News
FINA lab Herosi Niepodległej – program edukacji medialnej online
Date of publication: 31 / 08 / 2020

FINA lab Herosi Niepodległej – program edukacji medialnej online

(Polski) Herosi Niepodległej to kreatywne wirtualne warsztaty przetwarzające archiwa cyfrowe dzięki nowym mediom, skierowane dla zorganizowanych grup uczniów ze starszych klas szkół podstawowych w Polsce jaki i poza granicami.

FINA lab Herosi Niepodległej to program edukacyjny on-line, realizowany w formie bezpłatnych warsztatów historycznych wykorzystujących nowe media, adresowanych do uczniów starszych klas (6-8) szkół podstawowych. Uczniowie w trakcie warsztatów, dzięki transmisji online przez platformę ZOOM, będą mieli okazję pracować na zdigitalizowanych archiwach, opartych o biografie wybitnych twórców, artystów, naukowców, literatów, podróżników oraz sportowców okresu dwudziestolecia międzywojennego.
W warsztatach mogą wziąć udział zorganizowane grupy uczniów ze szkół podstawowych znajdujących się na terenie RP oraz szkół polskich poza granicami, działających przy ambasadach. Zajęcia dostosowane są każdorazowo do wieku, możliwości poznawczych i zainteresowań młodzieży.
Transmisje prowadzone są przez doświadczone edukatorki medialne Alicję Szulc, Sylwię Żółkiewską i Paulinę Jędrzejewską i odbywać się będą od września do grudnia 2020 r, w środy w godz. 11:00 do 12:30 poprzez platformę Zoom. Dla klas polonijnych jesteśmy w stanie przygotować warsztat w trybie weekendowym w soboty, w godz. 11:00 do 12:30, po uprzednim zgłoszeniu chęci uczestnictwa e -mailem i ustaleniu dogodnego terminu.
Tematy i opisy warsztatów

Aby wziąć udział w programie, nauczyciel lub reprezentant instytucji powinien zgłosić swoich podopiecznych poprzez formularz dostępny poniżej, wybierając termin oraz temat.

Wypełnienie formularza nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału w warsztatach.

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA) przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z RODO. Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez FINA oraz praw osób, których dane są przetwarzane znajdą Państwo na stronie: http://fina.gov.pl/

W razie pytań prosimy o kontakt z Grzegorzem Krause z Działu Badań i Rozwoju FINA: grzegorz.krause@fina.gov.pl, +48 22 380 49 87.

Sfinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu NIEPODLEGŁA na lata 2017–2022.