Akademia Bajkowej Piosenki #5

Po wakacyjnej przerwie serdecznie zapraszamy rodziców z dziećmi od 4 roku życia do wyruszenia w dalszą muzyczno-filmową podróż z Akademią Bajkowej Piosenki. Wraz z uroczą bohaterką polskiej animacji, mazowiecką Pyzą, poznamy kolorowy świat folkloru.

Wstęp bezpłatny. Rejestracja przez formularz zamieszczony na końcu tego artykułu.

Program

godz. 11.00 warsztaty muzyczne (ok. 40min)

godz. 12.00 seans filmowy Wędrówki Pyzy – odc. Pyza i licho, Kielecka przygoda (ok. 30 min)

Wstęp

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Prosimy o rejestrację przez poniższy formularz, osobno za siebie i za każde z dzieci.

 

FINA wraca do Gdyni na Festiwal Niepokorni, Niezłomni, Wyklęci. W sekcji Dokument międzynarodowy zostanie zaprezentowany film Dwie flagi Jolanty Kessler, będący koprodukcją FINA. Na specjalnym pokazie zostanie przypomniana ekranizacja powieści Nad Niemnem w reżyserii Zbigniewa Kuźmińskiego. Oprócz tego w muzycznym Klubie Ucho w ramach prezentacji cyklu Retroteka zagra Warszawska Orkiestra Sentymentalna.

Program

27.09 (środa), godz. 10.00 Dwie flagi, reż. Jolanta Kessler, 65 min, 2023, Polska

Gdyńskie Centrum Filmowe, sala Goplana, pl. Grunwaldzki 2

Wyjątkowy projekt filmowy o grupie polskich Żydów, bojowników Żydowskiego Związku Wojskowego (ŻZW), którzy obok Żydowskiej Organizacji Bojowej (ŻOB) bohatersko walczyli z Niemcami podczas likwidacji warszawskiego getta w 1943 roku. Tytułowe Dwie flagi, polska i żydowska, są symbolem wspólnej walki z okupantem, wspólnej tożsamości i bohaterskiego połączenia losów wojennych obu narodów.

FINA jest koproducentem filmu.

 

28.09 (czwartek), godz. 21.00 Retroteka. Koncert Warszawskiej Orkiestry Sentymentalnej

Klub Ucho, św. Piotra 2 (wstęp z zaproszeniami)

Warszawska Orkiestra Sentymentalna to zespół rozsmakowany w dawnych melodiach polskiej przedwojennej rewii i kabaretu. Inspiracją dla zespołu są piosenki i pieśni z repertuaru Adama Astona, Wiery Gran czy Mieczysława Fogga, aranżacje Henryka Warsa i Rostworowskiego, wykonania orkiestr Golda i Petersburskiego, Karasińskiego i Kataszka. Wzruszające walce, namiętne tanga, skoczne polki, porywające foxtroty, rumby i slow-foxy – wszystko to co najciekawsze wśród bogactwa sceny i ekranu dwudziestolecia i czasów powojennych, z odrobiną współczesnej wrażliwości muzycznej.

 

29.09 (piątek), godz. 19.30 Nad Niemnem, reż. Zbigniew Kuźmiński, 175 min, 1986, Polska

Gdyńskie Centrum Filmowe, sala Goplana, pl. Grunwaldzki 2

Adaptacja powieści Elizy Orzeszkowej pod tym samym tytułem. Poprzez opisanie konfliktu dwóch rodów – Korczyńskich i Bohatyrowiczów oraz uczucia łączącego Justynę Orzelską i Jana Bohatyrowicza autorzy ukazują syntetyczny obraz społeczeństwa polskiego po powstaniu styczniowym oraz zmieniających się warunków społecznych i ekonomicznych.

 

Na zdjęciu: fotos z filmu Nad Niemnem

W 220. rocznicę urodzin wielkiego polskiego konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego i pianisty zapraszamy na Festiwal Maurycego Mochnackiego, zorganizowany wspólnie z Teologią Polityczną.

 Trzy spotkania zatytułowane kolejno Krytyk, Filozof, Powstaniec, są okazją do przypomnienia dzieła jednego z nieco zapomnianych twórców epoki romantyzmu, którego życiorys łączy w sobie kluczowe wątki literackie i historyczno-patriotyczne pierwszej połowy XIX wieku. Każde spotkanie będzie składało się z moderowanej dyskusji z udziałem znawców twórczości Mochnackiego i odczytu fragmentów jego wybranych dzieł przez aktorów, oraz z pokazu filmu, poświęconego Mochnackiemu, który będzie kończyć każde spotkanie festiwalowe.

