opracowuje i przedstawia Organizatorowi program Olimpiady oraz zmiany w tym dokumencie, a także jest odpowiedzialny za poziom merytoryczny Olimpiady,

przygotowuje i zatwierdza zestawy zadań wszystkich Etapów Olimpiady wraz z zasadami ich jednolitej oceny; przekazuje je Komisjom przeprowadzającym wszystkie Etapy Olimpiady w sposób uniemożliwiający ich nieuprawnione ujawnienie do chwili rozpoczęcia danego Etapu Olimpiady,

opracowuje wykaz zalecanej literatury na poszczególne Etapy Olimpiady,

powołuje Komisje sprawdzające prace Uczestników w II i III Etapie Olimpiady,

przyznaje tytuł Laureata lub Finalisty w zależności od miejsca zajętego na punktowej liście wyników Etapu III na podstawie ustalonych kryteriów,

wydaje Laureatom i Finalistom zaświadczenia zgodnie z obowiązującym wzorem, i dyplomy oraz przyznaje nagrody,

może przyznać inne wyróżnienia Uczestnikom III Etapu Olimpiady,

może przyznać dyplomy i nagrody nauczycielom, którzy byli opiekunami merytorycznymi Laureatów lub Finalistów,

rozpatruje odwołania Uczestników,

powołuje odpowiednią liczbę Komisji Okręgowych, które przeprowadzają II Etap Olimpiady,

powołuje Komisje Okręgowe (Załącznik nr 1c) oraz Komisję Centralną (Załącznik nr 1d),

może delegować część swoich uprawnień i obowiązków na:

Komisje Szkolne – w zakresie przeprowadzenia I Etapu,

Komisje Okręgowe – w zakresie przeprowadzenia II Etapu,

Komisję Centralną – w zakresie przeprowadzenia III Etapu.

Każda z Komisji, o których mowa w ust. 9 pkt 12 i 13 powyżej („Komisja”), jest kierowana przez Przewodniczącego, który odpowiada za prawidłowy przebieg danego Etapu, w szczególności za przestrzeganie Regulaminu oraz za sporządzenie kompletnej dokumentacji, o której mowa
w §5. ust. 15, § 6. ust. 29, §7. ust. 20 odnośnie do danego Etapu Olimpiady, a następnie przekazanie jej Komitetowi Głównemu. Szczegółowe informacje dotyczące obowiązków Przewodniczącego i sposobu przeprowadzenia konkretnych Etapów zawarte są w § 5, 6 i 7.

Wszelka dokumentacja, o której mowa w Regulaminie (załączniki) powinna być sporządzana przez Komisje w formie papierowej i przesyłana na adres Organizatora. Wyjątkiem są dokumenty wymienione w § 5 ust. 15, które to dokumenty mają także formę papierową, jednak nie są przesyłane do Organizatora.

 

 • 3. Uczestnicy Olimpiady

Uczestnikami Olimpiady mogą być uczniowie szkół ponadpodstawowych znajdujących na terenie Rzeczypospolitej Polskiej („Uczestnik”), z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

W Olimpiadzie mogą również uczestniczyć – za zgodą Komitetu Głównego – laureaci konkursów, rekomendowani przez komisje konkursowe, o których mowa w § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r., poz. 1036) oraz uczniowie szkół podstawowych zasadniczych szkół zawodowych, którzy realizują indywidualny program lub tok nauki, rekomendowani przez szkołę.

Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania ogólnie przyjętych norm społecznych, w tym uczciwej konkurencji, samodzielnej pracy przy rozwiązywaniu zadań oraz do informowania Organizatora Olimpiady o wszelkich zastrzeżeniach do przebiegu Olimpiady.

Rejestracja Uczestników i Komisji Szkolnych odbywa się w ustalonych dla danej edycji Olimpiady terminach, podanych w Harmonogramie znajdującym się na stronie internetowej Olimpiady i przebiega w następujący sposób:

aby wziąć udział w Olimpiadzie, Uczestnik powinien zgłosić się do dyrektora swojej szkoły wraz z wypełnionym i podpisanym przez siebie albo opiekuna prawnego Uczestnika („Opiekun”) zgłoszeniem uczestnictwa, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 albo Załącznik nr 2a („Zgłoszenie uczestnictwa”),

dyrektor danej szkoły powołuje Komisję Szkolną, w skład której powinny wchodzić
co najmniej trzy osoby będące nauczycielami w tej szkole, a jedną z nich jest nauczyciel informatyki. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Szkolnej, który pełni funkcję organizatora Etapu I Olimpiady.

Przewodniczący Komisji Szkolnej na podstawie przekazanych przez uczniów Zgłoszeń uczestnictwa, o których mowa powyżej, wypełnia formularz zgłoszeniowy znajdujący się na stronie internetowej Olimpiady w zakładce „Formularz zgłoszeniowy”. Zakres danych osobowych ujętych w formularzu zgłoszeniowym pokrywa się z zakresem danych ujętych w Zgłoszeniu uczestnictwa, wraz z podaniem składu Komisji Szkolnej, jej Przewodniczącego, danych zgłaszanych Uczestników oraz danych opiekunów merytorycznych Uczestników. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej na adres mailowy Przewodniczącego Komisji Szkolnej, podany podczas rejestracji, automatyczny system prześle potwierdzenie zgłoszenia Komisji Szkolnej i Uczestników. W przypadku nieotrzymania przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej w ciągu 24 godzin od zakończenia wypełniania formularza zgłoszeniowego wiadomości e-mail z potwierdzeniem zgłoszenia, należy skontaktować się z Organizatorem w celu wyjaśnienia tej kwestii.

do Komitetu Głównego (na adres Organizatora) w terminie określonym w Harmonogramie Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest przesłać w formie papierowej oryginały Zgłoszeń uczestnictwa (Załącznik nr 2 i/lub Załącznik 2a), na podstawie których został uzupełniony formularz zgłoszeniowy na stronie internetowej Olimpiady. Jednocześnie w dniu wysłania oryginałów pocztą Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest wysłać skany Zgłoszeń Uczestnictwa na adres: olimpiada@fina.gov.pl.

po zamknięciu rejestracji Organizator przydziela każdemu Uczestnikowi indywidualny kod identyfikacyjny. Kod ten jest nadany jednorazowo i jest ważny na czas wszystkich Etapów Olimpiady. O swoim kodzie Uczestnik zostanie poinformowany przez Organizatora przed I Etapem Olimpiady. Kody używane będą także w tabeli wyników po I i II Etapie Olimpiady zamiast imion i nazwisk Uczestników.

Uczestnicy Olimpiady będą korzystali z kont na platformie internetowej Olimpiady wygenerowanych przez Organizatora.

Organizator prześle dane dostępowe Uczestników do kont na platformie (kod oraz hasło) na adres e-mail Przewodniczącego Komisji Szkolnej minimum 5 dni kalendarzowych przed datą I Etapu. W przypadku nieotrzymania wiadomości, Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest poinformować o tym fakcie Organizatora – minimum 3 dni kalendarzowe przed rozpoczęciem I Etapu Olimpiady.

Uczestnicy powinni otrzymać dane dostępowe do swojego konta na platformie w dniu przeprowadzenia I Etapu Olimpiady, tuż przed jego rozpoczęciem.

Warunkiem uczestnictwa w Olimpiadzie jest zaakceptowanie przez Uczestnika treści Regulaminu.

Akceptacja Regulaminu w Zgłoszeniu uczestnictwa jest równoznaczna z zawarciem z Organizatorem umowy dotyczącej uczestnictwa w Olimpiadzie zorganizowanej przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie.

Każdy Uczestnik potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i udziela wymaganych zgód, podpisując oświadczenie zawarte w Zgłoszeniu uczestnictwa (Załącznik nr 2 lub Załącznik nr 2a).

Uczestnik ma prawo do:

uzyskania zwolnienia na czas Olimpiady z zajęć szkolnych,

składania odwołań do Komitetu Głównego Olimpiady od decyzji właściwej Komisji, zgodnie z trybem odwoławczym określonym w §9 Regulaminu.

 

 • 4. Organizacja Olimpiady

Na wszystkich Etapach Olimpiady Uczestnicy wykonują swoje zadania indywidualnie i samodzielnie.

Do Olimpiady mogą przystąpić tylko osoby, które mają przy sobie ważny dokument tożsamości (legitymację szkolną, dowód osobisty lub inny dokument ze zdjęciem potwierdzający tożsamość) oraz przekazały dyrektorowi swojej szkoły wypełnione i podpisane przez siebie albo opiekuna prawnego Zgłoszenie uczestnictwa, którego wzór stanowi odpowiednio Załącznik nr 2 albo Załącznik nr 2a.

Podczas Olimpiady niedopuszczalne jest korzystanie przez Uczestników z jakichkolwiek pomocy, chyba że Organizator zdecyduje inaczej.

W przypadku organizacji III Etapu Olimpiady stacjonarnie, nieuregulowane przez Komitet Główny kwestie dotyczące spraw porządkowych (rozsadzenie uczniów, umieszczenie zegara itp.) oraz przebiegu Olimpiady, rozstrzyga każdorazowo organizator danego Etapu Olimpiady.

Olimpiada składa się z trzech etapów („Etap”):

Etap I odbywa się w szkołach,

Etap II odbywa się w skali okręgów,

Etap III odbywa się w skali ogólnokrajowej.

Komitet Główny sprawuje funkcję nadzorczą nad organizacją i przebiegiem wszystkich Etapów Olimpiady.

Udział w Olimpiadzie jest bezpłatny.

Organizator zapewnia podstawowe wyżywienie oraz zakwaterowanie w trakcie III Etapu, jeżeli Etap ten będzie organizowany stacjonarnie, natomiast nie pokrywa kosztów podróży.

 

 • 5. I Etap Olimpiady

I Etap odbywa się w poszczególnych szkołach zgłoszonych terminowo Organizatorowi do udziału w Olimpiadzie, drogą przewidzianą w Regulaminie, zgodnie z Harmonogramem. Etap I przeprowadzają Komisje Szkolne (o których mowa w ust. 9 poniżej). Wykaz zgłoszonych szkół umieszczany jest na stronie internetowej Olimpiady, najpóźniej na 5 dni kalendarzowych przed datą I Etapu.

I Etap odbywa się we wszystkich zgłoszonych szkołach, na terenie całego kraju, w trybie online.

Uczestnicy rozwiązują test składający się z 40 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru oraz 20 pytań otwartych, udostępnionych Uczestnikom przez Komitet Główny w ściśle określonym czasie za pośrednictwem internetowej platformy edukacyjnej, w szyfrowanym połączeniu.

Pytania mają formę tekstową, ale mogą być wzbogacone o materiał źródłowy (krótka notka, grafika, zdjęcie, nagranie audio, nagranie wideo).

Za każdą prawidłową odpowiedź na pytanie zamknięte uczestnik otrzymuje 1 punkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania zamknięte wynosi 40. Za każdą prawidłową odpowiedź na pytania otwarte uczestnik otrzymuje 2 punkty. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania otwarte wynosi 40. Maksymalna łączna liczba punktów do zdobycia w I Etapie to 80.

Uczestnicy udzielają odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte w nieprzekraczalnym czasie 50 minut. Na udzielanie odpowiedzi na pytania zamknięte Uczestnicy mają 30 minut, a na pytania otwarte 20 minut.

Weryfikacja poprawności odpowiedzi odbywa się przy użyciu systemu informatycznego zapewnionego przez Organizatora, posiadającego automatyczny mechanizm samosprawdzający.

Zakres tematyczny I Etapu odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym z przedmiotów: język polski, historia, historia sztuki, i IV etapie (edukacyjnym z przedmiotów: język polski, historia, historia sztuki, historia i teraźniejszość / historia i społeczeństwo (wcześniej: wiedza o społeczeństwie), w stopniu wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu oraz dobrej znajomości innych zagadnień ujętych w Zakresie tematycznym Olimpiady. Obowiązujące zagadnienia, filmografia oraz zalecana bibliografia do I Etapu znajdują się w na stronie internetowej Olimpiady.

Do realizacji I Etapu Olimpiady w szkołach powołuje się Komisje Szkolne. Za powołanie Komisji Szkolnych spośród członkiń i członków grona pedagogicznego oraz jej prace odpowiada dyrekcja szkoły zgłoszonej do udziału w Olimpiadzie zgodnie z §3 ust. 4 Regulaminu. Dyrekcja wyznacza Przewodniczącego Komisji Szkolnej. Komisja Szkolna jest zobowiązana zapewnić tajność zadań
I Etapu do chwili rozpoczęcia Olimpiady, przeprowadzenie jej zgodnie ze wskazówkami otrzymanymi od Organizatora, w tym za ich regulaminowy przebieg i samodzielność pracy Uczestników.

Przewodniczący Komisji Szkolnej odpowiada za:

zapewnienie każdemu z Uczestników na czas trwania I Etapu Olimpiady komputera ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu, spełniającym wszystkie wymagania określone przez Organizatora oraz zapewnienie by Uczestnicy nie korzystali z dostępu do Internetu w sposób sprzeczny z Regulaminem i ideą Olimpiady,

dołożenie wszelkich starań, aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie z niepełnosprawnościami, o których mowa w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z 2020 r.[1], („Uczniowie Niepełnosprawni”) mogli wziąć udział w Olimpiadzie,

zadbanie o przebieg I Etapu zgodny z postanowieniami Regulaminu, w szczególności nad samodzielną i uczciwą pracą Uczestnika,

kontakt z Komitetem Głównym i Koordynatorem,

przesłanie na adres do Organizatora dokumentów, o których mowa w § 5 ust. 12 poniżej.

Komisja Szkolna ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika w przypadkach stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

W ciągu 2 dni kalendarzowych od dnia I Etapu Olimpiady, Przewodniczący Komisji Szkolnej powinien przesłać pocztą na adres Komitetu Głównego:

 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

 1. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

 

oraz w formie skanów na adres olimpiada@fina.gov.pl:

 

podpisany przez wszystkich członków Komisji Szkolnej oraz dyrektora szkoły protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),

oświadczenie dyrektora szkoły o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3b), o której mowa w § 5 ust. 15.

W ciągu 7 dni kalendarzowych od otrzymania wszystkich protokołów z przebiegu I Etapu, Komitet Główny podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia wyników I Etapu i publikuje je na stronie internetowej Olimpiady.

Do II Etapu Olimpiady przechodzi maksymalnie 150 Uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w I Etapie. W przypadku, kiedy więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów, co osoba na 150 miejscu, wówczas Organizator zwiększy liczbę Uczestników, którzy przechodzą do II Etapu o liczbę tych osób, którzy zdobyli tę samą liczbę punktów, co osoba na 150 miejscu.

Komisje Szkolne przechowują przez 2 lata dokumentację I Etapu Olimpiady, licząc od początku roku kalendarzowego następnego po roku, w którym odbyła się Olimpiada. Na dokumentację składają się:

kopie Zgłoszeń uczestnictwa (Załącznik nr 2/Załącznik 2a),

protokół powołania Komisji Szkolnej (Załącznik nr 3a),

oświadczenia członków Komisji Szkolnej o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik nr 4),

kopia protokołu z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),

protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik nr 5).

Komitet Główny zastrzega sobie możliwość delegowania do danej szkoły swojego przedstawiciela, celem stwierdzenia prawidłowego przeprowadzenia I Etapu Olimpiady.

Dane osobowe Uczestników, którzy nie przeszli do II Etapu oraz nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów edukacyjnych będą przetwarzane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy, na czas niezbędny do obrony przed roszczeniami z przedmiotowej umowy oraz zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.

 

 • 6. II Etap Olimpiady

II Etap Olimpiady składa się z dwóch części.

Część pierwsza polega na przygotowaniu przez Uczestnika autorskiej pracy projektowej związanej z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady („Projekt”).

Hasło przewodnie obowiązujące w danej edycji podawane jest przez Organizatora na stronie internetowej Olimpiady przed otwarciem rejestracji na daną edycję.

Wszystkie informacje dotyczące Projektu (temat, formę, kryteria oceny, sposób przygotowania
i dostarczenia jej do Organizatora, potrzebne dokumenty) zostaną podane na stronie internetowej Olimpiady najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników I Etapu.

Zadanie wykonywane jest przez Uczestnika zdalnie we własnym zakresie przy wykorzystaniu infrastruktury i narzędzi przez siebie zapewnionych.

Projekt musi być podpisany kodem, który Organizator nadał Uczestnikowi przed I Etapem. Uczestnik nie może podawać swojego imienia i nazwiska w treści Projektu, ani w nazwie pliku z Projektem. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkować będzie przyznaniem przez Organizatora 0 punktów za tę część II Etapu. Oznakowanie Projektu kodem ma na celu zachowanie anonimowości i zasad uczciwej konkurencji, co umożliwi zachowanie obiektywności przez komisję oceniającą Projekt.

Projekt musi zostać dostarczony do Organizatora w terminie określonym w Harmonogramie.

Brak nadesłanego Projektu lub nadesłanie go w niepełnej formie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika i brakiem możliwości wzięcia udziału w kolejnych Etapach Olimpiady.

Zdyskwalifikowany zostanie także ten Uczestnik, który mimo nadesłanego Projektu nie przystąpi do udziału w części drugiej II Etapu Olimpiady.

Część druga II Etapu Olimpiady odbywa się w trybie zdalnym (online) tj. każdy Uczestnik przystępuje do testu w miejscu zamieszkania lub w innym dogodnym dla siebie miejscu, korzystając ze sprzętu zapewnionego samodzielnie przez Uczestnika.

Aby przystąpić do drugiej części II Etapu konieczne jest, aby Uczestnik miał do swojej dyspozycji komputer wyposażany w kamerę, głośniki lub słuchawki, stabilne łącze internetowe oraz telefon komórkowy. Na komputerze, z którego będzie korzystał Uczestnik, powinna być zainstalowana wskazana przez Organizatora aplikacja do wideokonferencji oraz przeglądarka internetowa Google Chrome lub Firefox.

Do przeprowadzenia drugiej części II Etapu Komitet Główny powołuje 10 Komisji Okręgowych i 10 Przewodniczących Komisji Okręgowych.

Przewodniczący Komisji Okręgowej odpowiada za:

zadbanie o przebieg Olimpiady zgodny z wytycznymi Regulaminu, w szczególności za czuwanie nad samodzielnością pracy Uczestnika,

dołożenie wszelkich starań, aby uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,
w tym uczniowie z niepełnosprawnością, o których mowa w § 1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r., („Uczniowie Niepełnosprawni”) mogli wziąć udział w Olimpiadzie,

kontakt z Komitetem Głównym i Koordynatorem.

Uczestnicy zostaną przydzieleni do Komisji Okręgowych przez Organizatora.

Organizator prześle do wszystkich uczestników drugiej części II Etapu wiadomość e-mail (na adres podany przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej w internetowym Formularzu zgłoszeniowym) z danymi dostępowymi do platformy egzaminacyjnej oraz linkiem do platformy Zoom, na której zorganizowane będzie spotkanie z Przewodniczącym Komisji Okręgowej w dniu II Etapu.

W dniu drugiej części II Etapu Uczestnik ma obowiązek dołączyć do spotkania na platformie Zoom przynajmniej 15 minut przed godziną rozpoczęcia II Etapu, która określona jest w Harmonogramie.

Podczas drugiej części II Etapu Uczestnik powinien mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, który powinien okazać do kamery na prośbę Przewodniczącego Komisji Okręgowej w celu potwierdzenia tożsamości.

Podczas rozwiązywania testu Uczestnik musi mieć włączoną i odsłoniętą kamerkę. W oknie wideo pochodzącym z kamery dobrze widoczna musi być przynajmniej twarz uczestnika.

Podczas rozwiązywania testu Uczestnik musi udostępnić widok swojego ekranu (całego ekranu, a nie tylko przeglądarki internetowej) za pomocą funkcji „Share screen” w programie Zoom.

Podczas rozwiązywania testu Uczestnik musi mieć wyłączony mikrofon w swoim komputerze. Jedyny moment, w którym Uczestnik może mieć włączony mikrofon to czas przed rozpoczęciem drugiej części II Etapu, gdy Przewodniczący Komisji Okręgowej poprosi o podanie kodu identyfikacyjnego.

Uczestnik powinien mieć włączone głośniki lub założone słuchawki przynajmniej na czas oglądania fragmentu filmowego, który jest elementem jednego z pytań otwartych, o których mowa w § 6 ust. 26 Regulaminu.

Uczestnik podczas rozwiązywania testu nie może korzystać z pomocy innych osób, innych urządzeń elektronicznych, komunikatorów, poczty e-mail, innych stron internetowych, książek, notatek i wszelkich innych pomocy, które mogłyby podać w wątpliwość samodzielność pracy Uczestnika. Od momentu rozpoczęcia testu (wyświetlenia się pierwszej podstrony z pytaniami) zabronione jest także przechodzenie do innych okien lub kart w przeglądarce internetowej. Każde przejście do innego okna lub innej karty będzie automatycznie odnotowane przez platformę egzaminacyjną i może stanowić podstawę dyskwalifikacji.

Jedynym dopuszczalnym uzasadnieniem skorzystania przez Uczestnika z telefonu komórkowego podczas drugiej części II Etapu jest konieczność skontaktowania się z Koordynatorem.

Uczestnik powinien skontaktować się z Koordynatorem bezzwłocznie, gdy zauważy problem techniczny.

Przewodniczący Komisji Okręgowej może zdyskwalifikować Uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Cześć druga II Etapu odbywa się formule testu zawierającego 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte. Pytania udostępnione są Uczestnikom przez Komitet Główny w ściśle określonym czasie za pośrednictwem internetowej platformy Olimpiady, w szyfrowanym połączeniu. W pierwszej kolejności Uczestnik będzie odpowiadał na pytania zamknięte.

Na platformie egzaminacyjnej pytania zamknięte podzielone są na podstrony. Na każdej podstronie znajdą się 2 pytania. Łączna liczba podstron wynosi 20. Po przejściu do następnej podstrony nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszej.

Pytania zamknięte mają formę tekstową, ale mogą być wzbogacone o materiał źródłowy (krótka notka, grafika, zdjęcie, nagranie audio, nagranie wideo).

Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Maksymalna liczba punktów
do zdobycia za pytania zamknięte to 40.

Na dwa pytania otwarte składają się: analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza
i interpretacja sceny filmowej.

Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania otwarte to 55 punktów (20 za pierwsze
i 35 za drugie). Kryteria przyznawania punktów opisane są w „Informatorze” dostępnym na stronie Olimpiady.

Uczestnicy odpowiadają na pytania zamknięte i otwarte w nieprzekraczalnym czasie 130 minut. Na udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte Uczestnicy mają 30 minut, a na pytania otwarte 100 minut. Czasy przeznaczone na udzielenie odpowiedzi nie sumują się. A zatem, jeśli Uczestnik skończy odpowiadać na pytania zamknięte przed upływem 30 minut, wtedy na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte ma także równo 100 minut.

Dla każdego Uczestnika czas liczony jest indywidualnie od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (pojawienia się pierwszej podstrony z pytaniami). Na platformie egzaminacyjnej stale widoczny jest zegar pokazujący czas, który pozostał do zakończenia testu.

Czas na udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte liczony jest całościowo – nie ma ograniczeń czasowych dla konkretnego pytania czy podstrony. Uczestnik sam decyduje, jak długo będzie przebywał na poszczególnych podstronach.

W sytuacji, gdy skończy się czas na udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte, a do tego momentu Uczestnik sam nie zakończy rozwiązywania testu poprzez przejście do części z pytaniami otwartymi, wtedy część testu z pytaniami zamkniętymi zostanie przerwana automatycznie, a wszystkie dotychczas udzielone odpowiedzi zostaną zapisane. W sytuacji, gdy skończy się czas na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte, a do tego momentu uczestnik sam nie zakończy rozwiązywania zadania dotyczącego pytań otwartych poprzez zamknięcie platformy egzaminacyjnej, wtedy część otwarta zostanie przerwana automatycznie, a wszystkie dotychczas udzielone odpowiedzi zostaną zapisane.

Weryfikacja poprawności odpowiedzi na pytania zamknięte odbywa się przy użyciu systemu informatycznego zapewnionego przez Organizatora, posiadającego automatyczny mechanizm samosprawdzający.

Projekty oraz odpowiedzi na pytania otwarte ocenia Komisja wskazana przez Komitet Główny. Komisja składa się z dwóch osób, które podejmują wspólną decyzję dotyczącą oceny każdej pracy.

Komisja ma 20 dni kalendarzowych na ocenę prac.

Wszystkie zadania II Etapu, z wyłączeniem pytań zamkniętych, oceniane są przez Komisję według kryteriów podanych w „Informatorze” dostępnym na stronie internetowej Olimpiady.

Punkty poszczególnych Uczestników ze wszystkich zadań II Etapu są sumowane.

W ciągu 5 dni kalendarzowych od otrzymania ocen Komisji, Komitet Główny podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia wyników II Etapu i publikuje je na stronie internetowej Olimpiady.

Do III Etapu Olimpiady przechodzi 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II Etapie Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte w II Etapie. Jeżeli po przyjęciu kryterium dodatkowego nie ma możliwości wyłonienia 25 Uczestników, o udziale w III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za wykonanie autorskiej pracy – Projektu.

Część druga II Etapu rejestrowana jest poprzez nagranie audio lub audio-wideo.

Zakres tematyczny II Etapu odpowiada znajomości zagadnień z podstawy programowej kształcenia ogólnego na III etapie edukacyjnym z przedmiotów: język polski, historia, historia sztuki, historia i teraźniejszość / historia i społeczeństwo (wcześniej: wiedza o społeczeństwie), w stopniu wystarczającym do uzyskania oceny bardzo dobrej na zakończenie nauki przedmiotu oraz dobrej znajomości innych zagadnień ujętych w Zakresie tematycznym Olimpiady. Obowiązujące zagadnienia, filmografia oraz zalecana bibliografia do II Etapu znajdują się w na stronie internetowej Olimpiady.

Dane osobowe Uczestników, którzy nie przeszli do III Etapu oraz nie wyrazili zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów edukacyjnych zostaną usunięte zgodnie z regulacjami obowiązującymi u Organizatora dostępnymi na stronie internetowej Olimpiady, z zastrzeżeniem, że będą one przetwarzane do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy, na czas niezbędny do obrony przed roszczeniami z przedmiotowej umowy oraz zgodnie z właściwymi przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze.

Organizator przechowuje przez 2 lata dokumentację II Etapu Olimpiady, licząc od początku roku kalendarzowego następnego po roku, w którym odbyła się Olimpiada. Na dokumentację składają się:

listy Uczestników,

powołania członków Komisji Okręgowych (Załącznik nr 1c),

protokół z przebiegu II Etapu Olimpiady (Załącznik nr 6),

protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik nr 5),

autorskie prace Uczestników (Projekty).

 

 • 7. III Etap Olimpiady

III Etap Olimpiady przeprowadza Komisja Centralna powołana przez Komitet Główny.

Uczestnik, który zakwalifikował się do III Etapu zobowiązany jest, w ciągu 10 dni kalendarzowych od daty ogłoszenia wyników ostatecznych II Etapu, przesłać na adres Organizatora uzupełniony i podpisany Załącznik nr 9 niniejszego Regulaminu. Jednocześnie skan wypełnionego i podpisanego odręcznie Załącznika nr 9 powinien zostać wysłany jako załącznik wiadomości email na adres: olimpiada@fina.gov.pl.

Zakres tematyczny III Etapu odpowiada znajomości zagadnień wykraczających poza program szkolny wskazany w programie Olimpiady. Program Olimpiady oraz wykaz literatury obowiązującej Uczestników znajdują się w na stronie internetowej Olimpiady.

Zadania III Etapu Olimpiady składają się z trzech części, Uczestnicy wykonują je w ciągu trzech dni.

I część III Etapu polega na napisaniu pracy o charakterze argumentacyjnym w ciągu 120 minut. Temat pracy związany jest z hasłem przewodnim danej edycji Olimpiady i podany jest Uczestnikom bezpośrednio przed rozpoczęciem jej pisania.

II część III Etapu organizowana będzie on-line, uczestnik udziela odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania. Na 14 dni przed datą III Etapu Organizator opublikuje listę zagadnień tematycznych, wokół których będą zadawane pytania podczas II części III Etapu. Uczestnik losuje dwa pytania z dwóch pul, w których znajduje się kilkadziesiąt pytań i odpowiada na nie przed Komisją Centralną. Obydwa pytania będą dotyczyły zagadnień opublikowanych przez Organizatora, a jedno z nich oprócz polecenia będzie zawierało materiał dodatkowy (np. fragment tekstu kultury, tekstu ikonicznego). Odpowiedź poprzedzona zostanie czasem na przygotowanie trwającym 25 min, Czas trwania całości odpowiedzi nie może przekroczyć 15 minut.

III część III Etapu polega na przeprowadzeniu wywiadu z wylosowanym gościem specjalnym Olimpiady oraz zredagowaniu odbytej rozmowy pod kątem jej publikacji. Na przeprowadzenie wywiadu Uczestnik ma 10 minut a na jego redakcję 150 minut. Nazwiska gości specjalnych zostaną podane 14 dni przed datą III Etapu, która zostanie określona w Harmonogramie. Redagując wywiad Uczestnik może korzystać z informacji dostępnych w sieci Internet. Jeżeli w swoim tekście posłuży się cytatem z innego opracowania, powinien ten fragment tekstu oznaczyć jako cytat i podać źródło cytowanego fragmentu. Po zakończeniu pracy informacje o cytowanych dziełach Uczestnik powinien umieścić w wydrukowanym Załączniku nr 8. Wypełniony i podpisany Załącznik nr 8 należy wysłać pocztą na adres Organizatora w ciągu 3 dni kalendarzowych od napisania pracy. Jednocześnie skan wypełnionego i podpisanego odręcznie Załącznika nr 8 powinien zostać wysłany jako załącznik wiadomości email na adres: olimpiada@fina.gov.pl.

W związku z kodowaniem prac, Uczestnik nie może podawać swojego imienia i nazwiska ani żadnych informacji umożliwiających jego identyfikację w treści wywiadu. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danych osobowych Uczestnika z nagrań wywiadów oraz z prac pisemnych ze względu na ich ochronę oraz ze względu na konieczność zachowania bezstronnej oceny prac przez Komisję Centralną.

Dokładne terminy przeprowadzenia pierwszej, drugiej i trzeciej części III Etapu będą podane w Komunikacie na stronie Organizatora minimum na 21 dni przed terminem przeprowadzenia danej konkurencji.

Wszystkie części III Etapu rejestrowane są poprzez nagranie audio-wideo.

Komisja Centralna ma prawo zdyskwalifikować Uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Komisja Centralna ma 20 dni kalendarzowych na ocenę poszczególnych części III Etapu Olimpiady.

Wszystkie zadania III Etapu oceniane są przez Komisję Centralną według kryteriów i punktacji podanych w „Informatorze”, który jest dostępny na stronie internetowej Olimpiady.

Zadania pisemne oceniane są przez komisję dwuosobową, zaś odpowiedź ustna przez trzyosobową.

Komisja podejmuje wspólną decyzję odnośnie do oceny prac pisemnych oraz odpowiedzi ustnych Uczestników.

Punkty poszczególnych Uczestników ze wszystkich zadań III Etapu są sumowane.

W ciągu 4 dni kalendarzowych od otrzymania ocen Komisji Centralnej, Komitet Główny podejmuje decyzję w sprawie zatwierdzenia wyników III Etapu i publikuje je na stronie internetowej Olimpiady.

Tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników III Etapu, którzy uzyskali najwięcej punktów („Laureat”), zaś pozostali uczestnicy III Etapu otrzymują tytuł Finalisty („Finalista”). Organizator przyznaje tytuły Laureata Pierwszego, Drugiego, Trzeciego, Czwartego i Piątego Miejsca na podstawie punktacji uzyskanej przez Uczestników w III Etapie Olimpiady. W przypadku wyników ex aequo o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za I część III etapu (praca pisemna o charakterze argumentacyjnym). Jeżeli po przyjęciu dodatkowego kryterium Uczestnicy wciąż zajmują miejsca ex aequo, wtedy o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za II cześć III Etapu (odpowiedź ustna na wylosowane pytania). Jeżeli po przyjęciu drugiego dodatkowego kryterium Uczestnicy wciąż zajmują miejsca ex aequo, wtedy o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za III część III Etapu (przeprowadzenie wywiadu i jego redakcja). Jeżeli po przyjęciu trzeciego dodatkowego kryterium Uczestnicy wciąż zajmują miejsca ex aequo, wtedy Organizator przyznaje tytuły ex aequo tym uczestnikom.

Jeżeli  trzecia część III Etapu będzie się odbywała stacjonarnie w czasie wolnym dla Uczestników i opiekunów merytorycznych mogą być organizowane imprezy towarzyszące.

Organizator przechowuje przez 6 lat lub przez okres czasu potrzebny do prawomocnego rozstrzygnięcia roszczeń Uczestników, w zależności który z tych terminów jest dłuższy, dokumentację dotyczącą III Etapu, licząc od początku roku kalendarzowego następnego po roku, w którym odbyła się Olimpiada. Na dokumentację składają się:

lista Uczestników,

dokument powołania członków Komisji Centralnej (Załącznik nr 1d),

oświadczenia członków Komisji Centralnej o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik nr 4),

protokół z przebiegu III Etapu Olimpiady (Załącznik nr 7),

protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik nr 5),

oświadczenie o udzieleniu licencji na prace pisemną o charakterze argumentacyjnym
i zredagowany wywiad, zgodę na wykorzystanie wizerunku (Załącznik 8),

oświadczenie Uczestnika Olimpiady o zachowaniu prawnych wymogów ochrony danych osobowych oraz innych dóbr osobistych (Załącznik 9),

informatory Olimpiady, programy Olimpiady oraz zestawy zadań, testów i studiów przypadku wykorzystywanych we wszystkich trzech Etapach Olimpiady; protokoły z Etapów Okręgowych i Centralnego, listy Laureatów i opiekunów merytorycznych, którzy przygotowywali Laureatów do Olimpiady, rejestr zaświadczeń wydanych Laureatom i Finalistom.

 

 

 • 8. Przepisy szczegółowe, dyskwalifikacja

Organizator dołoży starań, aby terminy wszystkich Etapów Olimpiady nie pokrywały się z terminami Olimpiad pokrewnych.

Organizator na każdym szczeblu Olimpiady dołoży starań, aby uwzględnić potrzeby Uczniów z niepełnosprawnością, po wcześniejszym (najpóźniej 14 dni przed I Etapem) zgłoszeniu Organizatorowi udziału takich osób w Olimpiadzie przez Komisję Szkolną.

Przed każdym z Etapów Olimpiady, na który składa się także część pisemna (II Etap i III Etap), Uczestnik o stwierdzonej dysleksji lub dysgrafii może przekazać do Komitetu Głównego aktualne zaświadczenie o takiej dysfunkcji z właściwej poradni. Komisja Oceniająca bierze pod uwagę zaświadczenie o dysfunkcji, jeśli niższa ocena pracy wynika wyłącznie ze stwierdzonych w nim trudności w poprawnym pisaniu. Zaświadczenie powinno zostać przekazane listem poleconym na adres Organizatora, minimum na tydzień przed rozpoczęciem danego Etapu (liczy się data wpłynięcia oryginału dokumentu).

W wypadku niestawienia się na którykolwiek Etap (w tym niewykonanie zadania domowego), Uczestnik, niezależnie od przyczyny nieobecności, traci prawo do dalszego w udziału w Olimpiadzie.

Komitet Główny ma prawo (również na wniosek Komisji Szkolnej lub Komisji Okręgowej) wykluczyć z dalszego udziału w Olimpiadzie (także w następnych jej edycjach) Uczestników nieprzestrzegających postanowień Regulaminu (w szczególności korzystających z niedozwolonej pomocy przy wykonywaniu prac).

Uczestnik podlega dyskwalifikacji z dalszego udziału w Olimpiadzie w przypadku niedopełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Postanowienia ust. 5 obowiązują także w wypadku wykrycia nieprawidłowości w postępowaniu Uczestnika już po zakończeniu Olimpiady. Dyskwalifikacja Finalisty lub Laureata oznacza automatycznie utratę danego tytułu.

Jeżeli którakolwiek z konkurencji będzie przebiegała stacjonarnie przed wejściem na salę, w której będzie odbywać się I i III Etap Olimpiady, Uczestnik powinien okazać dokument ze zdjęciem potwierdzający jego tożsamość. Członkowie Komisji odnotowują obecność Uczestnika na liście. Po odznaczeniu na liście Uczestnik powinien zająć wskazane miejsce w sali. § 6 ust. 17 reguluje kwestię potwierdzenia tożsamości Uczestnika podczas drugiej części II Etapu.

 

 • 9. Tryb odwoławczy

Uczestnik, który uważa, że wynik, który uzyskał w czasie Olimpiady nie odzwierciedla, zgodnie ze schematem oceniania, treści zawartych w jego pracy, lub że dany Etap Olimpiady był prowadzony z naruszeniem Regulaminu, ma prawo złożenia odwołania do Komitetu Głównego.

Odwołania dotyczące wyników Olimpiady składa się pisemnie, listem poleconym do Komitetu Głównego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) z jednoczesnym powiadomieniem pocztą elektroniczną (warunek konieczny) na adres olimpiada@fina.gov.pl lub oddając je osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym.

Odwołanie powinno zawierać możliwie szczegółowy opis przyczyny odwołania, opis okoliczności istotnych dla oceny zasadności odwołania oraz dane kontaktowe Uczestnika.

Komitet Główny rozpatruje odwołanie i udziela odpowiedzi w najkrótszym możliwym terminie, nie dłuższym jednak niż 14 dni kalendarzowych od daty otrzymania odwołania. Odpowiedź udzielana jest na piśmie i przesyłana Uczestnikowi listem poleconym.

Decyzje Komitetu Głównego dotyczące odwołań są ostateczne.

 

 

 • 10. Rejestracja przebiegu Olimpiady/Licencja niewyłączna

Organizator informuje, że III Etap Olimpiady może być utrwalany w postaci: rejestracji audio, rejestracji audio-wideo, rejestracji fotograficznej, na co Uczestnik wyraża zgodę wypełniając Załącznik nr 8.

Uczestnik, który zakwalifikuje się do II Etapu Olimpiady oraz który opracuje i przekaże Organizatorowi Projekt, z momentem przekazania Projektu udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji, na okres 10 lat z prawem do korzystania z Projektu na polach eksploatacji szczegółowo określonych w Oświadczeniu do Projektu (wzór Oświadczenia do Projektu zostanie opublikowany na stronie Olimpiady najpóźniej w dniu ogłoszenia wyników I Etapu).

