KOPIA OBOWIĄZKOWA

Szanowni Państwo,

w trosce o zdrowie zarówno Państwa, jak i naszych pracowników zawiadamiamy, że obsługa osób zainteresowanych przekazaniem kopii obowiązkowej będzie odbywać się drogą e-mailową i telefoniczną, a sprawy wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane po wcześniejszym wyznaczeniu daty spotkania.

Wszelkie niezbędne informacje otrzymacie Państwo pod numerem + 48 696 01 0236  lub pod mailem: Agata.Zalewska@fina.gov.pl

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.

 

Filmoteka Narodowa przypomina producentom o konieczności przekazywania do naszych zbiorów kopii każdego wyprodukowanego filmu wraz z materiałami dokumentacyjnymi ustalonymi w Ustawie o kinematografii.

Niniejszy obowiązek nałożony na producenta wynika z Art. 30 Ustawy o kinematografii z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U. Nr 132 poz. 1111) i dotyczy każdego wyprodukowanego filmu, w tym także filmu, który nie otrzymał publicznego dofinansowania:


„Producent filmu przekazuje nieodpłatnie Filmotece Narodowej jeden egzemplarz nieeksploatowanej kopii każdego wyprodukowanego filmu oraz materiały dokumentacyjne związane z produkcją w terminie 30 dni po zakończeniu produkcji, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia dystrybucji filmu.”

Do Zespołu Akcesji i Inwentaryzacji Zbiorów należy dostarczyć następujące materiały:
Zasady przekazywania kopii obowiązkowej do Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualego .
 1. KOPIA FILMU

 2. SCENARIUSZ FILMU

 3. METRYKA FILMU POTWIERDZONA PRZEZ ZAIKS

 4. LISTA NAPISÓW POCZĄTKOWYCH

 5. LISTA NAPISÓW KOŃCOWYCH

 6. LISTA DIALOGOWA

 7. FOTOSY

 8. PLAKATY

PROCEDURA PRZEKAZYWANIA KOPII OBOWIĄZKOWEJ

Procedura zdania kopii obowiązkowej dla Producenta:

 1. Producent przekazuje pełna kopię obowiązkową zgodnie z wytycznymi(w załączeniu)i dostarcza fizyczne nośniki
 2. Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkowe rejestruje w księdze akcesji złożone materiały i ich liczbę
 3. Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkowe na żądanie Producenta wydaje zaświadczenie o otrzymaniu nośników wraz z zestawem informacji:
  • Producent
  • Tytuł filmu i reżyser
  • unikalny identyfikator sprawy
  • spis otrzymanych nośników do sprawdzenia.
 4. Pracownicy FINA odpowiednich działów dokonują sprawdzenia materiałów (w tym testy poprawności materiałów dostarczonych w formie plików) o ewentualnych brakach informują Pracownika FINA odpowiedzialnego za Kopie obowiązkowe, który wzywa Producenta do uzupełnień lub poprawek.
 5. Termin sprawdzenia ustala się na 20 dni roboczych, od daty otrzymania kompletu materiałów, przy czym uwagi zgłoszone do producenta wydłużają podany termin o czas uzupełnienia zgłoszonych braków.
 6. Po akceptacji wszystkich materiałów Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkową wysyła do Producenta informację o gotowości podpisanego i ostemplowanego Protokołu odbioru.
  Po akceptacji wszystkich materiałów Pracownik FINA odpowiedzialny za Kopie obowiązkową wysyła do Producenta informację o gotowości podpisanego i ostemplowanego Protokołu odbioru.