ZBIORY FILMOWE

EMISJE W TELEWIZJACH, NOWE PRODUKCJE, WYDAWNICTWA, POKAZY KINOWE, FESTIWALOWE I INNE, WYSTAWY

Magdalena Nowak-Gniadek

kierownik działu marketingu i handlu

Natalia Nałęcz-Bablich

zastępca kierownika działu marketingu i handlu

Katarzyna Nowak

starszy specjalista ds. marketingu i handlu

Monika Skonieczna

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania

Izabela Wyciszkiewicz

starszy specjalista ds.obrotu filmami

MATERIAŁY WYJŚCIOWE FILMOTEKA NARODOWA, ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Adres
Łąkowa 29, 90-554 Łódź
Katalog
poniedziałek – niedziela: 8.00 – 16.00