Uczestnik, który zakwalifikuje się do III Etapu Olimpiady oraz który opracuje i przekaże Organizatorowi pracę pisemną oraz zredagowany wywiad (łącznie „Dzieło”) w sposób opisany w § 7 Regulaminu, z momentem przekazania Dzieła udziela Organizatorowi bezpłatnej, niewyłącznej licencji, na okres 10 lat z prawem korzystania z Dzieła na polach eksploatacji szczegółowo określonych w Załączniku nr 8 do Regulaminu.

Organizator informuje, że przebieg II i III Etapu będzie rejestrowany w formie audio lub audio-wideo, a powstałe w ten sposób nagrania mogą być wykorzystane przez Organizatora w celu weryfikacji wyników uzyskanych w czasie Olimpiady dla potrzeb przeprowadzenia postępowania odwoławczego lub w celach edukacyjnych i promocyjnych.

Uczestnik zobowiązuje się nie sporządzać samodzielnie nagrań z żadnych spotkań on-line przeprowadzanych w ramach każdego z Etapów Olimpiady, z wyjątkiem spotkania z Gościem specjalnym, odbywającego się w ramach III Etapu Olimpiady, które to nagranie Uczestnik zobowiązany jest wykonać, po czym powinien je usunąć nie później niż 24 godziny od momentu ich sporządzenia.

 

 

 • 11. Nagrody i uprawnienia

Szczegółowy tryb przyznawania tytułu Finalisty i Laureata Olimpiady określa § 7 ust. 17 Regulaminu.

Uprawnienia Laureatów i Finalistów określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad z dnia 29 stycznia 2002 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 1036).

Potwierdzeniem uzyskania uprawnień Laureata i Finalisty jest zaświadczenie, którego wzór stanowi załącznik do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobów przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2020 r., poz. 1036).

Laureatom Olimpiady mogą być przyznawane nagrody rzeczowe lub finansowe. Rodzaj i wartość nagród zależy od stanu finansów Organizatora oraz pozyskanych sponsorów. W przypadku nie pozyskania sponsorów nagrody mogą mieć tylko formę rzeczową.

Organizator może również przyznać nagrodę opiekunowi merytorycznemu Laureata.

Organizator może przyznać także nagrody Finalistom.

Zasady przyjmowania Laureatów i Finalistów stopnia centralnego na studia wyższe są zgodnie z art. 70 ust. 6 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2020, poz. 85).

Zasady przyjmowania Laureatów i Finalistów stopnia centralnego na studia wyższe określane są przez uczelnie i podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej uczelni. Z roku na rok mogą one ulegać zmianie, dlatego Uczestnicy, a w szczególności ci, którzy nie zdają egzaminu maturalnego w tym samym roku, w którym otrzymują tytuł Laureata lub Finalisty, zobowiązani są do samodzielnego sprawdzania informacji dotyczących przyjęć Olimpijczyków na studia.

 

 • 12. Dane Osobowe Uczestnika (przetwarzanie danych osobowych Uczestnika)

Organizator informuje, że zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r., str. 1-88) („RODO”), administratorem danych osobowych Uczestników, Opiekunów oraz opiekunów merytorycznych, członków Komisji Szkolnych, członków Komisji Okręgowych, a także członków Komisji Centralnej, dyrektora Szkoły udostępnionych w ramach powołania organów Olimpiady, procedury rejestracyjnej i uczestnictwa w Olimpiadzie jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie (02-739) przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, NIP:5213784838 („Administrator”).

Administrator przetwarza następujące kategorie danych osobowych Uczestników: imię, nazwisko, data urodzenia, miejsce urodzenia, klasa, adres e-mail, numer telefonu, imię i nazwisko Opiekuna , dane w zakresie niepełnosprawności, wymagane w formularzu zgłoszeniowym dane w zakresie stwierdzonej dysleksji lub dysgrafii czy innych dysfunkcjach (dane pozyskane przez Organizatora przed II Etapem Olimpiady), preferencje żywnościowe, dane w zakresie wizerunku i głosu, (dane pozyskane przez Organizatora przed i w trakcie II Etapu Olimpiady), w przypadku Opiekuna merytorycznego: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon; w przypadku opiekuna ustawowego/prawnego/rodzica: imię, nazwisko, adres; w przypadku dyrektora Szkoły, członków Komisji Szkolnych, Okręgowych i Komisji Centralnej: imię, nazwisko, stanowisko, tytuł naukowy, zawód. adres email, telefon, wizerunek i głos.

Przetwarzanie ww. danych osobowych odbywa się w celu realizacji umowy cywilnoprawnej pomiędzy Organizatorem i Uczestnikiem (Opiekunem) polegającej na zorganizowaniu Olimpiady przez FINA na warunkach określonych w Regulaminie (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora, w postaci ewentualnego dochodzenia roszczeń przez Administratora wynikających z zawartej umowy cywilnoprawnej (art. 6 ust. 1 lit f) RODO) oraz jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c) RODO). Podstawę przetwarzania szczególnych kategorii danych osobowych Uczestnika stanowi wyraźna zgoda Uczestnika bądź jego Opiekuna na przetwarzanie ww. danych osobowych (art. 9 ust. 2 lit a) RODO). Uczestnikowi bądź jego Opiekunowi przysługuje prawo do cofnięcia w/w zgody w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora wskazany w ust. 1 powyżej lub w formie mailowej
na adres e-mail: iod@fina.gov.pl. Podstawę przetwarzania danych osobowych dyrektora Szkoły, członków Komisji Szkolnych, Okręgowych oraz Komisji Centralnej stanowi zgoda osoby, której dane osobowe dotyczą (art. 9 ust. 2 lit a) RODO).

Jeżeli w związku z udziałem w Olimpiadzie Uczestnik bądź jego Opiekun, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola pod formularzem zgłoszeniowym wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, w szczególności wyraził zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celach edukacyjnych – zgodnie z treścią i zakresem określonym podczas udzielania zgody, wówczas zastosowanie znajdują następujące postanowienia:

udzielenie zgody do innych celów edukacyjnych i promocyjnych (marketingowych) jest dobrowolne, nieudzielenie tej zgody nie uniemożliwia udziału w Olimpiadzie, ani nie wpływa na prawa Uczestnika,

dane osobowe udostępnione na podstawie w/w zgody będą przetwarzane w celach edukacyjnych i informacyjnych Organizatora,

podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi udzielona przez Uczestnika bądź jego Opiekuna zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO),

dane osobowe udostępnione na podstawie udzielonej zgody na cele promocyjne będą przetwarzane przez czas nieokreślony, chyba że Uczestnik bądź jego Opiekun wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych w celach promocyjnych lub wycofa udzieloną zgodę.

Dane osobowe Uczestnika oraz Opiekuna, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie dla potrzeb zawarcia umowy uczestnictwa w Olimpiadzie, a także dane opiekuna merytorycznego będą przechowywane przez okres trwania umowy cywilnoprawnej, a dane dyrektora Szkoły, członków Komisji Szkolnych, Okręgowych oraz Komisji Centralnej przez okres niezbędny do przeprowadzenia odpowiednich Etapów Olimpiady, a wszystkie powyższe dane osobowe również przez okresy przechowywania dokumentacji związanej z przeprowadzonymi Etapami, o której mowa w § 5 ust. 15; § 6 ust. 46 oraz § 7 ust. 20 Regulaminu oraz do czasu upływu ewentualnych terminów przedawnienia roszczeń z ww. umowy oraz z zastrzeżeniem właściwych przepisów powszechnie obowiązującego prawa.

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych („IOD”), z którym można kontaktować się pod adresem pocztowym siedziby Administratora lub elektronicznie poprzez adres e-mail: iod@fina.gov.pl we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Uczestnika lub Opiekuna.

Dane osobowe Uczestnika, Opiekuna, Opiekuna merytorycznego, ani członków Komisji Szkolnych, Okręgowych oraz Komisji Centralnej nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.

Administrator oświadcza, że odbiorcami danych osobowych Uczestnika mogą być w szczególności podmioty przetwarzające dane na zlecenie Administratora, przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umów zawartych z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora.

W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.

Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestnika będą podlegały pseudonimizacji.

W odniesieniu do przekazanych Administratorowi danych osobowych, osobom, o których mowa w § 12 ust. 1 Regulaminu przysługuje prawo do:

dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia
lub ograniczenia ich przetwarzania,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie, w jakim podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie usprawiedliwiony interes Administratora,

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy Uczestnik, Opiekun, Opiekun merytoryczny lub członek Komisji Szkolnej, Okręgowej lub Centralnej uzna, że Administrator podczas przetwarzania danych osobowych naruszył przepisy RODO lub innych właściwych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

Uczestnik oraz Opiekun przyjmują do wiadomości, że podanie danych osobowych w zakresie określonym w ust. 2 jest dobrowolne, jednakże ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości zawarcia umowy uczestnictwa w Olimpiadzie.

Uczestnik, w przypadku osiągnięcia statusu finalisty Olimpiady, zgadza się na udostępnienie danych osobowych dotyczących Jego osoby, Partnerom i podmiotom współpracującym z Organizatorem, w celu uczestniczenia w festiwalach oraz wydarzeniach kulturalnych, w których zaplanowany jest udział finalistów Olimpiady. Zgoda o której mowa w uprzednim zdaniu może być wycofana w każdym czasie, lecz nie deligitymizuje to przetwarzania danych, które miało miejsce przed cofnięciem udzielonej przez Uczestnika zgody.

 

 • 13. Dane osobowe innych osób uczestniczących w Olimpiadzie

Organizator danych powierza Uczestnikowi, w trybie art. 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części „Rozporządzeniem”) dane osobowe osób innych niż Uczestnik, biorących udział w Olimpiadzie, których Uczestnik wszedł w posiadanie, w związku z udziałem w Olimpiadzie, do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w Regulaminie.

Uczestnik zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu, przez Administratora, w związku z akceptacją Regulaminu i przystąpieniem do Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, dane osobowe, zgodnie z Regulaminem, Rozporządzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane dotyczą.

Uczestnik oświadcza, iż zastosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi Rozporządzenia. Uczestnik będzie przetwarzał, powierzone mu na podstawie Regulaminu dane osobowe: (1) pracowników Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, koordynatorów Olimpiady, w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, wykonywany zawód, wizerunek i głos; (2) dane członków Komisji Oceniających, w tym: imię, nazwisko, stanowisko, tytuł naukowy, wykonywany zawód, wizerunek i głos, (3) dane innych uczestników Olimpiady, w tym: imię, nazwisko, kod uczestnika, nazwę szkoły, wizerunek i głos; (4) dane Gości Specjalnych, w tym: imię, nazwisko, wykonywany zawód, wizerunek i głos, które to dane Uczestnik będzie wykorzystywał wyłącznie do celów związanych z realizacją zadań konkursowych (dalej zwane „Dane osobowe”).

Uczestnik zobowiązuje się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu Danych osobowych, a także do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych.

Uczestnik po zakończeniu realizacji zadań konkursowych usuwa wszelkie powierzone Dane osobowe.

Akceptując Regulamin Uczestnik zobowiązuje się, że nie będzie przechowywał na żadnym nośniku, nie będzie udostępniał podmiotom trzecim (z wyjątkiem Organizatorów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej), nie będzie publikował w sieci Internet, ani w żaden inny sposób, czy to w formie nagrania audiowizualnego, czy to w formie nagrania audio, ani w formie graficznej, ani w formie tekstowej, w całości ani fragmentarycznie, nagrania ze spotkania z pracownikiem FINA i Gościem Specjalnym Olimpiady, które zarejestrowane zostanie nagrane podczas trwania Olimpiady.

Uczestnik niniejszym potwierdza, że rozumie, że dobra osobiste osób trzecich mogą zostać naruszone w szczególności poprzez:

– utrwalanie nagrań na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice, w jakimkolwiek systemie lub formacie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,

– publikację nagrań przy użyciu Internetu, w tym: wykorzystanie nagrania w całości lub we fragmentach w utworach graficznych, tekstowych, audiowizualnych i multimedialnych,

– wypożyczenie lub zgubienie nośnika, na których nagranie lub jego kopię utrwalono.

Zgodnie z treścią punktu 1 lit. b Załącznika nr 8 do Regulaminu Olimpiady Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność cywilną nie tylko z tytułu naruszeń majątkowych praw autorskich, lecz także z tytułu naruszeń Danych osobowych oraz innych dóbr osobistych osób trzecich mogących nastąpić w wyniku przechowywania nagrania zarejestrowanego w ramach uczestnictwa w III Etapie Olimpiady przez czas dłuższy niż wymaga tego realizacja zadania konkursowego.

Uczestnik odpowiada majątkowo za szkody spowodowane swoim działaniem w związku z niedopełnieniem obowiązków, które Regulamin lub Rozporządzenie nakłada bezpośrednio na Uczestnika lub gdy działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Organizatora, wbrew tym instrukcjom lub niezgodnie z treścią Regulaminu. Uczestnik odpowiada za szkody spowodowane zastosowaniem niewłaściwych środków bezpieczeństwa-  lub niezastosowaniem właściwych środków bezpieczeństwa. W/w odpowiedzialność majątkowa, obejmuje wszelkie odszkodowania, kary administracyjne, grzywny, koszty sądowe, koszty obsługi prawnej, do których poniesienia zobowiązany został Organizator, w związku z przetwarzaniem udostępnionych przez Organizatora danych osobowych, przez Uczestnika. Uczestnik oświadcza, że przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność wobec Organizatora oraz osoby, których przetwarzane przez Uczestnika dane osobowe dotyczą.

Uczestnik po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbędnej zwłoki zgłasza je Administratorowi, lecz nie później niż w terminie 6 godzin, od chwili stwierdzenia naruszenia Regulaminu bądź przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych.

Powierzone Uczestnikowi, przez Organizatora, do przetwarzania Dane osobowe będą przetwarzane przez Uczestnika, nie dłużej niż przez okres trwania danej edycji Olimpiady.

Powierzone Uczestnikowi Dane osobowe będą przetwarzane tylko na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

Uczestnik zobowiązuje się do:

wykorzystania powierzonych przez Organizatora Danych osobowych wyłącznie w zakresie i celach określonych w Regulaminie, na udokumentowane polecenie Organizatora,

do zachowania w tajemnicy Danych osobowych oraz sposobów ich zabezpieczenia,

wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających stopień bezpieczeństwa powierzonych do przetwarzania Danych osobowych odpowiadający ryzyku naruszenia praw i wolności osób fizycznych, w szczególności poprzez zastosowanie urządzeń zapewniających pseudonimizację i szyfrowanie Danych osobowych,

pomagania Organizatorowi w wywiązywaniu się z jego obowiązków związanych z przetwarzaniem danych osobowych powierzonych Uczestnikowi przetwarzającemu do przetwarzania określonych w Rozdziale III Rozporządzenia,

niezwłocznego usunięcia, powierzonych Danych osobowych z dniem zakończenia danej edycji Olimpiady oraz usunięcia tych Danych osobowych oraz ich kopii ze wszelkich elektronicznych nośników danych, na których zostały one utrwalone przez Uczestnika, przy czym przez trwałe usunięcie Danych osobowych rozumie się takie działanie, które uniemożliwia ponowny odczyt lub wykorzystanie danych osobowych, w tym ustalenie tożsamości osoby, której dane osobowe dotyczą,

wdrożenia wymaganych przepisami prawa środków zapewniających poufność, integralność, dostępność danych osobowych i odporność systemów wykorzystanych do ich przetwarzania,

umożliwić Organizatorowi lub audytorowi upoważnionemu przez Organizatora przeprowadzenie, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

W celu potwierdzenia wykonania obowiązku, o którym mowa w ust. 8 pkt. e) powyżej, na żądanie Organizatora, Uczestnik dostarczy Organizatorowi, w terminie przez niego wyznaczanym, nie krótszym jednak niż 7 dni od, oświadczenie potwierdzające fakt usunięcia wszystkich Danych osobowych, zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz Rozporządzeniem, podpisane odręcznie przez Uczestnika.

Uczestnik zobowiązuje się zawiadomić Organizatora niezwłocznie (nie później niż w ciągu 6 godzin) o:

każdym prawnie umocowanym żądaniu udostępnienia Danych osobowych właściwemu organowi państwa, chyba, że zakaz zawiadomienia wynika z przepisów prawa,

każdym żądaniu otrzymanym bezpośrednio od osoby, której dane przetwarza, w zakresie przetwarzania dotyczącym jej Danych osobowych, powstrzymując się jednocześnie od odpowiedzi na żądanie, chyba, że zostanie do tego upoważniony przez Organizatora.

W przypadku zdarzenia zagrażającego bezpieczeństwu powierzonych Danych osobowych, tj. zdarzenia, jak również podejrzenia wystąpienia zdarzenia, w szczególności w postaci kradzieży, nieuprawnionego dostępu, wykorzystania, ujawnienia, utraty, uszkodzenia lub zniszczenia powierzonych danych osobowych lub jakiegokolwiek innego niewłaściwego lub bezprawnego przetwarzania powierzonych danych osobowych, Uczestnik jest zobowiązany:

niezwłocznie po powzięciu wiadomości o takim zdarzeniu, jednak w każdym przypadku nie później niż w ciągu 6 godzin od powzięcia takiej wiadomości, poinformować Organizatora o takim zdarzeniu oraz zapewnić pomoc i przekazać wszelkie dalsze informacje dotyczące tego zdarzenia,

ustalić przyczynę zdarzenia, o którym mowa powyżej,

podjąć niezwłocznie wszelkie czynności mające na celu usunięcie negatywnych skutków zdarzenia i zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi takimi zdarzeniami,

zebrać wszystkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu okoliczności wystąpienia zdarzenia i przeciwdziałaniu podobnym zdarzeniom w przyszłości i w tym celu współpracować z Organizatorem na każdym etapie wyjaśniania sprawy.

Jeżeli Organizator uzna, że sposób przetwarzania Danych osobowych narusza Regulamin lub Rozporządzenie, Organizator lub podmiot upoważniony przez Organizatora, uprawniony jest do przeprowadzenia audytu, w tym inspekcji, w związku z przetwarzaniem Danych osobowych przez Uczestnika. O zamiarze przeprowadzenia audytu, Organizator zobowiązany jest zawiadomić Uczestnika z odpowiednim – nie krótszym jednak niż 3 dni – wyprzedzeniem, przy czym w przypadku uzyskania przez Organizatora informacji o rażącym naruszeniu przez Uczestnika obowiązków wynikających z Regulaminu lub Rozporządzenia, Organizator uprawniony jest do przeprowadzenia audytu bez uprzedniego zawiadomienia. Uczestnik zobowiązuje się umożliwić Organizatorowi przeprowadzenie audytu, jak również uczestniczyć we prowadzonym audycie w niezbędnym zakresie.

 

 • 14. Postanowienia końcowe

Decyzje w sprawach nieobjętych powyższym Regulaminem podejmuje Komitet Główny
w porozumieniu z Organizatorem.

Zgłoszenie udziału w Olimpiadzie oraz wzięcie w niej udziału oznacza akceptację warunków Regulaminu.

Komitet Główny Olimpiady może też organizować jednorazowe, okolicznościowe konkursy tematyczne.

Komitet Główny Olimpiady prowadzi archiwum akt z wszystkich Etapów Olimpiady, w którym gromadzi, w szczególności:

dokumentację w sprawie powołania Olimpiady,

prace pisemne Uczestników wykonane podczas II i III Etapu, rejestr wydanych zaświadczeń
i dyplomów Laureatów, informatory Olimpiady i tematy Olimpiady,

listy Laureatów i ich opiekunów merytorycznych,

dokumentację statystyczną i finansową.

Wszelkie informacje dotyczące: procesu rejestracji, warunków uczestnictwa i przebiegu Olimpiady są zamieszczane na stronie internetowej Olimpiady, która jest podstawowym kanałem komunikacji między Organizatorem i Uczestnikami. Adres strony internetowej Olimpiady to https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-wiedzy-o-filmie/

Regulamin dostępny jest w siedzibie FINA oraz na stronie https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-wiedzy-o-filmie/.

FINA zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian Regulaminu, jeżeli nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Olimpiadzie. Zmiany wchodzą w życie
z dniem ich opublikowania na stronie internetowej https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-wiedzy-o-filmie/.

Regulamin obowiązuje na rok szkolny 2022/2023.

 

 

 

Załącznik nr 1a

POWOŁANIE KOMITETU GŁÓWNEGO

 

Na podstawie § 2 ust. 5 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej powołuję Komitet Główny w składzie:

Imię i nazwisko Czytelny podpis
1. (przewodniczący)
2.
3.
4.
5.
6.

 

7.
8.
9.
10.
11.
12.

 

 

 

 

DATA    MIEJSCOWOŚĆ

 

 

 

 

PODPIS I PIECZĘĆ ORGANIZATORA
Załącznik nr 1b

 

POWOŁANIE CZŁONKÓW PREZYDIUM KOMITETU GŁÓWNEGO

 

Na podstawie § 2 ust. 8 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej powołuję Prezydium Komitetu Głównego w składzie:

 

Imię i nazwisko Czytelny podpis
1. (przewodniczący)
2.  

 

 

3.  

 

 

 

 

 

 

 

DATA    MIEJSCOWOŚĆ

 

 

 

 

 

 

 

 

PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO

KOMITETU GŁÓWNEGO
Załącznik nr 1c

 

POWOŁANIE KOMISJI OKRĘGOWEJ

 

Na podstawie §2 ust. 9 pkt. 12 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej powołuję Komisję Okręgową do przeprowadzenia II Etapu Olimpiady w składzie:

 

Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

 

 

 

 

 

DATA    PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO
KOMITETU GŁÓWNEGO

 

Załącznik nr 1d

POWOŁANIE KOMISJI CENTRALNEJ

Na podstawie § 2 ust. 9 pkt. 12 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej powołuję Komisję Centralną w składzie:

 

Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

 

 

 

DATA    MIEJSCOWOŚĆ

 

 

 

 

PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU GŁÓWNEGO

Załącznik nr 2

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (DLA OSOBY PEŁNOLETNIEJ)
prosimy wypełnić zgłoszenie drukowanymi literami

Ja, niżej podpisany:

Imię i nazwisko:
Data urodzenia: Klasa:
Miejsce urodzenia:
Adres e-mail:
Numer telefonu:
Imię i nazwisko
opiekuna merytorycznego:
Planowany pierwszy rok akademicki:

oświadczam, że:

 1. □*zapoznałem się z treścią Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej i go akceptuję,
 2. □*wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, moich danych osobowych, zawartych w niniejszym formularzu, dla celów, przez czas i w sposób wskazany w § 12 Regulaminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, w tym na pseudonimizację ww. moich danych osobowych dokonaną przez Organizatora,

 

 1. jestem osobą z niepełnosprawnością / osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi**,

□NIE      □TAK     ………………………………………………………………………………………………………………………….……………….…….

(proszę określić stopień i rodzaj niepełnosprawności/dysfunkcji)

 1. □ wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów edukacyjnych FINA w tym Filmoteki Szkolnej, tj. przetwarzanie moich danych osobowych w postaci adresu e-mail na cele niezwiązane bezpośrednio z organizacją VI Edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej i moim w niej udziale; wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA                                                                                                 CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA

* zgoda obligatoryjna

** podanie informacji jest obligatoryjne; Uczestnikowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa lub w formie mailowej na adres e-mail: iod@fina.gov.pl

 

Załącznik nr 2a

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA (DLA OSOBY NIEPEŁNOLETNIEJ)
prosimy wypełnić zgłoszenie drukowanymi literami

Ja, niżej podpisany/a

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko)

oświadczam, że jestem przedstawicielem ustawowym/opiekunem prawnym/rodzicem

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

(imię i nazwisko Dziecka)

 

zamieszkały/-a w……………………………………………………………………………………………………………………….

………….

(adres)

oświadczam, że dane Dziecka są następujące:

Imię i nazwisko: Miejsce urodzenia
Data urodzenia: Klasa:
Adres e-mail Dziecka: Numer telefonu Dziecka:
Imię i nazwisko
opiekuna merytorycznego:

oświadczam, że:

 1. □* zapoznałem się z treścią Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej i go akceptuję,
 2. □* wyrażam zgodę na przetwarzanie, przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, danych osobowych Dziecka, zawartych w niniejszym formularzu, dla celów, przez czas i w sposób wskazany w § 12 Regulaminu, o którym mowa w punkcie 1 powyżej, w tym na pseudonimizację ww. danych osobowych Dziecka dokonaną przez Organizatora,
 3. Dziecko jest osobą z niepełnosprawnością / osobą ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,**

□NIE      □TAK ……………………………………………………………………………………………………………………….………………….…….

(proszę określić stopień i rodzaj niepełnosprawności/dysfunkcji)

 1. □ wyrażam zgodę na otrzymywanie newsletterów edukacyjnych FINA w tym Filmoteki Szkolnej, tj. przetwarzanie danych osobowych moich i Dziecka w postaci adresu e-mail na cele niezwiązane bezpośrednio z organizacją VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej i udziale w niej mojego Dziecka; wyrażenie zgody jest dobrowolne.

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA   CZYTELNY PODPIS PRZEDSTAWICIELA

USTAWOWEGO/OPIEKUNA PRAWNEGO/RODZICA

* zgoda obligatoryjna

**podanie informacji jest obligatoryjne; przedstawicielowi ustawowemu/opiekunowi prawnemu/rodzicowi przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem; cofnięcie zgody może nastąpić w formie pisemnej na adres Administratora: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa lub w formie mailowej na adres e-mail: iod@fina.gov.pl.

 

Załącznik nr 3a

 

POWOŁANIE KOMISJI SZKOLNEJ

 

Na podstawie §3 ust. 4 pkt. 2 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej powołuję Komisję Szkolną do przeprowadzenia I Etapu Olimpiady w składzie:

Imię i nazwisko Czytelny podpis
1. (przewodniczący)

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

4.  

 

 

5.  

 

 

 

 

 

 

 

DATA    MIEJSCOWOŚĆ

 

 

 

 

 

 

PIECZĘĆ I PODPIS DYREKTORA SZKOŁY

 

Załącznik nr 3b

 

 

 

OŚWIADCZENIE O POSIADANIU PEŁNEJ DOKUMENTACJI Z I ETAPU OLIMPIADY

 

 

 

Oświadczam, że Szkoła, którą reprezentuję posiada pełną dokumentację dotyczącą I Etapu VI Edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, przeprowadzonej 21 listopada 2022 roku,
o której mowa w §5 ust. 15 Regulaminu Olimpiady.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PIECZĘĆ SZKOŁY                                                                                              CZYTELNY PODPIS DYREKTORA

 

 

 

 

Załącznik nr 3c

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU I ETAPU
OLIMPIADY WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Dokument wypełnia Przewodniczący Komisji Szkolnej:

 

Dane szkoły:

Nazwa szkoły:
Adres:
Adres e-mail:
Telefon:

 

Komisja Szkolna w składzie:

Imię i nazwisko
1. Przewodniczący
2.
3.

 

Do I Etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zgłosiło się:

 

(liczba uczniów)

W I Etapie Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej wzięło udział:

 

(liczba uczniów)

 

 

Informacja o przebiegu I Etapu Olimpiady:

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA   PODPIS PPRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI SZKOLNEJ

 

Załącznik nr 4

OŚWIADCZENIE O ZACHOWANIU TAJEMNICY KONKURSOWEJ

Zobowiązuję się przestrzegać tajemnicy konkursowej w związku z uczestnictwem w Komisji Szkolnej/Okręgowej/Centralnej* Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

 

Imię i nazwisko: Czytelny podpis:
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA

 

 

*niepotrzebne skreślić
Załącznik nr 5

PROTOKÓŁ DYSKWALIFIKACJI UCZESTNIKA

Na podstawie §5 ust. 11 (Etap I), §6 ust. 25 (Etap II), §7 ust. 10 (Etap III) Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej dyskwalifikujemy uczestnika Olimpiady:

Imię i nazwisko:
Szkoła:
Data urodzenia:

Dyskwalifikacja nastąpiła podczas:

I Etapu Olimpiady

II Etapu Olimpiady

III Etapu Olimpiady

Uzasadnienie dyskwalifikacji:

 

Podpisy Członków Komisji Szkolnej/Okręgowej/Centralnej/Organizatora*:

Imię i nazwisko: Czytelny podpis:
(przewodniczący)

 

 

 

 

 

 

 

DATA    MIEJSCOWOŚĆ

 

 

*niepotrzebne skreślić

 

 

Załącznik nr 6

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU
II ETAPU OLIMPIADY WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Komisja Okręgowa w składzie:

Imię i nazwisko
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

Do II Etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej w Okręgu zakwalifikowało się:

(liczba uczniów)

 

W II Etapie Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej wzięło udział:

(liczba uczniów)

Informacja o przebiegu zawodów II Etapu:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA                                                                                                   PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO KOMITETU GŁÓWNEGO
Załącznik nr 7

PROTOKÓŁ Z PRZEBIEGU III ETAPU
OLIMPIADY WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Informacja o miejscu przebiegu III Etapu:

Siedziba:
Adres:
Adres e-mail:
Telefon:

 

Komisja Centralna w składzie:

Do III Etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zakwalifikowało się:

 

Lp. Imię i nazwisko Szkoła
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

 

W III Etapie Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej wzięło udział:

 

Lp. Imię i nazwisko Szkoła
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

 

Informacja o przebiegu III Etapu:

Dzień pierwszy:

Część pierwsza – praca pisemna o charakterze argumentacyjna; temat:…………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Część druga – odpowiedź ustna przed komisją na dwa wylosowane pytania.

Skład komisji:

1.

2.

3.

Lp. Imię i nazwisko Treść wylosowanych pytań
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

 

Dzień drugi. Przeprowadzenie wywiadu z gościem specjalnym oraz redakcja wywiadu.

Gość specjalny Imię i nazwisko uczestnika
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opis przebiegu III Etapu Olimpiady:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

 

 

 

 

 

 

MIEJSCOWOŚĆ I DATA   PODPIS PRZEWODNICZĄCEGO

KOMITETU GŁÓWNEGO
Załącznik nr 8

OŚWIADCZENIE O UDZIELENIU LICENCJI DO PRACY PISEMNEJ O CHARAKTERZE ARGUMENTACYJNYM (dalej „Praca”) I DO ZREDAGOWANEGO WYWIADU (dalej „Wywiad”) oraz
OŚWIADCZENIE W ZAKRESIE PREFERENCJI ŻYWIENIOWEJ UCZESTNIKÓW III ETAPU OLIMPIADY

 

……………………………………………                                                                     ……….……………………………………………….

IMIĘ, NAZWISKO UCZESTNIKA/OPIEKUNA                                           MIEJSCOWOŚĆ I DATA

 

Ja niżej podpisany/działający w imieniu mojego Dziecka* ……………………………………………………………. oświadczam, że:

jestem/moje Dziecko jest* autorem Pracy i Wywiadu powstałego w ramach udziału w III Etapie Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, zwanej dalej „Olimpiadą”,

Praca/wywiad jest utworem/dziełem oryginalnym, przysługują mi/mojemu Dziecku* wyłączne
i nieograniczone autorskie prawa majątkowe, w zakresie umożliwiającym korzystanie
z Pracy/Wywiady przez FINA w zakresie, o którym mowa w pkt. 2 i ponoszę odpowiedzialność
z tytułu naruszeń majątkowych praw autorskich oraz dóbr osobistych osób trzecich, mogących wyniknąć z tytułu eksploatacji Pracy/Wywiadu w zakresie i na polach wymienionych w pkt 2,

Praca/Wywiad nie jest obciążony jakimikolwiek prawami osób trzecich, nie narusza przepisów prawa, ani interesów lub praw osób trzecich,

w Wywiadzie wykorzystałem na zasadach prawa cytatu następujące materiały***:

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..…

 

W związku z moim udziałem/z udziałem mojego Dziecka*…………………………………………………………….
w III Etapie Olimpiady, oświadczam, iż z momentem ustalenia Pracy/Wywiadu, zwanych dalej indywidulanie „Utworem”, powstałych w ramach III Etapu Olimpiady, udzielam Filmotece Narodowej – Instytutowi Audiowizualnemu (FINA) nieodpłatnej, niewyłącznej licencji ograniczonej czasowo, tj. na okres 10 lat, liczony od daty ustalenia każdego z Utworów do korzystania, w całości lub we fragmentach z każdego Utworu stworzonego osobiście przeze mnie/moje Dziecko*,
na następujących polach eksploatacji:

wszelkie utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia),
na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem,
na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci;

wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp
w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym,
w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach wymienionych w lit. d), w tym na stronach internetowych FINA,;

wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego;

wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym: w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity,
w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting), w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie,
z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. “platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także “on demand”, “pay per view”, w zamkniętych obiektach, itp.), w tym Internet;

wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie;

wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu;

wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych;

wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy FINA;

wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których Utwór utrwalono;

oraz udzielam prawa wykonywania oraz zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do każdego Utworu w postaci sporządzenia jego opracowania, w szczególności skróconej wersji,
w tym dla celów promocji i reklamy, tłumaczenia oraz korzystania i rozpowszechniania tak powstałego opracowania na ww. polach eksploatacji na cały okres trwania licencji.

□**wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalenie i rozpowszechnianie wizerunku mojego/mojego Dziecka* jak również głosu mojego/mojego Dziecka* w materiałach fotograficznych, materiałach audiowizualnych lub materiałach audialnych powstałych podczas III Etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej Edycja VI, które to materiały będą eksploatowane na następujących polach eksploatacji:

utrwalanie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,

wszelkie zwielokrotnianie, w tym: techniką magnetyczną na kasetach video, audio, dyskach audiowizualnych, audialnych, techniką światłoczułą i cyfrową, drukiem, techniką zapisu komputerowego,

wszelkie nadawanie i reemitowanie, w tym w stacjach naziemnych, za pośrednictwem satelity,
w sieciach multimedialnych lub telekomunikacyjnych lub innych systemach przekazu (w tym tzw. simulcasting lub webcasting) w sposób niekodowany lub kodowany, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej, systemie lub formacie,
z lub bez możliwości zapisu, w tym także w serwisach tekstowych, multimedialnych, internetowych, telefonicznych lub telekomunikacyjnych, w tym także w ramach tzw. „platform cyfrowych”, dla odbiorców wszelkich systemów odbioru telewizji i radia (w tym także „on demand”, „pay per view”, w zamkniętych obiektach itp.), w tym Internet,

wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu
i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia
i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu
w tym także w serwisach wymienionych w lit. c), w tym Internecie, na stronach FINA,

wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie,

wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą, w tym przy użyciu Internetu,

wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach multimedialnych, audiowizualnych,

wykorzystanie w całości lub we fragmentach do celów promocji lub reklamy, w celach archiwalnych,

użyczenie, wypożyczenie, najem lub wymiana nośników, na których wizerunek utrwalono.

Zgoda na rozpowszechnianie mojego/mojego Dziecka* wizerunku obejmuje również prawo
do dokonywania wszelkich modyfikacji całości lub części wizerunku, opatrywania wizerunku dodatkowymi zdjęciami, elementami graficznymi, napisami i wszelkiej obróbki cyfrowej.

 

 

 

……………………………………………………………                                                               ……………………………………………….

podpis  rodzica / opiekuna                                                                                             podpis Uczestnika

osoby niepełnoletniej

 

 

 

 

 

 

 

*niepotrzebne skreślić

**zgoda obligatoryjna

*** proszę uzupełnić, jeśli ma zastosowanie

 

 

Załącznik nr 9

 

Oświadczenie Uczestnika

Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

o zachowaniu prawnych wymogów ochrony danych osobowych oraz innych dóbr osobistych

 

Oświadczam, że nie będę publikować w sieci Internet, ani w żaden inny sposób, czy to w formie nagrania audiowizualnego, czy to w formie nagrania audio, ani w formie graficznej, ani w formie tekstowej, w całości ani fragmentarycznie nagrań zarejestrowanych  podczas lub w związku z moim udzielam w  Olimpiadzie. Nie będę przechowywać w/w nagrań na żadnym nośniku ani udostępniać podmiotom trzecim, z wyjątkiem Organizatorów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(data i czytelny podpis Uczestnika Olimpiady / Uczestnika Olimpiady i opiekuna prawnego/rodzica Uczestnika Olimpiady)

 

 

Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a przez Organizatorów Olimpiady Wiedzy
o Filmie i Komunikacji Społecznej, że w świetle obowiązującego prawa, zgodnie z treścią punktu 1 lit. b Załącznika nr 8 do Regulaminu Olimpiady ponoszę pełną odpowiedzialność cywilną nie tylko z tytułu naruszeń majątkowych praw autorskich, lecz także z tytułu naruszeń dóbr osobistych osób trzecich mogących nastąpić w wyniku przechowywania nagrań zarejestrowanych w ramach uczestnictwa w Olimpiadzie.

Rozumiem, że dobra osobiste osób trzecich mogą zostać naruszone w szczególności poprzez:

– utrwalanie nagrania na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice, w jakimkolwiek systemie lub formacie, w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia,

– publikację przy użyciu Internetu,

– wykorzystanie w całości lub we fragmentach w utworach graficznych, tekstowych, audiowizualnych i multimedialnych,

-wypożyczenie nośnika, na których nagrania lub ich kopię utrwalono.

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

(data i czytelny podpis Uczestnika Olimpiady / Uczestnika Olimpiady i opiekuna prawnego/rodzica Uczestnika Olimpiady)

Załącznik nr 10

BIBLIOGRAFIA  OBOWIĄZUJĄCA NA VII EDYCJI
OLIMPIADY WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

 

Etap I

 

Bibliografia:

Z zakresu wiedzy o filmie:

Alicja Helman, Film faktów i film fikcji. Dialektyka postaw i poetyk twórczych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1977.

Siegrfied Kracauer, Teoria filmu. Wyzwolenie materialnej rzeczywistości, wydawnictwo słowo obraz / terytoria, Gdańsk 2008, w tym w szczególności:

– Cz. I (Charakterystyka ogólna), s. 51-103

– Rozdział 11 (Film faktu),  s. 230 – 252.

Andre Bazin, Ewolucja języka filmu, w: A. Bazin, Film i rzeczywistość. Wybór tekstów, Warszawa 1963, s. 58-76.

Dudley Andrew, Główne teorie filmu, PWSFTviT, Łódź 1996, rozdział „Teoria fotograficznej reprodukcji”, s. 124-198.

Marek Hendrykowski, Dokument-fikcja-realizm, „Kwartalnik filmowy” nr 75/76 (2011), s. 86-108.