Spotkania w ramach VII Festiwalu Teologii Politycznej odbywają się także 4 października i 9 października.

Program

godz. 18.00 spotkanie

Spotkanie zatytułowane Powstaniec poświęcone zaangażowaniu Mochnackiego w najważniejszy zryw patriotyczny jego pokolenia: powstanie listopadowe. Ukażemy rolę, jaką odgrywał przed wybuchem powstania, jako członek sprzysiężenia Piotra Wysockiego, w wymiarze czynnej walki zbrojnej (jako wielokrotnie ranny uczestnik bitew, m.in. o. Olszynkę Grochowską), jak również jako kronikarz i trybun powstania. Ukażemy historiozoficzne znaczenie, jakie przypisywał czynowi powstańczemu, jego ideowy radykalizm i krytykę, z jaką spotykał się „polski Robespierre” ze strony nieprzychylnych mu środowisk.

Rozmówcy: Dariusz Gawin, Martyna Deszczyńska, Marek A. Cichocki.

 

Dariusz Gawin – historyk idei, publicysta. Wicedyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego, szef Instytutu Starzyńskiego. Kierownik Zakładu Społeczeństwa Obywatelskiego w Instytucie Filozofii I Socjologii PAN. Zajmuje się historią polskiej myśli politycznej i społecznej, filozofią polityczną, problematyką związaną z polityką historyczną.

Martyna Deszczyńska – historyk, doktor habilitowana, w latach 1993-2013 pracowała w Zakładzie Historii XIX w. w instytucie Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka i współautorka kilku książek, m.in. Naród bez państwa.

 Marek A. Cichocki – filozof i politolog, profesor nauk społecznych, historyk idei politycznych, dziennikarz i publicysta, eseista, doradca społeczny prezydenta Lecha Kaczyńskiego. W 2019 otrzymał Nagrodę Literacką im. Józefa Mackiewicza za książkę Północ i Południe. Teksty o polskiej kulturze i historii. W 2022 wyróżniony Nagrodą im. Tomasza Merty „Miedzy literaturą a historią”.

 

Teksty czyta Kamila Kamińska – absolwentka PWSFTviT w Łodzi, związana m. in. z Teatrem Dramatycznym w Wałbrzychu, Teatrem Powszechnym w Łodzi i Teatrem Wielkim – Operą Narodową w Warszawie Za rolę w filmie Najlepszy uhonorowana nagrodą na 42. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni w kategorii „profesjonalny debiut aktorski”.

 

godz. 19.10 pokaz filmu Powstanie listopadowe 1830–1831, reż. Lucyna Smolińska, 99 min, 1980, Polska

Fabularyzowany dokument Lucyny Smolińskiej przedstawia wydarzenia powstania listopadowego, od jego wybuchu do klęski. Pokazuje też szerszy kontekst społeczno-polityczny w Królestwie Polskim, które doprowadziło do podjęcia walki zbrojnej przez Polaków.

Wstęp

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja wyłącznie poprzez stronę Teologii Politycznej.

W 220. rocznicę urodzin wielkiego polskiego konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego i pianisty zapraszamy na Festiwal Maurycego Mochnackiego, zorganizowany wspólnie z Teologią Polityczną.

 Trzy spotkania zatytułowane kolejno Krytyk, Filozof, Powstaniec, są okazją do przypomnienia dzieła jednego z nieco zapomnianych twórców epoki romantyzmu, którego życiorys łączy w sobie kluczowe wątki literackie i historyczno-patriotyczne pierwszej połowy XIX wieku. Każde spotkanie będzie składało się z moderowanej dyskusji z udziałem znawców twórczości Mochnackiego i odczytu fragmentów jego wybranych dzieł przez aktorów, oraz z pokazu filmu, poświęconego Mochnackiemu, który będzie kończyć każde spotkanie festiwalowe.

Spotkania w ramach VII Festiwalu Teologii Politycznej odbywają się także 4 października i 16 października.

