ZBIORY FILMOWE

EMISJE W TELEWIZJACH, NOWE PRODUKCJE, WYDAWNICTWA, POKAZY KINOWE, FESTIWALOWE I INNE, WYSTAWY

Natalia Nałęcz-Bablich

zastępca kierownika działu marketingu i handlu

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania i licencji

Włodzimierz Lech

główny specjalista ds. obrotu prawami

Katarzyna Polubiec-Mrowińska

starsza specjalistka ds. licencji

Sylwia Rój

starszy specjalista ds. licencji

Michał Burszta

starszy specjalista ds. licencji

Maciej Bartczak

specjalista ds. licencji

Mateusz Gajda

specjalista ds. licencji

Aleksandra Tomczyk

specjalista ds. licencji

Paweł Mrowiński

specjalista ds. obrotu