Anna Sobolewska, Paradoksy dokumentu kreacyjnego. Fikcja i niefikcja we współczesnym filmie dokumentalnym, [w:] Między sztuką a codziennością. Próba nowej syntezy (1), pod red. Maryli Hopfinger, Zygmunta Ziątka i Tomasza Żukowskiego, Instytut Badań Literackich PAN, Warszawa 2016, s. 134-183.

Andrzej Kołodyński, Tropami filmowej prawdy, Wydawnictwa Akademickie i Filmowe, Warszawa 1981, rozdz. „Pionierzy i sceptycy”, s. 6-31.

Mirosław Przylipiak, Poetyka kina dokumentalnego, wyd. II, Gdańsk-Słupsk 2004.

Józef Gębski, Kilka paradoksów o filmie dokumentalnym, Kwartalnik Filmowy nr 23 (1998),  s. 130-136.

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

Bortnowski S., Warsztaty dziennikarskie, Warszawa 2013.

Chudziński E. (red.), Słownik wiedzy o mediach, Bielsko-Biała 2009.

Wawrzak-Chodaczek M. (red.), Komunikacja społeczna w świecie wirtualnym, Toruń 2008

Hopfinger M., Kultura współczesna – audiowizualność, Warszawa 1985.

Lektury dodatkowe:

Zofia Woźnicka, Techniczna reprodukcja w filmie a problem kreacji artystycznej, w: Sztuka, technika, film, pod red. Aleksandra Kumora, Danuty Palczewskiej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970, s. 107-132

Alicja Helman, Sztuka i rzeczywistość, w: Sztuka, technika, film, pod red. Aleksandra Kumora, Danuty Palczewskiej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970s. 133-158.

Piotr Zawojski, Paradoksy obrazów w epoce nowych mediów, w: idem, Sztuka obrazów i obrazowania w epoce nowych mediów, Oficyna Naukowa, Warszawa 2012, s. 3-36.

 

Etap II

 

Na II Etapie obowiązuje bibliografia z I Etapu rozszerzona o poniższe pozycje.

 

Bibliografia:

 

Z zakresu wiedzy o filmie:

Alicja Helman, A propos realizmu, „Kwartalnik filmowy” nr 75/76 (2011), s. 30-49.

Łucja Demby, Przeciw „ideologicznemu potworowi”. Spór o wrażenie realności w kinie. W: „Principia”, tom XXVI, Kraków 2000, s. 55-70.

Andrzej Gwóźdź, Narodziny kina z ducha triku, „Kwartalnik filmowy” nr 99 (2017), s. 6-19.

Stefan Czyżewski, Film dokumentalny – kreacja rzeczywistości ekranowej, w: Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode i Marcina Pieńkowskiego, PWSFTViT, Łodź 2013, s. 233-245.

Andrzej Zalewski, Reality Show, w: idem: Film i nie tylko. Kognitywizm, emocje, reality show, Universitas, Kraków 2003, s. 203-229.

Sylwia Galanciak, Rzeczywistość vs. Komputer. Efekty cyfrowe a cyfrowa ontologia, „Kwartalnik Filmowy” nr 54/55, 2006, s. 82-95.

Beata Kosińska-Krippner, Problemy genologiczne z pejzażem telewizyjnym. Propozycja klasyfikacji faktualnych gatunków hybrydowych i gatunków „reality TV”, „Kwartalnik filmowy” nr 112 (2020), s. 38-64.

Beata Kosińska-Krippner, Między fikcją a faktami. Docusoap po polsku, czyli telenowela dokumentalna, „Kwartalnik filmowy” nr 75/76 (2011), s. 273-294.

Katarzyna Żakieta, Horror paradokumentalny – próba charakterystyki gatunku, „Panoptikum” 2013 nr 12, s. 46-59.

Mirosław Przylipiak, Refleksja nad dokumentalizmem w filmach fabularnych Andrzeja Wajdy, w: “Kino polskie; reinterpretacje. Historia – ideologia – polityka”, red. K. Klejsa, E. Nurczyńska-Fidelska, Kraków: Rabid 2008.

Klucze do rzeczywistości. Szkice i rozmowy o polskim filmie dokumentalnym po roku 1989, pod red. M. Hendrykowskiej, Poznań 2005

 

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

Lipszyc J. (red.), Cyfrowa przyszłość. Edukacja medialna i informacyjna w Polsce – raport otwarcia, Warszawa 2012, tiny.pl/tf8hp.

Bauer Z., Chudziński E., Dziennikarstwo i świat mediów. Nowa edycja, Kraków 2012.

Skworz A., Niziołek A. (red.), Biblia dziennikar­stwa, Kraków 2010.

Wszołek M., Reklama. Operacjonalizacja pojęcia, Kraków 2015.

Jenkins H., Kultura konwergencji. Zderzenie starych i nowych mediów, Warszawa 2007.

Bednarek Z., Kolor w mediach, media w kolorze. Prasa, telewizja, film, (w:) Kolor w kulturze, pod red. Z. Mocarskiej-Tycowej, J. Bielskiej-Krawczyk, Toruń 2010.

 

Lektury dodatkowe:

Stefan Morawski, Mimesis, w: Sztuka, technika, film, pod red. Aleksandra Kumora, Danuty Palczewskiej, Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1970,s. 68-106.

Tomasz Kłys, Film fikcji i jego dominanty, Wydawnictwo naukowe Semper, Warszawa 1999, w tym zwłaszcza rozdz. Czarny Piotruś i realizm codzienności, s. 103-112.

 

Etap III

 

Na III Etapie obowiązuje bibliografia z I i II Etapu rozszerzona o poniższe pozycje.

 

Bibliografia:

 

Z zakresu wiedzy o filmie:

Jay Ruby, Obraz odbity – refleksywność i film dokumentalny, w: Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode i Marcina Pieńkowskiego, PWSFTViT, Łodź 2013, s. 215-231

Agnieszka Sadowska, Outsiderzy, geniusze i wielka polityka. Bohaterowie i styl dokumentów Errola Morrisa, w: Metody dokumentalne w filmie, pod red. Dagmary Rode i Marcina Pieńkowskiego, PWSFTViT, Łodź 2013, s. 247-267.

Katarzyna Mąka-Malatyńska, Wanda Gościmińska włókniarka – demontaż filmowej nowomowy, w: Wojciech Wiszniewski, pod red. Marka Hendrykowskiego, Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, s. 109-120.

Beata Kosińska-Kripner: Mock-documentary a dokumentalne fałszerstwa, „Kwartalnik Filmowy” nr 54/55, 2006, s. 190-210.

Beata Kosińska-Kripner, Parodystyczna natura przewłaszczania kodów faktualnych w mock-dokumentach, „Kwartalnik Filmowy” nr 56, 2006, s. 47-72..

Anabelle Honess Roe, Obecność, nadmiar i rozwinięcie epistemologiczne: w poszukiwaniu ram badawczych dla dokumentu animowanego, „Panoptikum” 2013 nr 12, s. 27-45.

Peter Wuss, Analizując efekt rzeczywistości w filmach Dogmy, „Kwartalnik Filmowy” nr 54/55, 2006, s. 118-136.

Krzysztof Loska, Współczesny horror w przebraniu kina found footage, „Kwartalnik filmowy” nr 104 (2018), s. 193-203.

Ewa Mazierska, Reality TV – próba analizy, Kwartalnik Filmowy nr 35/36 (2001), s. 160-176.

 

Z zakresu wiedzy o mediach i komunikacji społecznej:

Filiciak M., Media, wersja beta, Gdańsk 2013.

Kopecka-Piech K. (red.), Zmiany medialne i komunikacyjne. T. I i II, Gdańsk 2015.

 

Lektury dodatkowe:

Zofia Woźnicka, Problem kreacji i reprodukcji w filmie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo, Wrocław 1983.

Sean Cubbit, Techniki cyfrowe i filmowe efekty specjalne, Kwartalnik Filmowy nr 35/36 (2001), s. 21-34.

Anne Friedberg, Koniec kina – multimedia i zmiana technologiczna, Kwartalnik Filmowy nr 35/36 (2001), s. 42-54.

[1] OBWIESZCZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1309)

Materiały w PDF

REGULAMIN

INFORMATOR 

Kino a inne sztuki, dr Wojciech Otto

Kino i twórcy patrzą w lustro – autotematyzm i autobiografizm, dr Paweł Biliński

Analiza i interpretacja plakatu filmowego, Bożena Pysiewicz

 

Olimpijski poziom produkcji filmowej. Spotkanie z Mariuszem Włodarskim prowadzi Grzegorz Fortuna

SmartfoMY, czyli co nam dają social media, dr Karol Jachymek

 

Kto, w co i z kim gra na rynku filmowym w Polsce, dr Artur Majer

 

Kino to (też) biznes, prof. Marcin Adamczak

 

Serial (Tele)wizyjny – gatunki wczoraj i dziś, dr Artur Majer

26.08.2022

 

 

AKREDYTACJE NA 13. FESTIWAL KRYTYKÓW SZTUKI FILMOWEJ KAMERA AKCJA

ORAZ REKRUTACJA DO JURY MŁODYCH

Już kolejny rok mamy przyjemność współpracować z Festiwalem Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Jego 13 edycja rusza już 13 października. Festiwal w wersji stacjonarnej, odbywający się tradycyjnie w Łodzi potrwa do 16 października, natomiast jego odsłona online będzie cieszyć widzów w dniach 17 – 20 października.

Wszyscy Finaliści VI edycji Olimpiady otrzymują karnety online, natomiast trójka szczęśliwych Laureatów wybrana w wewnętrznej rekrutacji dostanie możliwość uczestnictwa w pracach Jury Młodych Międzynarodowego Konkursu Authors Spotlight. Ich zadaniem podczas pobytu w Łodzi (Organizatorzy Festiwalu gwarantują noclegi) będzie wybranie najlepszej animacji oraz najlepszej etiudy spośród oficjalnej selekcji oraz wręczenie zwycięzcy nagrody podczas uroczystej Gali. Zapraszamy w szczególności osoby, które nie zostały dotąd wybrane do jury innego festiwalu.

Na zgłoszenia pod adresem mailowym olimpiada@fina.gov.pl czekamy do 2 września. 

Zachęcamy do śledzenia komunikatów organizatorów Festiwalu na stronie www.kameraakcja.com.pl

_______________________________________________________________________________________________________________

26.07.2022

AKREDYTACJE NA 16. EDYCJE FESTIWALU FILMU I SZTUKI DWA BRZEGI

30.07.2022 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą rozpoczyna się Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.

Akredytacja na tegoroczną edycję Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi przewidziana jest dla jednego laureata Olimpiady Wiedzy o Sztuce i Komunikacji Społecznej, otrzyma ją osoba, która zadeklaruje chęć wzięcia udziału w wydarzeniu oraz znajdzie się najwyżej na liście rankingowej wyników po III etapie.

Projekcje i wydarzenia towarzyszące odbywały się będą  do 07.08.2022. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej Festiwalu, na której opublikowano już program filmowy i teatralny,  a także program wystaw, koncertów, spotkań i warsztatów towarzyszących.

_______________________________________________________________________________________________________________

22.07.2022

Uwaga: nowa rekrutacja festiwalowa!

Rozpoczynamy nabór spośród chętnych laureatów Olimpiady do Jury Młodych Festiwalu Ale kino!. Festiwal odbędzie się w dniach 1-7 października 2022 r. w Poznaniu. Spośród zgłoszonych kandydatur jeszcze w lipcu wybranych zostanie 6 osób po 3 osoby do dwóch składów jury (Jury Filmów Pełnometrażowych i Jury Filmów Krótkometrażowych). Nowo powołani członkowie Jury powinni mieć skończone 18 lat. Organizatorzy Festiwalu gwarantują młodzieży noclegi oraz zwrot kosztów podróży. Zapraszamy w szczególności osoby, które nie zostały dotąd wybrane do jury innego festiwalu.

Prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń!

_______________________________________________________________________________________________________________

21.07.2022

Szanowni Państwo, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zakończyła wewnętrzną rekrutację do Jury Młodych 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

We wrześniu w jury zasiądą laureaci trzech pierwszych miejsc VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej: pan Jonasz Różański, pan Maksymilian Wieczorski, pan Igor Bil.

Gratulujemy jurorom, życzymy trafnych decyzji!

Jednocześnie prezentujemy listę filmów konkursowych 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni  i zapraszamy do śledzenia zmian na stronie Festiwalu.

 

 

_______________________________________________________________________________________________________________

28.06.2022

Już wkrótce rozpocznie się 22. Międzynarodowy Festiwal Filmowy  Nowe Horyzonty.

Program Festiwalu ogłoszony zostanie 5 lipca o godzinie 12.00!

Organizator Festiwalu, Stowarzyszenie Nowe Horyzonty,  przekazało akredytację dla  jednego Laureata Olimpiady na Festiwal w formule wydarzenia stacjonarnego w dniach  21 –  31 lipca. Do Wrocławia pojedzie Laureat II Miejsca Pan Maks Wieczorski. Serdecznie gratulujemy!

_______________________________________________________________________________________________________________

23.05.2022

Drodzy Finaliści i Laureaci,

Zapraszamy serdecznie na Krakowski Festiwal Filmowy!

Projekcje Krakowskiego Festiwalu Filmowego odbywają się w krakowskich kinach od 29 maja do 5 czerwca oraz  online na KFF VOD od 3 do 12 czerwca 2022.

 

Dla Laureatów KFF przygotował specjalne karnety z dostępem on-line na platformę festiwalową i na wszystkie seanse kinowe!  Uwaga: prosimy o mailowe potwierdzenie, czy będą mogli Państwo przyjechać do Krakowa!

Gdyby było to niemożliwe, otrzymają Państwo karnet na platformę VOD w wersji  full-option.  Informacje o Państwa przyjeździe ze względów logistycznych są ważne dla organizatorów FESTIWALU. Jeśli w dniach 29.05 – 5.06 planują Państwo pobyt w Krakowie prosimy o potwierdzenie mailem na adres:  olimpiada@fina.gov.pl do środy 25.05.2022 do godziny 9:00.

Finaliści otrzymają dostęp do 10 wybranych filmów, które oglądać będą mogli online na KFF VOD od 3 do 12 czerwca 2022.

_______________________________________________________________________________________________________________

11.05.2022

WEWNĘTRZNA REKRUTACJA NA TRZY UCZELNIE

Zgodnie z informacjami podanymi w Informatorze Olimpiady SZKOŁY PARTNERSKIE, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji w celu wyłonienia osób, które otrzymają uprawnienia w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na następujące uczelnie: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego działająca w ramach Uniwersytetu Śląskiego, Szkoła Filmowa w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński.


Ogólne zasady dotyczące wszystkich (trzech) uczelni:

 1. Rekrutacja trwa przez tydzień – zaczyna się 19 maja (czwartek), a kończy 25 maja (środa). Dla pełnej jasności – zgłoszenia można przesyłać do 25 maja do godziny 23:59:59.
  2. W rekrutacji mogą wziąć udział jedynie laureaci VI edycji Olimpiady, którzy w roku szkolnym 2021/2022 uczęszczali do klasy maturalnej.
  3. Chęć skorzystania z uprawnienia należy przesyłać drogą mailową na adres: olimpiada@fina.gov.pl.
  4. Potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia. Jeśli uczestnik nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia, powinien skontaktować się z organizatorem Olimpiady dzwoniąc pod numer 22 182 47 62. Potwierdzenia do zgłoszeń wysłanych 21 i 22 maja (sobota i niedziela), będą przesłane w poniedziałek (23 maja).
  5. Zgłoszenie nie ma sformalizowanego kształtu, wystarczy wysłać wiadomość „Chciałabym/chciałbym skorzystać ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego do…”.
  6. Uprawnienie otrzyma osoba, która spełni wszystkie powyższe warunki oraz znajduje się na najwyższym miejscu na liście laureatów VI edycji Olimpiady spośród osób, które wyraziły chęć otrzymania danego uprawnienia.
  7. Można zgłosić chęć skorzystania ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na więcej niż jedną uczelnię. W takim wypadku należy wyraźnie wskazać kolejność uczelni, na jakiej zależy laureatowi. Niezależnie od podanej liczby szkół, uczestnikowi zostanie przyznane maksymalnie jedno uprawnienie.
  Przykład: uczestnik, który jest na 10. miejscu zgłosił chęć otrzymania zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego do dwóch szkół: Szkoły Filmowej w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tej kolejności). Uczestnik otrzyma uprawnienie do Szkoły Filmowej w Łodzi, jeśli osoby na wyższych miejscach w rankingu po III etapie nie wyczerpały puli dostępnych miejsc. Wtedy uczestnik nie jest brany pod uwagę przy rozdysponowaniu „indeksów” na Uniwersytet Jagielloński.
  8. 1 czerwca (środa), drogą mailową, zostaną wysłane wyniki rekrutacji do uczestników, którzy zgłoszą chęć skorzystania z którejkolwiek z nagród.


Szczegółowe zasady:

Uniwersytet Śląski w Katowicach. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Nagroda w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na kierunek Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.
Liczba dostępnych uprawnień: 1

Szkoła Filmowa w Łodzi
Nagroda w postaci zwolnienia z I etapu postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. A zatem osoba, która otrzyma to uprawnienie, nie będzie zwolniona z całego procesu rekrutacji, ale jedynie z jego pierwszej części. Uczestnik będzie podchodzić od razu do II etapu rekrutacji.
Liczba dostępnych uprawnień: 2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nagroda w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.
Liczba dostępnych uprawnień: 3

Osobom, które otrzymają uprawnienia, zostaną przesłane stosowne zaświadczenia. Otrzymanie zaświadczenia nie zwalnia laureata z dopełnienia procedur rekrutacyjnych obowiązujących na danej uczelni (zazwyczaj jest to rejestracja w systemie i przesłanie dokumentów).


Zasady przyjmowania na pozostałe uczelnie

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyższe określane są przez uczelnie i podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej uczelni. Z roku na rok mogą one ulegać zmianie, dlatego uczestnicy, a w szczególności ci, którzy nie zdają egzaminu maturalnego w tym samym roku, w którym otrzymują tytuł laureata lub finalisty, zobowiązani są do samodzielnego sprawdzania informacji dotyczących przyjęć Olimpijczyków na studia.

_______________________________________________________________________________________________________________

 

11.05.2022

Komitet Główny rozpatrzył odwołania od wyników III etapu, które wpłynęły w regulaminowym czasie i postanowił przyznać czworgu uczestnikom dodatkowe punkty za wybrane kategorie Olimpiady. Uczestniczka Zofia Szeliga uzyskała miejsce 9 ex aequo wraz z uczestniczką Zuzanną Kalińską, uczestnik Krzysztof Kusz i uczestniczka Natasza Lazar uzyskali miejsce 10 miejsce ex aequo otrzymując łączną punktacje równą punktacji uczestnika Sebastiana Jóźwika.  Pani Katarzyna Dobrzańska otrzymała dodatkowe 2 punkty za ocenę pracy o charakterze argumentacyjnym. Do grona Laureatów dołączyły zatem dwie osoby. Wszystkim Laureatom i Finalistom raz jeszcze serdecznie gratulujemy!

WYNIKI OSTATECZNE III ETAP

22.04.2022

Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy wyniki III etapu VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

WYNIKI III ETAP

Zgodnie z regulaminem tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników III etapu, którzy zdobyli najwięcej punktów (zostali zaznaczeni w tabeli na zielono). Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł Finalisty. W przypadku wyników ex aequo o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za I część III etapu (praca pisemna o charakterze argumentacyjnym). Jeżeli po przyjęciu dodatkowego kryterium Uczestnicy wciąż zajmują miejsca ex aequo, wtedy o miejscu w rankingu po III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za II cześć III Etapu (odpowiedź ustna na wylosowane pytania).

Tytuły Laureata Pierwszego, Drugiego, Trzeciego, Czwartego i Piątego miejsca otrzymują:

1 . Jonasz Różański  – Laureat Pierwszego Miejsca (72 pkt.)
2.  Maksymilian Wieczorski – Laureat Drugiego Miejsca (71 pkt.)
3.  Igor Bil – Laureat Trzeciego Miejsca (70 pkt.)
4.  Zofia Pawlik – Laureatka Czwartego Miejsca (67 pkt.)
5.  Katarzyna Ogrodnik- Laureatka Piątego Miejsca ( 62 pkt.)

 

Wszystkim finalistom i laureatom Olimpiady serdecznie gratulujemy!

 

24.03.2022

Publikujemy szczegóły przebiegu III etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej w formule on-line:

Sprzęt potrzebny uczestnikowi do testowej części II etapu:

– komputer wyposażany w kamerę, głośniki lub słuchawki – stabilne łącze internetowe,

– na komputerze zainstalowane: program Zoom oraz przeglądarka internetowa Google Chrome lub Firefox.

– telefon.

Pierwszy dzień: 25.03.2022, piątek

8:30 – 9:30   LOSOWANIE OSOBY GOŚCIA SPECJALNEGO

logowanie, sprawdzanie tożsamości, sprawdzanie listy obecności, obserwowanie losowania przez Uczestników, zanotowanie wyniku

9:45  Uczestnicy logują się (nazwa uczestnika = kod uczestnika) na spotkanie, którego celem jest napisanie pracy o charakterze argumentacyjnym. Na początku spotkania: sprawdzanie tożsamości, udostępnienie ekranów, uruchomienie platformy egzaminacyjnej CKC przez każdego uczestnika (tak, jak to było w drugim etapie).

WAŻNE! Do testu na platformie egzaminacyjnej nie można podchodzić bez wcześniejszego połączenia się z Komisją przez aplikację Zoom. Tylko osoby, które połączą się z Komisją przez Zoom oraz potwierdzą swoją tożsamość mogą podejść do II etapu Olimpiady. Osoby, które rozwiążą test na platformie egzaminacyjnej bez wcześniejszego połączenia się z Komisją przez zoom, zostaną zdyskwalifikowane.

 

10:00 – 12:00 pisanie pracy o charakterze argumentacyjnym (120 min.) Jeżeli uczestnik zakończy pisanie wcześniej, informuje o tym gospodarza spotkania na czacie i  może wówczas opuścić spotkanie wcześniej,

 

12:50 -18:00 – odpowiedzi ustne 

 

Przykładowy przebieg odpowiedzi ustnej jednego Uczestnika:

12:47- 12:50    – połączenie z Zoomem, sprawdzenie tożsamości, losowanie zestawu pytań, udostępnienie pytań Uczestnikowi na czacie na Zoomie,

12:50 -13:15  –  25 minut dla Uczestnika: analiza tekstu kultury (tekst, plakat albo scena filmowa) przygotowanie się do odpowiedzi, Uczestnik może robić notatki, z których będzie mógł korzystać rozmawiając potem z komisją,

13:15 – 13:30 –  przejście do breakoutroom’u, w którym czeka komisja, podanie numeru zestawu pytań,  odpowiedź Uczestnika 15 minut plus/minus 1 minuta, Uczestnik opuszcza spotkanie,

 

13:30-13:40 – 10 minut – narada komisji oceniającej

—————————————————————————————————————–

Równolegle będą pracowały trzy komisje oceniające odpowiedzi ustne.

Publikujemy przykładowy schemat pracy jednej komisji:

 

Łączny czas aktywności jednego uczestnika on-line 40 min (przygotowanie -25 min, odpowiedź 15 min)

 

Przygotowanie uczestnika do odpowiedzi 25 minut

 

Łączny czas pracy komisji 25 minut (odpowiedź -15 min. + narada komisji -10 min. )
1 12:50 -13:30 12:50 – 13:15 13:15 – 13:40
2 13:15 – 13:55 13:15 –  13:40 13:40 – 14:05
3 13:40 -14:20 13:40 – 14:05 14:05 – 14:30
4 14:05 -14:45 14:05 – 14:30 14:30 – 14:55
5 14:30 – 15:10 14:30  – 14:55 14:55 – 15:20
przerwa przerwa przerwa
6 15:30 -16:10 15:30 – 15:55 15:55 – 16:20
7 15:55 – 16:35 15:55 – 16:20 16:20 – 16:45
8 16:20 – 17:00 16:20 – 16:45 16:45 – 17:10
9 16:45 – 17:25 16:45 – 17:10 17:10 – 17:35
10 17:10 – 17: 50 17:10 – 17:35 17:35 – 18:00

 

Drugi dzień: 26.02.2022, sobota

 1. Pierwsze spotkanie w aplikacji ZOOM

9:45 pierwszy Uczestnik loguje się na spotkanie z Gościem

10:00 – do ok. 12:30 – wywiady Uczestników z czterema Gośćmi

7-8 uczestników -1 Gość

(swoją dokładną godzinę wejścia na spotkanie Uczestnik pozna po losowaniu)

 1. Drugie spotkanie w aplikacji Zoom

10:15 – do ok. 16:00 – redakcje wywiadów na platformie egzaminacyjnej CKC

(dla jednego Uczestnika -max 150 min.)

Przykładowy przebieg spotkań III etapu w sobotę 26.03.22 dla jednego Uczestnika, który wylosował godz. 10:00:

9:45 Uczestnik loguje się na spotkanie Zoom

(proszę pamiętać: nazwa= kod Uczestnika)

10:00 – 10:10 (10:11) – weryfikacja tożsamości przez pracownika FINA, włączenie nagrywania przez Uczestnika w programie Zoom, przeprowadzanie wywiadu z Gościem Specjalnym przez Uczestnika (10 min.), po opuszczeniu przez Uczestnika spotkania jego aplikacja Zoom sama skonwertuje nagranie i otworzy na jego komputerze okno z pytaniem gdzie zapisać plik. Najlepiej zapisać go na pulpicie.

10:11 – 10:14 – Uczestnik sprawdza w swoim komputerze, czy udało mu się poprawnie nagrać wywiad, jeśli nie- kontaktuje się z Organizatorem dzwoniąc na numer telefonu: 664 030 300 (uwaga numer dostępny tylko w sobotę 26.03.2022).  W sytuacji awaryjnej Organizator będzie próbował przesłać Uczestnikowi plik z nagranym wywiadem (via WeTransfer) na podany przez Uczestnika w karcie zgłoszenia adres email.

10:15  Uczestnik loguje się (pamiętając, że nazwa uczestnika = kod uczestnika) na nowe spotkanie Zoom, na którym będzie redagował wywiad. Na prośbę gospodarza spotkania – prośbę kierowaną do niego tym razem na czacie – okazuje dokument tożsamości, udostępnia swój ekran, następnie loguje się na platformę egzaminacyjną CKC i może już rozpocząć spisywanie wywiadu i redagowanie tekstu.

Uczestnik może w tym czasie korzystać z przeglądarki internetowej, nie może korzystać z komunikatorów ani mediów społecznościowych.

Na redakcję wywiadu uczestnik ma 150 minut, zatem kończy pisanie swojej pracy ok. godz. 12:45. Jeżeli uczestnik zakończy pisanie wcześniej, informuje o tym gospodarza spotkania na czacie i wówczas  może opuścić spotkanie wcześniej.

 

Problemy techniczne

Wszystkie istotne problemy związane z działaniem komputera, internetu lub platformy egzaminacyjnej należy zgłaszać koordynatorowi Olimpiady dzwoniąc:

w piątek na numer: 22 182 47 62

w sobotę na numer: 664 030 300

(prosimy o przepisanie tych numerów i posiadanie ich przy sobie w czasie trwania III etapu). Telefon należy wykonać od razu po zauważeniu problemu, nie należy czekać do końca spotkania.

Dyskwalifikacja

Przewodniczący Komisji Okręgowej może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

 

11.03.2022

Szanowni Państwo,

publikujemy listę Gości Specjalnych VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej:

Ewa Dałkowska – aktorka

Marcin Bortkiewicz – reżyser

Tomasz Titkow – scenarzysta

Mariusz Wilczyński – reżyser animacji

__________________________________________________________

11.03.2022

Szanowni Państwo,

publikujemy zakres tematyczny do pytań otwartych obowiązujący w trakcie III etapu VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Zagadnienia do pytań otwartych:

 • Kino współczesne.
 • Produkcja, promocja i dystrybucja przekazów audiowizualnych.
 • Konwergencja. Przenikanie się starych i nowych mediów.
 • Etyka i język przekazu dziennikarskiego.
 • Retoryka i manipulacja w mediach – zasady i techniki.
 • Cechy komunikacji masowej i komunikowania publicznego.
 • Perswazja medialna – zjawiska z pogranicza przekazu dziennikarskiego i świata reklamy
 • Korespondencje filmu z innymi sztukami

__________________________________________________________

03.03.2022

W związku ze zmianą formuły przeprowadzenia III etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, publikujemy zaktualizowany regulamin Olimpiady.

Regulamin Olimpiady Wiedzy O Filmie

__________________________________________________________

03.03.2022

Zmiana formuły przeprowadzenia III etapu Olimpiady

Szanowni Państwo,

w związku z trwającym zagrożeniem wynikającym z epidemii SARS-CoV-2, decyzją Dyrekcji Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego III etap VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie przeprowadzony w formule online w dniach 25-26.03.2022 r.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu III etapu Olimpiady zostaną przesłane do uczestników drogą mailową.

 


28.02.2022

Ostateczne lista zakwalifikowanych do III etapu

Komitet Główny po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od wyników II etapu, postanowił zakwalifikować do III etapu cztery dodatkowe osoby. Pełna lista osób zakwalifikowanych do III etapu znajduje się w poniższym pliku.

III ETAP – OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH


 

07.02.2022

Wyniki II etapu

Prezentujemy wyniki II etapu VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Na zielono zaznaczyliśmy kody osób, które zakwalifikowały się do III etapu.

WYNIKI II ETAPU

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do III etapu serdecznie gratulujemy!

W drugim etapie można było zdobyć łącznie 170 punktów:
– 75 pkt – zadanie projektowe,
– 40 pkt – pytania zamknięte,
– 20 pkt – analiza i interpretacja plakatu filmowego,
– 35 pkt – analiza i interpretacja sceny z filmu.

Zgodnie z § 6 ust. 42 Regulaminu Olimpiady „Do III Etapu Olimpiady przechodzi 25 Uczestników z najwyższymi wynikami uzyskanymi w II Etapie Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte w II Etapie.” Osoby z kodami: 128, 145, 304, 315, 343 i 361 uzyskały sumarycznie ten sam wynik – 137 punktów. Zgodnie z ww. zapisem do III etapu przechodzi osoba z kodem 304, ponieważ uzyskała najwięcej punktów z pytań otwartych – łącznie 47 punktów. Osoba z kodem 145 miała ich 45, osoba z kodem 361 – 43, osoba z kodem 343 – 40, a uczestnicy z kodami 128 i 315 zdobyli po 36 punktów.

Komitet Główny zdyskwalifikował uczestników z kodami: 392, 393 i 394.

Zgodnie z § 9 Regulaminu Olimpiady, Uczestnik ma prawo złożenia odwołania do Komitetu Głównego. Odwołania składa się pisemnie, listem poleconym do Komitetu Głównego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) z jednoczesnym powiadomieniem pocztą elektroniczną (warunek konieczny) na adres olimpiada@fina.gov.pl lub oddając je osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym.

 


13.01.2022

Instrukcja dla uczestników II etapu

 

WAŻNE! Do testu na platformie egzaminacyjnej nie można podchodzić bez wcześniejszego połączenia się z Komisją przez aplikację Zoom. Tylko osoby, które połączą się z Komisją przez Zoom oraz potwierdzą swoją tożsamość mogą podejść do II etapu Olimpiady.

Osoby, które rozwiążą test na platformie egzaminacyjnej bez wcześniejszego połączenia się z Komisją przez zoom, a zatem podejdą do II etapu bez nadzoru, zostaną zdyskwalifikowane.

 

Sprzęt potrzebny uczestnikowi do testowej części II etapu:

– komputer wyposażany w kamerę, głośniki lub słuchawki – stabilne łącze internetowe,

– na komputerze powinny być zainstalowane: program Zoom oraz przeglądarka internetowa Google Chrome lub Firefox,

– telefon.

 

Przebieg II etapu w formie zdalnej

II etap odbędzie się 14 stycznia 2022 r. (piątek) o godzinie 10:00. Osoby spóźnione nie zostaną dopuszczone do testu.

Każdy uczestnik przystępuje do testu w miejscu zamieszkania lub w innym dogodnym dla siebie miejscu, korzystając ze swojego sprzętu.

14 stycznia najpóźniej o godzinie 9:45 uczestnik powinien połączyć się ze swoją Komisją za pomocą platformy Zoom wpisując swój kod w miejscu przeznaczonym na imię/login.

 

Poczekalnia oraz weryfikacja podczas dołączania na spotkanie.

Na platformie Zoom przed każdym spotkaniem włączona jest „poczekalnia”. Oznacza to, że uczestnik klikając na link nie zostanie wpuszczony na spotkanie automatycznie, ale dopiero w momencie, gdy wpuści go Przewodniczący. Każdy uczestnik wchodząc na spotkanie powinien podpisać się Kodem Uczestnika. Następnie zostanie poproszony o:

– włączenie kamery w komputerze,

– przedstawienie się kodem nadanym przez Organizatora,

– okazanie do kamery dokumentu tożsamości ze zdjęciem (może być legitymacja szkolna

– udostępnienia widoku swojego ekranu (ta funkcja opisana jest poniżej)

Ze względu na powyższe czynności, jakie Przewodniczący musi zrobić z każdym uczestnikiem, proces wpuszczania na spotkanie może się wydłużyć. Prosimy o sprawdzanie wiadomości, które mogą pojawić się na czacie, który jest dostępny w poczekalni. W sytuacji, jeśli w ciągu 10 minut uczestnik nie zostanie wpuszczony na spotkanie prosimy o sprawdzenie w pierwszej kolejności czy został wybrany link do właściwego spotkania (w treści maila zostały podane 3 linki: dwa do prób technicznych, jeden do właściwego testu). Jeśli link jest prawidłowy oraz minęło 10 minut, a mimo wszystko uczestnik nie zostaje wpuszczony na spotkanie, prosimy o pilny kontakt telefoniczny z koordynatorem pod numer: 22 182 47 63.

II etap rozpoczyna się punktualnie o 10:00. Osoby spóźnione nie będą dopuszczone do testu, dlatego tak ważne jest wcześniejsze dołączenie do spotkania na platformie Zoom. Warto zaznaczyć, że Uczestnicy nie rozpoczynają pisania testu „automatycznie” o godzinie 10:00, ale czekają na wyraźny znak Przewodniczącego Komisji. Przewodniczący z różnych przyczyn może opóźnić moment rozpoczęcia rozwiązywania testu. Nie należy się jednak niepokoić, razie takiej sytuacji Uczestnicy nadal będą mieli na rozwiązanie obydwu części testu 130 minut.

Podczas rozwiązywania testu uczestnik musi mieć włączoną i odsłoniętą kamerkę w swoim komputerze. W oknie wideo pochodzącym z kamery dobrze widoczna musi być przynajmniej twarz uczestnika. Uczestnik musi także zezwolić na udostępnienie widoku jego ekranu. (Aby to zrobić należy po połączeniu się z Komisją w aplikacji Zoom kliknąć przycisk „Share screen” / „Udostępnij ekran”, a następnie wybrać pierwszy od lewej prostokąt znajdujący się w pierwszej linii, który podpisany jest „Screen” / „Ekran”. UWAGA! Nie należy wybierać prostokąta z przeglądarką, które mogą być podpisane np. „Chrome” czy „Firefox”. Trzeba wybrać prostokąt podpisany „Screen” / „Ekran”.) Od tej pory przewodniczący Komisji będzie mógł obserwować dokładnie ten sam widok, który widzi na swoim monitorze uczestnik.  (Jeśli uczestnik chce uniknąć pokazywania swojego pulpitu, tuż przed połączeniem się z komisją może otworzyć przeglądarkę, następnie wejść na stronę, na której znajduje się platforma egzaminacyjna, pamiętając, że nie wolno mu jednak rozpoczynać rozwiązywania testu zanim komisja nie zweryfikuje jego tożsamości). Udostępnianie widoku ekranu uczestnik może wyłączyć od razu po zakończeniu II etapu olimpiady poprzez zamknięcie programu Zoom.)

Podczas rozwiązywania testu uczestnik musi mieć wyłączony mikrofon w swoim komputerze. Jedyny moment, w którym uczestnik powinien mieć włączony mikrofon to czas przed rozpoczęciem II etapu, gdy Przewodniczący Komisji Okręgowej poprosi o podanie kodu identyfikacyjnego.

Uczestnik musi mieć włączone głośniki lub założone słuchawki przez cały czas trwania II etapu, aby usłyszeć ewentualne komunikaty ze strony przewodniczącego, a także, aby móc obejrzeć i wysłuchać fragment filmowy, który jest elementem jednego z pytań otwartych.

Uczestnik podczas rozwiązywania testu nie może korzystać z pomocy innych osób, innych urządzeń elektronicznych, komunikatorów, poczty e-mail, innych stron internetowych, książek, notatek i wszelkich innych pomocy, które mogłyby podać w wątpliwość samodzielność pracy uczestnika. Od momentu rozpoczęcia testu (wyświetlenia się pierwszej podstrony z pytaniami) zabronione jest także przechodzenie do innych okien lub kart w przeglądarce internetowej. Każde przejście do innego okna lub innej karty będzie automatycznie odnotowane przez platformę egzaminacyjną i może stanowić podstawę dyskwalifikacji.

 

Struktura testu

II Etap odbywa się formule testu zawierającego: 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte. W pierwszej kolejności uczestnik będzie odpowiadał na pytania zamknięte. Będą one podzielone na podstrony. Na każdej podstronie znajdować się będą dwa pytania. A zatem łączna liczba podstron wyniesie 20. Po przejściu do następnej podstrony nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszej. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania zamknięte wynosi 40.

Po zakończeniu rozwiązywaniu części testu z pytaniami zamkniętymi uczestnik będzie mógł przejść do części z pytaniami otwartymi, którymi są: analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza i interpretacja sceny filmowej. Podczas odpowiadania na pytania otwarte plakat będzie stale widoczny, a fragment filmowy będzie można obejrzeć kilka razy. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania otwarte to 55 (20 punktów za pierwsze i 35 za drugie). Kryteria przyznawania punktów opisane są w Informatorze (str. 37).

O kolejności odpowiedzi na pytania otwarte decyduje uczestnik.

 

Skończyłam/skończyłem i co dalej?

Zakończenie pisania testu następuje w momencie zamknięcia części testu z pytaniami otwartymi. Uczestnik może zrobić to w dowolnym momencie – nie trzeba czekać do upływu całego czasu przeznaczonego na test. Jednak w takiej sytuacji należy zgłosić to Przewodniczącemu pisząc na czacie w aplikacji Zoom. Po wysłaniu takiego komunikatu nie trzeba czekać na odpowiedź Przewodniczącego i można wyjść z aplikacji zoom. Przewodniczący zapisze godzinę zakończenia pisania testu przez uczestnika.