Program

godz. 18.00 Spotkanie

Drugie spotkanie, zatytułowane Filozof, skupi się na sylwetce Mochnackiego jako wnikliwego i krytycznego czytelnika współczesnej mu filozofii, w tym niemieckiego idealizmu, przede wszystkim myśli Friedricha Schellinga. Pochylimy się nad znamienną dla romantyzmu filozofią czynu, której nieprzeciętnym kodyfikatorem jest Mochnacki, jak również nad zawartą w jego pismach krytyką czysto teoretycznego modelu filozofii przed-romantycznej oraz oryginalnymi koncepcjami z zakresu filozofii natury, polityki i estetyki.

Rozmówcy: Tomasz Herbich, Agnieszka Nogal, Mateusz Werner.

 

Tomasz Herbich – wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, stały współpracownik „Teologii Politycznej”, redaktor naczelny „Rocznika Historii Filozofii Polskiej”, z-ca red. nacz. „Teologii Politycznej Co Tydzień”. Specjalizuje się w historii filozofii polskiej i rosyjskiej oraz teologii biblijnej.

Agnieszka Nogal – kierownik Zakładu Filozofii Polityki (Instytut Filozofii) Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka książek i artykułów na temat implementacji praw człowieka, relacji prawa międzynarodowego i krajowego oraz znaczenia kultury politycznej. Jedna z założycieli i współredaktorka pisma „Civitas. Studia z filozofii polityki”, zaangażowana w debatę wokół legitymacji prawa oraz kształtu sfery publicznej.

Mateusz Werner filozof kultury, eseista, krytyk filmowy, doktor nauk humanistycznych.  W latach 2001–2010 kurator programu filmowego w Instytucie Adama Mickiewicza. W okresie od marca 2016 do kwietnia 2017 wicedyrektor Narodowego Centrum Kultury ds. badań i strategii kultury. Redaktor kwartalnika „Kronos”, od lutego 2021 redaktor naczelny miesięcznika „Twórczość”. Współpracuje z FINA i Instytutem Pileckiego.

Teksty czyta Dariusz Kowalski – aktor teatralny, filmowy i telewizyjny. Grał w Teatrze Studyjnym ’83 im. Juliana Tuwima w Łodzi, Teatrze Powszechnym im. Jana Kochanowskiego w Radomiu, od 1998 w Teatrze Nowym im. Kazimierza Dejmka w Łodzi. W 2018 został odznaczony Srebrnym Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Od niedawna związany z Teatrem Klasyki Polskiej.

 

godz. 19.10 pokaz Teatru Telewizji Niebezpiecznie Panie Mochnacki wg dramatu Jerzego Mikkego, reż. Jerzy Krasowski, 91 min, prod. 1973, Polska

Wstęp

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja wyłącznie poprzez stronę Teologii Politycznej.

 

W 220. rocznicę urodzin wielkiego polskiego konspiratora, dziennikarza, krytyka literackiego i pianisty zapraszamy na trzy wydarzenia poświęcone Maurycemu Mochnackiemu ­zorganizowane w ramach VII Festiwalu Teologii Politycznej.

Trzy spotkania zatytułowane kolejno Krytyk, Filozof, Powstaniec, są okazją do przypomnienia dzieła jednego z nieco zapomnianych twórców epoki romantyzmu, którego życiorys łączy w sobie kluczowe wątki literackie i historyczno-patriotyczne pierwszej połowy XIX wieku. Każde spotkanie będzie składało się z moderowanej dyskusji z udziałem znawców twórczości Mochnackiego i odczytu fragmentów jego wybranych dzieł przez aktorów, oraz z pokazu filmu, poświęconego Mochnackiemu, który będzie kończyć każde spotkanie festiwalowe.

Spotkania w ramach VII Festiwalu Teologii Politycznej odbędą się także 9 października i 16 października.

Program

Godz. 18.00 Spotkanie

W trakcie pierwszego spotkania, zatytułowanego Krytyk, pokażemy postać Mochnackiego jako zaangażowanego redaktora, komentatora życia publicznego, twórcę polskiej emigracji, uczestnika dyskusji o polskiej formie i współtwórcę programu kultury romantycznej (jako wzorzec kształtującego się na początku XIX wieku polskiego paradygmatu inteligenckości). Ukażemy bogatą aktywność publicysty i działacza w kontekście debat i sporów, jakie kształtowały pierwsze dekady XIX wieku i jego miejsce w panteonie polskich inteligentów.

