ZBIORY FILMOWE

EMISJE W TELEWIZJACH, NOWE PRODUKCJE, WYDAWNICTWA, POKAZY KINOWE, FESTIWALOWE I INNE, WYSTAWY

Magdalena Nowak-Gniadek

kierownik działu marketingu i handlu

Natalia Nałęcz-Bablich

starszy specjalista ds. marketingu i handlu

Katarzyna Nowak

starszy specjalista ds. marketingu i handlu

Monika Skonieczna

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania

Maciej Prawdzic-Kornacki

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Joanna Biernat-Pogorzelska

Joanna Biernat-Pogorzelska główny specjalista ds. handlu prawami i dzieł osieroconych

Włodzimierz Lech

główny specjalista ds. obrotu prawami

Anna Ćwięka

specjalista ds. obrotu filmami

Tomasz Żelazowski

pracownik administracyjny

MATERIAŁY WYJŚCIOWE FILMOTEKA NARODOWA, ODDZIAŁ ŁÓDZKI

Adres
Łąkowa 29, 90-554 Łódź
Katalog
poniedziałek – niedziela: 8.00 – 16.00