 

Czas (szczegóły)

Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik ma 130 minut (30 minut na pytania zamknięte, 100 minut na pytania otwarte). Czasy przeznaczone na udzielenie odpowiedzi nie sumują się: nawet jeśli uczestnik skończy rozwiązywać pytania zamknięte przed upływem 30 minut, na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte ma równo 100 minut.

Zgodnie z powyższym, jedyny podział czasu, jaki będzie zastosowany to ten na część z pytaniami zamkniętymi i część z pytaniami otwartymi. A zatem, podobnie jak na pierwszym etapie, nie ma ograniczeń czasowych dla pojedynczego pytania czy podstrony. Uczestnik sam decyduje, jak długo będzie przebywał na poszczególnych podstronach.

Dla każdego uczestnika czas liczony jest indywidualnie od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (pojawienia się pierwszej podstrony z pytaniami). Na platformie egzaminacyjnej stale widoczny jest zegar pokazujący czas, który pozostał do zakończenia testu.

W sytuacji, gdy skończy się czas na udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte, a do tego momentu uczestnik sam nie zakończy rozwiązywania testu poprzez przejście do części z pytaniami otwartymi, wtedy część testu z pytaniami zamkniętymi zostanie przerwana automatycznie, a wszystkie dotychczas udzielone odpowiedzi zostaną zapisane. W sytuacji, gdy skończy się czas na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte, a do tego momentu uczestnik sam nie zakończy rozwiązywania testu poprzez zamknięcie platformy egzaminacyjnej, wtedy test zostanie przerwany automatycznie, a wszystkie dotychczas udzielone odpowiedzi zostaną zapisane.

 

Problemy techniczne

W razie wystąpienia problemów technicznych uczestnik nie może włączać swojego mikrofonu w komputerze, aby porozmawiać z Przewodniczącym Komisji, ponieważ w ten sposób mógłby przeszkadzać pozostałym piszącym. Wszystkie problemy związane z działaniem komputera, internetu lub platformy egzaminacyjnej należy zgłaszać koordynatorowi Olimpiady dzwoniąc na numer 22 182 47 63 (prosimy o przepisanie tego numeru i posiadanie go przy sobie w czasie testu). Telefon należy wykonać od razu po zauważeniu problemu, nie należy czekać do końca Olimpiady.

Konieczność skontaktowania się z koordynatorem olimpiady jest jedynym dopuszczalnym uzasadnieniem skorzystania przez uczestnika z telefonu komórkowego podczas części testowej II etapu.

 

Dyskwalifikacja

Przewodniczący Komisji Okręgowej może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

 

Wyniki

Na wynik końcowy każdego uczestnika składać się będzie suma punktów ze wszystkich konkurencji II etapu:

– praca projektowa – max. 75 pkt;

– test z pytaniami zamkniętymi – max. 40 pkt; jedno pytanie = jeden punkt

– dwa pytania otwarte – max. 55 pkt;

Łącznie uczestnik może zdobyć maksymalnie 170 punktów.

Wyniki z II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej najpóźniej 9 lutego.

 

III etap

Do III Etapu Olimpiady przechodzi 25 uczestników z najwyższym wynikami uzyskanymi w II etapie Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte w II etapie. Jeżeli po przyjęciu kryterium dodatkowego nie ma możliwości wyłonienia 25. uczestników, o udziale w III etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za wykonanie autorskiej pracy projektowej.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM I UCZESTNICZKOM ŻYCZYMY POWODZENIA PODCZAS II ETAPU!


 

17.12.2021

II etap – informacje wstępne

Drodzy Uczestnicy,

Od teraz najważniejszą formą kontaktu między nami będzie poczta e-mail, dlatego niezwykle ważne jest, abyśmy mieli pewność, że posiadamy Wasze prawidłowe adresy, a Wy odbieracie wszystkie przesyłane przez nas komunikaty. Niniejszy komunikat został do Was wysłany drogą mailową. Prosimy o sprawdzenie skrzynek i upewnienie się, że wiadomość dotarła (może być w spamie). Jeśli nie otrzymaliście maila, prosimy o kontakt w celu wyjaśnieniu sprawy. Prosimy o potwierdzenie mailem zwrotnym faktu otrzymania niniejszej wiadomości najpóźniej do wtorku, 21 grudnia 2021 włącznie.

Przypominamy, że do części testowej II etapu Olimpiady zostaną dopuszczone tylko te osoby, które prześlą kompletne zadanie projektowe do dnia 10 stycznia 2022 r. do godzinny 12:00. Sposób dostarczenia pracy został opisany szczegółowo w komunikacie z dnia 26 listopada 2021 r. i jest dostępny na stronie https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-2021/ w zakładce Komunikaty.

Każdy Uczestnik, który zostanie dopuszczony do testowej części II etapu, czyli prześle autorską pracę projektową w wyznaczonym terminie, we wtorek 11 stycznia 2022 otrzyma wiadomość e-mail z kompletem informacji dotyczących drugiej części II etapu. 

Większość najważniejszych informacji zamieszczamy poniżej, jednak wiadomość z 11 stycznia będzie szczególnie ważna, gdyż będą się w niej znajdowały dane do logowania na platformę egzaminacyjną oraz linki do platformy Zoom.

Część druga (testowa) II etapu Olimpiady zostanie przeprowadzona w formule on-line 14 stycznia 2022 r. (piątek) o godzinie 10:00. Pamiętajcie, że osoby spóźnione nie będą mogły wziąć udziału w teście.

Próba techniczna odbędzie się 12 stycznia 2022 r. (środa). Uczestnik będzie mógł wybrać dogodną dla siebie godzinę: 10:00 lub 18:00. Podejście do próby technicznej jest obowiązkowe.

Sprzęt potrzebny uczestnikowi do testowej części II etapu:
– komputer wyposażony w kamerę i stabilne łącze internetowe
– na komputerze powinny być zainstalowane: program Zoom oraz przeglądarka internetowa Google Chrome lub Firefox,
– głośniki lub słuchawki,
Uczestnik w czasie trwania sesji testowej II etapu powinien mieć zapewniony dostęp do telefonu (pod numerem podanym w zgłoszeniu uczestnictwa).

Próba techniczna (szczegóły)
Próba techniczna odbędzie się 12 stycznia 2022 r. (środa). Uczestnik będzie mógł wybrać godzinę: 10:00 lub 18:00. Należy dołączyć do spotkania na platformie Zoom odpowiednio o 9:45 lub 17:45. Podczas próby technicznej uczestnik powinien korzystać z tego samego sprzętu, którego będzie używał podczas właściwego testu. Dane do logowania na platformę egzaminacyjną z próbnym testem oraz na platformę Zoom zostaną przesłane drogą mailową 11 stycznia.

Przebieg drugiej części II etapu (właściwy test)

Wszyscy uczestnicy dopuszczeni do części testowej zostaną podzieleni między dziesięć Komisji Okręgowych. Każdy uczestnik przystępuje do testu w miejscu zamieszkania lub w innym dogodnym dla siebie miejscu, korzystając ze swojego sprzętu. Połączenie się z Komisją Okręgową przez Zooma wymagane jest również w przypadku podejścia do części testowej w szkole pod opieką nauczyciela.

14 stycznia najpóźniej o godzinie 9:45 uczestnik powinien połączyć się ze swoją Komisją za pomocą platformy Zoom wpisując swój kod w miejscu przeznaczonym na imię/login.

II etap rozpoczyna się punktualnie o 10:00. Osoby spóźnione nie będą dopuszczone do testu, dlatego tak ważne jest wcześniejsze dołączenie do spotkania na platformie Zoom.

Uczestnik musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, który należy okazać do kamery na prośbę Przewodniczącego Komisji Okręgowej.

Uczestnik podczas rozwiązywania testu nie może korzystać z pomocy innych osób, innych urządzeń elektronicznych, komunikatorów, poczty e-mail, innych stron internetowych, książek, notatek ani żadnych innych pomocy, które mogłyby podać w wątpliwość samodzielność pracy uczestnika. Od momentu rozpoczęcia testu (wyświetlenia się pierwszej podstrony z pytaniami) zabronione jest także przechodzenie do innych okien lub kart w przeglądarce internetowej. Każde przejście do innego okna lub innej karty będzie automatycznie odnotowane przez platformę egzaminacyjną i może stanowić podstawę dyskwalifikacji.

Struktura testu
II Etap odbywa się formule testu zawierającego: 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.
 W pierwszej kolejności uczestnik będzie odpowiadał na pytania zamknięte. Będą one podzielone na podstrony. Na każdej podstronie znajdować się będą dwa pytania. A zatem łączna liczba podstron wyniesie 20. Po przejściu do następnej podstrony nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszej. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzyma 1 punkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania zamknięte wynosi 40.

Po zakończeniu rozwiązywaniu części testu z pytaniami zamkniętymi uczestnik będzie mógł przejść do części z pytaniami otwartymi, którymi są: analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza i interpretacja sceny filmowej. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania otwarte to 55 (20 punktów za pierwsze i 35 za drugie). Kryteria przyznawania punktów za te zadania opisane są w Informatorze (str. 37).

O kolejności odpowiedzi na pytania otwarte decyduje uczestnik.

Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik ma 130 minut (30 minut na pytania zamknięte, 100 minut na pytania otwarte). Czasy przeznaczone na udzielenie odpowiedzi nie sumują się – jeśli uczestnik skończy rozwiązywać pytania zamknięte przed upływem 30 minut, wtedy na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte ma także równo 100 minut.

Dyskwalifikacja
Przewodniczący Komisji Okręgowej może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Wyniki
Na wynik końcowy każdego uczestnika składać się będzie suma punktów ze wszystkich konkurencji II etapu:
– praca projektowa – max. 75 pkt; kryteria oceny dostępne  TUTAJ
– test z pytaniami zamkniętymi – max. 40 pkt; jedno pytanie = jeden punkt
– dwa pytania otwarte – max. 55 pkt;  kryteria oceny dostępne TUTAJ
Łącznie uczestnik może zdobyć maksymalnie 170 punktów.

Wyniki z II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej najpóźniej 9 lutego 2022.

III etap
Do III Etapu Olimpiady przechodzi 25 uczestników z najwyższym wynikami uzyskanymi w II etapie Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III etapie zdecyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte w II etapie. Jeżeli po przyjęciu kryterium dodatkowego nie ma możliwości wyłonienia 25 uczestników, o udziale w III etapie zdecyduje liczba punktów uzyskanych za wykonanie autorskiej pracy projektowej.

Podsumowanie najważniejszych terminów

– 10 stycznia 2022 do godz. 12:00 – termin nadesłania autorskiej pracy projektowej
– 11 stycznia 2022  uczestnicy otrzymują e-mail z danymi do logowania na platformę egzaminacyjną i platformę Zoom oraz szczegółowymi instrukcjami
– 12 stycznia 2022, godz. 10:00 lub 18:00 – próba techniczna
– 14 stycznia 2022, godz. 10:00 – II etap Olimpiady

– do 9 lutego 2022 – wyniki II etapu

Przed wysłaniem zadania projektowego, upewnijcie się, że Wasza praca zawiera komplet zadań. Przez komisję sprawdzane będą wyłącznie komplety prac. Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Olimpiady brak nadesłanego projektu lub nadesłanie go w niepełnej formie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika i brakiem możliwości wzięcia udziału w kolejnych etapach Olimpiady.


08.12.2021

Jury Młodych na 39. MFFMW Ale Kino! 

Do 12 grudnia w formule online odbywa się 39. MFFMW Ale Kino! Jak co roku, laureaci i finaliści Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zasiadają w Jury Młodych.

JURY MŁODYCH / FILMY PEŁNOMETRAŻOWE

Julia Jadzińska
Laureatka Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, studentka socjologii stosowanej na Uniwersytecie Warszawskim. Film od zawsze ją fascynował zarówno jako medium samo w sobie, jak i jako nośnik ludzkich historii, które pokazując cudze życie, uczą nas jednocześnie czegoś o naszym własnym.

Julia Palmowska
Uczennica klasy maturalnej. Żyje kinem, muzyką i literaturą – w wolnych chwilach pisze o nich w sieci pod pseudonimem Palma kulturalna, a także mówi w podcastach Inna Kultura i Polskie Podwórko. Jest również wielbicielką filozofii, nauk społecznych i każdej Nowej Fali, z którą się zapoznała. Laureatka tegorocznego Konkursu Krytyk Pisze (Jury Twórczyń) w ramach Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja.

Mateusz Rzepka
Kinoman, meloman i koneser pierogów, student psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim. Pasjonat fotografii ulicznej, a także twórca autorskich krótkich metraży – groteskowego dzieła postpandemicznych przemyśleń – „Horror vacui 2020” czy „Untersberg, czyli dzieje czerwonego Papy”, który zdobył wyróżnienie na Świdnickim Festiwalu Filmowym Spektrum. Finalista V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Członek kolektywu młodych krakowskich artystów – „Mosaic”.

 

JURY MŁODYCH / FILMY KRÓTKOMETRAŻOWE

Bruno Bednarski
Absolwent XIII LO w Szczecinie, student Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. Twórca krótkometrażowych ręcznie rysowanych animacji: „Epitafium” (2020), „Nekrolog” (2021), „Wielka Krucjata Lojalności” (2021) oraz etiud: „Palindrom” (2019), „Odbite światło” (2020). Dwukrotny finalista Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Jakub Borkowski
Studiuje filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach na Uniwersytecie Jagiellońskim. Od lat interesuje się sztuką audiowizualną, zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej. W swoich projektach zajmuje się głównie montażem i sztuką operatorską.

Michał Konarski
Absolwent XII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, publicysta i fotoedytor dziennika „Trybuna” oraz niezależny recenzent filmowy. W 2021 roku wyprodukował swój krótkometrażowy debiut „Suicide Kit” inspirowany undergroundowym ruchem no wave i gatunkiem home movie. W kinie najbardziej ceni twórców francuskiej Nowej Fali, slow cinema oraz artystyczne próby wyrazu z pogranicza art-house’u.

 


 

03.12.2021

Wyniki I etapu

 

Wyniki I Etapu VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

 

Zgodnie z §5. Regulaminu Olimpiady do II etapu przechodzi 150 uczestników z największą liczbą punktów. W przypadku, kiedy więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów, co osoba na 150. miejscu, wówczas Organizator zwiększy liczbę Uczestników, którzy przechodzą do II Etapu o liczbę tych osób, które zdobyły tę samą liczbę punktów, co osoba na 150 miejscu. Zgodnie z tym wszystkie osoby, które na I etapie zdobyły 37 punktów przechodzą do II etapu. Te osoby zaznaczone są w tabeli na zielono. Serdecznie gratulujemy!

 

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z § 9. Uczestnik, który uważa, że wynik, który uzyskał w czasie Olimpiady nie odzwierciedla, zgodnie ze schematem oceniania, treści zawartych w jego pracy, lub że dany Etap Olimpiady był prowadzony z naruszeniem Regulaminu, ma prawo złożenia odwołania do Komitetu Głównego. Odwołania dotyczące wyników Olimpiady składa się pisemnie, listem poleconym do Komitetu Głównego, w terminie do 5 dni kalendarzowych od ogłoszenia wyników (decyduje data stempla pocztowego) z jednoczesnym powiadomieniem pocztą elektroniczną (warunek konieczny) na adres olimpiada@fina.gov.pl lub oddając je osobiście w siedzibie Komitetu Głównego za potwierdzeniem zwrotnym.

 


 

26. 11. 2021

II etap Olimpiady – autorska praca projektowa

 

II etap Olimpiady składa się z dwóch części.

Część pierwsza – zadanie projektowe
Część pierwsza polega na przygotowaniu przez uczestnika autorskiej pracy projektowej. W poniższym pliku znajdują się wszystkie najważniejsze informacje, m.in.: polecenie, punktacja, poradnik, sposób dostarczenia.

ZADANIE PROJEKTOWE

Ważnym elementem pracy projektowej są karty pracy, które można pobrać tutaj:

KARTA PRACY – ZADANIE KURATORSKIE

KARTA PRACY – ZADANIE PRODUCENCKIE “A”

KARTA PRACY – ZADANIE PRODUCENCKIE „B”

 

UWAGA!

Przez komisję sprawdzane będą wyłącznie komplety prac. Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Olimpiady brak nadesłanego projektu lub nadesłanie go w niepełnej formie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika i brakiem możliwości wzięcia udziału w kolejnych etapach Olimpiady.

Na komplet prac składają się:

 • wypełniona Karta pracy – zadanie kuratorskie wraz z prezentacją multimedialną z narracją wystawy i moodboardem
 • wypełniona Karta pracy – zadanie producenckie „A”
 • wypełniona Karta pracy – zadanie producenckie „B”

Prezentacja multimedialna z narracją wystawy i moodboard nie posiadają wzoru czy formularza do uzupełnienia. Uczestnik sam tworzy pliki zgodnie z wytycznymi zawartymi w poleceniu.

Każdy uczestnik wykonuje prace samodzielnie, zdalnie, przy wykorzystaniu własnych narzędzi i programów. Dopuszczalne jest używanie wersji demonstracyjnych programów. Wszelkie niedoskonałości pracy wynikające z użycia wersji demonstracyjnej (np. napis, który program automatycznie dostawił) nie będą brane pod uwagę przy ocenie pracy.

Sposób podpisania projektu
Każdy projekt musi być podpisany kodem, który uczestnikowi został nadany przed I etapem Olimpiady. W razie konieczności przypomnienia kodu prosimy o kontakt mailowy: olimpiada@fina.gov.pl lub telefoniczny 22 182 47 65. Uczestnik nie może podawać swojego imienia i nazwiska w treści pracy, a także opisywać plików swoimi danymi. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkować będzie przyznaniem przez Organizatora 0 punktów za tę część II etapu. Oznakowanie pracy kodem ma na celu zachowanie anonimowości i zasad uczciwej konkurencji, co umożliwi zachowanie obiektywności przez komisję sprawdzającą i oceniającą pracę.

Sposób dostarczenia projektu
Wszystkie elementy pracy należy dostarczyć w formie elektronicznej za pomocą strony https://wetransfer.com/ lub https://www.myairbridge.com/en/. Wysyłając zadanie projektowe, na stronie serwisu, w miejscu adresu odbiorcy należy podać: olimpiada@fina.gov.pl, a w miejscu nadawcy swój adres e-mail. Projektu nie należy przesyłać jako załącznik do wiadomości e-mail.

Termin dostarczenia projektu
Kompletną pracę należy wysłać w sposób opisany powyżej do 10 stycznia 2022 r. do godziny 12:00. W ciągu dwóch dni od wysłania projektu, organizator potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail, który został wpisany w miejscu nadawcy w serwisie pośredniczącym wysyłkę. Organizator nie sprawdza kompletności projektu, a jedynie potwierdza fakt otrzymania plików. W sytuacji, gdy miną dwa dni od wysłania plików, a organizator nie potwierdzi ich otrzymania, uczestnik powinien skontaktować się z organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.

Część druga – test
Część druga II etapu odbędzie się w formule testu zawierającego 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.

II etap Olimpiady zostanie rozegrany 14 stycznia 2022 r. o godzinie 10:00 w formule zdalnej. Dalsze informacje zostaną opublikowane bliżej terminu II etapu na tej stronie w formie odrębnego komunikatu.

 


 

22. 11. 2021

I etap – dokumentacja, pytania testowe

 

Do I etapu Olimpiady podeszło 341 osób.

WYKAZ ZGŁOSZONYCH SZKÓŁ

Przedstawiamy pytania oraz poprawne odpowiedzi z I etapu.

TEST – I ETAP

Wyniki zostaną opublikowane po otrzymaniu od wszystkich komisji protokołów z przebiegu I etapu oraz po zaakceptowaniu wyników przez Komitet Główny Olimpiady. Według Regulaminu Olimpiady do II etapu przechodzi 150 uczestników z największą liczbą punktów.

Dokumentacja
Przypominamy, że w ciągu 2  dni kalendarzowych od dnia I Etapu Olimpiady, Przewodniczący Komisji Szkolnej powinien przesłać na adres Komitetu Głównego:
– podpisany protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3b).

Adres:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

Autorska praca projektowa
Już teraz zachęcamy do zapoznania się z treścią oraz kryteriami oceny autorskiej pracy projektowej, którą uczestnicy będą mieli  do wykonania na II etapie Olimpiady. Informacje można znaleźć w tegorocznym Informatorze, który dostępny jest w zakładce “Niezbędnik Olimpijczyka”. Przypominamy, że Projekt musi zostać dostarczony do Organizatora w terminie określonym w Harmonogramie, czyli do 10 stycznia 2022 r. do godz. 12:00. Brak nadesłanego Projektu lub nadesłanie go w niepełnej formie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika i brakiem możliwości wzięcia udziału w kolejnych Etapach Olimpiady.

 


 

16. 11. 2021

I etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Pierwszy etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach w czwartek, 18 listopada 2021 r. o godzinie 11:00.

Adres strony, na której zostanie rozegrana Olimpiada oraz dane do logowania zostaną przesłane do Przewodniczących Komisji Szkolnych drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku braku wiadomości w skrzynce (także w spamie) prosimy o pilny kontakt.

 

Obowiązki Przewodniczącego Komisji Szkolnej:

 • Zapewnienie każdemu z uczestników na czas trwania I etapu Olimpiady komputera ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu, spełniającym wszystkie wymagania
  określone przez Organizatora
 • Zadbanie o przebieg zawodów zgodny z wytycznymi Regulaminu. Zapewnienie by uczestnicy rozwiązywali test samodzielnie, nie korzystali z Internetu w sposób sprzeczny z Regulaminem i ideą Olimpiady.
 • W dniu I etapu Olimpiady przekazanie uczestnikom loginów i haseł służących do zalogowania się na platformie internetowej z pytaniami konkursowymi. Dane do logowania zostaną wysłane na adres mailowy Przewodniczących Komisji Szkolnych
 • Odczytanie instrukcji uczestnikom Olimpiady w momencie, gdy zasiądą przed komputerami. Instrukcja zostanie wysłana mailem do Przewodniczących Komisji
 • Stworzenie równych warunków udziału dla uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Po I etapie przesłanie do Komitetu Głównego Olimpiady (adres podany na końcu tego komunikatu) w formie papierowej załączników do regulaminu nr 3b i 3c.

 

Przebieg I etapu

I etap polega na rozwiązaniu przez uczestnika testu na platformie internetowej. Test składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru i 20 pytań otwartych, na rozwiązanie których uczeń będzie miał 50 minut – 30 minut na pytania zamknięte i 20 minut na pytania otwarte. Czas liczony jest dopiero od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu, nie od zalogowania.

W przypadku, gdy minie wyznaczony czas, a uczestnik nie kliknął przycisku „Zatwierdź wszystkie i zakończ”, wtedy test zamknie się automatycznie, a odpowiedzi zostaną w bezpieczny sposób zapisane.

Po zakończeniu testu pojawi się wynik, jaki uzyskał uczeń.

Wyniki uczniów trafiają do organizatora automatycznie, nie trzeba ich wysyłać, ani o nich pisać w protokole z przebiegu I etapu.

Podczas rozwiązywania testu uczeń nie może korzystać z pomocy zewnętrznych.

Po zakończeniu I etapu:

Zgodnie z § 5. ust. 12. Regulaminu Olimpiady w ciągu 2 dni od daty I etapu Przewodniczący Komisji Szkolnej powinien przesłać w formie papierowej do organizatora Komitetu Głównego Olimpiady (adres podany na końcu tej informacji) dwa dokumenty:

– podpisany przez wszystkich członków Komisji oraz dyrektora protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),

– oświadczenie dyrektora szkoły o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3b).

Obydwa załączniki znajdują na stronie Olimpiady w Regulaminie.

Wyniki, kody uczestników

Do II etapu Olimpiady przechodzi 150 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z I etapu.

Każdemu uczestnikowi został nadany indywidualny kod, którym będzie logował się do platformy podczas I etapu. Kody będą używane w tabeli wyników zamiast imion i nazwisk.

Kody przypisane są uczestnikom na cały czas VI edycji Olimpiady (uczniowie, którzy przejdą do kolejnych etapów będą posługiwać się tymi samymi kodami, co na pierwszym etapie).

 

W szkole powinny zostać i być przechowywane przez 2 lata następujące dokumenty:

– kopie zgłoszenia uczestnictwa każdego ucznia (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a),

– protokół powołania Komisji Szkolnej (Załącznik nr 3a),

– oświadczenia członków Komisji Szkolnej o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik nr 4),

– kopia protokołu z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),

– protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik nr 5).

Wszystkie wymienione załączniki znajdują się na stronie https://fina.gov.pl/projekty/olimpiada-2021/ w Regulaminie.

 

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt:

e-mail: olimpiada@fina.gov.pl

 

Adres Komitetu Głównego Olimpiady:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

 


11. 10. 2021

Rozpoczęła się rejestracja na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej!

Zapraszamy uczniów szkół ponadpodstawowych do wzięcia udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Do wygrania roczne stypendium na Warszawskiej Szkole Filmowej, indeksy na uczelnie w całej Polsce oraz akredytacje na festiwale filmowe.

Rejestracja na edycję 2021/2022 potrwa do 9 listopada

Każda edycja Olimpiady skupiona jest wokół innego zagadnienia, w tym roku szkolnym brzmi ono: „Kino a inne sztuki”. Olimpiada będzie składać się z trzech etapów: eliminacji szkolnych (18 listopada 2021 r.), zawodów okręgowych (14 stycznia 2022 r.) oraz zawodów centralnych (25-26 marca 2022 r.). Na laureatów czekają: roczne stypendium na studia w Warszawskiej Szkole Filmowej oraz indeksy na uczelnie w całej Polsce – na różne kierunki od filmoznawstwa, przez dziennikarstwo po organizację produkcji filmowej, jak również akredytacje na festiwale filmowe (m.in. Krakowski Festiwal Filmowy, Nowe Horyzonty we Wrocławiu i Dwa Brzegi w Kazimierzu nad Wisłą), książki oraz filmy na DVD.

Zapraszamy!

29.09.2021

Jury Młodych na Festiwalu Kamera Akcja!

Już jutro rozpocznie się 12. Festiwalu Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja! Jak co roku, laureaci Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zasiądą w Jury Młodych. W pracach jury wezmą udział: Zofia Szeliga, Maks Wieczorski i Jonasz Różański

 

 • Zofia Szeliga – uczennica krakowskiego liceum. Z zapałem prowadzi gazetkę szkolną, do której pisze eseje na temat filmów. Czwarty sezon trenuje hokej na lodzie w drużynie KS Cracovia 1906, a od pół roku również boksuje. Aktualnie interesuje się historią Krakowa oraz zaczyna przygodę z nurkowaniem.
 • Maks Wieczorski – na co dzień mieszka i uczy się w Lublinie. Chodzi do trzeciej klasy III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie. Jest członkiem redakcji młodzieżowego magazynu Sensor, a także współtworzy portal informacyjny WiadomościBliskoCiebie24. Niedawno wziął również udział w projekcie medialnym o nazwie Empatia zorganizowanym przez Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich. W latach 2018-2020 był stypendystą programu Lubelskie Wspiera Uzdolnionych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.
 • Jonasz Różański – uczeń III LO im. Adama Mickiewicza w Katowicach na profilu z maturą międzynarodową. Od niedawna wolontariusz DKF-u w swoim mieście. Wielbiciel złotej ery Hollywood i Luisa Buñuela.

 

24.09.2021

Akredytacje na Festiwal Etiuda&Anima oraz American Film Festival

 

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Etiuda&Anima postanowili przekazać trzy akredytacje na pokazy online dla laureatów V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Mamy dla Was również dwie akredytacje online na American Film Festival. Prosimy, aby osoby zainteresowane otrzymaniem nagrody, przesyłały swoje zgłoszenie do 27 września na adres: olimpiada@fina.gov.pl.

W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych akredytacji, o przyznaniu nagrody decydować będzie miejsce w rankingu III etapu Olimpiady.

Festiwal Etiuda &Anima odbędzie się dniach 16-21.11.2021, natomiast wersja online American Film Festiwal w dniach 1-14.12. 2021. Zachęcamy do śledzenia stron internetowych festiwali:  Etiuda & Anima oraz American Film Festival, na których znajdziecie informacje o tegorocznym programie.


 

14.09.2021

Jury Młodych na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Nadszedł czas na ogłoszenie składu Jury Młodych, które obok profesjonalnych jurorów, oceni filmy w Konkursie Głównym 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. W Jury Młodych tegorocznej edycji Festiwalu zasiądą: Jan Klein, Michał Konarski i Filip Maniecki – laureaci 5. edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, organizowanej przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny pod patronatem honorowym Ministra Edukacji i Nauki. Uroczyste ogłoszenie werdyktu nastoletnich jurorów nastąpi 24 września 2021 roku podczas Młodej Gali.

 

Idea powołania Jury Młodych wyrosła z potrzeby zainteresowania nastoletnich kinomanów polskim filmem. Niekonwencjonalny sposób promowania rodzimej kinematografii od lat cieszy się dużą popularnością wśród młodzieży. Jury składające się z laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to nowa odsłona dotychczasowego formatu Jury, które w latach 2013-2020 roku tworzyli zwycięzcy konkursu Skrytykuj! na recenzje i wideorecenzje. Wprowadzona zmiana ma wzmocnić prestiż przyznawanej przez uczniów nagrody. Pieczę nad Jury Młodych sprawuje FINA.

Jan Klein – absolwent II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie, laureat konkursów i turniejów literackich, teatralnych i filmowych. Twórca wierszy i prozy (debiutujący w tym roku zbiorem Szew), meloman i niedzielny kompozytor, a przy tym także świeżo upieczony student Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego. Bardzo wcześnie odkrył w sobie pasję filmową, co skutkowało seansami Wiene’a i Dreyera w dyskusyjnie odpowiednim wieku. Dziś film nie fascynuje go wyłącznie jako środek ekspresji, lecz również jako kultura filmowa pielęgnowana przez autorów i odbiorców. Szuka nowych rozwidleń polskiego kina.

Michał Konarski – absolwent XII Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego we Wrocławiu, publicysta i fotoedytor Dziennika Trybuna oraz niezależny recenzent filmowy. W 2021 roku wyprodukował swój krótkometrażowy debiut Suicide Kit inspirowany underground’owym ruchem no wave i gatunkiem home movie. W kinie najbardziej ceni twórców francuskiej nowej fali, slow cinema oraz artystyczne próby wyrazu z pogranicza art-house’u.

Filip Maniecki – gdańszczanin, uczeń V Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego. Swoją przygodę z filmem rozpoczął prozaicznie – od dokumentowania kamerką sportową wyjazdów szkolnych, później zajął się pisaniem i reżyserią krótkich autorskich projektów. Wielbiciel przesyconego perfekcjonizmem sposobu pracy Andrzeja Wajdy, miłośnik fantastycznych historii Christophera Nolana. Z każdym kolejnym obejrzanym filmem, coraz bardziej uświadamia sobie, jak wiele wciąż mu ich zostało.

 

 

 


07.09.2021

Ogłaszamy temat przewodni VI edycji Olimpiady!

Tematem przewodnim VI edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej jest „Kino a inne sztuki”.

Rejestracja na tegoroczną edycję Olimpiady zostanie ogłoszona wkrótce – prosimy śledzić komunikaty na stronie!

Wykład wprowadzający

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wykładu wygłoszonego przez prof. UAM dr hab. Wojciecha Otto na temat roli różnych dziedzin sztuki w kinie. Wykład powstał specjalnie na potrzeby VI edycji i stanowi materiał, od którego polecamy rozpoczęcie przygotowań do udziału w Olimpiadzie.

Bibliografia i filmografia 

Zachęcamy również do zapoznania się z Bibliografią i filmografią na tegoroczną edycję Olimpiady.

http://www.fn.org.pl/public/upload/Olimpiada/VI%20edycja/Bibliografia%20i%20filmografia.pdf


01.09.2021

Akredytacje na 12. Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja oraz rekrutacja do Jury Młodych

Już kolejny rok mamy przyjemność współpracować z Festiwalem Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja. Jego 12 edycja rusza już 30 września. Festiwal w wersji stacjonarnej, odbywający się tradycyjnie w Łodzi potrwa do 3 października, natomiast jego onlinowa odsłona będzie cieszyć widzów aż do 7 października.

Wszyscy Finaliści V edycji Olimpiady otrzymują karnety online, natomiast trójka szczęśliwych Laureatów wybrana w wewnętrznej rekrutacji dostanie możliwość uczestnictwa w pracach Jury Młodych Konkursu Etiud i Animacji. Ich zadaniem podczas pobytu w Łodzi będzie wybranie najlepszej animacji oraz najlepszej etiudy spośród oficjalnej selekcji oraz wręczenie zwycięzcy statuetki podczas uroczystej Gali.  

Na zgłoszenia pod adresem mailowym olimpiada@fina.gov.pl czekamy do 5 września. 

Zachęcamy do śledzenia komunikatów organizatorów Festiwalu na stronie www.kameraakcja.com.pl

12. FKA


26.07.2021

Rekrutacja do Jury Młodych 46. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych

Mamy przyjemność poinformować, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych po raz kolejny został partnerem Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. W wyniku wewnętrznej rekrutacji wyłonimy troje Laureatów tegorocznej edycji, którzy dołączą do festiwalowej rodziny jednego z najważniejszych świąt polskiego kina. Jury Młodych wybierze najlepszy tytuł spośród filmów wyselekcjonowanych w Konkursie Głównym, a na zakończenie wręczy statuetkę reżyserowi podczas uroczystej gali.

Na zgłoszenia pod adresem mailowym olimpiada@fina.gov.pl czekamy do 1 sierpnia. 

Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 20-25 września w Gdyni. Po więcej szczegółow zapraszamy na stronę www.festiwalgdynia.pl


20.07.2021

Akredytacje na 15. edycje Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi

Wszyscy Laureaci tegorocznej Olimpiady Wiedzy o Sztuce i Komunikacji Społecznej otrzymują akredytacje na 15. edycję Festiwalu Filmu i Sztuki Dwa Brzegi.

Festiwal odbędzie się dniach 31.07-08.08.2021 w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej festiwalu Dwa Brzegi, na której opublikowany już został program wydarzenia.


8.06.2021

Akredytacje na Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty

Organizatorzy Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Nowe Horyzonty postanowili przekazać dwie akredytacje na pokazy online dla laureatów V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Prosimy, aby osoby zainteresowane otrzymaniem nagrody, przesyłały swoje zgłoszenie do 11 czerwca na adres: olimpiada@fina.gov.pl. W przypadku większej liczby chętnych niż dostępnych akredytacji, o przyznaniu nagrody decydować będzie miejsce w rankingu III etapu Olimpiady.

Festiwal odbędzie się dniach 12-29.08.2021. Zachęcamy do śledzenia strony internetowej MFF Nowe Horyzonty, na której znajdziecie informacje o tegorocznym programie.


24.05.2021

Wewnętrzna rekrutacja na trzy uczelnie

Zgodnie z informacją podaną w pliku Szkoły Partnerskie, jesteśmy zobowiązani do przeprowadzenia wewnętrznej rekrutacji w celu wyłonienia osób, które otrzymają uprawnienia w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na następujące uczelnie: Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego działająca w ramach Uniwersytetu Śląskiego, Szkoła Filmowa w Łodzi oraz Uniwersytet Jagielloński.


Ogólne zasady dotyczące wszystkich (trzech) uczelni:

1. Rekrutacja trwa przez tydzień – zaczyna się 24 maja (poniedziałek), a kończy 30 maja (niedziela). Dla pełnej jasności – zgłoszenia można przesyłać do 30 maja do godziny 23:59:59.
2. W rekrutacji mogą wziąć udział jedynie laureaci V edycji Olimpiady, którzy w roku szkolnym 2020/2021 uczęszczali do klasy maturalnej.
3. Chęć skorzystania z uprawnienia należy przesyłać drogą mailową na adres: olimpiada@fina.gov.pl.
4. Potwierdzimy otrzymanie zgłoszenia. Jeśli uczestnik nie otrzyma potwierdzenia w ciągu 24 godzin od wysłania zgłoszenia, powinien skontaktować się z organizatorem Olimpiady dzwoniąc pod numer 22 182 47 63. Potwierdzenia do zgłoszeń wysłanych 29 i 30 maja (sobota i niedziela), będą przesłane w poniedziałek (31 maja).
5. Zgłoszenie nie ma sformalizowanego kształtu, wystarczy wysłać wiadomość „Chciałabym/chciałbym skorzystać ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego do…”.
6. Uprawnienie otrzyma osoba, która spełni wszystkie powyższe warunki oraz znajduje się na najwyższym miejscu na liście laureatów V edycji Olimpiady spośród osób, które wyraziły chęć otrzymania danego uprawnienia.
7. Można zgłosić chęć skorzystania ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na więcej niż jedną uczelnię. W takim wypadku należy wyraźnie wskazać kolejność uczelni, na jakiej zależy laureatowi. Niezależnie od podanej liczby szkół, uczestnikowi zostanie przyznane maksymalnie jedno uprawnienie.
Przykład: uczestnik, który jest na 10. miejscu zgłosił chęć otrzymania zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego do dwóch szkół: Szkoły Filmowej w Łodzi i Uniwersytetu Jagiellońskiego (w tej kolejności). Uczestnik otrzyma uprawnienie do Szkoły Filmowej w Łodzi, jeśli osoby na wyższych miejscach w rankingu po III etapie nie wyczerpały puli dostępnych miejsc. Wtedy uczestnik nie jest brany pod uwagę przy rozdysponowaniu „indeksów” na Uniwersytet Jagielloński.
8. 1 czerwca (wtorek), drogą mailową, zostaną wysłane wyniki rekrutacji do uczestników, którzy zgłoszą chęć skorzystania z którejkolwiek z nagród.


Szczegółowe zasady:

Uniwersytet Śląski w Katowicach. Szkoła Filmowa im. Krzysztofa Kieślowskiego
Nagroda w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na kierunek Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej.
Liczba dostępnych uprawnień: 1

Szkoła Filmowa w Łodzi
Nagroda w postaci zwolnienia z I etapu postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. A zatem osoba, która otrzyma to uprawnienie, nie będzie zwolniona z całego procesu rekrutacji, ale jedynie z jego pierwszej części. Uczestnik będzie podchodzić od razu do II etapu rekrutacji.
Liczba dostępnych uprawnień: 2

Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
Nagroda w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, kierunek: Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach.
Liczba dostępnych uprawnień: 3

Osobom, które otrzymają uprawnienia, zostaną przesłane stosowne zaświadczenia. Otrzymanie zaświadczenia nie zwalnia laureata z dopełnienia procedur rekrutacyjnych obowiązujących na danej uczelni (zazwyczaj jest to rejestracja w systemie i przesłanie dokumentów).