Rozmówcy: Wojciech Kaliszewski, Mirosław Strzyżewski, Andrzej Waśko.

 

Wojciech Kaliszewski – historyk literatury i krytyk literacki, doktor habilitowany nauk humanistycznych. Zajmuje się historią literatury polskiej  wieku XVIII oraz literaturą polską XX wieku, a także poezją krajów byłej Jugosławii. Pracuje w Instytucie Badań Literackich PAN, prowadzi zajęcia z historii literatury polskiej na Wydziale Humanistycznym UKSW, redaktor kwartalnika „Wyspa”, pisuje w „Nowych Książkach”, „Odrze”, „Twórczości”.

Mirosław Strzyżewski – profesor doktor habilitowany, historyk literatury i edytor, pracuje w Katedrze Edytorstwa i Literatury Polskiej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Autor książek, m.in.: Działalność krytyczna Maurycego Mochnackiego (1994), Michał Podczaszyński. Zapomniany romantyk (1999), Maurycy Mochnacki. Rozprawy literackie (dwa wydania), Mickiewicz wśród krytyków. Studia o przemianach i formach romantycznej krytyki w Polsce (2001).

Andrzej Waśko – historyk literatury polskiej, profesor nauk humanistycznych, wydawca, publicysta, redaktor naczelny dwumiesięcznika „Arcana”. Autor książek, m.in.: Romantyczny sarmatyzm. Tradycja szlachecka w literaturze polskiej lat 1831-1863, Historia według poetów. Myślenie metahistoryczne w literaturze polskiej (1764-1848).

Teksty czyta Andrzej Ferenc, aktor filmowy i teatralny, lektor, narrator, reżyser i wykładowca akademicki. Grał w Teatrze Rozmaitości, Teatrze Dramatycznym i Teatrze Współczesnym w Warszawie, założyciel sceny w Domu Literatury w Warszawie.

 

Godz. 19.10 pokaz filmu Twórcy naszej tradycji – Romans z Ojczyzną. Maurycy Mochnacki 1803 – 1834, reż. Jacek Kubiak, 52 min 1997, Polska

Maurycy Mochnacki (1803-34) całe swoje krótkie i niezwykle burzliwe życie poświęcił walce o niepodległość Polski – walcząc zarówno słowem, jak i czynem. Krytyk literacki i muzyczny, publicysta, działacz polityczny, od stycznia 1829 roku członek sprzysiężenia Piotra Wysockiego, jeden z przywódców Towarzystwa Patriotycznego, wreszcie żołnierz powstania listopadowego i emigrant, poświęcił się sprawie wolnej Polski całą duszą i ciałem. Z jednej strony racjonalista i pragmatyk, z drugiej uduchowiony, skrajny idealista, mający wyraźnie określoną hierarchię wartości. Pisarz i teoretyk, dla którego literatura i teoria to za mało, czujący nieustanną potrzebę czynu, walki, rzucenia się w wir wydarzeń, postawienia wszystkiego na jedną kartę. Miał w sobie wiele z Kordiana, bohatera romantycznego, był postacią tragiczną, stale balansującą między heroizmem a depresją. Uważał, że nie wolno iść na kompromis z carem, bo żaden kompromis nie jest możliwy. W chwili wybuchu powstania agitował lud na Starym Mieście i poprowadził go na Arsenał. Krytykował poczynania Józefa Chłopickiego i polskiej generalicji, która nie chciała postawić wszystkiego na jedną kartę, walczyć aż do zwycięstwa i palić za sobą mostów. Mochnacki wierzył, że o małe rzeczy walczyć nie warto. Gdy wiadomo było, że powstanie upadnie, nawoływał do wysadzenia Warszawy w powietrze, aby nie dostała się w ręce Moskali. Przyczyn upadku powstania upatrywał w zamiłowaniu Polaków do złotej wolności i braku dyscypliny. Krytykował Mickiewiczowski mesjanizm, zastępując go własną koncepcją absolutyzmu rewolucyjnego. Miał niewielu przyjaciół, a z czasem topniała grupa jego ideowych zwolenników. Był osobowością tak silną, że można go było albo w całości zaakceptować, albo odrzucić. O Maurycym Mochnackim mówią badacze: Alina Kowalczykowa, Władysław Łazuga, Stanisław Pieróg, Hans Henning Hahn, Bohdan Pociej, Daniel Beauvois, Mirosław Strzyżewski, Stefan Bratkowski oraz państwo Kłobukowscy, potomkowie jednego z towarzyszy pisarza w ostatnich miesiącach jego życia. W filmie wykorzystano bogatą ikonografię, m.in. zbiory Muzeum Historycznego Miasta Paryża Carnavalet i Biblioteki Polskiej w Paryżu.

materiały dystrybutora

Wstęp

Wstęp bezpłatny. Liczba miejsc ograniczona. Rejestracja wyłącznie poprzez stronę Teologii Politycznej.