Zasady przyjmowania na pozostałe uczelnie

Zasady przyjmowania laureatów i finalistów stopnia centralnego na studia wyższe określane są przez uczelnie i podawane do wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty w danej uczelni. Z roku na rok mogą one ulegać zmianie, dlatego uczestnicy, a w szczególności ci, którzy nie zdają egzaminu maturalnego w tym samym roku, w którym otrzymują tytuł laureata lub finalisty, zobowiązani są do samodzielnego sprawdzania informacji dotyczących przyjęć Olimpijczyków na studia.

SZKOŁY PARTNERSKIE

 


14.05.2021

Akredytacje na Krakowski Festiwal Filmowy

Organizatorzy Krakowskiego Festiwalu Filmowego postanowili przekazać w tym roku akredytacje na pokazy online dla wszystkich laureatów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Festiwal odbędzie się dniach 30.05 – 06.06. Uprzejmie prosimy o założenie kont na platformie festiwalowej, a także zachęcamy do śledzenia strony internetowej festiwalu, na której znajdziecie informacje o tegorocznym programie.


29.04.2021

III etap – ostateczne wyniki

Komitet Główny rozpatrzył odwołanie od wyników III etapu, które wpłynęło w regulaminowym czasie i postanowił przyznać uczestniczce z numerem 280 trzy dodatkowe punkty za pracę o charakterze argumentacyjnym. Dzięki temu, uczestniczka ma tyle samo punktów, co laureatka na dwunastym miejscu. A zatem Wiktoria Hejno z III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej w Lublinie otrzymuje tytuł Laureatki. Serdecznie gratulujemy!

III ETAP – OSTATECZNE WYNIKI


13-04-2021

III etap – wyniki

 

Przedstawiamy wyniki III etapu V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

III ETAP – WYNIKI

Zgodnie z regulaminem tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników III etapu, którzy zdobyli najwięcej punktów (zostali zaznaczeni w tabeli na zielono). Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł Finalisty. Tytuły Laureata Pierwszego, Drugiego, Trzeciego, Czwartego i Piątego miejsca otrzymują:

1. Julia Palmowska – Laureat Pierwszego Miejsca ex aequo (77 pkt.)
2. Jan Klein – Laureat Pierwszego Miejsca ex aequo (77 pkt.)
3. Filip Maniecki – Laureat Trzeciego Miejsca (71 pkt.)
4. Michał Konarski – Laureat Czwartego Miejsca (70 pkt.)
5. Katarzyna Światowska – Laureat Piątego Miejsca ex aequo (69 pkt.)
6. Jonasz Różański – Laureat Piątego Miejsca ex aequo (69 pkt.)

Serdecznie gratulujemy!

Prezentujemy listę uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia Laureatów, a w niektórych przypadkach także Finalistów Olimpiady, z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia na wybrane kierunki.

SZKOŁY PARTNERSKIE

Laureaci i Finaliści zobowiązani są do składania dokumentów na studia w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, a także do zapoznania się z obowiązującym na niej regulaminem postępowania rekrutacyjnego. Wkrótce zamieścimy więcej informacji dotyczących rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński oraz do Szkoły Filmowej w Łodzi i Szkoły Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego, która funkcjonuje w ramach Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Wszyscy Laureaci otrzymują roczną prenumeratę czasopisma „Ekrany”. Będą też mogli otrzymać akredytacje na partnerskie festiwale filmowe. Na te nagrody będziemy prowadzić osobne rekrutacje w późniejszym terminie.

 


9-03-2021

Czasopismo „Ekrany”

Spieszymy donieść, że rozszerzyliśmy współpracę z czasopismem „Ekrany”! Powodów do radości jest kilka. Po pierwsze, redaktor naczelny – dr Miłosz Stelmach, poprowadzi dla uczestników III etapu dwuczęściowy warsztat dotyczący przeprowadzania i redakcji wywiadu. Po drugie, najlepiej oceniona rozmowa z tegorocznego finału zostanie opublikowana na łamach czasopisma! Po trzecie, podtrzymujemy tradycję i laureaci III etapu zostaną obdarowani roczną prenumeratę magazynu.

Informację na temat warsztatów Uczestnicy otrzymali już na swoje skrzynki e-mail.


1-03-2021

Ostateczne lista zakwalifikowanych do III etapu

Komitet Główny po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od wyników II etapu, postanowił zakwalifikować do III etapu sześć dodatkowych osób. Pełna lista osób zakwalifikowanych do III etapu znajduje się w poniższym pliku.

III ETAP – OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

 


26-02-2021

Goście Specjalni V edycji Olimpiady


Gośćmi Specjalnymi III etapu V edycji Olimpiady będą: aktorka Aleksandra Konieczna, charakteryzatorka Ewa Drobiec oraz reżyser i aktor Piotr Domalewski.

Pierwszego dnia Olimpiady (26 marca), przed rozpoczęciem pierwszej konkurencji przeprowadzimy losowanie w formie transmisji online, na którym uczestnicy poznają nazwisko gościa, z którym będą przeprowadzać wywiad oraz godzinę rozpoczęcia tej rozmowy. Wywiady będę przeprowadzane drugiego dnia zmagań (27 marca) w godzinach 10:00-13:00. Każdy uczestnik będzie miał 10 minut na przeprowadzanie rozmowy oraz 150 minut na redakcję. Wywiady będą rejestrowane, aby uczestnicy mogli korzystać z nagrań podczas redakcji. Ocenie podlegać będzie nagranie oraz spisany wywiad.

Zachęcamy do sięgnięcia do „Informatora”, w którym znajdują się kryteria oceny wywiadu (str. 36-37). Warto także sięgnąć do „Poradnika dla uczniów i nauczycieli”, w którym znajdują się ogólne wskazówki przeprowadzania i redagowania wywiadu (str. 53-54) oraz przeprowadzony przez uczestnika Olimpiady wywiad z Michałem Oleszczykiem, Gościem Specjalnym I edycji (str. 55-56). Rozmowa została opatrzona komentarzami komisji oceniającej prace.


23-02-2021

III etap w wersji zdalnej

W związku z § 1a, § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1389 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021, Komitet Główny OWoFiKS zmienił regulamin V edycji Olimpiady. Bez zmian pozostają konkurencje, z jakimi będą mierzyli się uczestnicy. Zmiany dotyczą jedynie sposobu przeprowadzenia III etapu Olimpiady.

ZMIANY W RAGULAMINIE – III ETAP W TRYBIE ZDALNYM


III etap Olimpiady odbędzie się w dniach 26-27 marca 2021 r. (piątek i sobota).

Próba techniczna odbędzie się 22 marca 2021 r. (poniedziałek). Uczestnik będzie mógł wybrać dogodną dla siebie godzinę: 10:00 lub 18:00. Podejście do próby technicznej jest obowiązkowe.


E-mail z wszystkimi informacjami na temat III etapu
Każdy Uczestnik, który zakwalifikował się do III etapu, otrzyma 19 marca (piątek) wiadomość e-mail z kompletem informacji dotyczących III etapu, m.in.: danymi do logowania na platformę egzaminacyjną, linkami do spotkań na platformie Zoom, linkiem do transmisji z losowania nazwisk gości specjalnych, harmonogramem odpowiedzi ustnych. Wiadomość będzie zawierała także informacje o technicznych aspektach finału. Jednak już teraz możemy zapewnić, że od tej strony trzeci etap nie będzie znacząco różnił się od etapu drugiego.

Sprzęt potrzebny uczestnikowi podczas III etapu:

– komputer wyposażany w kamerę, głośniki i mikrofon,
– na komputerze powinny być zainstalowane: program Zoom oraz przeglądarka internetowa Google Chrome lub Firefox,
– stabilne łącze internetowe,
– telefon.

Harmonogram III etapu

19 marca (piątek)
wiadomość e-mail z kompletem informacji dotyczących finału Olimpiady

22 marca (poniedziałek)
10:00 i 18:00 – próba techniczna (uczestnik ma obowiązek podejść do jednej próby technicznej)

26 marca (piątek)
9:15 – transmisja z losowania nazwisk Gości Specjalnych i godzin przeprowadzania wywiadów
10:00 – I konkurencja – napisanie pracy o charakterze argumentacyjnym
od 13:00 do ok. 18:30 – II konkurencja – odpowiedź ustna przed komisją na dwa pytania

27 marca (sobota)
od 10:00 do ok. 12:30 – III konkurencja – przeprowadzenie wywiadu z Gościem Specjalnym i redakcja tego wywiadu (uczestnik rozpoczyna redakcję od razu po zakończeniu przeprowadzania rozmowy)

Wyniki z III etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej najpóźniej 20 kwietnia.

III etap w skrócie
III etap Olimpiady będzie składał się z trzech konkurencji.

I konkurencja – praca pisemna o charakterze argumentacyjnym
I część III Etapu polega na napisaniu pracy o charakterze argumentacyjnym w ciągu 120 minut. Temat pracy będzie jeden i ten sam dla wszystkich, będzie związany z hasłem przewodnim V edycji Olimpiady (Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm) i zostanie podany bezpośrednio przed rozpoczęciem pisania.
Kryteria oceny – str. 35-36 w Informatorze.

II konkurencja – odpowiedź ustna przed komisją
II część III Etapu polega na udzieleniu odpowiedzi ustnej na wylosowane pytania. Uczestnik losuje zestaw dwóch pytań z puli i odpowiada na nie przed Komisją Centralną. Jedno pytanie dotyczy filmu, drugie wiedzy o mediach i komunikacji społecznej. Odpowiedź poprzedzona zostanie czasem na przygotowanie trwającym 10 minut. Na udzielenie odpowiedzi na obydwa pytania uczestnik ma 15 minut.
Kryteria oceny – str. 37-38 w Informatorze.
Przykładowa odpowiedź wraz z komentarzem komisji oceniającej – str. 51-53 w Poradniku.

III konkurencja – wywiad z Gościem Specjalnym i redakcja tego wywiadu
III część III Etapu polega na przeprowadzeniu wywiadu z wylosowanym Gościem Specjalnym Olimpiady oraz zredagowaniu odbytej rozmowy pod kątem jej publikacji. Na przeprowadzenie wywiadu Uczestnik ma 10 minut, a na jego redakcję 150 minut. Nazwiska Gości Specjalnych V edycji Olimpiady zostaną opublikowane na stronie internetowej Olimpiady w najbliższy piątek – 26 lutego.
Kryteria oceny – str. 36-37 w Informatorze.
Ogólne wskazówki przeprowadzania i redagowania wywiadu oraz przykładowy wywiad wraz z komentarzem komisji oceniającej – str. 53-56 w Poradniku.

Po III etapie poprosimy o przesłanie Załącznika nr 8.

 


19-02-2021

Szkoła Filmowa w Łodzi partnerem Olimpiady!

Z ogromną radością informujemy, że Szkoła Filmowa w Łodzi została partnerem Olimpiady. Szkoła zwolni dwoje naszych laureatów z pierwszego etapu postępowania rekrutacyjnego na studia stacjonarne I stopnia na Wydziale Organizacji Sztuki Filmowej. A zatem osoby, które otrzymają tę nagrodę, będą podchodzić od razu do II etapu rekrutacji.

O nagrodę będą mogli ubiegać się laureaci V edycji Olimpiady, którzy aktualnie uczęszczają do klasy maturalnej. Jeśli więcej niż dwie uprawnione osoby zgłoszą chęć skorzystania z nagrody, o jej przyznaniu zadecyduje pozycja w rankingu po III etapie Olimpiady.


10-02-2021

Wyniki II etapu

Prezentujemy wyniki II etapu V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Na zielono zaznaczyliśmy kody osób, które zakwalifikowały się do III etapu.

WYNIKI II ETAPU

W drugim etapie można było zdobyć łącznie 170 punktów:
– 75 pkt – zadanie projektowe,
– 40 pkt – pytania zamknięte,
– 20 pkt – analiza i interpretacja plakatu filmowego,
– 35 pkt – analiza i interpretacja sceny z filmu.

Zgodnie z § 6 ust. 42 Regulaminu Olimpiady „Do III Etapu Olimpiady przechodzi 25 Uczestników z najwyższym wynikami uzyskanymi w II Etapie Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte w II Etapie.” Osoby z kodami 23, 528 i 535 uzyskały sumarycznie ten sam wynik – 130 punktów. Zgodnie z ww. zapisem do III etapu przechodzi osoba z kodem 23, ponieważ uzyskała najwięcej punktów z pytań otwartych – łącznie 42 punktów. Osoba z kodem 528 miała ich 33, a uczestnik z kodem 535 zdobył 38 pkt.

Komitet Główny zdyskwalifikował uczestnika z numerem 174. Uczestnik podczas testowej części II etapu w niedozwolony sposób korzystał z telefonu komórkowego.

Wszystkim, którzy zakwalifikowali się do III etapu serdecznie gratulujemy!

 

III etap w wersji zdalnej

W związku z panującą sytuacją epidemiczną, Komitet Główny postanowił zmienić sposób rozegrania III etapu Olimpiady z wersji stacjonarnej na online. Zmianie nie ulega termin wydarzenia – finał odbędzie się 26 i 27 marca 2021 r. Wkrótce przedstawimy więcej szczegółów.

 

Warsztaty Filmoteki Szkolnej

Do 18 lutego trwają zapisy na warsztaty edukacyjne „Pracownia Filmoteki Szkolnej online”. W spotkaniach mogą wziąć udział zorganizowane grupy szkolne. Zajęcia prowadzone są wokół zasobów Filmoteki Szkolnej i dotyczą m.in. zagadnień powiązanych z zakresem programowym Olimpiady. Wśród proponowanych tematów są m.in.: „Alfabet kina”, „Animowane eksperymenty”, „Film dokumentalny”, „Kino gatunków”, „Podstawy analizy sceny filmowej”, „Postprodukcja”, „Zawody filmowe”. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Szczegółowe informacje można znaleźć TUTAJ


5-01-2021

II etap Olimpiady w formie zdalnej

W związku z § 1, § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1389 ze zm.) w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021, Komitet Główny OWoFiKS zmienił regulamin V edycji Olimpiady. Zmiany dotyczą sposobu przeprowadzenia II etapu Olimpiady.

ZMIANY W REGULAMINIE – II ETAP W TRYBIE ZDALNYM

II etap odbędzie się 20 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 10:00. Osoby spóźnione nie będą mogły wziąć udziału w teście.

Próba techniczna odbędzie się 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek). Uczestnik będzie mógł wybrać dogodną dla siebie godzinę: 10:00 lub 18:00Podejście do próby technicznej jest obowiązkowe.

Przypominamy, że do części testowej II etapu Olimpiady zostaną dopuszczone tylko te osoby, które prześlą kompletne zadanie projektowe do 13 stycznia 2021 r. do godzinny 23:59. Sposób dostarczenia pracy został opisany w komunikacie z 19 listopada 2020 r.

Każdy Uczestnik, który zostanie dopuszczony do testowej części II etapu, czyli prześle autorską pracę projektową w wyznaczonym terminie, otrzyma 15 stycznia (piątek) wiadomość e-mail z kompletem informacji dotyczących II etapu. Większość najważniejszych informacji zamieszczamy poniżej, jednak w wiadomości przesłanej 15 stycznia będą także znajdowały się dane do logowania na platformę egzaminacyjną oraz linki do platformy Zoom.

Sprzęt potrzebny uczestnikowi do testowej części II etapu:
– komputer wyposażany w kamerę,
– na komputerze powinny być zainstalowane: program Zoom oraz przeglądarka internetowa Google Chrome lub Firefox,
– głośniki lub słuchawki,
– stabilne łącze internetowe,
– telefon.

Próba techniczna
Próba techniczna odbędzie się 18 stycznia 2021 r. (poniedziałek). Uczestnik będzie mógł wybrać dogodną dla siebie godzinę: 10:00 lub 18:00. Należy dołączyć do spotkania na platformie Zoom 15 minut przed wybraną godziną. Podczas próby technicznej uczestnik powinien korzystać z tego samego sprzętu, którego będzie używał podczas właściwego testu. Dane do logowania na platformę egzaminacyjną z próbnym testem oraz na platformę Zoom zostaną przesłane do drogą mailową 15 stycznia.

Przebieg II etapu w formie zdalnej
II etap odbędzie się 20 stycznia 2021 r. (środa) o godzinie 10:00. Osoby spóźnione nie zostaną dopuszczone do testu.
Każdy uczestnik przystępuje do testu w miejscu zamieszkania lub w innym dogodnym dla siebie miejscu, korzystając ze swojego sprzętu.
Wszyscy uczestnicy zostaną podzieleni między dziesięcioma komisjami.

20 stycznia najpóźniej o godzinie 9:45 uczestnik powinien połączyć się ze swoją Komisją za pomocą platformy Zoom wpisując swój kod w miejscu przeznaczonym na imię/login.

II etap rozpoczyna się punktualnie o 10:00. Osoby spóźnione nie będą dopuszczone do testu, dlatego tak ważne jest wcześniejsze dołączenie do spotkania na platformie Zoom.

Podczas rozwiązywania testu uczestnik musi mieć włączoną i odsłoniętą kamerkę w swoim komputerze. W oknie wideo pochodzącym z kamery dobrze widoczna musi być przynajmniej twarz uczestnika. Uczestnik musi także zezwolić na udostępnienie widoku jego ekranu. Aby to zrobić należy po połączeniu się z Komisją w aplikacji Zoom kliknąć przycisk „Share screen” i następnie wybrać pierwszy od lewej prostokąt znajdujący się w pierwszej linii, który podpisany jest „Screen”. (UWAGA! Nie należy wybierać prostokąta z przeglądarką, które mogą być podpisane np. Chrome czy Firefox. Trzeba wybrać prostokąt podpisany „Screen”). Od tej pory przewodniczący Komisji będzie mógł obserwować dokładnie ten sam widok, który widzi na swoim monitorze uczestnik. Aby uniknąć pokazywania zawartości pulpitu, uczestnik przed połączeniem się z komisją, powinien otworzyć przeglądarkę oraz wejść na stronę, na której znajduje się platforma egzaminacyjna. Udostępnianie widoku ekranu uczestnik może wyłączyć od razu po zakończeniu II etapu olimpiady poprzez zamknięcie programu Zoom.

Podczas rozwiązywania testu uczestnik musi mieć wyłączony mikrofon w swoim komputerze. Jedyny moment, w którym uczestnik powinien mieć włączony mikrofon to czas przed rozpoczęciem II etapu, gdy Przewodniczący Komisji Okręgowej poprosi o podanie kodu identyfikacyjnego.

Uczestnik powinien mieć włączone głośniki lub założone słuchawki przynajmniej na czas oglądania fragmentu filmowego, który jest elementem jednego z pytań otwartych.

Uczestnik musi mieć przy sobie dokument ze zdjęciem, który należy okazać do kamery na prośbę Przewodniczącego Komisji Okręgowej.

Uczestnik podczas rozwiązywania testu nie może korzystać z pomocy innych osób, innych urządzeń elektronicznych, komunikatorów, poczty e-mail, innych stron internetowych, książek, notatek i wszelkich innych pomocy, które mogłyby poddać w wątpliwość samodzielność pracy uczestnika. Od momentu rozpoczęcia testu (wyświetlenia się pierwszej podstrony z pytaniami) zabronione jest także przechodzenie do innych okien lub kart w przeglądarce internetowej. Każde przejście do innego okna lub innej karty będzie automatycznie odnotowane przez platformę egzaminacyjną i może stanowić podstawę dyskwalifikacji.

Struktura II testu
II Etap odbywa się formule testu zawierającego: 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.
 W pierwszej kolejności uczestnik będzie odpowiadał na pytania zamknięte. Będą one podzielone na podstrony. Na każdej podstronie znajdować się będą dwa pytania. A zatem łączna liczba podstron wyniesie 20. Po przejściu do następnej podstrony nie będzie możliwości powrotu do wcześniejszej. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje 1 punkt. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania zamknięte wynosi 40.

Po zakończeniu rozwiązywaniu części testu z pytaniami zamkniętymi uczestnik będzie mógł przejść do części z pytaniami otwartymi, którymi są: analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza i interpretacja sceny filmowej. Maksymalna liczba punktów do zdobycia za pytania otwarte to 55 (20 punktów za pierwsze i 35 za drugie). Kryteria przyznawania punktów opisane są w Informatorze (str. 34-35).

O kolejności odpowiedzi na pytania otwarte decyduje uczestnik.

Czas
Na udzielenie odpowiedzi na wszystkie pytania uczestnik ma 130 minut
 (30 minut na pytania zamknięte, 100 minut na pytania otwarte). Czasy przeznaczone na udzielenie odpowiedzi nie sumują się – jeśli uczestnik skończy rozwiązywać pytania zamknięte przed upływem 30 minut, wtedy na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte ma także równo 100 minut.

Zgodnie z powyższym, jedyny podział czasu, jaki będzie zastosowany to ten na pytania zamknięte i otwarte. A zatem, podobnie jak na pierwszym etapie, nie ma ograniczeń czasowych dla konkretnego pytania czy podstrony. Uczestnik sam decyduje, jak długo będzie przebywał na poszczególnych podstronach.

Dla każdego uczestnika czas liczony jest indywidualnie od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu (pojawienia się pierwszej podstrony z pytaniami). Na platformie egzaminacyjnej stale widoczny jest zegar pokazujący czas, który pozostał do zakończenia testu.

W sytuacji, gdy skończy się czas na udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte, a do tego momentu uczestnik sam nie zakończy rozwiązywania testu poprzez przejście do części z pytaniami otwartymi, wtedy część testu z pytaniami zamkniętymi zostanie przerwana automatycznie, a wszystkie dotychczas udzielone odpowiedzi zostaną zapisane. W sytuacji, gdy skończy się czas na udzielenie odpowiedzi na pytania otwarte, a do tego momentu uczestnik sam nie zakończy rozwiązywania testu poprzez zamknięcie platformy egzaminacyjnej, wtedy test zostanie przerwany automatycznie, a wszystkie dotychczas udzielone odpowiedzi zostaną zapisane.

Problemy techniczne
W razie wystąpienia problemów technicznych uczestnik nie może włączać
 swojego mikrofonu w komputerze, aby porozmawiać z Przewodniczącym Komisji, ponieważ w ten sposób będziesz przeszkadzać pozostałym piszącym. Wszystkie problemy związane z działaniem komputera, internetu lub platformy egzaminacyjnej należy zgłaszać koordynatorowi Olimpiady dzwoniąc na numer 22 182 47 63 (prosimy o przepisanie tego numeru i posiadanie go przy sobie w czasie testu). Telefon należy wykonać od razu po zauważeniu problemu, nie należy czekać do końca Olimpiady.

Konieczność skontaktowania się z koordynatorem olimpiady jest jedynym dopuszczalnym uzasadnieniem skorzystania przez uczestnika z telefonu komórkowego podczas II etapu.

Dyskwalifikacja
Przewodniczący Komisji Okręgowej może zdyskwalifikować uczestnika na skutek stwierdzenia niesamodzielności odpowiedzi lub niespełnienia warunków formalnych określonych w Regulaminie.

Wyniki
Na wynik końcowy każdego uczestnika składać się będzie suma punktów ze wszystkich konkurencji II etapu:
– praca projektowa – max. 75 pkt; kryteria oceny dostępne TUTAJ
– test z pytaniami zamkniętymi – max. 40 pkt; jedno pytanie = jeden punkt
– dwa pytania otwarte – max. 55 pkt; kryteria ocen dostępne TUTAJ
Łącznie uczestnik może zdobyć maksymalnie 170 punktów.

Wyniki z II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej najpóźniej 12 lutego.

III etap
Do III Etapu Olimpiady przechodzi 25 uczestników z najwyższym wynikami uzyskanymi w II etapie Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25. miejsce, o udziale w III etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte w II etapie. Jeżeli po przyjęciu kryterium dodatkowego nie ma możliwości wyłonienia 25. uczestników, o udziale w III etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za wykonanie autorskiej pracy projektowej.

Podsumowanie najważniejszych terminów
– 15 stycznia – e-mail z danymi do logowania na platformę egzaminacyjną i Zoom
– 18 stycznia, godz. 10:00 lub 18:00 – próba techniczna
– 20 stycznia godz. 10:00 – II etap Olimpiady
– do 12 lutego – wyniki

 


4-12-2020 (aktualizacja 8-12-2020)

Zmiana harmonogramu i formuły II etapu

 

Ze względu na zmianę terminu ferii zimowych wprowadzoną Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 27 listopada 2020 r., postanowiliśmy zmienić datę rozegrania II etapu Olimpiady na 20 stycznia, godz. 10:00. W związku z powyższym, wydłużeniu ulega także czas na przesłanie autorskiej pracy projektowej. Należy dostarczyć ją do 13 stycznia 2021 r. (do godziny 23:59). Sposób dostarczenia pracy nie zmienia się – został opisany w komunikacie z 19 listopada 2020 r.

HARMONOGRAM – aktualizacja z 8.12.2020 r.

Przypominamy, że do części testowej II etapu Olimpiady zostaną dopuszczone tylko te osoby, które prześlą kompletne zadanie projektowe w wyznaczonym czasie.

Część testowa II etapu Olimpiady z pytaniami zamkniętymi i otwartymi zostanie rozegrana w formule online. Konkurencje nie ulegną zmianie.

Dobrą wiadomością dla Przewodniczących Komisji Szkolnych i Opiekunów merytorycznych będzie fakt, że tym razem wszelkie formalności, przekazywanie uczestnikom danych do logowania oraz nadzorowanie samodzielności ich pracy spoczywać będzie na nas – organizatorach.

Podobnie jak przy I etapie, planujemy przeprowadzić próbę techniczną. Do próby będzie można podejść 18 stycznia (poniedziałek) o godzinie 10:00 lub 18:00 (godzinę wybiera uczestnik). Wszystkie szczegóły związane z próbą oraz z właściwym testem zostaną przesłane do uczestników do 15 stycznia.

Drodzy uczestnicy, od teraz najważniejszą formą kontaktu między nami będzie poczta e-mail, dlatego ważne jest, abyśmy mieli pewność, że posiadamy Wasze prawidłowe adresy, a Wy odbieracie nasze wiadomości. Powyższy komunikat został do Was wysłany drogą mailową. Prosimy o sprawdzenie skrzynek i upewnienie się, że wiadomość dotarła (może być w spamie). Jeśli nie otrzymaliście maila, prosimy o kontakt w celu wyjaśnieniu sprawy.

 


2-12-2020

Webinary

Serdecznie zapraszamy na kolejny webinar, który odbędzie się 8 grudnia o 14:30. Dowiecie się z niego jak w praktyce wygląda praca producenta. Wiadomości zdobyte podczas webinaru z powodzeniem wykorzystacie podczas tworzenia autorskiej pracy projektowej. Gościem Grzegorza Fortuny będzie Mariusz Włodarski, producent z Lava Films. Serdecznie zachęcamy do czynnego udziału w spotkaniu.

Jednocześnie zachęcamy do obejrzenia webinaru poświęconego autorskiej pracy projektowej. Link do webinaru znajduje się w komunikacie z 30 listopada.

Zachęcamy także do obejrzenia webinaru dotyczącego analizy i interpretacji plakatu filmowego, który przeprowadziła Bożena Pysiewicz z Zespołu Muzealnego Centrum Edukacji Szkolnej w Muzeum Narodowym w Warszawie. Przypominamy, że jednym z pytań otwartych na II etapie jest właśnie analiza i interpretacja plakatu filmowego.


1-12-2020

Ostateczne wyniki z I etapu

Jedna z Komisji Szkolnych po zauważaniu niesamodzielności pracy przez uczestniczkę podczas rozwiązywania testu, postanowiła ją zdyskwalifikować. Uczestniczka ta, według wstępnych wyników z I etapu, znajdowała się wśród osób, które zakwalifikowały się do kolejnych rozgrywek. Wspomniana decyzja Komisji Szkolnej w znaczący sposób wpływa na listę rankingową.

Według wstępnych wyników uczestnik na 150. miejscu miał 41 punktów i był ostatnią osobą z takim wynikiem. Po uwzględnieniu dyskwalifikacji jednej uczestniczki, osoba znajdująca się na 150. miejscu ma 40 punktów. Zgodnie z § 5 ust. 30 Regulaminu Olimpiady, który brzmi: „Do II Etapu Olimpiady przechodzi maksymalnie 150 Uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w I Etapie. W przypadku, kiedy więcej osób uzyska taką samą liczbę punktów, co osoba na 150. miejscu, wówczas Organizator zwiększy liczbę Uczestników, którzy przechodzą do II Etapu o liczbę tych osób, które zdobyły tę samą liczbę punktów, co osoba na 150 miejscu”, wszystkie osoby, które na I etapie zdobyły 40 punktów przechodzą do II etapu. Serdecznie gratulujemy!

Przedstawiamy nowe i ostateczne wyniki z I etapu. Numery osób zakwalifikowanych do II etapu zaznaczone są w tabeli na zielono.

OSTATECZNE WYNIKI Z I ETAPU


30-11-2020

II etap Olimpiady – webinar dotyczący zadania projektowego

Dziękujemy za czynny udział w webinarze. Przedstawiamy zapis z transmisji.


27-11-2020

Komunikaty w sprawie I i II etapu

Komitet Główny Olimpiady prowadzi jeszcze analizę nagrań z przebiegu I etapu przesłanych przez Komisje Szkolne. W związku z tym, ostateczne wyniki zostaną opublikowane w późniejszym terminie, niż początkowo zapowiadaliśmy. Prawdopodobnie pod koniec przyszłego tygodnia. Prosimy o cierpliwość.

Jednocześnie chcielibyśmy zasygnalizować, że prawdopodobnie ulegnie zmianie data, do której będzie można wysyłać autorskie prace projektowe oraz termin II etapu olimpiady. Planujemy przesunąć obydwie daty o kilka dni do przodu. Związane jest to z zmianą terminu ferii zimowych. Wkrótce podamy więcej informacji.


25-11-2020

Webinar dotyczący zadania projektowego

Webinar, na którym zostanie omówione zadanie projektowe odbędzie się 26 listopada o 17:00 na kanale YouTube Filmoteki Szkolnej.

LINK DO WEBINARU: https://youtu.be/8EaBdluPVk0

Podczas webinaru będzie można zadawać pytania na czacie. Aby to zrobić, należy być zalogowanym na swoim koncie na YouTube. Już teraz można zadawać pytania, na które odpowiedź zostanie udzielona podczas webinaru. Wiadomości prosimy kierować na adres olimpiada@fina.gov.pl.
Webinar zostanie nagrany i będzie później dostępny na kanale YouTube Filmoteki Szkolnej.


19-11-2020

II etap Olimpiady – autorska praca projektowa i wstępne informacje o części testowej

 

II etap Olimpiady składa się z dwóch części.

Część pierwsza – zadanie projektowe
Część pierwsza polega na przygotowaniu przez uczestnika autorskiej pracy projektowej. W poniższym pliku znajdują się wszystkie najważniejsze informacje, m.in.: polecenie, punktacja, poradnik, sposób dostarczenia.

ZADANIE PROJEKTOWE

Ważnym elementem pracy projektowej jest karta pracy, którą można pobrać tutaj:

KARTA PRACY DO ZADANIA PROJEKTOWEGO

 

UWAGA!

Przez komisję sprawdzane będą wyłącznie komplety prac. Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Olimpiady brak nadesłanego projektu lub nadesłanie go w niepełnej formie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika i brakiem możliwości wzięcia udziału w kolejnych etapach Olimpiady.

Na komplet prac składają się:
– wypełniona Karta pracy,
– plik tekstowy z wnioskiem do regionalnego funduszu filmowego,
– prezentacja multimedialna z ofertą sponsorską.

Wniosek do regionalnego funduszu filmowego oraz prezentacja multimedialna z ofertą sponsorską nie posiadają wzoru czy formularza do uzupełnienia. Uczestnik sam tworzy pliki zgodnie z wytycznymi zawartymi w poleceniu.

Każdy uczestnik wykonuje prace samodzielnie, zdalnie, przy wykorzystaniu własnych narzędzi i programów. Dopuszczalne jest używanie wersji demonstracyjnych programów. Wszelkie niedoskonałości pracy wynikające z użycia wersji demonstracyjnej (np. napis, który program automatycznie dostawił) nie będą brane pod uwagę przy ocenie pracy.

Sposób podpisania projektu
Każdy projekt musi być podpisany kodem, który uczestnikowi został nadany przed I etapem Olimpiady. W razie konieczności przypomnienia kodu prosimy o kontakt mailowy: olimpiada@fina.gov.pl lub telefoniczny 22 182 47 63. Uczestnik nie może podawać swojego imienia i nazwiska w treści pracy, a także opisywać plików swoimi danymi. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkować będzie przyznaniem przez Organizatora 0 punktów za tę część II etapu. Oznakowanie pracy kodem ma na celu zachowanie anonimowości i zasad uczciwej konkurencji, co umożliwi zachowanie obiektywności przez komisję sprawdzającą i oceniającą pracę.

Sposób dostarczenia projektu
Wszystkie elementy pracy należy dostarczyć w formie elektronicznej za pomocą strony https://wetransfer.com/ lub https://www.myairbridge.com/en/. Wysyłając zadanie projektowe, na stronie serwisu, w miejscu adresu odbiorcy należy podać: olimpiada@fina.gov.pl, a w miejscu nadawcy swój adres e-mail. Projektu nie należy przesyłać jako załącznik do wiadomości e-mail.

Termin dostarczenia projektu
Kompletną pracę należy wysłać w sposób opisany powyżej do 11 stycznia 2021 r. do godziny 23:59. W ciągu dwóch dni od wysłania projektu, organizator potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail, który został wpisany w miejscu nadawcy w serwisie pośredniczącym wysyłkę. Organizator nie sprawdza kompletności projektu, a jedynie potwierdza fakt otrzymania plików. W sytuacji, gdy minął dwa dni od wysłania plików, a organizator nie potwierdził ich otrzymania, uczestnik powinien skontaktować się z organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.

Webinar
Webinar, na którym zostanie omówione zadanie projektowe odbędzie się 26 listopada o 17:00. Link do webinaru zostanie podany na tej stronie oraz rozesłany do uczestników bliżej terminu wydarzenia. Już teraz można zadawać pytania, na które odpowiedź zostanie udzielona podczas webinaru. Pytania prosimy kierować na adres olimpiada@fina.gov.pl. Webinar zostanie nagrany i będzie później dostępny.

Część druga – test
Część druga II etapu odbędzie się w formule testu zawierającego 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.

II etap Olimpiady zostanie rozegrany 15 stycznia 2021 r. Prawdopodobnie nastąpi zmiana formuły na zdalną. Dalsze informacje zostaną opublikowane bliżej terminu II etapu na tej stronie w formie odrębnego komunikatu.

 


19-11-2020

I etap – wstępne wyniki, dokumentacja, pytania testowe


Do I etapu Olimpiady podeszło 556 osób.
 Prezentujemy wstępne wyniki.

I ETAP – WSTĘPNE WYNIKI

Według Regulaminu Olimpiady do II etapu przechodzi 150 uczestników z największą liczbą punktów. Osoby, które wstępnie zakwalifikowały się do II etapu zaznaczone są w tabeli na zielono.

Wyniki oficjalne będziemy mogli opublikować dopiero po otrzymaniu od wszystkich komisji protokołów z przebiegu I etapu oraz po zaakceptowaniu wyników przez Komitet Główny Olimpiady. Zgodnie z regulaminem powinno nastąpić to do 28 listopada 2020 r.

Dokumentacja
Prosimy o przesłanie na adres olimpiada@fina.gov.pl w formie skanu lub zdjęcia dwóch dokumentów:
– podpisany protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),
– podpisane oświadczenie o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3b).

Wystarczy, że na dokumentach podpisze się tylko Przewodnicząca/Przewodniczący Komisji Szkolnej. Nie ma potrzeby zdobywania podpisów pozostałych członków komisji czy dyrekcji szkoły. Na dokumentach nie musi być szkolnej pieczęci.

Prosimy o przesłanie dokumentów bezzwłocznie, dzięki czemu szybciej będziemy mogli opublikować ostateczne wyniki z I etapu. Jednak zgodnie z regulaminem mają Państwo na to czas do soboty.

Dokumenty powinny zostać wysłane do Organizatora także w formie papierowej na adres siedziby Organizatora (podany na końcu tego komunikatu), jednak może to nastąpić w ciągu 30 dni od daty I etapu.

Nagranie
Przewodniczący Komisji zostali zobowiązani do zarejestrowania przebiegu I etapu w formie nagrania audio-wideo. Nagranie prosimy wysłać jedynie na wyraźną prośbę Komitetu Głównego Olimpiady.

Autorska praca projektowa
Dzisiaj wieczorem na tej stronie pojawi się komunikat z informacjami na temat autorskiej pracy projektowej na II etap Olimpiady.

 

Adres organizatora:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 


13-11-2020

Dane do logowania wysłane do Przewodniczącej/Przewodniczącego Komisji Szkolnej

Przewodnicząca/Przewodniczący Komisji Szkolnej powinna/powinien otrzymać już na swoją skrzynkę e-mail (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym) wiadomość z danymi do logowania oraz komplet informacji dotyczących przebiegu I etapu. W przypadku braku wiadomości, proszę o pilny kontakt na numer 22 182 47 63.

Przypominamy, że w najbliższy poniedziałek (16.11.20) odbędzie się próbny test, zaś w czwartek (19.11.20) o godzinie 11:00 rozegra się I etap Olimpiady.


10-11-2020

W I etapie rywalizować będzie 625 osób ze 183 szkół!

Z radością informujemy, że na V edycję Olimpiady zgłosiło się 625 osoby ze 183 szkół! Cieszymy się, że mimo pandemii nasza Olimpiada cieszy się Państwa zainteresowaniem. Serdecznie dziękujemy!

I etap zostanie rozegrany 19 listopada o godzinie 11:00. Przypominamy, że odbędzie się on w nowej, zdalnej formule. Więcej szczegółów znajduje się w komunikacie z 5 listopada.

Dane dostępowe (adres platformy, loginy i hasła uczestników) wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami o I etapie zostaną przesłane na adresy mailowe Przewodniczących Komisji Szkolnych w najbliższy piątek (13 listopada). A już w poniedziałek (16 listopada) będzie można podejść do próbnego testu, aby zapoznać się z platformą egzaminacyjną i jednocześnie sprawdzić wszystkie aspekty techniczne.

WYKAZ ZGŁOSZONYCH SZKÓŁ

Do II Etapu Olimpiady przejdzie 150 osób, które zdobędą największą liczbę punktów.

Trzymamy za Was kciuki!


5-11-2020

I etap w formie zdalnej – 19.11.2020 r., godz. 11:00

W związku z § 1a, § 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 sierpnia 2020 r. (Dz.U. z 2020, poz. 1389 ze zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej obowiązującego w roku szkolnym 2020/2021, Komitet Główny OWoFiKS zmienił regulamin V edycji Olimpiady. Zmiany dotyczą sposobu przeprowadzenia I etapu Olimpiady. Prosimy o zapoznanie się ze zmienionym regulaminem.

ZMIANY W RAGULAMINIE – I ETAP W TRYBIE ZDALNYM

 

I etap odbędzie się 19 listopada 2020 r. (czwartek) o godzinie 11:00

Próbny test, na którym będzie można zapoznać się z platformą egzaminacyjną oraz sprawdzić wszystkie aspekty techniczne, zostanie przeprowadzony 16 listopada w godzinach 8:00-22:00.

Do próby będzie można podejść w dowolnym momencie w wyznaczonych godzinach. Serdecznie zachęcamy do skorzystania z tej opcji! Dane dostępowe do platformy egzaminacyjnej prześlemy do Przewodniczącego Komisji Szkolnej najpóźniej w 15 listopada.

 

Najważniejsze informacje w skrótowej formie:

I etap zostanie przeprowadzony całkowicie w formie zdalnej – Komisja Szkolna oraz uczestnicy mogą pracować we własnych domach.

Sprzęt potrzebny uczestnikowi:
– Komputer
– Kamera (może być wbudowana w laptopa)
– Mikrofon (może być wbudowany w laptopa)
– Stabilne łącze internetowe
– Przeglądarka internetowa Chrome lub Firefox

Sprzęt potrzebny Przewodniczącemu Komisji Szkolnej:
– Komputer
– Mikrofon (może być wbudowany w laptopa)
– Stabilne łącze internetowe
– Program do rozmów audio-wideo z możliwością rejestracji tej rozmowy

Platforma egzaminacyjna
Do Przewodniczącego Komisji Szkolnej prześlemy:
– adres platformy egzaminacyjnej
– dane do logowania dla uczestników Wiadomości proszę się spodziewać najpóźniej w dniu poprzedzającym próbny test.

Obowiązkiem Przewodniczącego Komisji Szkolnej jest nagranie w formie audio-wideo przebiegu całego I etapu Olimpiady. Na nagraniu powinny być widoczne okna wideo wszystkich uczestników z danej Komisji Szkolnej oraz ścieżki dźwiękowe pochodzące z mikrofonów wszystkich uczestników. Po włączeniu rejestracji każdy uczestnik mówi swoje imię i nazwisko lub kod, który mu nadaliśmy. Komitet Główny Olimpiady ma możliwość weryfikacji nagrania z I etapu.

Przebieg I etapu:
– Po włączeniu rejestracji każdy uczestnik mówi swoje imię i nazwisko lub kod, który mu nadaliśmy.
– 60 pytań zamkniętych jednokrotnego wyboru
– Pytania podzielone na podstrony bez możliwości powrotu
– Jedna dobra odpowiedź = jeden punkt
– Do zdobycia maksymalnie 60 punktów
– Czas na rozwiązanie testu – 45 minut
– Czas liczony indywidualnie
– Podczas rozwiązywania testu kamera uczestnika musi być włączona i odsłonięta
– Podczas rozwiązywania testu mikrofon uczestnika musi być włączony
– Test trzeba rozwiązywać samodzielnie
– Nie można przechodzić do innych okien i kart w przeglądarce

Wyniki
Wstępne i nieoficjalne wyniki zostaną opublikowane najpóźniej następnego dnia po I etapie. Wyniki oficjalne będziemy mogli publikować dopiero po otrzymaniu od wszystkich komisji protokołów z przebiegu I etapu oraz po zaakceptowaniu tych wyników przez Komitet Główny Olimpiady. Zgodni z regulaminem powinno nastąpić to do 28 listopada 2020 r.

Osoby, które bardziej cenią słowo mówione od pisanego, zachęcamy do obejrzenia krótkiego filmu. Dowiecie się z niego jak przeprowadzić I etap.

Informacja o dokumentacji po I etapie zawarta jest w regulaminie oraz zostanie przesłana do Przewodniczących Komisji Szkolnych przed 19 listopada.

 


29-10-2020

Informacja w sprawie zgłoszenia w formie papierowej

 

W związku z wieloma pytaniami dotyczącymi formy przesłania zgłoszenia uczestnictwa (Załącznik nr 2 dla osoby pełnoletniej lub Załącznik nr 2a dla osoby niepełnoletniej), na podstawie którego Przewodniczący Komisji Szkolnej wypełnia formularz na stronie internetowej Olimpiady, chcielibyśmy potwierdzić, że mimo zmienionej formuły pierwszego etapu na wersję zdalną, musimy otrzymać zgłoszenie uczestnictwa w formie papierowej. Skan czy zdjęcie zgłoszenia nie są formami honorowanymi.

Wypełnione i podpisane zgłoszenie powinno zostać do nas wysłane na poniższy adres najpóźniej w ostatnim dniu rejestracji, czyli 9 listopada. Jednak będziemy niezwykle wdzięczni, gdyby koperta została nadana wcześniej.

Zdajemy sobie sprawę, że w obecnej sytuacji nie jest łatwym zadaniem zebrać dokumenty od wszystkich chętnych uczestników i przesłać je w jednej przesyłce. W związku z tym proponujemy następujące rozwiązanie – każdy uczestnik może wysłać swoje zgłoszenie samodzielnie bezpośrednio do nas.

Adres wysyłki:
Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 

W przyszłym tygodniu przedstawimy szczegóły dotyczące przebiegu I etapu.


28-10-2020

Zaproszenie od Uniwersytetu Łódzkiego.
Zostań studentem filmoznawstwa na UŁ już teraz!

Treść zaproszenia:

Chcesz przekonać się jak wygląda studiowanie na filmoznawstwie na UŁ? Zapraszamy Cię do udziału w wybranych zajęciach online prowadzonych na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o mediach audiowizualnych (I stopień) i Filmoznawstwo (II stopień, specjalność w ramach kierunku Kulturoznawstwo) w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Jak to zrobić?

Z rozkładu zajęć prowadzonych w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 (znajdziesz go na stronie Instytutu Kultury Współczesnej (http://ikw.uni.lodz.pl/), zakładka “Dla studentów”) wybierz interesujące cię zajęcia oznaczone literką „F” czyli filmoznawstwo. Jeśli wybierzesz np. „Analizę filmu” prowadzoną przez prof. Piotra Sitarskiego, pamiętaj, że zajęcia odbywają się w terminie przypisanym danemu kursowi, w tym przypadku w środy w godz. 10.00-11.30. Następnie skontaktuj się bezpośrednio z prowadzącym dane zajęcia lub z Ewą Ciszewską (ewa.ciszewska@uni.lodz.pl) pisząc, w jakich zajęciach chcesz wziąć udział. Otrzymasz link do konkretnego spotkania. Spotkanie obędzie się za pomocą platformy MS Teams (bez konieczności logowania).

Czego się dowiesz?

Dzięki udziałowi w wybranym spotkaniu dowiesz się o architekturze całego kursu, sposobie realizacji treści, poznasz studentów i prowadzącego/prowadzącą. Poczujesz jak to jest na filmoznawczym onlajnie.

Jesteście u nas mile widziani!
W imieniu zespołu Katedry Filmu i Mediów Audiowizualnych,
Ewa Ciszewska


23-10-2020

I etap Olimpiady w formie zdalnej

 

Od 24 października cała Polska zostanie objęta obostrzeniami czerwonej strefy, a zatem wszystkie szkoły ponadpodstawowe przejdą na tryb nauczania zdalnego. W związku z powyższym, I etap Olimpiady także zostanie rozegrany w formie zdalnej.

Forma zgłoszeń pozostaje bez zmian. Więcej informacji: LINK

Wkrótce przedstawimy zmieniony regulamin oraz wszystkie szczegóły dotyczące przeprowadzenia I etapu w nowych warunkach.

Nieustająco zachęcamy do przygotowywania się do olimpijskich zmagań!

 


15-10-2020

Nowi Partnerzy Olimpiady! Nowe nagrody!

Z dumą pragniemy poinformować, że nawiązaliśmy współpracę z Krakow Film Commission oraz Wroclaw Film Commission!!! Po raz pierwszy laureaci Olimpiady poznają tajniki pracy Komisji Filmowych, będą mogli zobaczyć jak kręci się filmy, dokumenty czy seriale, jak szuka się idealnych lokacji.

Zapisujcie się na Olimpiadę! Wygrywajcie! Zdobywajcie ciekawe doświadczenia!

 

 


01-09-2020 (aktualizacja 06-10-2020)

V edycja Olimpiady – ruszamy z rejestracją!


Właśnie wystartowała rejestracja na V edycję Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej! Tegorocznym tematem przewodnim jest „Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm”. Na laureatów czeka wiele atrakcyjnych nagród, m.in. indeksy na uczelnie wyższe, akredytacje na festiwale, prenumerata magazynu „Ekrany”. Liczymy na Was!


Rejestracja trwa do 9 listopada 2020 r.

I etap Olimpiady zostanie rozegrany 19 listopada 2020 r.

 

Pozostałe terminy dostępne w harmonogramie.

HARMONOGRAM


Informator i Poradnik dla uczniów i nauczycieli

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z “Informatorem” i “Poradnikiem dla uczniów i nauczycieli”.

W tym pierwszym znajdują się wszystkie najważniejsze informacje dotyczące V edycji m.in. harmonogram, zakres tematyczny, regulamin, bibliografia i filmografia. W Poradniku zamieściliśmy pakiet materiałów merytorycznych, są tam: opracowane zagadnienia z zakresu tematycznego, pytania testowe z wcześniejszych edycji Olimpiady, przykładowe prace uczestników z II i III etapu wraz z omówieniem oraz ćwiczenia, które nauczyciel może przeprowadzić na lekcji.

INFORMATOR

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

Nagrody

Na Laureatów Olimpiady czeka szereg nagród:

– roczne stypendium w Warszawskiej Szkole Filmowej dla Laureata pierwszego miejsca na wybranym przez niego kierunku (regulamin nagrody na stronie 4 w pliku Szkoły Partnerskie)

– indeksy na uczelnie w całej Polsce – wykaz w pliku Szkoły Partnerskie

– akredytacje na festiwale filmowe – lista partnerskich festiwali filmowych

– roczna prenumerata magazynu „Ekrany”

– karnety na Akademię Polskiego Filmu

– udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej

– książki i filmy

Warto zostać Laureatem!

 

Zarejestruj się już dziś – webinar i zestaw gadżetów do wygrania!

Dla osób, które zarejestrują się do 15 października (Przewodniczący Komisji do tego dnia powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy) zostanie zorganizowany specjalny webinar przygotowujący do I etapu Olimpiady. Dodatkowo, wśród osób zarejestrowanych do 15 października, zostanie przeprowadzone losowanie. Zwycięzcy losowania otrzymają zestawy gadżetów.

Webinar odbędzie się 19 października o godzinie 16:00 i będzie dotyczył analizy i interpretacji plakatu filmowego.

Link z dostępem do webinaru zostanie wysłany na adres mailowy uczestnika Olimpiady oraz Przewodniczącego Komisji Szkolnej 19 października do godziny 12:00. W przypadku braku wiadomości prosimy o kontakt.

Jak się zarejestrować? Przeczytasz o tym w dalszej części tego komunikatu.

Przekazałaś/przekazałeś dyrektorowi szkoły swoje zgłoszenie uczestnictwa, ale nie wiesz, czy została powołana Komisja Szkolna i czy jej Przewodniczący wypełnił już formularz zgłoszeniowy? Jest łatwy sposób, aby się o tym przekonać. Po wypełnieniu formularza na stronie internetowej Olimpiady przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej powinnaś/powinieneś otrzymać maila z informacją, że zostałaś/zostałeś zgłoszony. Jeśli takiej wiadomości nie masz, może to oznaczać, że formularz nie został jeszcze uzupełniony lub Twój adres mailowy został wpisany do systemu z błędem. W pierwszym wypadku zachęcamy do kontaktu z dyrektorem szkoły lub Przewodniczącym Komisji Szkolnej, w drugim z nami – olimpiada@fina.gov.pl.

Plakat

Zachęcamy do wydrukowania i rozwieszenia na szkolnych korytarzach plakatu V edycji.

PLAKAT

Rejestracja

Poniżej opisany jest proces rejestracji na Olimpiadę w sposób skrótowy. Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Olimpiady w § 3.

REGULAMIN

 1. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 2. Aby wziąć w niej udział uczeń powinien zgłosić się do dyrektora swojej szkoły wraz z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik nr 2 dla osoby pełnoletniej lub Załącznik nr 2a dla osoby niepełnoletniej).
 3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną (Załącznik nr 3a), w skład której powinny wchodzić co najmniej trzy osoby będące nauczycielami w tej szkole, a jedną z nich jest nauczyciel informatyki. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Szkolnej. Opiekun naukowy uczestników może być jednocześnie Przewodniczącym Komisji Szkolnej. 
 4. Przewodniczący Komisji Szkolnej na podstawie przekazanych przez uczniów Zgłoszeń uczestnictwa wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Olimpiady w zakładce Formularz zgłoszeniowy.
 5. Do Komitetu Głównego (na adres Organizatora) do 9 listopada 2020 r. (decyduje data stempla pocztowego) Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest przesłać w formie papierowej oryginały zgłoszeń uczestnictwa (Załącznik nr 2 i/lub Załącznik nr 2a; kopie zgłoszeń powinny zostać w szkole), na podstawie których został uzupełniony formularz elektroniczny.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego Komisji Szkolnej zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, ani przesyłać do organizatora. Jest to jedynie dokument poświadczający zgłoszenie. W przypadku nieotrzymania przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin, należy skontaktować się z organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy (tel. 22 182 47 63, e-mail: olimpiada@fina.gov.pl).

W formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a) jedna ze zgód, jaką uczestnik musi wyrazić brzmi: „wyrażam zgodę na pseudonimizację ww. moich danych osobowych dokonaną przez Organizatora”. Pseudonimizacja polegać będzie na nadaniu wszystkim uczestnikom kodów, pod którymi będą publikowane wyniki. Każdy z Uczestników zostanie poinformowany o swoim kodzie za przed I etapem Olimpiady. Pseudonimizacja podyktowana jest rozporządzeniu unijnym dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO).

W związku z trwającą sytuacją epidemiologiczną i koniecznością bieżącego dostosowywania działań do ewentualnych jej skutków informujemy o możliwości zmian w harmonogramie i regulaminie. W związku z tym prosimy o regularne śledzenie komunikatów, które będziemy zamieszczać na oficjalnej stronie Olimpiady.

Wykład wprowadzający

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wykładu wygłoszonego przez doktora Pawła Bilińskiego na temat autobiografizmu i autotematyzmu w kinie. Wykład powstał specjalnie na potrzeby V edycji i stanowi materiał, od którego polecamy rozpoczęcie przygotowań do udziału w Olimpiadzie.

Giełda filmowo-szkolna w ramach Festiwalu Filmoteki Szkolnej, edycja 10 i pół (sobota, 24 października)

Serdecznie zachęcamy do udziału w giełdzie filmowo-szkolnej w ramach Festiwalu Filmoteki Szkolnej, edycja 10 i pół. Podczas spotkań przedstawiciele najważniejszych uczelni w Polsce przedstawią swoją ofertę oraz możliwości, jakie dają kierunki zarówno filmoznawcze, jak i filmowe.

Wydarzenie odbędzie się w trybie on-line 24 października (sobota).

• 10:00-10:45 Spotkanie z Jerzym Radosem z Gdyńskiej Szkoły Filmowej
• 11:00-11:45 Spotkanie z Bronką Nowicką ze Szkoły Filmowej w Łodzi
• 12:00-12:45 Spotkanie z Joanną Pigulak z Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
• 13:00-13:45 Spotkanie z Ewą Marią Szczepanowską z Warszawskiej Szkoły Filmowej
• 14:00-14:45 Spotkanie z Magdaleną Zdrodowską z Wydziału Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego
• 15:00-15:45 Spotkanie z Ewą Ciszewską z Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Łódzkiego
• 16:00-16:45 Spotkanie ze Anną Huth ze Szkoły Filmowej w Katowicach

Linki z dostępem do giełdy wyślemy do wszystkich zgłoszonych do Olimpiady w przeddzień wydarzenia, czyli 23.10.

Aby uczestniczyć w spotkaniu konieczne jest zainstalowanie aplikacji zoom.us w telefonie, tablecie lub komputerze oraz posiadanie kamery internetowej i mikrofonu. Link do wybranego spotkania/spotkań zostanie przesłany dzień wcześniej.

Zapisujcie się! Czekamy na Was.

 

13-07-2020

V edycja – najważniejsze informacje

Prezentujemy najważniejsze informacje dotyczące V edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, która zostanie rozegrana w roku szkolnym 2020/2021.

Hasło przewodne V edycji brzmi Kino i twórcy patrzą w lustro: autotematyzm i autobiografizm.

Przedstawiamy obowiązujące na poszczególnych etapach: zakres tematyczny, bibliografię, filmografię.

ZAKRES TEMATYCZNY – V E.

BIBLIOGRAFIA I FILMOGRAFIA – V E.

 

Gorąco zachęcamy do obejrzenia wykładu wygłoszonego przez doktora Pawła Bilińskiego na temat autobiografizmu i autotematyzmu w kinie. Wykład powstał specjalnie na potrzeby V edycji i stanowi materiał, od którego polecamy rozpoczęcie przygotowań do startu w Olimpiadzie.

Tytuł laureata, który zdobywa 12 osób z najwyższymi wynikami z III etapu zapewnia zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na wiele uczelni. Interesujący kierunek znajdą nie tylko uczestnicy pragnący zgłębiać swoją wiedzę teoretyczną, ale także Ci zorientowani na praktykę. Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółami.

SZKOŁY PARTNERSKIE – V EDYCJA

Prezentujemy także regulamin Olimpiady, który będzie obowiązywał w roku szkolnym 2020/2021. Szczegółowy harmonogram V edycji zostanie zaprezentowany przed wystartowaniem rejestracji, która ruszy na początku września 2020 r.

REGULAMIN – V EDYCJA

02-09-2020

Akredytacje na festiwale filmowe 2020

Od dziś Finalistki i Finaliści IV edycji Olimpiady mogą zgłaszać chęć udziału we wszystkich pozostałych do końca roku festiwalach, które podarowały naszym Uczestnikom możliwość wzięci udziału w ich wydarzeniu, zarówno w roli widza oraz niekiedy w roli członka konkursowego jury.

Tegoroczne festiwale ze względu na warunki pandemii przybierają różne formy, dlatego prosimy o dokładne prześledzenie poniższej listy.

O przyznaniu akredytacji decyduje miejsce w rankingu II etapu Olimpiady z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby, które we wcześniejszej rekrutacji na akredytacje nie otrzymały nagrody.

Warszawski Festiwal Filmowy (9-18.10.2020 r., Warszawa)

Festiwal odbywa się w wersji stacjonarnej w Warszawie.
Liczba dostępnych akredytacji: 5
Data zakończenia rekrutacji: 13.09.2020 r.

Festiwal Krytyków Sztuki Filmowej Kamera Akcja (15-18.10.2020 r.)

Liczba dostępnych akredytacji online: 28 (każdy uczestnik otrzyma dane do logowania; nie trzeba zgłaszać chęci skorzystania z akredytacji online)
Udział w pracach Jury dla trzech osób w wersji online.
Jury, ocenia i wydaje werdykt w Konkursie Etiud i Animacji. Przyznaje tym samym dwie nagrody – dla najlepszej etiudy i dla najlepszej animacji. Filmy konkursowe zostaną udostępnione składowi jurorskiemu online. Opiekun jury będzie kierował ich harmonogramem prac. Ogłoszenie werdyktu może odbyć się online, chyba że członkowie jury zdecydują się na udział w zamknięciu osobiście.
Data zakończenia rekrutacji: 13.09.2020 r.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest (17-25.10.2020 r.)

Liczba dostępnych akredytacji online: 2
Data zakończenia rekrutacji: 13.09.2020 r.

Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima (17-22.11.2020 r., Kraków)

Liczba dostępnych akredytacji: 3
Organizatorzy planują przeprowadzić festiwal w formie hybrydowej. Osoby, które otrzymają akredytacje będą miały możliwość wybrać formę udziału w festiwalu: stacjonarnie lub online.
Data zakończenia rekrutacji: 4.10.2020 r.

 

Festiwal Filmów Młodego Widza Ale Kino! (29.11-6.12.2020 r., Poznań)

Organizatorzy festiwalu zapewniają udział w pracy Jury dla dwóch osób w wersji on-line (jedna osoba w składzie Jury Młodych Filmów Pełnometrażowych, druga w składzie Jury Młodych Filmów Krótkometrażowych).
Prace jurorskie w ramach Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młodego Widza Ale Kino!, który w tym roku organizowany będzie w formie hybrydowej (online i offline) będą trwały nieprzerwanie przez wszystkie dni wydarzenia. Jurorzy będą mieli dostęp do filmów festiwalowych wyłącznie online zgodnie z harmonogramem pokazów udostępnionym im z odpowiednim wyprzedzeniem. Opiekun jury będzie kierował harmonogramem prac.
Obowiązkiem jury są spotkania i dyskusje po obejrzanych filmach, narada oraz zaprezentowanie pisemnego werdyktu. Spotkania jury będą odbywać się za pomocą wskazanego przez organizatora komunikatora online. Werdykt zostanie ogłoszony na Gali Wręczenia Nagród Festiwalu Ale Kino!
Data zakończenia rekrutacji: 4.10.2020 r.

Aby zgłosić chęć otrzymania akredytacji/wzięcia udziału w pracach Jury, należy wysłać wiadomość na adres olimpiada@fina.gov.pl z listą wydarzeń, w których chcesz wziąć udział.
Są dwie daty zakończenia rekrutacji – 13 września i 4 października 2020 r. Wyniki naboru zostaną podane dzień po zamknięciu rekrutacji drogą mailową.


24-08-2020

Akredytacje na Transatlantyk Festival

Tegoroczna edycja Festiwalu Transatlantyk odbędzie się w dniach 1-8 października, w Katowicach. Organizatorzy postanowili przeznaczyć dla tegorocznych finalistów dwie akredytacje na wydarzenie, odbywające się zarówno stacjonarnie jak i online.

Zachęcamy do przesyłania zgłoszeń drogą mailową na adres olimpiada@fina.gov.pl. Na wiadomości czekamy do 28 sierpnia. Wyniki rekrutacji podane zostaną 31 sierpnia w poniedziałek, drogą mailową. O przyznaniu akredytacji decyduje miejsce w rankingu II etapu Olimpiady z zastrzeżeniem, że pierwszeństwo mają osoby, które we wcześniejszej rekrutacji na akredytacje nie otrzymały nagrody.

Wszelkie ogłoszenia związane z programem można śledzić na stronie facebookowej Festiwalu https://www.facebook.com/Transatlantyk.


31-07-2020

Akredytacje na wrocławskie festiwale: Międzynarodowy Festiwal Nowe Horyzonty i American Film Festival

Ze względu na pandemię COVID-19 tegoroczne edycje festiwali Nowe Horyzonty oraz American Film Festival obywają się w tym samym terminie: od 5 do 15 listopada, tradycyjnie już we Wrocławiu. Organizatorzy postanowili przeznaczyć dwie łączone akredytacje na oba wydarzenia dla tegorocznych finalistów Olimpiady. Do 6 sierpnia zbieramy zgłoszenia przesłane w formie mailowej na adres olimpiada@fina.govpl – wyniki rekrutacji podane zostaną 7 sierpnia w piątek, drogą mailową. O przyznaniu akredytacji decyduje miejsce w rankingu II etapu Olimpiady.

Jednocześnie już teraz zachęcamy do śledzenia programu Ars Independent Film Festival (24-26.09) – w tym roku całkowicie online i całkowicie darmowo.


30-07-2020

Wyniki rekrutacji na „Filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach” na Uniwersytecie Jagiellońskim

Wewnętrzna rekrutacja, w której do wygrania były indeksy na „Filmoznawstwo i wiedzę o nowych mediach” na Uniwersytecie Jagiellońskim, dobiegła końca. Uprawnienie otrzymują: Julia Wolna, Arkadiusz Koziorowski, Weronika Gajek. Serdecznie gratulujemy!

Zwycięzcy otrzymali już wiadomości e-mail w sprawie dalszych kroków.


16-07-2020

Rekrutacja na kierunek „Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach” na Uniwersytecie Jagiellońskim.

W komunikacie z 23 czerwca 2020 r. informowaliśmy, że prowadzimy rozmowy z Uniwersytetem Jagiellońskim w kwestii zmiany zapisów w porozumieniu na mocy, którego laureaci naszej Olimpiady mogą ubiegać się o zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunek „Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach”. Dziś możemy pochwalić się zakończeniem tych rozmów z sukcesem – w IV edycji Olimpiady indeksy będą mogli uzyskać finaliści.

W związku z tym, rozpoczynamy dziś wewnętrzną rekrutację na wspomniane wyżej uprawnienie. Mogą z niego skorzystać trzy osoby.

Warunki są następujące:

– w rekrutacji mogą wziąć udział tylko Finalistki i Finaliści IV edycji Olimpiady, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczali do klas maturalnych,

– wewnętrzna rekrutacja trwa rozpoczyna się dziś (21.07.2020), a zakończy się w przyszłą środę (29.07.2020). Dla jasności – zgłoszenia można przesyłać do środy (29.07.2020) do godziny 23:59:59,

– zgłoszenie należy wysłać w formie mailowej na adres: olimpiada@fina.gov.pl. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, prześlemy potwierdzenie. Gdybyście w ciągu kilku godzin (roboczych) nie otrzymali potwierdzenia, prosimy o ponowny kontakt, tym razem na adres: Robert.Jaczewski@fina.gov.pl,

– zgłoszenie nie ma sformalizowanej formy, wystarczy wysłać wiadomość „Chciałabym/chciałbym skorzystać ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na Uniwersytet Jagielloński”,

– wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w formie komunikatu na stronie Olimpiady dzień po jej zakończeniu (czwartek, 30.07.2020).

– uprawnienie otrzymają trzy osoby, które spełniają wszystkie powyższe warunki oraz znajduje się na najwyższych miejscach na liście finalistów IV edycji Olimpiady spośród osób, które wyraziły chęć otrzymania uprawnienia;

– zwyciężczynie/zwycięzcy otrzymają wiadomość zawierającą informacje o dalszych krokach.

Publikując aktualną listę uczelni i kierunków, pragniemy jednocześnie przypomnieć, że na Olimpijczykach ciąży obowiązek sprawdzenia informacji dotyczących zasad i sposobu przyjmowania na poszczególne uniwersytety.

SZKOŁY PARTNERSKIE – STAN NA 21.07.2020 R.


16-07-2020

Wyniki rekrutacji na miejsce na kierunku “Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” w Szkole Filmowej w Katowicach im. K. Kieślowskiego

Miło nam poinformować, że nagrodę w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na kierunek „Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach otrzymuje Cezary Orłowski.

Serdecznie gratulujemy!


07-07-2020

AKTUALIZACJA
Przedłużona rekrutacja na miejsce na kierunku “Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” w Szkole Filmowej w Katowicach im. K. Kieślowskiego

Ze względu na fakt, że możliwość składania dokumentów w systemie rekrutacyjnym Uniwersytetu Śląskiego rozpoczyna się dopiero 15 lipca, a także brak zgłoszeń podczas wcześniejszej rekrutacji postanowiliśmy przedłużyć wewnętrzną rekrutację na miejsce na kierunku „Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” w Szkole Filmowej w Katowicach im. K. Kieślowskiego.

Zmianie ulegają jedynie terminy wewnętrznej rekrutacji, inne zasady pozostają bez zmian.

Wewnętrzna rekrutacja:

– w rekrutacji mogą wziąć udział tylko Finalistki i Finaliści IV edycji Olimpiady, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczali do klas maturalnych,

– wewnętrzna rekrutacja trwa do 15 lipca 2020 r.

– zgłoszenie należy wysłać w formie mailowej na adres: olimpiada@fina.gov.pl. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, prześlemy potwierdzenie. Gdybyście w ciągu kilku godzin (roboczych) nie otrzymali potwierdzenia, prosimy o ponowny kontakt, tym razem na adres: Robert.Jaczewski@fina.gov.pl,

– zgłoszenie nie ma sformalizowanej formy, wystarczy wysłać wiadomość „Chciałbym/chciałbym skorzystać ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Filmowej w Katowicach”,

– wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w formie komunikatu na stronie Olimpiady dzień po jej zakończeniu (czwartek, 16.07.2020).

– uprawnienie otrzyma osoba, która spełni wszystkie powyższe warunki oraz znajduje się na najwyższym miejscu na liście finalistów IV edycji Olimpiady spośród osób, które wyraziły chęć otrzymania uprawnienia;

– zwyciężczyni/zwycięzca otrzyma wiadomość zawierającą informacje o dalszych krokach.

Podstawowe informacje na temat kierunku znajdziecie na stornie: http://www.writv.us.edu.pl/pl/kandydat/organizacja-produkcji-filmowej-i-telewizyjnej


29-06-2020

Rekrutacja na miejsce na kierunku “Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” w Szkole Filmowej w Katowicach im. K. Kieślowskiego

Zgodnie z zapowiedzią rozpoczynamy dziś wewnętrzną rekrutację na wyjątkową nagrodę – zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego na kierunek „Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Warunki są następujące:

– w rekrutacji mogą wziąć udział tylko Finalistki i Finaliści IV edycji Olimpiady, którzy w roku szkolnym 2019/2020 uczęszczali do klas maturalnych,

– wewnętrzna rekrutacja trwa tydzień – rozpoczyna się dziś (29.06.2020), a zakończy się w przyszły poniedziałek (6.07.2020). Dla jasności – zgłoszenia można przesyłać do poniedziałku (6.07.2020) do godziny 23:59:59,

– zgłoszenie należy wysłać w formie mailowej na adres: olimpiada@fina.gov.pl. Po zarejestrowaniu zgłoszenia, prześlemy potwierdzenie. Gdybyście w ciągu kilku godzin (roboczych) nie otrzymali potwierdzenia, prosimy o ponowny kontakt, tym razem na adres: Robert.Jaczewski@fina.gov.pl,

– zgłoszenie nie ma sformalizowanej formy, wystarczy wysłać wiadomość „Chciałbym/chciałbym skorzystać ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego do Szkoły Filmowej w Katowicach”,

– wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone w formie komunikatu na stronie Olimpiady dzień po jej zakończeniu (wtorek, 7.07.2020).

– uprawnienie otrzyma osoba, która spełni wszystkie powyższe warunki oraz znajduje się na najwyższym miejscu na liście finalistów IV edycji Olimpiady spośród osób, które wyraziły chęć otrzymania uprawnienia;

– zwyciężczyni/zwycięzca otrzyma wiadomość zawierającą informacje o dalszych krokach.

 

Drogie i Drodzy, zanim wyślecie zgłoszenie, bardzo Was prosimy, abyście dobrze przemyśleli swoją decyzję. Miejsce jest tylko jedno, dlatego zależy nam, aby zostało wykorzystane przez osobę, która wiąże swoją przyszłość z produkcją filmową.

Podstawowe informacje na temat kierunku znajdziecie na stornie: http://www.writv.us.edu.pl/pl/kandydat/organizacja-produkcji-filmowej-i-telewizyjnej


23-06-2020

Szkoły partnerskie – aktualizacja

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r., finał IV edycji Olimpiady został odwołany. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia otrzymali tytuł finalisty, jednak nie zostali wyłonieni laureaci. Przyznany tytuł podczas Olimpiady wiąże się z uprawnieniami, jakie zapewniają szkoły z którymi współpracujemy.

Ze względu na nietypową sytuację, jaką mamy w tym roku, część uczelni zdecydowała się zmienić swoje wcześniejsze postanowienia i podczas rekrutacji na rok akademicki 2020/2021 zwolnić z postępowania rekrutacyjnego nie tylko osoby z tytułem laureata, ale także z tytułem finalisty. W poniższym pliku znajduje się zaktualizowany spis uczelni wraz z listami kierunków. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią tego pliku osoby.

Nagrodę specjalną w formie rocznego stypendium w Warszawskiej Szkole Filmowej na dowolnej specjalności na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim na zasadach określonych przez WSF otrzymuje finalista, który zdobył w II etapie Olimpiady największą liczbę punktów, czyli Tymoteusz Górski z Liceum Ogólnokształcącego św. Marii Magdaleny w Poznaniu. Serdecznie gratulujemy!
Fundatorem nagrody jest Warszawska Szkoła Filmowa. Szczegółowe zasady dotyczące otrzymania nagrody określone są w poniższym pliku.

Z radością informujemy, że w ciągu ostatniego roku rozszerzyliśmy naszą współpracę z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach. Od IV edycji Olimpiady jedna osoba z grona najlepszych olimpijczyków (w IV edycji będzie to finalista, w kolejnych edycjach laureat) będzie mogła skorzystać ze zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego na kierunek „Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej” w Szkole Filmowej im. Krzysztofa Kieślowskiego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Planujemy wkrótce przeprowadzić rekrutację wśród finalistów IV edycji, aby wyłonić osobę, która będzie mogła skorzystać z tego uprawnienia. Rekrutacja polegać będzie na zbieraniu zgłoszeń w określonym terminie od zainteresowanych otrzymaniem uprawnienia. Uprawnienie otrzyma osoba, która zgłosi się w wyznaczonym terminie oraz będzie na najwyższym miejscu na liście finalistów IV edycji Olimpiady spośród osób, które wyraziły chęć otrzymania uprawnienia. Prowadzimy jeszcze rozmowy ze Szkołą Filmową UŚ w Katowicach mające na celu ustalenie terminów. Na temat wspomnianej rekrutacji zostanie wydany osobny komunikat.

Obecnie prowadzimy jeszcze rozmowy z Uniwersytetem Jagiellońskim. W związku z tym, w przypadku tego uniwersytetu sytuacja związana z przyznawaniem uprawnień finalistom może jeszcze ulec zmianie. O wynikach tych dyskusji poinformujemy w osobnym komunikacie.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć, że na Olimpijczykach ciąży obowiązek sprawdzenia informacji dotyczących zasad i sposobu przyjmowania na poszczególne uniwersytety.

SZKOŁY PARTNERSKIE – STAN NA 23.06.2020


08-05-2020

Finaliści IV edycji Olimpiady

Przedstawiamy listę osób, które po II etapie Olimpiady miały największą liczbę punktów i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U. poz.530) oraz Regulaminem Olimpiady, otrzymują tytuł Finalisty. Serdecznie gratulujemy!

FINALIŚCI IV EDYCJI OLIMPIADY


27-04-2020

Autorska praca projektowa z komentarzem

Przedstawiamy autorską pracę projektową stworzoną przez Cezarego Orłowskiego z IX Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Bohaterów Monte Cassino w Szczecinie na II etap IV edycji Olimpiady.

Praca została oceniona na 72 punkty z 75 możliwych do zdobycia. Był to najwyżej oceniony projekt ze wszystkich nadesłanych.

Praca została opatrzona komentarzem dra Artura Majera, który był członkiem komisji oceniającej zadania.

AUTORSKA PRACA PROJEKTOWA Z KOMENTARZEM


08-04-2020

Zmiana regulaminu w związku z rozporządzeniem MEN

Na podstawie § 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r. (Dz.U. poz.530) – dostępnego TUTAJ oraz na podstawie § 13 ust. 7 Regulaminu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej z 2 września 2019 r. – dostępny TUTAJ, Komitet Główny OWoFiKS zmienił regulamin IV edycji Olimpiady.

Najważniejsze zmiany:
– IV edycja Olimpiady odbywa się jako zawody dwustopniowe,
– wszyscy uczniowie zakwalifikowani do III etapu otrzymują tytuł finalisty,
– w IV edycji Olimpiady nie wyłania się laureatów.

ZMIANY W REGULAMINIE W ZWIĄZKU Z ROZPORZĄDZENIEM MEN Z 25.3.2020 R.


17-03-2020

III etap Olimpiady nie odbędzie się

 

Z ogromną przykrością przekazujemy informację, że finał IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej nie zostanie rozegrany.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 25 marca 2020 r., wszystkie olimpiady, których finał nie odbył się przed 26 marca 2020 r., czyli także IV edycja naszej Olimpiady, są organizowane jako dwustopniowe zawody wiedzy. Wszyscy uczestnicy zakwalifikowani do zawodów trzeciego stopnia otrzymują tytuł finalisty. W IV edycji Olimpiady nie zostaną wyłonieni laureaci.

Trwają prace nad wprowadzeniem stosownych zmian do regulaminu Olimpiady. Prace to zostaną ukończone do 10 kwietnia 2020 r.
Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej, o którym jest mowa powyżej znajduje się pod adresem: http://dziennikustaw.gov.pl/D2020000053001.pdf

 


13-03-2020

III etap – zmiana terminu

Prezydium Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej oraz Organizator Olimpiady ze względu na zagrożenie rozprzestrzeniania się koronawirusa, postanowili przełożyć III etap IV edycji. W tym momencie najbardziej prawdopodobnym terminem jest początek czerwca 2020 roku.

Zmiana daty III etapu z kwietnia na czerwiec podyktowana jest chęcią dostosowania się do aktualnie obowiązującego kalendarza szkolnego i harmonogramu matur. Zakładamy wariant, w którym wszystko toczy się obecnym rytmem – matury w terminie głównym trwają między 4 a 22 maja, a ich wyniki ogłaszane są 3 lipca. W takiej sytuacji przeprowadzenie III etapu Olimpiady w pierwszych dniach czerwca pozwoli nam na sprawdzenie prac pisemnych i publikację listy rankingowej przed ogłoszeniem wyników matury. Dzięki temu zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego, które wiele uczelni gwarantuje naszym laureatom, będzie wciąż wartościową nagrodą.
Gdyby zmianie uległ kalendarz szkolny i terminy rekrutacji na studia, nie wykluczamy kolejnych przesunięć.

Zmianie terminu przyświecała także chęć utrzymania formuły finału, jako spotkania wszystkich uczestników wraz z opiekunami w siedzibie FINA, a to w dotychczas zaplanowanym terminie nie byłoby możliwe. Ideą III etapu Olimpiady jest nie tylko rywalizacja najlepszych uczestników, ale także możliwość poznania się, nawiązania nowych znajomości oraz niezwykłej okazji do spotkania i porozmawiania z osobowością polskiego kina podczas trzeciej konkurencji.

Wierzymy, że nasza decyzja spotka się z Państwa zrozumieniem.
Życzymy wszystkim zdrowia i spokoju.