W ramach Młodej Gali odbywającej w Teatrze Muzycznym w Gdyni gościnnie wystąpi trio Młynarski–Masecki–Rogiewicz. Muzycy grupy znani są również z cyklu Retroteka, który od dwóch lat gości w Kinie Iluzjon. Jan Emil Młynarski jest dyrektorem artystycznym cyklu, a Marcin Masecki na nim kilkakrotnie gościł. Wydarzenie jest częścią 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.

Trio kultywuje polskie przedwojenne tradycje rozrywkowe. Lata dwudzieste i trzydzieste w Polsce to czas niezwykłego rozkwitu nowego, wielokulturowego państwa. Byliśmy tuż po odzyskaniu niepodległości, po 123 latach nieobecności na mapie. W 1939 roku wszystko zostało brutalnie przerwane, ale przez te dwie dekady zdążyliśmy wypracować wyjątkowy styl muzyczny. Masecki i Młynarski prowadzą od pięciu lat orkiestrę grającą przedwojenny repertuar w nowym, oryginalnym ujęciu. Wspólnie z Jerzym Rogiewiczem zaprezentują wiązankę piosenek przeróżnych w ramach projektu. Wśród utworów m.in. Abram, ja ci zagram, Miłość i morze czy Gdzieś musi być świat.

Przed koncertem odbędzie się pokaz filmu Szlakiem mew z 1938 roku w reżyserii Mieczysława Bilażewskiego (11 min).

Wstęp

Na koncert obowiązują zaproszenia.

 

Na zdjęciu: Marcin Masecki w czasie jednej z edycji Retroteki w Kinie Iluzjon, fot. FINA

Film Piotra Dumały Fin del Mundo? dostał się do konkursu głównego festiwalu w Gdyni. Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, obok Telewizji Polskiej, jest koproducentem obrazu. Producentem jest firma Mañana.

Uroczysta premiera odbędzie się 19 września (wtorek) o godz. 13:30 w Teatrze Muzycznym (Scena Duża). Po filmie zaplanowano spotkanie z twórcami.

Pełna informacja o pozostałych  projekcjach (w tym o biletach) dostępna jest na stronie Festiwalu w Gdyni.

Fin del Mundo?, reż. Piotr Dumała, 83 minuty, 2023, Polska

Waldi i jego trzy siostry mieszkają w starej willi pod miastem, zaś w piwnicy ich stuletni rodzice, którzy kilka lat temu umarli. Cała rodzinka cieszy się wspólnymi śniadaniami i domowym ciepłem, dopóki Waldi nie odkrywa w sobie nadprzyrodzonych mocy. Wtedy niespodziewani goście wciągają rodzinę w ściśle tajny plan, zmuszając zmarłych rodziców do uruchomienia znajomości w zaświatach. Film staje się na przemian kryminałem, melodramatem, westernem, będąc nieprzerwanie komedią absurdu – co prowadzi nieuchronnie do końca świata. Ale czy na pewno?

 

Piotr Dumała o filmie

„Mój dowcip w sposób naturalny to purnonsens. Humor przynosi ulgę, nawet katharsis” – mówi o swoim dziele Piotr Dumała. Skąd pomysł na film? „Jak zwykle u mnie, był to chwilowy błysk. Pewnie na jakimś lotnisku, gdy przechodziłem przez kontrolę bagażu. Co by było, gdyby…? Nieraz też myślałem o filmowej adaptacji Trzech sióstr Czechowa. Pierwszą wersję napisałem w dwa i pół dnia w Bieszczadach, mieszkając w domu moich przyjaciół. Kilka postaci zostało zainspirowanych ich osobowościami. A pewne pomysły – przeniesione ze snów o moich zmarłych rodzicach. Potem była ponad dwuletnia praca nad powiększaniem i skracaniem kolejnych wersji scenariuszowych”.

Lista projekcji

Pełna informacja o projekcjach (w tym o biletach) dostępna jest na stronie Festiwalu w Gdyni.

 

18 września (poniedziałek)

godz. 10.30 GCF – Sala Morskie Oko, pl. Grunwaldzki 2

godz. 14.30 GCF – Sala Warszawa, pl. Grunwaldzki 2

godz. 17.30 GCF – Sala Warszawa, pl. Grunwaldzki 2

 

19 września (wtorek)

godz. 13.30 Teatr Muzyczny (Duża Scena), pl. Grunwaldzki 1

godz. 17.00 Helios – sala 1, ul. Kazimierza Górskiego 2

godz. 22.00 GCF – Sala Morskie Oko, pl. Grunwaldzki 2

 

20 września (środa)

godz. 13.00 Helios – sala 5, ul. Kazimierza Górskiego 2

godz. 19.30 Helios – sala 1, ul. Kazimierza Górskiego 2

 

21 września (czwartek)

godz. 12.30 GCF – Sala Morskie Oko, pl. Grunwaldzki 2

godz. 17.45 Helios – sala 6, ul. Kazimierza Górskiego 2

godz. 22.40 Helios – sala 5, ul. Kazimierza Górskiego 2

 

22 września (piątek)

godz. 10.30 Helios – sala 5, ul. Kazimierza Górskiego 2

g0dz. 20.00 Helios – sala 5, ul. Kazimierza Górskiego 2

godz. 22.30 Helios – sala 6, ul. Kazimierza Górskiego 2

 

23 września (sobota)

godz. 11.45 GCF – Sala Warszawa, pl. Grunwaldzki 2

godz. 14.30 Helios – sala 5, ul. Kazimierza Górskiego 2

 

 

21 września odbędzie się repremiera odrestaurowanego przez FINA filmu Tańczący jastrząb w reżyserii Grzegorza Królikiewicza. Będziemy mogli również obejrzeć Retro Bajki w ramach cyklu Gdynia dzieciom, usłyszeć dźwięki Retroteki Jana Młynarskiego, a także być na premierze filmu Piotr Dumały Fin del mundo? (koprodukcja FINA).

Program

18 września (poniedziałek)

 

godz. 10.00 Retro bajki w ramach cyklu Gdynia Dzieciom, Konsulat Kultury, ul. Jana z Kolna 25

Zaczarowany Ołówek (1963-1977), Przygody Gapiszona (1964–1966), Dziwny świat kota Filemona  (1972–1974), Nowe przygody Misia Uszatka (1980)

 

19 września (wtorek)

 

godz. 13.30 premiera koprodukcji FINA Fin del Mundo? w reż. Piotra Dumały, po filmie spotkanie z twórcami, Teatr Muzyczny (Scena Duża), pl. Grunwaldzki 1

 

20 września (środa)

 

godz. 21.00 Gala Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej – nominacja projektu FINA – Retroteka, Teatr Muzyczny (Scena Nowa) (obowiązują zaproszenia), pl. Grunwaldzki 1

 

21 września (czwartek)

 

godz. 18.30 konferencja prasowa FINA, Teatr Muzyczny w Gdyni, Scena Nowa, pl. Grunwaldzki 1

 

  • prezentacja nowej identyfikacji wizualnej FINA
  • podsumowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa
  • ogłoszenie nowych  zasad  i  terminów  naboru  do  koprodukcji  Filmoteki  Narodowej  – Instytutu Audiowizualnego

 

godz. 19.00 repremiera odrestaurowanego filmu Tańczący jastrząb, Teatr Muzyczny w Gdyni, Scena Nowa (bilety, rejestracja, akredytacje), pl. Grunwaldzki 1

Po pokazie odbędzie się spotkanie, w którym udział wezmą Jacek Raginis Królikiewicz – syn reżysera, Bogna Janiec – córka oraz dr Mateusz Werner – filozof kultury, filmoznawca. Debatę poprowadzi filmoznawca Michał Dondzik.