11-03-2020

Prawdopodobna zmiana formuły III etapu

Stale monitorujemy sytuację związaną z rozprzestrzenianiem się koronawirusa. Śledzimy także decyzje władz, jakie zapadają w związku z zagrożeniem epidemiologicznym. W tym momencie robimy wszystko, aby III etap Olimpiady odbył się. Obawiamy się jednak, że dotychczas planowany wariant, polegający na przyjeździe wszystkich finalistów wraz opiekunami do siedziby FINA w Warszawie nie będzie możliwy. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem wydaje się przeprowadzenie finału Olimpiady w sposób zdalny – każdy uczestnik we własnym domu. Jesteśmy w trakcie dyskusji i sprawdzania możliwości technicznych przeprowadzenia finału w tym wariancie. Poinformujemy Państwa, gdy tylko zapadnie ostateczna decyzja.


25-02-2020

Goście Specjalni III etapu Olimpiady

Gośćmi Specjalnymi III etapu IV edycji Olimpiady będą: reżyserka Maria Zmarz-Koczanowicz, producentka Aneta Hickinbotham oraz aktor Marcin Kowalczyk.

Pierwszego dnia Olimpiady (3 kwietnia) uczestnicy wylosują nazwisko gościa, z którym będą przeprowadzać wywiad oraz godzinę rozpoczęcia tej rozmowy. Wywiady będę przeprowadzane drugiego dnia zmagań (4 kwietnia) w godzinach 9:00-12:00. Każdy uczestnik będzie miał 10 minut na przeprowadzanie rozmowy oraz 150 minut na redakcję. Wywiady będą rejestrowane na dyktafon, aby uczestnicy mogli korzystać z nagrań podczas redakcji. Ocenie podlegać będzie nagranie oraz wywiad spisany.

Zachęcamy do sięgnięcia do „Poradnika dla uczniów i nauczycieli”, w którym znajdują się pomocne informacje:

– kryteria oceny wywiadu (str. 26),

– ogólne wskazówki przeprowadzania i redagowania wywiadu oraz przykładowy wywiad wraz z komentarzem (str. 75-78).

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


5-02-2020

III etap – ostateczna lista osób zakwalifikowanych

Komitet Główny po rozpatrzeniu wszystkich odwołań od wyników postanowił zakwalifikować do III etapu dodatkowe trzy osoby. Pełna lista osób zakwalifikowanych do III etapu znajduje się w poniższym pliku.

III ETAP – OSTATECZNA LISTA ZAKWALIFIKOWANYCH

 


5-02-2020

III etap – podstawowe informacje

III etap Olimpiady zostanie rozegrany 3 i 4 kwietnia 2020 r. (piątek i sobota) w Warszawie w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (ul. Wałbrzyska 3/5).

Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do III etapu zobowiązani są do 13 lutego przesłać oświadczenie – Załącznik nr 8. Oświadczenie można przesłać w formie elektronicznej – skan lub dobrej jakości zdjęcie (na adres olimpiada@fina.gov.pl) lub w formie papierowej (na adres podany w zakładce Kontakt). W sytuacji przesłania oświadczenia w formie elektronicznej, uczestnik zobowiązany jest dostarczyć oryginał oświadczenia na finał Olimpiady.
Prosimy nie uzupełniać punktu 1 d. Należy to zrobić dopiero podczas finału jeżeli w zredagowanym wywiadzie zostaną wykorzystane materiały na prawie cytatu.

Obecnie trwają prace nad szczegółami harmonogramu III etapu. W tym momencie możemy zapewnić, że otwarcie Olimpiady odbędzie się koło południa, żeby uczestnicy wraz z opiekunami mogli spokojnie dojechać. Natomiast zmagania w drugim dniu powinny zakończyć się około godziny 15.

Zapewnimy nocleg w hotelu z 3 na 4 kwietnia, wyżywienie (obiad i kolacja w piątek, śniadanie i obiad w sobotę). Nie pokrywamy kosztów podróży.

Szczegółowe informacje zostaną opublikowane bliżej terminu Olimpiady.

 

Etap centralny Olimpiady będzie składał się z trzech części:

 1. Napisanie pracy o charakterze argumentacyjnym na temat związany z hasłem przewodnim IV edycji Olimpiady – „Kino to (też) biznes”. Temat pracy zostanie podany bezpośrednio przed rozpoczęciem zadania. Na napisanie pracy uczestnik będzie miał 120 minut.
 2. Odpowiedź ustna na dwa pytania. Pierwsze dotyczyć będzie filmu, drugie wiedzy o mediach i komunikacji społecznej. Obydwa pytania uczestnik wylosuje z puli oraz otrzyma 10 minut na przygotowanie. Czas trwania całości odpowiedzi nie może przekroczyć 15 minut.
 3. Przeprowadzenie wywiadu z Gościem Specjalnym oraz redakcja tego wywiadu. Nazwiska Gości zostaną podane nie później niż miesiąc przed III etapem. Uczestnik wylosuje nazwisko Gościa oraz godzinę rozpoczęcia przeprowadzania wywiadu pierwszego dnia Olimpiady, podczas rejestracji. Na przeprowadzenie rozmowy uczestnik będzie miał 10 minut, a na redakcję 150 min.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Poradnika dla uczniów i nauczycieli, w której znajdują się ważne informacje dotyczące III etapu:
– część regulaminu poświęcona III etapowi (§ 7 – str. 18-19),
– bibliografia i filmografia (str. 29-30),
– kryteria oceny pracy pisemnej o charakterze argumentacyjnym (str. 25-26),
– kryteria oceny wypowiedzi ustnej oraz przykładowe pytania (str. 26-27),
– kryteria oceny wywiadu (str. 26),
– ogólne wskazówki przeprowadzania i redagowania wywiadu (str. 75-76)
– przykładowe prace uczestników wcześniejszych edycji Olimpiady wraz z omówieniem: wywiad (str. 77-78), odpowiedź ustna (str. 73-75).

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


30-01-2020

II etap – wyniki

Prezentujemy wyniki II etapu IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do testu on-line było terminowe wysłanie autorskiej pracy projektowej.

Zgodnie z § 6 ust. 27 Regulaminu Olimpiady „Do III Etapu Olimpiady przechodzi 25 Uczestników z najwyższym wynikami uzyskanymi w II Etapie Olimpiady. Jeżeli więcej niż jedna osoba uzyskała wynik zapewniający 25 miejsce, o udziale w III Etapie decyduje liczba punktów uzyskanych za odpowiedzi na pytania otwarte w II Etapie.” Osoby z kodami 505, 583, 18, 536 uzyskały sumarycznie ten sam wynik – 117 punktów. Zgodnie z ww. zapisem do III etapu przechodzi osoba z kodem 505, ponieważ uzyskała najwięcej punktów z pytań otwartych – łącznie 39 punktów. Osoba z kodem 583 miała ich 37, osoba z kodem 18 zdobyła 34 pkt a uczestnik 536 miał 32 pkt.

Komitet Główny w przypadku dwóch pytań zamkniętych z części testowej postanowił uznać jako prawidłowe dwie odpowiedzi. Dotyczy to pytań:

Nowy system medialny po transformacji ustrojowej w Polsce został ustalony w wyniku?
a) Porozumień Okrągłego Stołu i pracy „podstolika medialnego”
b) Powołania Rady Mediów Narodowych
c) Powołania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji
d) Przyjęcia nowej Ustawy Prawo Prasowe

Co było przyczyną upadku przemysłowej organizacji Charlesa Pathé w Hollywood w połowie lat 20. XX wieku?
a) padł ofiarą knowań Wielkiej Piątki studiów filmowych
b) odsprzedał swoją sieć kin Adolphowi Zukorowi
c) postanowił skoncentrować działalność na filmach krótkometrażowych i niefabularnych
d) z powodów osobistych zmuszony był pozbyć się większości udziałów w swoim przedsiębiorstwie

Prawidłowe odpowiedzi zostały pogrubione. Osoby, które zaznaczyły odpowiedzi początkowo kwalifikowane jako błędne (w przypadku pierwszego pytania była to odpowiedź A; w pytaniu drugim odpowiedź D), otrzymały dodatkowe punkty. Uznanie dodatkowych odpowiedzi jako prawidłowych nie wpłynęło na ostateczne wyniki – ranking prezentował się identycznie jak przed dodaniem punktów.

W tabeli wyników kody osób, które zakwalifikowały się do II etapu zostały oznaczone na zielono.

II ETAP – WYNIKI

W drugim etapie można było zdobyć łącznie 170 punktów:

– 75 pkt – zadanie projektowe,
– 40 pkt – pytania zamknięte,
– 20 pkt – analiza i interpretacja plakatu filmowego,
– 35 pkt – analiza i interpretacja sceny z filmu.

Uczestnikom, którzy dostali się do III etapu serdecznie gratulujemy!

III etap odbędzie się 3 i 4 kwietnia 2020 r. w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Wkrótce podamy więcej szczegółów.


13-01-2020

II etap – pytania i odpowiedzi

Prezentujemy pytania i poprawne odpowiedzi z części testowej II etapu Olimpiady.

Wyniki II etapu Olimpiady zostaną opublikowane do 4.02.2020 r.


11-12-2019 (aktualizacja 12-12-2019)

II etap – adresy Komisji Okręgowych

II etap Olimpiady zostanie rozegrany 10 stycznia 2020 r. o godzinie 12:00. Do testu zostaną dopuszczeni Uczestnicy, którzy do 7 stycznia prześlą do Organizatora kompletne zadanie projektowe.

W poniższym pliku znajdują się adresy Komisji Okręgowych wraz z przypisanymi do nich Uczestnikami.

II ETAP – ADRESY KOMISJI OKRĘGOWYCH

Niektóre placówki (miejsca te zaznaczone są w pliku odpowiednią adnotacją) nie posiadają słuchawek, a są one niezbędne do jednego z pytań otwartych. W takiej sytuacji prosimy Uczestników o zabranie własnych. Jeśli Uczestnik nie będzie mógł zabrać swoich słuchawek, prosimy o przekazanie takiej informacji do 3.01.2020 r. na adres olimpiada@fina.gov.pl.

Część testowa będzie składała się z 40 pytań zamkniętych i 2 pytań otwartych (analiza i interpretacja plakatu filmowego oraz analiza i interpretacja sceny filmowej). Na udzielenie odpowiedzi na pytania zamknięte uczestnicy będą mieli 40 minut, a na pytania otwarte 100 minut.


11-12-2019

II etap Olimpiady o godzinie 12:00

II etap Olimpiady zostanie rozegrany o godzinie 12:00 (tę godzinę wskazało prawie 90% osób, które wypełniły ankietę).
Wkrótce zostanie opublikowana lista komitetów okręgowych, w których odbędzie się II etap.


10-12-2019

II etap Olimpiady – webinar dotyczący zadania projektowego

Dziękujemy za czynny udział w webinarze. Przedstawiamy zapis z transmisji oraz najczęściej pojawiające się pytania wraz z odpowiedziami.

Podczas webinaru zostały udzielone odpowiedzi na Wasze pytania (w nagraniu od 1:34:18). Część z nich publikujemy także poniżej.

Czy może wybrać utwór literacki, który był wcześniej adaptowany w innych mediach niż film, np. w grze komputerowej?
Tak, można. Nie można wybrać jedynie utworu, który został zekranizowany, czyli takiego, na podstawie którego powstał film. Należy jednak zwrócić uwagę, aby kampania promocyjna filmu nie była kopią kampanii z tamtego medium.

Czy można uznać powieść graficzną za „tekst literaci”, czyli czy w zadaniu projektowym za tekst bazowy można przyjąć komiks?
Oczywiście, można.

W zadaniu projektowym musimy wybrać książkę i osoby, które będą zaangażowanie w film. Czy można wybierać tylko z polskiej literatury i polskich twórców, czy mogą to być także utwory i twórcy zagraniczni?
W zakresie pochodzenia literatury oraz ekipy filmowej nie stawiamy żadnych ograniczeń. A zatem można „korzystać” także z zagranicznych utworów literackich i twórców.

Czy wybierając aktorów, możemy „zatrudnić” zmarłych artystów?
Proszę w taki sposób myśleć o tym projekcie, jakby miał faktycznie powstać. A zatem jeśli chcielibyście zatrudnić do filmu nieżyjącego aktora, to na zasadach, jakie obecnie są stosowane w kinie, np. aktorka która gra księżniczkę Leia w serii Star Wars już nie żyje, ale została tam „umieszczona” za pomocą efektów specjalnych. Zatrudnienie aktora, który nie żyje bez stosownego komentarza, może zostać odczytane jako błąd przez komisje sprawdzającą prace.

W jakim formacie mają być przesłane Karty Pracy?
Mogą być przesłane w formacie docx, doc lub pdf.

Czy w 1 części Kart Pracy w rubryce “reżyser” oraz “scenarzysta” można wpisać tę samą osobę, jeśli się ją poprawnie uzasadni?
Oczywiście. 

Plakat do kampanii promocyjnej. Czy może być wykonany z autorskich zdjęć?
Tak.

Pytanie dotyczy kampanii reklamowej, a dokładnie postów z social media. Czy mają być one zamieszczone w prezentacji z ewentualną datą, kiedy się pojawia, czy w kalendarzu, czy w obu plikach jednocześnie?
Dla większej czytelności najlepiej, gdyby pojawiły się w prezentacji w wersji pełnej i w kalendarzu np. w wersji „Zamieszczenie postu numer 1”.

Czy prezentacja gadżetu/projektu gadżetu jest konieczna w wypadku filmu kierowanego do starszego widza? Wydaje mi się, że w tym przypadku strategia produkcji merchandisingu nie będzie zbytnio skuteczna.
Tak, stworzenie gadżetu/projektu gadżetu jest konieczne i podlega ocenie.

Czy można do stworzenia swojego filmu wykorzystać nieżyjących reżyserów?
Nie można.

Czy w adaptacji można wykorzystać jeden wątek z dłuższej powieści?
Tak.

Życzymy powodzenia w tworzeniu zadania projektowego.


6-12-2019

I etap Olimpiady – ostateczne wyniki

Do II etapu przeszło 158 uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w I etapie. Wyniki ostateczne pokrywają się z wynikami wstępnymi.

I ETAP – OSTATECZNE WYNIKI


4-12-2019

II etap Olimpiady – webinar dotyczący zadania projektowego

Webinar, na którym zostanie omówione zadanie projektowe odbędzie się 9 grudnia o 17:00 na kanale YouTube Filmoteki Szkolnej.

LINK DO WEBINARU: https://youtu.be/ktH6zHq5u68

Już teraz można zadawać pytania, na które odpowiedź zostanie udzielona podczas webinaru. Pytania prosimy kierować na adres olimpiada@fina.gov.pl. Webinar zostanie nagrany i będzie później dostępny na kanale YouTube Filmoteki Szkolnej.


26-11-2019

II etap Olimpiady – zadanie projektowe i wstępne informacje o części testowej

 

II etap Olimpiady składa się z dwóch części.

Część pierwsza – zadanie projektowe
Część pierwsza polega na przygotowaniu przez uczestnika autorskiej pracy projektowej. Będzie to stworzenie kampanii promocyjnej filmu. Wszystkie informacje na temat zadania podane są w pliku Zadanie projektowe – polecenie, punktacja.

Poniżej znajduje się paczka plików, w której są trzy dokumenty. Aby rozpakować paczkę należy użyć specjalnego programu np. WinRAR, 7-Zip.

Zadanie projektowe – polecenie, punktacja – znajduje się tu treść zadania wraz z punktacją oraz najważniejsze informacje techniczne.
Prosimy o zapoznanie się z treścią całego tego pliku przed przystąpieniem do pracy.

Karty pracy – jest to plik, który należy uzupełnić wykonując kolejne polecenia opisane w Zadaniu projektowym. Wypełniony plik należy przesłać do organizatora wraz z innymi dokumentami.

Poradnik do zadania projektowego – w pliku znajdują się informacje o sposobie działania różnych narzędzi. Możesz z nich skorzystać, ale nie jest to obowiązkowe.

ZADANIE PROJEKTOWE

Uczestnik przesyła do organizatora Olimpiady kompletny projekt, na który składają się:
– wypełniony plik „Karty pracy”,
– prezentację multimedialną,
– plik z kalendarzem (jeśli uczestnik zdecydował się zrobić go w osobnym pliku); istnieje możliwość stworzenia kalendarza w wersji on-line i wklejenia linku do Karty pracy nr 3.

UWAGA!
Przez komisję sprawdzane będą wyłącznie komplety prac. Zgodnie z § 6 ust. 8 Regulaminu Olimpiady brak nadesłanego projektu lub nadesłanie go w niepełnej formie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika i brakiem możliwości wzięcia udziału w kolejnych etapach Olimpiady. Innymi słowy, tylko uczestnicy, którzy prześlą kompletny projekt w regulaminowym terminie (do 7.01.2020 r.) mogą podejść do części testowej drugiego etapu Olimpiady.

Każdy uczestnik wykonuje prace samodzielnie, zdalnie, przy wykorzystaniu własnych narzędzi i programów. Dopuszczalne jest używanie wersji demonstracyjnych programów. Wszelkie niedoskonałości pracy wynikające z użycia wersji demonstracyjnej (np. napis, który program automatycznie wstawił) nie będą brane pod uwagę przy ocenie pracy.

Sposób podpisania projektu
Każdy projekt musi być podpisany kodem, który uczestnikowi został nadany przed I etapem Olimpiady. W razie konieczności przypomnienia kodu prosimy o kontakt mailowy: olimpiada@fina.gov.pl lub telefoniczny 22 182 47 63. Uczestnik nie może podawać swojego imienia i nazwiska w treści pracy, a także opisywać plików swoimi danymi. Niedostosowanie się do tego wymogu skutkować będzie przyznaniem przez Organizatora 0 punktów za tę część II etapu. Oznakowanie pracy kodem ma na celu zachowanie anonimowości i zasad uczciwej konkurencji, co umożliwi zachowanie obiektywności przez komisję sprawdzającą i oceniającą pracę.

Sposób dostarczenia projektu
Wszystkie elementy pracy należy dostarczyć w formie elektronicznej za pomocą strony https://wetransfer.com/ lub https://www.myairbridge.com/en/. Wysyłając zadanie projektowe, na stronie serwisu, w miejscu adresu odbiorcy należy podać: olimpiada@fina.gov.pl, a w miejscu nadawcy swój adres e-mail. Projektu nie należy przesyłać jako załącznik do wiadomości e-mail.

Termin dostarczenia projektu
Kompletną pracę należy wysłać w sposób opisany powyżej do 7 stycznia 2020 r. do godziny 23:59. W ciągu dwóch dni od wysłania projektu, organizator potwierdza jego otrzymanie na adres e-mail, który został wpisany w miejscu nadawcy w serwisie pośredniczącym wysyłkę. Organizator nie sprawdza kompletności projektu, a jedynie potwierdza fakt otrzymania plików. W sytuacji, gdy minął dwa dni od wysłania plików, a organizator nie potwierdził ich otrzymania, uczestnik powinien skontaktować się z organizatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.

Webinar
Webinar, na którym zostanie omówione zadanie projektowe odbędzie się 9 grudnia o 17:00 na kanale YouTube Filmoteki Szkolnej – https://www.youtube.com/user/FilmotekaSzkolna.
Już teraz można zadawać pytania, na które odpowiedź zostanie udzielona podczas webinaru. Pytania prosimy kierować na adres olimpiada@fina.gov.pl. Webinar zostanie nagrany i będzie później dostępny na kanale YouTube Filmoteki Szkolnej.

Część druga – test
Część druga II etapu odbędzie się w formule testu zawierającego 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte.

II etap Olimpiady zostanie rozegrany 10 stycznia 2020 r. w skali okręgów, które zostaną wyznaczone na podstawie rozkładu terytorialnego uczestników zakwalifikowanych do II etapu. O przyporządkowaniu do okręgów uczestnicy zostaną wkrótce poinformowani.


26-11-2019

I etap – wstępne wyniki, dokumentacja, pytania testowe i poprawne odpowiedzi

 

Wstępne wyniki

Do I etapu Olimpiady podeszło 850 osób. Prezentujemy wstępne wyniki I etapu IV edycji Olimpiady.

I ETAP – WSTĘPNE WYNIKI

Według Regulaminu Olimpiady do II etapu przechodzi 150 uczestników z największą liczbą punktów. Osoba na sto pięćdziesiątym miejscu miała ich 49 (na 60 możliwych), a zatem wszyscy, którzy zdobyli tyle samo punktów przechodzą do II etapu – razem 158 uczestników. Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zaznaczone są w tabeli na zielono.

Wyniki ostateczne pojawią się na stronie do 6 grudnia 2019 r. (gdy Komitet Główny otrzyma i zatwierdzi wszystkie dokumenty, o których mowa poniżej). Wyniki ostateczne mogą różnić się od wyników wstępnych, jeśli Komisje Szkolne zgłoszą w protokołach z przebiegu I etapu zdyskwalifikowanie uczestników.

 

Dokumentacja

Przewodniczący Komisji Szkolnej w ciągu 2 dni od daty I etapu powinien przesłać w formie papierowej do organizatora (adres podany poniżej) dwa dokumenty:
– podpisany przez wszystkich członków Komisji oraz dyrektora protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),
– oświadczenie dyrektora szkoły o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3b).
Obydwa załączniku znajdują na stronie www.fn.org.pl/olimpiada w zakładce „O Olimpiadzie”.

 

Adres organizatora:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny
Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej
ul. Wałbrzyska 3/5
02-739 Warszawa

 

Przedstawiamy pytania oraz poprawne odpowiedzi z I etapu.

Zadanie projektowe

Dzisiaj wieczorem na tej stronie pojawi się komunikat z informacjami na temat zadana projektowego.


20-11-2019 (aktualizacja 22-11-2019)

I etap Olimpiady

Pierwszy etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej odbędzie się jednocześnie we wszystkich zgłoszonych szkołach 26 listopada 2019 r. o godzinie 11:00.

Adres strony, na której zostanie rozegrana Olimpiada oraz dane do logowania zostały przesłane 22.11.2019 r. do Przewodniczących Komisji Szkolnych drogą mailową (na adres podany w formularzu zgłoszeniowym). W przypadku braku wiadomości w skrzynce (także w spamie) prosimy o pilny kontakt.

 

Obowiązki Przewodniczącego Komisji Szkolnej:

 • Zapewnienie każdemu z uczestników na czas trwania I etapu Olimpiady komputera ze stabilnym, skutecznym dostępem do Internetu oraz aktualną wersją przeglądarki www (preferowana Mozilla Firefox). Słuchawki nie będą potrzebne.
 • Zadbanie o przebieg zawodów zgodny z wytycznymi Regulaminu. Zapewnienie by uczestnicy rozwiązywali test samodzielnie, nie korzystali z Internetu w sposób sprzeczny z Regulaminem i ideą Olimpiady.
 • W dniu I etapu Olimpiady przekazanie uczestnikom loginów i haseł służących do zalogowania się na platformie internetowej z pytaniami konkursowymi. Dane do logowania zostaną wysłane na adres mailowy Przewodniczących Komisji Szkolnych w najbliższy piątek (22.11.2019 r.).
 • Odczytanie instrukcji uczestnikom Olimpiady w momencie, gdy zasiądą przed komputerami. Instrukcja zostanie wysłana mailem do Przewodniczących Komisji w najbliższy piątek (22.11.2019 r.).
 • Stworzenie równych warunków udziału dla uczestników ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Po I etapie przesłanie do Komitetu Głównego Olimpiady (adres podany na końcu tego komunikatu) w formie papierowej załączników do regulaminu nr 3b i 3c.

 

Przebieg I etapu

I etap polega na rozwiązaniu przez uczestnika testu na platformie internetowej. Test składa się z 60 pytań jednokrotnego wyboru, na rozwiązanie których uczeń będzie miał 60 minut. Czas liczony jest dopiero od momentu rozpoczęcia rozwiązywania testu, nie od zalogowania.

Pytania zostały podzielone na 10 stron. Każda zawiera 6 pytań. Aby przejść do kolejnej części, należy klikać przyciski „Dalej” znajdujący się na dole każdej strony.

Po kliknięciu przycisku „Dalej” po sześćdziesiątym pytaniu uczniowi wyświetli się tabelka, w której będzie znajdowała się informacja, czy udzielił odpowiedzi na wszystkie pytania. Jeśli nie odpowiedział na któreś pytanie, można do niego wrócić i uzupełnić odpowiedź. Pod tabelką znajduje się przycisk „Zatwierdź wszystkie i zakończ”. Po jego kliknięciu odpowiedzi zostaną zapisane. Po zatwierdzeniu nie będzie możliwy powrót do testu.

W przypadku, gdy minie 60 minut od rozpoczęcia testu, a uczestnik nie kliknął przycisku „Zatwierdź wszystkie i zakończ”, wtedy test zamknie się automatycznie, a odpowiedzi zostaną w bezpieczny sposób zapisane.

Po zakończeniu testu pojawi się wynik, jaki uzyskał uczeń.

Wyniki uczniów trafiają do organizatora automatycznie, nie trzeba ich wysyłać, ani o nich pisać w protokole z przebiegu I etapu.

Podczas rozwiązywania testu uczeń nie może korzystać z pomocy zewnętrznych.

Po zakończeniu I etapu:

Zgodnie z § 5. ust. 12. Regulaminu Olimpiady w ciągu 2 dni od daty I etapu Przewodniczący Komisji Szkolnej powinien przesłać w formie papierowej do organizatora Komitetu Głównego Olimpiady (adres podany na końcu tej informacji) dwa dokumenty:

– podpisany przez wszystkich członków Komisji oraz dyrektora protokół z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),

– oświadczenie dyrektora szkoły o posiadaniu pełnej dokumentacji I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3b).

Obydwa załączniku znajdują na stronie www.fn.org.pl/olimpiada w zakładce „O Olimpiadzie”.

Wyniki, kody uczestników

Do II etapu Olimpiady przechodzi 150 osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z I etapu. Wstępne wyniki zostaną opublikowane na stronie www.fn.org.pl/olimpiada najpóźniej 27 listopada 2019 r. Wyniki ostateczne pojawią się na stronie do 6 grudnia 2019 r. (gdy Komitet Główny otrzyma i zatwierdzi wszystkie dokumenty, o których mowa powyżej).

Każdemu uczestnikowi został nadany indywidualny kod, którym będzie logował się do platformy podczas I etapu. Kody będą używane w tabeli wyników zamiast imion i nazwisk. Ze względów technicznych, na potrzeby logowania, do kodów uczestników, zostały dostawione litery „d”, np. uczestnik, któremu przypisano kod „001” posługiwać się będzie loginem „001d”. Jednak w tabeli wyników zostanie zapisany kod w postaci „001”.

Kody przypisane są uczestnikom na cały czas IV edycji Olimpiady (uczniowie, którzy przejdą do kolejnych etapów będą posługiwać się tymi samymi kodami, co na pierwszym etapie).

Pytania i odpowiedzi z testu

Pytania z I etapu wraz z prawidłowymi odpowiedziami zostaną umieszczone na stronie www.fn.org.pl/olimpiada 26 listopada 2019 r.

 

W szkole powinny zostać i być przechowywane przez 5 lat następujące dokumenty:

– kopie zgłoszenia uczestnictwa każdego ucznia (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a),

– powołanie członków Komisji Szkolnej (Załącznik nr 3a),

– oświadczenia członków Komisji Szkolnej o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik nr 4),

– kopia protokołu z przebiegu I Etapu Olimpiady (Załącznik nr 3c),

– protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik nr 5).

Wszystkie wymienione załączniki znajdują się na stronie www.fn.org.pl/olimpiada w zakładce „O Olimpiadzie”.

 

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt z koordynatorem – Robertem Jaczewskim.

e-mail: olimpiada@fina.gov.pl; robert.jaczewski@fina.gov.pl;

tel. 22 182 47 63

Pomoc techniczna związana z działaniem strony z testem (telefon dostępny tylko w dniu I etapu): 22 55 43 807.

 

 

Adres Komitetu Głównego Olimpiady:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

 


18-11-2019

Rekord frekwencji, lista zgłoszonych szkół, podstawowe informacje o I etapie


Miło nam poinformować, że na IV edycję Olimpiady zgłosiły się 943 osoby z 239 szkół! Jest to nasz absolutny rekord! Bardzo się z tego cieszymy i dziękujemy za Państwa zainteresowanie.

 

I etap zostanie rozegrany 26 listopada o godzinie 11:00. Etap szkolny będzie przeprowadzony na platformie internetowej. Dane dostępowe (adres platformy, loginy i hasła uczestników) wraz ze wszystkimi niezbędnymi informacjami o I etapie zostaną przesłane na adresy mailowe Przewodniczących Komisji Szkolnych najpóźniej 22 listopada. Na I etapie nie będzie pytań z fragmentami filmów czy audycji, w związku z tym słuchawki nie będą potrzebne.

WYKAZ ZGŁOSZONYCH SZKÓŁ

Przypominamy, że hasłem przewodnim IV edycji Olimpiady jest „Kino to (też) biznes”. Hasło to w znaczący sposób wpłynęło na kształt pytań.

Zachęcamy do wejścia w zakładkę Poradnik, zakres tematyczny, bibliografia.
Poradniku dla uczniów i nauczycieli znajdują się m.in. pytania ze wcześniejszych edycji, opracowane zagadnienia z zakresu tematycznego i regulamin, a w nim szczegóły dotyczące I etapu.

Zachęcamy także do obejrzenia wykładów poświęconych wybranym zagadnieniom z zakresu tematycznego. Wykłady znajdują się poniżej – w komunikacie z 2 września 2019 r.

Do II Etapu Olimpiady przejdzie 150 osób, które zdobyły największą liczbę punktów.

Powodzenia!


8-11-2019

IV edycja Olimpiady – II etap, autorska praca projektowa

Przed uczestnikami, którzy przejdą do II etapu, będzie stało zadanie – stworzenie kampanii promocyjnej filmu. Wszystkie szczegóły zadania wraz z kryteriami oceny i poradnikiem do pracy zostaną opublikowane na stronie w dniu ogłoszenia wstępnych wyników z I etapu, czyli 26 listopada.

A póki co, trzymamy kciuki za wszystkich, którzy przygotowują się do I etapu!

 


02-09-2019 (aktualizacja 16-10-2019)

IV edycja Olimpiady – rejestracja, poradnik, nagrody, wykłady

Ruszyła rejestracja na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej! Tematem przewodnim IV edycji jest „Kino to (też) biznes”. Na laureatów czekają m.in. indeksy na uczelnie wyższe, akredytacje na festiwale, prenumerata magazynu „Ekrany”. Liczymy na Was!

Poniżej opisany jest proces rejestracji na Olimpiadę w sposób skrótowy. Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Olimpiady w § 3.

REGULAMIN

 1. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadpodstawowych.
 2. Aby wziąć w niej udział uczeń powinien zgłosić się do dyrektora swojej szkoły wraz z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik nr 2 dla osoby pełnoletniej lub Załącznik nr 2a dla osoby niepełnoletniej).
 3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną (Załącznik nr 3a), w skład której powinny wchodzić co najmniej trzy osoby będące nauczycielami w tej szkole, a jedną z nich jest nauczyciel informatyki. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Szkolnej.
 4. Przewodniczący Komisji Szkolnej na podstawie przekazanych przez uczniów Zgłoszeń uczestnictwa wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Olimpiady w zakładce Formularz zgłoszeniowy.
 5. Do Komitetu Głównego (na adres Organizatora) do 14 listopada 2019 r. (decyduje data stempla pocztowego) Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest przesłać w formie papierowej oryginały zgłoszeń uczestnictwa (Załącznik nr 2 i/lub Załącznik nr 2a; kopie zgłoszeń powinny zostać w szkole), na podstawie których został uzupełniony formularz elektroniczny.
 6. Po wypełnieniu formularza rejestracji elektronicznej na adres e-mail Przewodniczącego Komisji Szkolnej zostanie przesłane potwierdzenie zgłoszenia. Nie trzeba go drukować, ani przesyłać do organizatora. Jest to jedynie dokument poświadczający zgłoszenie. W przypadku nieotrzymania przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej wiadomości e-mail w ciągu 24 godzin, należy skontaktować się z organizatorem w celu wyjaśnienia sprawy (tel. 22 182 47 63, e-mail: olimpiada@fina.gov.pl).

W formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a) jedna ze zgód, jaką uczestnik musi wyrazić brzmi: „wyrażam zgodę na pseudonimizację ww. moich danych osobowych dokonaną przez Organizatora”. Pseudonimizacja polegać będzie na nadaniu wszystkim uczestnikom kodów, pod którymi będą publikowane wyniki. Każdy z Uczestników zostanie poinformowany o swoim kodzie za przed I etapem Olimpiady. Pseudonimizacja podyktowana jest rozporządzeniu unijnym dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO).

 

Rejestracja trwa do 14 listopada 2019 r.

I etap Olimpiady zostanie rozegrany 26 listopada 2019 r.

 

Poradnik dla uczniów i nauczycieli

Zachęcamy do pobrania i zapoznania się z “Poradnikiem dla uczniów i nauczycieli”. Znajdują się w nim wszystkie najważniejsze informacje dotyczące IV edycji olimpiady m.in. harmonogram, opracowane zagadnienia z zakresu tematycznego, bibliografia i filmografia obowiązująca na poszczególnych etapach, pytania ze wcześniejszych edycji, ćwiczenia, które można przeprowadzić z uczniami.

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 


Nagrody

Na Laureatów Olimpiady czeka szereg nagród:

– roczne stypendium w Warszawskiej Szkole Filmowej dla Laureata pierwszego miejsca na wybranym przez niego kierunku (regulamin nagrody na stronie 3 Szkoły Partnerskie)

– indeksy na uczelnie w całej Polsce – wykaz w pliku Szkoły Partnerskie

– akredytacje na festiwale filmowe (lista wydarzeń znajduje się na stronie O Olimpiadzie)

– roczna prenumerata magazynu Ekrany

– udział w Festiwalu Filmoteki Szkolnej

– książki i filmy

Warto zostać Laureatem!

 

Wykłady

 

Zachęcamy do obejrzenia wykładów zrealizowanych podczas 44. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Wykłady dotyczyły zagadnień ściśle związanych z IV edycją Olimpiady.


31-07-2019

Bibliografia, filmografia i zakres tematyczny podzielony na etapy

 

Przedstawiamy obowiązującą na IV edycji bibliografię i filmografię oraz zakres tematyczny podzielony na etapy. Przygotowania do Olimpiady czas zacząć!

Rejestracja na IV edycję rusza 2 września 2019 r.

BIBLIOGRAFIA I FILMOGRAFIA – IV EDYCJA (PDF, 326 KB)

ZAKRES TEMATYCZNY – IV EDYCJA (296 KB)


26-07-2019

Zaktualizowany zakres tematyczny

Przedstawiamy zaktualizowany zakres tematyczny Olimpiady. Będzie on obowiązywał podczas IV edycji.

 • Rodzaje i gatunki filmowe.
 • Środki filmowego wyrazu.
 • Główne nurty i kierunki w polskim kinie.
 • Kino współczesne.
 • Wybitni twórcy polskiego i światowego kina.
 • Polskie kino dokumentalne – tradycja i współczesność.
 • Mistrzowie polskiej animacji.
 • Seriale: od telenoweli do Netfliksa.
 • Polscy pionierzy kinematografii.
 • Film dokumentalny – etyka i obiektywizm.
 • Festiwale filmowe i ich polscy laureaci.
 • Przemysł filmowy, Box office, instytucje finansujące polską twórczość filmową.
 • Produkcja, promocja i dystrybucja przekazów audiowizualnych.
 • Zawody filmowe i etapy powstawania filmu.
 • System medialny w Polsce.
 • Rodzaje i gatunki dziennikarskie.
 • Etyka i język przekazu dziennikarskiego.
 • Cechy komunikacji masowej i komunikowania publicznego.
 • Osobowości polskiego dziennikarstwa.
 • Konwergencja. Przenikanie się starych i nowych mediów.
 • Retoryka i manipulacja w mediach – zasady i techniki.
 • Komunikacja w social media – język, zachowania, kultura.

Wkrótce zostanie opublikowana zaktualizowana bibliografia i filmografia.


17-07-2019

Hasło przewodnie IV edycji Olimpiady

Miło jest nam poinformować, że hasłem przewodnim IV edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej, która odbędzie się w roku szkolnym 2019/2020 będzie „Kino to (też) biznes”. Wkrótce przedstawimy zaktualizowany zakres tematyczny oraz polecaną bibliografię i filmografię.


11-06-2019

Akredytacje i karnety na festiwale filmowe dla Laureatów

Jedenaście festiwali filmowych przyznało Laureatom naszej Olimpiady akredytacje lub karnety! Organizatorzy część z nich zapewniają także nocleg. A Laureaci, którzy zdecydują się pojechać na Festiwal Kamera Akcja wejdą w skład jury oceniającego filmy konkursowe!

Do 16 czerwca (niedziela) zbieramy zgłaszania chęci uczestnictwa w festiwalach od osób uprawnionych do nagrody (laureaci III edycji Olimpiady). Można, a nawet polecamy wybrać kilka wydarzeń z poniższej listy. Aby otrzymać akredytacje lub karnet należy przesłać wiadomość na adres olimpiada@fina.gov.pl z listą wybranych festiwali. W razie większej liczby zgłoszeń niż dostępnych akredytacji/karnetów o przyznaniu nagrody decydować będzie pozycja w rankingu po III etapie Olimpiady.

O wynikach poinformujemy 17 czerwca drogą mailową.

 • Transatlantyk Film Festival (Łódź, 12-19.07.2019)
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Nowe Horyzonty (Wrocław, 25.07-04.08.2019)
 • Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (Kazimierz Dolny, Janowiec, 27.07-04.08.2019)
 • Ińskie Lato Filmowe (Ińsko, 9-18.08.2019) – organizator zapewnia też nocleg, warunek: tylko osoby pełnoletnie!
 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (Gdynia, 16-21.09.2019)
 • Festiwal Kamera Akcja (Łódź, 10.2019) Laureaci wejdą w skład jury oceniającego Konkurs Etiud i Animacji; organizator zapewnia nocleg ze śniadaniami
 • Warszawski Festiwal Filmowy (Warszawa, 11-20.10.2019)
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Tofifest (Toruń, 19-27.10.2019) organizator zapewnia nocleg
 • American Film Festival (Wrocław, 5-11.11.2019)
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima (Kraków, 19-24.11.2019)

Pragniemy przypomnieć, że wśród Partnerskich festiwali znajduje się także Millennium Docs Against Gravity, który odbył się w maju równolegle w kilku miastach Polski. Against Gravity organizuje także zajęcia uniwersyteckie – Akademię Dokumentalną. Dla Laureatów Olimpiady Partner przyznał dwa karnety na zajęcia – jeden do Warszawy, drugi do Gdańska. Zgłoszenia na Akademię będą prowadzone we wrześniu.