 

22 września (piątek)

 

godz. 20.30 Młoda Gala i koncert Retroteki – Młynarski, Masecki, Rogiewicz. Teatr Muzyczny, Scena Nowa (obowiązują zaproszenia)

 

Ilustracja: fotos z filmu Tańczący jastrząb, reż. G. Królikiewicz, źródło: Fototeka FINA

Odrestaurowany przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny film Grzegorza Królikiewicza Tańczący jastrząb z 1977 roku wraca na wielki ekran! Zaprezentujemy go ponownie w czasie 48. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni – 21 września o godz. 18.30 w Teatrze Muzycznym w Gdyni (Nowa Scena).

Program

Przed pokazem zapraszamy na krótką konferencję z udziałem Roberta Kaczmarka, dyrektora FINA, podczas której odbędzie się:

– ogłoszenie nowego naboru do koprodukcji z Filmoteką Narodową

– podsumowanie Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w tym: przedstawienie nowego portalu, który ma pomagać filmowcom w zdobywaniu materiałów archiwalnych, a także być tzw. stołem montażowym online

– zaprezentowanie nowego logotypu FINA.

 

godz. 18.30 Tańczący jastrząb, reż. Grzegorz Królikiewicz, 98 min, 1977, Polska

Tańczący jastrząb – trzeci pełnometrażowy film Grzegorza Królikiewicza, zarazem będący pierwszą adaptacją pierwowzoru literackiego. Reżyser Na wylot i Wiecznych pretensji, w latach 70. uznawany za jednego z najoryginalniejszych polskich twórców filmowych, zainteresował się powieścią Juliana Kawalca Tańczący jastrząb.

W filmie obserwujemy losy Michała Topornego, chłopa, który po zakończeniu II wojny światowej, za namową wiejskiego nauczyciela, postanawia wyjechać do miasta i kontynuować naukę. Dostaje się na studia, kończy je z wyróżnieniem. Staje się bohaterem socjalistycznej kroniki filmowej, pnie się coraz wyżej po szczeblach państwowej kariery. Poznaje również kobietę z inteligenckiej rodziny i żeni się z nią. Coraz bardziej odrywa się od swojej klasy społecznej, równocześnie zaś nie potrafi odnaleźć się w nowym środowisku, zaś z upływem czasu wychodzą na jaw jego niedostatki kulturowe i brak kompetencji.

Tańczący jastrząb podejmuje więc temat awansu społecznego oraz kosztów, jakie ponosi jednostka wprzęgnięta w mechanizmy socjalistycznej ideologii. W problematykę filmu idealnie wpisał się aktor kreujący role tytułową, Franciszek Trzeciak, który wystąpił również w dwóch poprzednich filmach Królikiewicza. Jego Toporny to postać, która w pewnym momencie uświadamia sobie swoją tragedię i klęskę, jaką poniósł, próbując zerwać ze swoim otoczeniem. Przeciwieństwem dla gwałtownej natury tego bohatera jest jego żona, Wiesława, którą odtwarza Beata Tyszkiewicz. Reprezentuje ona nienaganne, przedwojenne wychowanie i klasę. Formalnym dopełnieniem tematyki Tańczącego jastrzębia są znakomite zdjęcia Zbigniewa Rybczyńskiego, który kilka lat później zrealizuje Tango, nagrodzone Oscarem w kategorii najlepszy krótki film animowany.

 

godz. 20.15 Debata

Po pokazie Tańczącego jastrzębia odbędzie się debata, w której udział wezmą Bogna Janiec kierownik produkcji, córka i wieloletnia współpracowniczka Grzegorza Królikiewicza, Jacek Raginis Królikiewicz reżyser i syn Grzegorza Królikiewicza, dr Mateusz Werner filozof kultury, filmoznawca. Rozmowę poprowadzi Michał Dondzik. Spotkanie będzie również zapowiedzią przygotowywanego przez Filmotekę Narodową przeglądu twórczości reżysera w warszawskim kinie Iluzjon.

Wstęp

Bilety na pokaz będzie można nabyć na stronie festiwalu. Film będzie można obejrzeć także za darmo, zapisując się przez poniższy formularz zgłoszeniowy. Limit miejsc: 70. Na pokaz będą się mogły zapisać także osoby z akredytacjami festiwalowymi.

 

 

 

 

Ilustracja: fotos z filmu Tańczący jastrząb, źródło: Fototeka FINA

We wrześniu 76. urodziny obchodzi Janusz Zaorski! Z tej okazji uczyniliśmy go bohaterem kolejnej odsłony cyklu Dziś są twoje urodziny. Zapraszamy do świętowania wraz z reżyserem na Ninatece!