11-06-2019

Uniwersytet Jagielloński – zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego
PRZEDŁUŻENIE NABORU

Przedłużamy nabór zgłoszeń na nagrodę w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego Laureatów Olimpiady na Uniwersytet Jagielloński na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach. Na zgłoszenia od osób uprawnionych (laureaci III edycji, zdający w tym roku maturę) czekamy do 24 czerwca 2019 r.


03-06-2019

Uniwersytet Jagielloński – zwolnienie z postępowania rekrutacyjnego

 

Poniższa wiadomość skierowana jest do laureatów III edycji Olimpiady, którzy są tegorocznymi maturzystami.

Uniwersytet Jagielloński przyznał laureatom naszej Olimpiady trzy miejsca na kierunku Filmoznawstwo i wiedza o nowych mediach na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej.

Jako organizatorzy jesteśmy zobowiązani do przekazania nazwisk osób, które są zwolnione z postępowania rekrutacyjnego. Wszystkich uprawnionych (laureaci III edycji, zdający w tym roku maturę), którzy zamierzają skorzystać z nagrody w postaci zwolnienia z postępowania rekrutacyjnego, proszę o wiadomość do 7.06.2019 r. (piątek; termin dłuższy niż podany w mejlu wysłanym do uczestników i ich opiekunów merytorycznych).

 

Procedura wygląda następująco:

– laureaci przesyłają na adres olimpiada@fina.gov.pl do 7.06.2019 r. informację o chęci skorzystania z nagrody,

– jeśli wpłynął nie więcej niż 3 zgłoszenia, wtedy wszyscy chętni zwolnieni są z postępowania rekrutacyjnego; w sytuacji, gdy otrzymamy więcej zgłoszeń, o przyznaniu nagrody będzie decydowało miejsce w rankingu III etapu Olimpiady,

– 10 czerwca na stronie www.fn.org.pl/olimpiada pojawi się informacja z wynikami postępowania; wiadomość ta zostanie przesłana także na adresy mejlowe wszystkich zainteresowanych. Laureatom, którym otrzymają nagrodę zostaną wystawione zaświadczenia, z którymi należy zgłosić się na Uniwersytet Jagielloński (dokumenty prześlemy na adresy domowe).

 

Zasada zgodnie, z którą z oferty mogą skorzystać jedynie uczestnicy Olimpiady, którzy w tym roku uzyskali świadectwo maturalne oraz tytuł Laureata wynika z porozumienia podpisanego między UJ a FINA.


09-05-2019

Festiwal Filmoteki Szkolnej przełożony

Festiwal Filmoteki Szkolnej został przełożony i odbędzie się w dniach 28-30 października 2019 r. w Warszawie. Zgodnie ze wcześniejszą zapowiedzią, do uczestnictwa w Festiwalu zaproszeni są wszyscy laureaci oraz ich opiekunowie merytoryczni. Drugiego dnia wydarzenia w kinie Iluzjon odbędzie się gala, na której zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy.
Nagrody rzeczowe dla laureatów zostaną wysłane do nich pocztą w czerwcu.


30-04-2019

III etap – osteteczne wyniki

Do Komitetu Głównego Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej wpłynęły dwa odwołania od wyników III etapu. Prezydium Komitetu Głównego po zapoznaniu się z treścią odwołań oraz z pracami uczestników i ich ocenami, wobec których uczestnicy mieli zastrzeżenia, postanowiło odrzucić obydwa odwołania. Oznacza to, że wyniki III etapu opublikowane 16 kwietnia 2019 r. są ostateczne.

Uzasadnienia odrzucenia odwołań zostaną wysłane do uczestników pocztą na adres szkoły.

III ETAP – OSTATECZNE WYNIKI


16-04-2019

III etap – wyniki

Przedstawiamy wyniki III etapu III edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Zgodnie z regulaminem tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników zawodów III stopnia, którzy zdobyli najwięcej punktów (zostali zaznaczeni w tabeli na zielono). Pięć osób z najwyższą liczbą punktów otrzymuje tytuł Laureata 1, 2, 3, 4, i 5 miejsca. Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł Finalisty.

Laureatem 1. miejsca został Michał Ścibura z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Staszica w Lublinie. Serdecznie gratulujemy! Otrzymuje on nagrodę ufundowaną przez Warszawską Szkołę Filmową w postaci rocznego stypendium na naukę w WSF na specjalności, wybranej przez Laureata na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim.

III ETAP – WYNIKI

W zakładce „O Olimpiadzie” prezentujemy aktualną listę uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia Laureatów, a w niektórych przypadkach także Finalistów Olimpiady, z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia na wybrane kierunki.
Laureaci i Finaliści zobowiązani są do składania dokumentów na studia w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, a także do zapoznania się z obowiązującym na niej regulaminem postępowania rekrutacyjnego. Wkrótce zamieścimy więcej informacji dotyczących rekrutacji na Uniwersytet Jagielloński.

Laureatów i ich opiekunów zapraszamy na Festiwal Filmoteki Szkolnej, który odbędzie się w Warszawie w dniach 5-7 czerwca 2019 r. Podczas gali w kinie Iluzjon zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody.


15-03-2019

III etap – szczegółowe informacje

 

Finał Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 29 i 30 marca 2019 r. (piątek, sobota) w siedzibie organizatora, czyli w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym (w skrócie FINA) w mieszczącej się w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5.

PROGRAM 

I dzień – 29 marca 

10:30-12:00 – rejestracja, przekazanie oświadczeń przez uczestników (zał. nr 9), losowanie nazwiska i godziny rozpoczęcia przeprowadzenia wywiadu z Gościem Specjalnym.

12:00 – prezentacja programu Olimpiady

12:30

– dla uczestników – I konkurencja – esej na temat związany z hasłem przewodnim III edycji Olimpiady – „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”, dokładny temat uczestnicy poznają tuż przed rozpoczęciem zadania (czas na napisanie – 120 min),
– dla opiekunów – wykład dr Anny Wróblewskiej pt. „Kino to (też) biznes – droga powstawania filmu” połączony z dyskusją

od 14:45 – obiad

15:45

– dla uczestników – II konkurencja – odpowiedź ustna na dwa pytania: pierwsze zostanie wylosowane przez uczestnika (10 minut na przygotowanie, istnieje możliwość robienia notatek, z którymi będzie można korzystać podczas odpowiedzi), drugie będzie dotyczyć fotokastu przygotowanego przez uczestnika jako „praca domowa” w II etapie Olimpiady; na udzielenie odpowiedzi na dwa pytania uczestnik ma łącznie 15 minut;
plan losowania pytań (uczestnicy wchodzą do sali przygotowań trójkami)
– dla opiekunów – zapraszamy do Mediateki – do obejrzenia jest 19 000 unikatowych materiałów audiowizualnych

Po zakończeniu II konkurencji kolacja z możliwością zabrania jej na wynos.


II dzień – 30 marca
 

6:30-10:30 – Śniadanie w hotelu.

Do FINA zapraszamy od 9:30.

10:00-15:00 – III konkurencja – przeprowadzenie wywiadu z Gościem Specjalnym i redakcja wywiadu pod kątem jego publikacji (10 minut na przeprowadzanie rozmowy, 150 minut na redakcję). Gośćmi olimpiady będą: reżyserka Kinga Dębska, aktorka Gabriela Muskała oraz operator Wojciech Staroń. Wywiady będą rejestrowane na dyktafon, aby uczestnicy mogli korzystać z nagrań podczas redakcji. Ocenie podlegać będą obie wersje wywiadu: audio i spisana. Wywiady będę przeprowadzane w godzinach 10:00-12:35, a zatem uczestnik, który rozpocznie rozmowę o 10:00, około godziny 12:45 powinien zakończyć redakcję i tym samym udział w Olimpiadzie. Przewidywana godzina zakończenia pracy ostatniego uczestnika to 15:30. Nie ma możliwości wyboru godziny ani gościa.

Od 12:00 obiad z możliwością zabrania go na wynos.

Przez cały czas trwania Olimpiady do dyspozycji uczestników i ich opiekunów będzie pomieszczenie, w którym będzie można napić się kawy, herbaty, zjeść ciasteczko, poczekać na swoją kolej odpowiedzi.

 

WARTO PRZECZYTAĆ

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Poradnika, w której znajdują się ważne informacje dotyczące III etapu:

– bibliografia (str. 23-26),

– kryteria oceny eseju (str. 20),

– kryteria oceny wypowiedzi ustnej oraz przykładowe pytania (str. 21),

– kryteria oceny wywiadu (str. 19-20),

– część regulaminu poświęcona III etapowi (§ 7 – str. 13-14),

– ogólne wskazówki przeprowadzania i redagowania wywiadu (str. 76-77)

– przykładowe prace uczestników wcześniejszych edycji Olimpiady wraz z omówieniem: wywiad (str. 69-71), esej (str. 72-74), odpowiedź ustna (str. 74-75).

 

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

 

HOTEL, DOJAZD, BILETY

Uczestnicy wraz z opiekunami spoza Warszawy zostaną zakwaterowani w hotelu Start hotel Atos (ul. ul. Mangalia 1, Warszawa). Doba hotelowa rozpoczyna się o 14:00.

Śniadanie serwowane będzie w godzinach 6:30-10:30.

Mapka dojazdu z dworca centralnego do FINA oraz z FINA do hotelu. Podczas rejestracji uczestnicy oraz opiekunowie otrzymają mapkę w wersji papierowej oraz 3 bilety komunikacji miejskiej pozwalające na dojazd do hotelu (w piątek) oraz do FINY i na dworzec (w sobotę).

Organizator nie zwraca pieniędzy za przejazd do i z Warszawy.

 

POZOSTAŁE, ALE RÓWNIE WAŻNE INFORMACJE

Drodzy uczestnicy! Pamiętajcie o zabraniu dokumentu potwierdzającego Waszą tożsamość oraz podpisanych oświadczeń (zał. nr 9)! 

Aby wykluczyć podejrzenia o korzystanie z telefonu uczestnicy będę proszeni o oddanie na czas każdej konkurencji urządzeń telekomunikacyjnych.

Tylko podczas jednej konkurencji – redakcji wywiadu, uczestnicy będą mogli korzystać z Internetu (na komputerach, na których będą pisali) w celu sprawdzenia potrzebnych informacji. Niedopuszczalne jest jednak korzystanie z poczty mailowej bądź różnego typu komunikatorów internetowych.

 

W razie pytań lub wątpliwości zachęcamy do kontaktu.

Do zobaczenia!


14-03-2019

Against Gravity nowym Partnerem Olimpiady!

 

Z ogromną przyjemnością pragniemy ogłosić, że Against Gravity dołącza do grona Partnerów Olimpiady. Na naszych laureatów czekają dwa karnety na zajęcia uniwersyteckie Akademii Dokumentalnej, odbywające się w Warszawie i Gdańsku oraz sześć akredytacji na festiwal Millennium Docs Against Gravity (po jednej do każdego miasta, w którym odbywa MDAG).

 

 

Millennium Docs Against Gravity jest największym festiwalem filmów dokumentalnych w Polsce. Od początku istnienia impreza promuje najważniejszych twórców kina dokumentalnego na świecie i pełnometrażowy film dokumentalny jako pełnowartościową dziedzinę sztuki filmowej. Festiwal odwiedzali m.in. Werner Herzog, Ulrich Seidl, Michel Gondry czy Siergiej Łoźnica. Festiwal jako jedyny w Europie odbywa się równolegle w sześciu polskich miastach: Warszawie, Gdyni, Wrocławiu, Bydgoszczy, Lublinie i po raz pierwszy od tego roku w Katowicach. W tym roku na MDAG zapraszamy w terminie 10-24 maja. W ramach festiwalu zostanie pokazanych 160 filmów, którym towarzyszyć będą spotkania z gośćmi, debaty i koncerty.
Więcej informacji na stronie www.mdag.pl.

Akademia Dokumentalna jest jedynym w Polsce programem edukacyjnym w całości opartym na filmach dokumentalnych, pochodzących z Docs Against Gravity, jednego z największych festiwali filmów dokumentalnych na świecie. Z bogatej oferty festiwalowej do programu Akademii zostały wybrane filmy, które młodym ludziom otwierają oczy na różnorodne tematy i wpisują się w nową podstawę programową wielu przedmiotów szkolnych. Program realizowany jest w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych oraz na uczelniach wyższych.
Więcej informacji na stronie www.akademiadokumentalna.pl.


25-02-2019

Goście Specjalni III etapu Olimpiady

Gośćmi Specjalnymi III etapu Olimpiady będą: reżyserka Kinga Dębska, aktorka Gabriela Muskała oraz operator Wojciech Staroń.

Pierwszego dnia Olimpiady (29 marca) uczestnicy wylosują nazwisko gościa, z którym będą przeprowadzać wywiad oraz godzinę rozpoczęcia tej rozmowy. Wywiady będę przeprowadzane drugiego dnia zmagań (30 marca) w godzinach 10:00-13:00. Każdy uczestnik będzie miał 10 minut na przeprowadzanie rozmowy oraz 150 minut na redakcję. Wywiady będą rejestrowane na dyktafon, aby uczestnicy mogli korzystać z nagrań podczas redakcji. Ocenie podlegać będzie nagranie oraz wywiad spisany.

Zachęcamy do sięgnięcia do „Poradnika dla uczniów i nauczycieli”, w którym znajdują się pomocne informacje:

– kryteria oceny wywiadu (str. 19-20),

– ogólne wskazówki przeprowadzania i redagowania wywiadu (str. 76-77).

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


14-02-2019

III etap – ostateczna lista osób zakwalifikowanych

 

Publikujemy ostateczną listę uczestników zakwalifikowanych do III etapu III edycji Olimpiady. Liczba osób zakwalifikowanych wzrosła z 25 do 29.

 

 

III etap – ostateczna lista zakwalifikowanych


01-02-2019

III etap – podstawowe informacje

 

III etap Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej zostanie rozegrany 29 i 30 marca 2019 r. w Warszawie w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym (ul. Wałbrzyska 3/5).

 

Uczestnicy, którzy zakwalifikowali się do III etapu zobowiązani są w ciągu 14 dni (do 13 lutego) przesłania na adres organizatora Oświadczenia o udzieleniu licencji na esej i zredagowany wywiad oraz informację o preferencjach żywieniowych, które stanowią Załącznik nr 9.

 

Obecnie trwają prace nad szczegółowym harmonogramem. W tym momencie możemy zapewnić, że otwarcie Olimpiady odbędzie się koło południa, żeby uczestnicy wraz z opiekunami mogli spokojnie dojechać. Natomiast zmagania w drugim dniu powinny zakończyć się popołudniu.

 

Zapewnimy nocleg w hotelu z 29 na 30 marca oraz wyżywienie (obiad i kolację w piątek, śniadanie i obiad w sobotę). Nie pokrywamy kosztów podróży.

 

Etap centralny Olimpiady będzie składał się z trzech części:

 1. Napisanie eseju na temat związany z hasłem przewodnim III edycji Olimpiady – „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Temat eseju uczestnicy poznają bezpośrednio przed rozpoczęciem pisania.
 2. Odpowiedź ustna na dwa pytania. Pierwsze pytanie uczestnik wylosuje z puli oraz otrzyma 10 minut na przygotowanie. Drugie pytanie będzie dotyczyło zrealizowanego przez uczestnika podczas II etapu fotokastu.
 3. Przeprowadzenie wywiadu z wylosowanym gościem specjalnym oraz redakcja tego wywiadu. Nazwiska gości specjalnych zostaną podane nie później niż miesiąc przed III etapem. Losowanie nazwiska odbędzie się pierwszego dnia Olimpiady.

 

Zachęcamy do zapoznania się z treścią Poradnika, w której znajdują się ważne informacje dotyczące III etapu:

– część regulaminu poświęcona III etapowi (§ 7 – str. 13-14),

– bibliografia (str. 23-26),

– kryteria oceny eseju (str. 20),

– kryteria oceny wypowiedzi ustnej oraz przykładowe pytania (str. 21),

– kryteria oceny wywiadu (str. 19-20),

– ogólne wskazówki przeprowadzania i redagowania wywiadu (str. 76-77)

– przykładowe prace uczestników wcześniejszych edycji Olimpiady wraz z omówieniem: wywiad (str. 69-71), esej (str. 72-74), odpowiedź ustna (str. 74-75).

 

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI


 

2019-01-30

II etap – wyniki

 

Prezentujemy wyniki II etapu III edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Przypominamy, że warunkiem przystąpienia do testu on-line było terminowe wysłanie pracy domowej (fotokastu) wraz z oświadczeniem.

Zgodnie z Regulaminem Olimpiady do III etapu przechodzi 25 osób (w tabeli wyników zostali oznaczeni na zielono) z najwyższą liczbą punktów z zawodów II stopnia.

II etap – wyniki

W drugim etapie można było zdobyć łącznie 110 punktów:

– 40 pkt – pytania zamknięte,

– 15 pkt – analiza i interpretacja plakatu filmowego,

– 35 pkt – analiza i interpretacja sceny z filmu,

– 20 pkt – fotokast.

Fotokasty oraz odpowiedzi na pytania otwarte były sprawdzane i oceniane niezależnie przez trzyosobową komisję. Z ich ocen była wyciągana średnia arytmetyczna. Sprawdzający nie znali imion i nazwisk uczestników.

 

Uczestnikom, którzy dostali się do III etapu serdecznie gratulujemy!

III etap odbędzie się 29 i 30 marca 2019 r. w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie. Wkrótce podamy więcej szczegółów.


2019-01-09

II etap – pytania i odpowiedzi

 

Prezentujemy pytania i poprawne odpowiedzi z części testowej II etapu Olimpiady.

 

Wyniki z II etapu zostaną opublikowane na stronie internetowej między 28 stycznia a 1 lutego 2019 r.


2018-12-11

II etap – adresy okręgów

 

II etap Olimpiady zostanie rozegrany 8 stycznia 2019 r. o godzinie 12:00. Do testu zostaną dopuszczeni Uczestnicy, którzy do 4 stycznia dostarczą do Organizatora fotokast wraz z oświadczeniem (Zał. nr 8 do Regulaminu).

W poniższym pliku znajdują się adresy okręgów wraz z przypisanymi do nich Uczestnikami.

Niektóre placówki (miejsca te zaznaczone są w pliku odpowiednią adnotacją) nie posiadają słuchawek, a są one niezbędne do jednego z pytań otwartych. W takiej sytuacji prosimy Uczestników o zabranie własnych. Jeśli Uczestnik nie będzie mógł zabrać swoich słuchawek, prosimy o przekazanie takiej informacji do 2.01.2019 r. na adres olimpiada@fina.gov.pl.

ADRESY OKRĘGÓW


2018-11-26

II etap – podstawowe informacje

 

II etap Olimpiady składa się z dwóch części.

Część pierwsza polega na przygotowaniu przez Uczestnika autorskiej pracy zrealizowanej w formule fotokastu. Wszystkie informacje dotyczące pracy, w tym jej temat, sposób dostarczenia czy kryteria oceny znajdują się w poniższym pliku.

Stworzenie i dostarczenie do Organizatora w regulaminowym terminie fotokastu wraz z oświadczeniem (Załącznik nr 8 do Regulaminu) jest warunkiem koniecznym, aby uczestnik mógł podejść do drugiej części II etapu. Brak nadesłanej pracy lub dostarczenie jej po terminie skutkuje dyskwalifikacją Uczestnika.

Termin dostarczenia fotokastu do Organizatora to 4.01.2019 r.

 

FOTOKAST – INSTRUKCJA

 

Część druga odbędzie się w formule testu zawierającego 40 pytań zamkniętych i 2 pytania otwarte. Na odpowiedzi na pytania testowe Uczestnicy będą mieli 40 minut, a na pytania otwarte 80 minut.

Druga część II etapu Olimpiady zostanie rozegrana 8.01.2019 r. w skali okręgów.

Lista placówek okręgowych wraz z przypisanymi do nich uczestnikami zostanie wkrótce opublikowana na niniejszej stronie.

 

Przygotowując się do II etapu warto zapoznać się z treścią „Poradnika dla uczniów i nauczycieli”

– zalecana bibliografia (str. 25)

– pytania zamknięte i otwarte ze wcześniejszych edycji (str. 59-64)

– kryteria oceny pytań otwartych (str. 18-19)

– przykładowe odpowiedzi na pytania otwarte uczestników wcześniejszych edycji Olimpiady wraz z omówieniem (str. 65-69)

– szczegółowo rozpisany przebieg II etapu (str. 11-13)


 

2018-11-26

Ostateczne wyniki z I etapu

 

Do II etapu przeszło 204 uczestników, którzy zdobyli największą liczbę punktów w I etapie. Wyniki ostateczne pokrywają się z wynikami wstępnymi.

I ETAP – WYNIKI OSTATECZNE


 

2018-11-20

III etap – zmiana terminu

 

Musieliśmy dokonać zmiany w harmonogramie Olimpiady. Korekta dotyczy trzeciego, centralnego etapu. Został on przesunięty o tydzień wstecz i odbędzie się w dniach 29-30 marca 2019 r. Za zmianę przepraszamy.

HARMONOGRAM (pdf)


 

2018-11-15

I etap – wstępne wyniki, dokumentacja, pytania i odpowiedzi z testu

 

Prezentujemy wstępne wyniki I etapu III edycji Olimpiady.

 

Według regulaminu do II etapu przechodzi 200 uczestników z największą liczbą punktów. Osoba na dwusetnym miejscu miała ich 39 (na 60 możliwych), a zatem wszyscy, którzy zdobyli tyle samo punktów przechodzą do II etapu – razem 204 uczestników. Osoby, które zakwalifikowały się do II etapu zaznaczone są w tabeli na zielono. Wyniki ostateczne pojawią się na stronie do 26 listopada 2018 roku i mogą różnić się od wyników wstępnych, jeśli Komisje Szkolne zgłoszą w protokołach z przebiegu I etapu zdyskwalifikowanie uczestników.

 

Dokumentacja

Przewodniczący Komisji Szkolnej w ciągu 3 dni od daty I etapu Olimpiady zobowiązany jest przesłać do Organizatora (adres poniżej) następujące dokumenty:

– protokół z przebiegu I etapu (Załącznik 3a do regulaminu)

– oświadczenia o posiadaniu pełnej dokumentacji z I etapu Olimpiady (Załącznik 3b do regulaminu)

 

W szkole powinny zostać i być przechowywane przez 5 lat poniższe dokumenty:

– kopie zgłoszeń uczestnictwa uczniów (Załącznik 2/2a do regulaminu)

– kopia protokołu z przebiegu I etapu (Załącznik 3a do regulaminu)

– powołanie członków Komisji Szkolnej (Załącznik 1e do regulaminu)

– oświadczenie członków Komisji Szkolnej o zachowaniu tajemnicy konkursowej (Załącznik 4a do regulaminu)

– protokoły dyskwalifikacji Uczestników (Załącznik 5 do regulaminu)

 

Adres Organizatora:

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

 


 

2018-11-05

I etap Olimpiady – podstawowe informacje

I etap Olimpiady zostanie rozegrany 14 listopada 2018 r. o godzinie 12:00. Będzie przeprowadzony na platformie internetowej. Dane dostępowe (adres platformy, loginy i hasła uczestników) zostaną przesłane na adresy majlowe Przewodniczących Komisji najpóźniej 9 listopada. Podczas etapu szkolnego uczestnicy będą mieli za zadanie odpowiedzieć na 60 pytań zamkniętych w ciągu 60 minut.

Przypominamy, że hasłem przewodnim III edycji Olimpiady jest „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Hasło to w znaczącym stopniu wpłynęło na kształt pytań.

O obowiązujących na I etapie zagadnieniach, bibliografii oraz filmografii można przeczytać na stronach 23-24 Poradnika dla uczniów i nauczycieli. A na stornach 50-58 znajdują się pytania z pierwszych etapów wcześniejszych edycji Olimpiady.

Do II Etapu Olimpiady przejdzie 200 osób, które zdobyły największą liczbę punktów.

WYKAZ SZKÓŁ ZGŁOSZONYCH NA III EDYCJĘ OLIMPIADY


 

2018-11-02

Czas przygotowań do I etapu Olimpiady

Chcesz pomóc swoim uczniom i uczennicom jeszcze lepiej przygotować się do udziału w Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej? Przeprowadź z nimi zajęcia korzystając z opracowanego przez Filmotekę Szkolną scenariusza. Znajdziesz go tutaj: https://bit.ly/2zkQGP5

Chcesz jeszcze mocniej zarazić młodzież pasją do kina? Zgłoś zespoły uczniowskie na bezpłatny, praktyczny, trzymiesięczny kurs internetowy realizowany w ramach projektu Filmoteka Szkolna. Akcja! Kurs właśnie się rozpoczął  – przyjmowane są ostatnie zgłoszenia: bit.ly/2NBJ5p7!

Jak wygląda kurs dowiesz się tutaj: http://filmotekaszkolna.pl/akcja/dzialania-w-projekcie/kursy-i-szkolenia/kurs-dla-uczniow


 

2018-09-05

Olimpiada nominowana do Nagrody PISF

 

Ogłoszono nominacje do 11. Edycji Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej przyznawanych za znaczące osiągnięcia w upowszechnianiu i promocji polskiego kina. Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej otrzymała nominację w kategorii Edukacja Filmowa. Serdecznie dziękujemy za docenienie naszej pracy oraz gratulujemy pozostałym wyróżnionym!

Werdykt zostanie ogłoszony podczas 43. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.


 

2018-09-04

III edycja Olimpiady – rejestracja, bezpłatne warsztaty

Ruszyła rejestracja na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej! Tematem przewodnim III edycji jest „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Na laureatów czekają m.in. indeksy na uczelnie wyższe i akredytacje na festiwale. Warto podjąć wyzwanie!

 

Olimpiada! Weź to na warsztat

Zapraszamy na warsztaty, które w atrakcyjnej i przystępnej formie umożliwią sprawdzenie i poszerzenie wiedzy dotyczącej polskiego kina. Uczestnicy zajęć będą ćwiczyć badawcze spojrzenie na dzieła sztuki filmowej i artystyczne plakaty dostępne w serwisie GAPLA. Zajęcia poprowadzą Wędrujący Filmoznawcy Filmoteki Szkolnej.

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów zgłoszonych na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Udział w nich wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy wypełnić formularz internetowy –  https://forms.nina.gov.pl/olimpiada-wez-to-na-warsztat_pl/

Terminy:

 • 17 września 2018r., 9:00-13:00 Gdyńskie Centrum Filmowe, pl. Grunwaldzki 2
 • 2 października 2018r., 10:00-14:00 Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ul. Św. Marcina 80/82
 • 3 października 2018r., 10:00-14:00 Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12
 • 3 października 2018r., 10:00-14:00 Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5
 • 3 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
 • 4 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7
 • 5 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
 • 5 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5
 • 8 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pomorska 73
 • 10 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a
 • 11 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47
 • 12 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Pałac Młodzieży w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3
 • 16 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2
 • 19 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1
 • 19 października 2018 r., godz. 10:00-14:00 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7
 • 23 października 2018, godz. 10:00-14:00 Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi, al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86
 • 24 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47
 • 24 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Dom Kultury 13MUZ w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2
 • 26 października 2018r., godz. 10:00-14:00 Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1

 

W przygotowaniu się do olimpijskich zmagań pomocny będzie także Poradnik dla uczniów i nauczycieli, w którym są wszystkie najważniejsze informacje m.in. bibliografia, filmografia, pytania ze wcześniejszych edycji.

 

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI

  

Rejestracja na Olimpiadę

Poniżej opisany jest proces rejestracji na Olimpiadę w sposób skrótowy. Wszystkie szczegóły znajdują się w Regulaminie Olimpiady w § 3.

 

REGULAMIN

 

 1. Olimpiada skierowana jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.
 2. Aby wziąć w niej udział uczeń powinien zgłosić się do dyrektora swojej szkoły wraz z wypełnionym Zgłoszeniem uczestnictwa (Załącznik nr 2 dla osoby pełnoletniej lub Załącznik nr 2a dla osoby niepełnoletniej).
 3. Dyrektor szkoły powołuje Komisję Szkolną (Załącznik 1e), w skład której powinny wchodzić co najmniej trzy osoby będące nauczycielami w tej szkole, a jedną z nich jest nauczyciel informatyki. W skład Komisji Szkolnej nie może wchodzić opiekun merytoryczny zgłoszonych Uczestników. Dyrektor wyznacza Przewodniczącego Komisji Szkolnej.
 4. Przewodniczący Komisji Szkolnej na podstawie przekazanych przez uczniów Zgłoszeń uczestnictwa wypełnia formularz znajdujący się na stronie internetowej Olimpiady w zakładce Formularz zgłoszeniowy.
 5. Po zakończeniu rejestracji elektronicznej wygenerowane zostanie zgłoszenie w formie PDF, które system rejestracyjny automatycznie przesyła na podany w zgłoszeniu adres e-mail Przewodniczącego Komisji Szkolnej. W przypadku nieotrzymania przez Przewodniczącego Komisji Szkolnej wiadomości e-mail ze zgłoszeniem, należy skontaktować się z Organizatorem (tel. 22 182 47 63, e-mail: olimpiada@fina.gov.pl)
 6. Do Komitetu Głównego (na adres Organizatora) do 29 października 2018 r. (decyduje data stempla pocztowego) Przewodniczący Komisji Szkolnej zobowiązany jest przesłać w formie papierowej zgłoszenie, które otrzymał na swój adres e-mail po rejestracji elektronicznej (zgłoszenie powinno być opatrzone podpisem dyrektora szkoły i pieczęcią szkoły), a także oryginały zgłoszeń uczestnictwa (Załącznik nr 2 i/lub Załącznik 2a; kopie zgłoszeń powinny zostać w szkole), na podstawie których został uzupełniony formularz elektroniczny.

 

W formularzu zgłoszeniowym (Załącznik nr 2/Załącznik nr 2a) jedna ze zgód, jaką uczestnik musi wyrazić brzmi: „wyrażam zgodę na pseudonimizację ww. moich danych osobowych dokonaną przez Organizatora”. Pseudonimizacja polegać będzie na nadaniu wszystkim uczestnikom kodów, pod którymi będą publikowane wyniki. Każdy z Uczestników zostanie poinformowany o swoim kodzie za pomocą wiadomości e-mail przed I etapem Olimpiady. Pseudonimizacja podyktowana jest rozporządzeniu unijnym dotyczącym ochrony danych osobowych (RODO).

 

Rejestracja trwa do 29 października 2018 r.

I etap Olimpiady zostanie rozegrany 14 listopada 2018 r. o godzinie 12:00.


 

2018-06-05

III edycja Olimpiady – poradnik i podstawowe informacje

 

Oddajemy w Państwa ręce najnowszy Poradnik dla uczniów i nauczycieli, który stanowi źródło wiedzy o Olimpiadzie Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Znajdą w nim Państwo pytania zamknięte ze wcześniejszych edycji, kryteria oceny poszczególnych zadań olimpijskich, opatrzone komentarzem prace uczestników z zeszłych lat oraz zestaw ćwiczeń, które można przeprowadzić na lekcji w ramach przygotowań do Olimpiady.

 

PORADNIK DLA UCZNIÓW I NAUCZYCIELI – III EDYCJA OLIMPIADY

 

Przebieg Olimpiady

Rejestracja na III edycję Olimpiady ruszy 3 września i potrwa do 29 października.

I etap składający się z 60 pytań zamkniętych zostanie rozegrany w szkołach 14 listopada. Do II etapu przejdzie 200 osób z najlepszymi wynikami.

II etap, składać się będzie z dwóch części: zadania domowego wykonanego w formie fotokastu oraz testu z 40 pytaniami zamkniętymi i dwoma pytaniami otwartymi (analiza i interpretacja plakatu filmowego i sceny filmowej). Etap II odbędzie się w skali okręgów 8 stycznia 2019 r.

Do trzeciego etapu zakwalifikuje się 25 osób z najwyższymi wynikami ze wszystkich konkurencji drugiego etapu.

Etap centralny, który zostanie rozegrany 5 i 6 kwietnia 2019 r. w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym w Warszawie będzie składał się z trzech zadań: esej, odpowiedź ustna na dwa pytania (wylosowanego z puli oraz dotyczącego fotokastu) oraz przeprowadzenie i zredagowanie wywiadu z gościem specjalnym.

12 osób z najwyższymi wynikami otrzyma tytuł Laureata, który jest nie tylko powodem do dumy, ale przede wszystkim przepustką na wiele uczelni wyższych.

Temat przewodni III edycji Olimpiady to „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”.

Regulamin zostanie opublikowany na stronie Olimpiady do końca sierpnia.


 

 

2018-06-05

Akredytacje na festiwale filmowe dla Laureatów

Dziewięć festiwali filmowych zgodziło się przyznać Laureatom naszej Olimpiady akredytacje. Do 13 czerwca można zgłaszać chęć uczestnictwa w festiwalach (można wybrać kilka) wysyłając wiadomość na adres olimpiada@fn.org.pl. W razie większej liczby zgłoszeń niż dostępnych akredytacji na konkretny festiwal o przyznaniu nagrody decydować będzie pozycja w rankingu po III etapie Olimpiady.

 • Transatlantyk Film Festival (Łódź, 13-20.07.2018)
 • Festiwal Filmu i Sztuki Dwa Brzegi (Kazimierz Dolny, Janowiec, 28.07-05.08.2018)
 • MFF Nowe Horyzonty (Wrocław, 26.07-05.08.2018)
 • Ińskie Lato Filmowe (Ińsko, 10-19.08.2018)
 • Festiwal Polskich Filmów Fabularnych (Gdynia, 17-22.09.2018)
 • American Film Festival (Wrocław, 23-28.10.2018)
 • Warszawski Festiwal Filmowy (Warszawa, 12-21.10.2018)
 • MFF Tofifest (Toruń, 20-28.10.2018)
 • Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda&Anima (Kraków, 20-25.11.2018)

Nagrody rzeczowe zostaną wręczone Laureatom podczas gali Festiwalu Filmoteki Szkolnej 18 czerwca. Nieobecnym na festiwalu nagrody zostaną wysłane pocztą.


 

2018-04-20

III etap Olimpiady – WYNIKI

Przedstawiamy wyniki III etapu Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej.

Zgodnie z regulaminem tytuł Laureata otrzymuje 12 Uczestników zawodów III stopnia, którzy zdobyli najwięcej punktów (zostali zaznaczeni w tabeli na zielono). Pięć osób z najwyższą liczbą punktów otrzymuje tytuł Laureata 1, 2, 3, 4, i 5 miejsca. Pozostali uczestnicy III etapu otrzymują tytuł Finalisty.

Nagroda Warszawskiej Szkoły Filmowej (roczne stypendium na naukę w WSF na dowolnej specjalności, wybranej przez Laureata na kierunku Film i Multimedia lub aktorskim) została przyznana Alicji Czepli.

W zakładce „O Olimpiadzie” prezentujemy aktualną listę uczelni, które zadeklarowały możliwość zwolnienia Laureatów, a w niektórych przypadkach także Finalistów Olimpiady z postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia na wybrane kierunki.

Laureaci i Finaliści zobowiązani są do składania dokumentów na studia w nieprzekraczalnym, wyznaczonym przez daną uczelnię terminie, a także do zapoznania się z obowiązującym na niej regulaminem postępowania rekrutacyjnego.

Laureatów i ich opiekunów zapraszamy na Festiwal Filmoteki Szkolnej, który odbędzie się w Warszawie 18 i 19 czerwca. Podczas gali w kinie Iluzjon zostaną wręczone pamiątkowe dyplomy i nagrody.

III ETAP OLIMPIADY – WYNIKI (PDF) (320 KB)


 


2018-04-16

Za nami finał Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej

 

W weekend 7-8 kwietnia, w siedzibie Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, 24 finalistów Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej przystąpiło do najtrudniejszej części wyścigu, w którym nagrodą jest indeks na wymarzone studia.

Ostatni etap zmagań składał się z trzech konkurencji, podczas których sprawdzana była wiedza uczestników z zakresu historii filmu polskiego i światowego, umiejętności dziennikarskie oraz wiedza o mediach i komunikacji społecznej.

„Sobotni poranek w siedzibie FINA był bardzo emocjonujący, zwłaszcza, że program mieliśmy napięty”  – mówi koordynator Olimpiady, Robert Jaczewski.

Pierwsza konkurencja trwała 120 minut i polegała na napisaniu eseju. Temat dotyczył wartości, które łączą kultury i epoki, uczniowie musieli powołać się na normy, autorytety i wzorce związane z kinem polskim i światowym. W drugiej części dnia finaliści zmierzyli się z odpowiedzią ustną przed komisją egzaminacyjną – każdy losował pytanie z zakresu wiedzy o mediach lub historii kina i odpowiadał na pytanie dotyczące przygotowanego wcześniej fotokastu. W niedzielę uczniowie przeprowadzali rozmowy z jednym z Gości Specjalnych, którego nazwisko wylosowali dzień wcześniej – reżyserką Anną Kazejak, aktorem Łukaszem Simlatem lub krytykiem filmowym Łukaszem Maciejewskim. Zadaniem było zredagowanie wywiadu, na co uczestnicy mieli dwie i pół godziny.

 

Oczekiwanie na wyniki

Nazwiska 12 laureatów poznamy najpóźniej 26 kwietnia, kiedy to na stronie internetowej Olimpiady zostanie ogłoszona lista rankingowa. Tymczasem za wszystkich trzymamy mocno kciuki.

„Wielką radością było spotkanie tak mądrych i pełnych pasji młodych ludzi oraz odpowiedzialnych za ich imponującą wiedzę opiekunów. Już dziś mogę im śmiało gratulować sukcesu”  – dodaje Robert Jaczewski.

 

Duża konkurencja

„Druga edycja Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej okazała się dużym sukcesem frekwencyjnym. Dostaliśmy ponad 800 zgłoszeń z całej Polski, co oznacza, że tylko co ósma osoba miała szansę awansować do kolejnego etapu. Jest to wynik ponad dwukrotnie wyższy niż w roku ubiegłym. Jesteśmy młodą Olimpiadą, ale jak widać bardzo potrzebną. Mamy nadzieję, że trzecia edycja, znów pozytywnie zaskoczy nas liczbą zgłoszeń”  – mówi Robert Jaczewski.

 

III Edycja

Motywem przewodnim III Edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej będzie „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Nabór zostanie otwarty na początku roku szkolnego 2018/2019.

 

FOTORELACJA NA STRONIE FILMOTEKI SZKOLNEJ

 

 

Biuro organizatora 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA)

ul. Wałbrzyska 3/5

02-739 Warszawa

e-mail: olimpiada@fina.gov.pl
tel.: + 48 22 182 47 68