Program

Filmy będą dostępne na Ninatece do 30 września 2023.

 

Uciec jak najbliżej, reż. Janusz Zaorski, , 87 min, 1972, Polska

Partita na instrument drewniany, reż. Janusz Zaorski, 77 min, 1975, Polska

Pokój z widokiem na morze, reż. Janusz Zaorski, 88 min, 1977, Polska

Panny i wdowy, reż. Janusz Zaorski, 145 min, 1991, Polska

Piłkarski poker, reż. Janusz Zaorski, 101 min, 1988, Polska

Bohater cyklu

Janusz Zaorski urodził się 19 września 1947 r. w Warszawie. Syn Tadeusza Zaorskiego, w latach 1957-1970 wiceministra kultury i sztuki, brat aktora Andrzeja Zaorskiego. Absolwent Wydziału Reżyserii Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi (1971). Jeszcze podczas studiów był asystentem reżysera Janusza Morgensterna przy realizacji serialu telewizyjnego Kolumbowie (1970).

Zadebiutował krótką, pełną czarnego humoru opowiastką fabularną Na dobranoc (1970). Swój pierwszy pełnometrażowy film kinowy, czyli Uciec jak najbliżej – utrzymaną w konwencji kina drogi historię chłopaka usiłującego przewartościować dotychczasowe życie – zrealizował dwa lata później. Komediowy Awans (1974), udana ekranizacja popularnej książki Edwarda Redlińskiego o przemianach obyczajowych i cywilizacyjnych polskiej wsi, przyniósł mu Nagrodę Główną na FPFF w Gdańsku (1975), a adaptacja dramatu Stanisława Grochowiaka „Partita na instrument drewniany” (1975) Sławomirowi Idziakowi nagrodę za zdjęcia na następnym festiwalu w Gdańsku (1976). Kolejne filmy: Pokój z widokiem na morze (1977; Srebrny Lampart i wyróżnienie FIPRESCI na MFF w Locarno), poświęcony konfrontacji zawodowej dwóch psychiatrów odmiennie traktujących zakres ingerencji w ludzką wolność i osobowość, oraz Dziecinne pytania (1981), traktujące o różnych postawach życiowych młodych ludzi, zbliżają Zaorskiego do Kina Moralnego Niepokoju.

Wielkie uznanie przyniosła mu, kończona potajemnie w czasie stanu wojennego, Matka Królów (1982; lawina nagród na FPFF w Gdyni, ze Złotymi Lwami na czele; Srebrny Niedźwiedź na MFF w Berlinie), ekranizacja powieści Kazimierza Brandysa, poświęcona dramatycznym losom Łucji Król. Utrzymany w konwencji sensacyjnej Baryton (1984), który przyniósł Zaorskiemu w Gdańsku Nagrodę Główną, Feliksowi Falkowi – laur za scenariusz, a Witoldowi Adamkowi – za zdjęcia, potwierdził, że reżyser znakomicie czuje się w różnych gatunkach filmowych, czego dał dowód kolejnymi udanymi realizacjami: adaptacją głośnej książki Stanisława Dygata Jezioro Bodeńskie (1985; Grand Prix na MFF w Locarno) czy efektownym Piłkarskim pokerem (1988).

Matką Królów pokazał Zaorski, że dobrze czuje się w opowieściach zrealizowanych z dużym rozmachem inscenizacyjnym, rozgrywających się w długich przedziałach czasowych. Podobnie jest w Pannach i wdowach (1991), epickiej opowieści o stu latach polskiej historii z punktu widzenia kobiet, która zaczyna się powstaniem styczniowym, a kończy współcześnie, czy w Syberiadzie polskiej (2012), poświęconej Polakom deportowanym przez NKWD na Syberię w 1940 roku.

Janusz Zaorski w latach 1987-1989 był członkiem Komitetu Kinematografii. W 1987 r. został wybrany na przewodniczącego Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych, a w 1988 r. został kierownikiem artystycznym Zespołu Filmowego „Dom”. W latach 1991-1993 pełnił funkcję Prezesa Komitetu ds. Radia i Telewizji, a w latach 1994-1995 był przewodniczącym Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji. Odznaczony Złotym Medalem Zasłużony Kulturze – Gloria Artis (2011).