EDUKACJA
FILMOTEKA SZKOLNA  Copy  Copy

FILMOTEKA SZKOLNA Copy Copy

(Polski) Filmoteka Szkolna to coś więcej niż program edukacyjny (65 lekcji tematycznych, ponad 140 filmów). To również społeczność szkół, które chcą rozwijać się w obszarze edukacji filmowej.

PROGRAM ZAINICJOWANY W 2009 ROKU

Filmoteka Szkolna to program zainicjowany w 2009 roku przez Polski Instytut Sztuki Filmowej obejmujący swoim zasięgiem prawie 14 tysięcy szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Obecnie program realizowany jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu PISF. Bazą Filmoteki Szkolnej jest pakiet składający się z 54 lekcji tematycznych, w których znajdują się materiały dydaktyczne i 121 filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych. Nauczyciele i uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych przez Liderów programu w Pracowniach Filmoteki Szkolnej ulokowanych w szkołach na terenie całego kraju, warsztatach Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej oraz projektach realizowanych przy współpracy instytucji partnerskich.

Ideą Filmoteki Szkolnej jest wprowadzenie elementów edukacji filmowej do programów nauczania.

Program Filmoteka Szkolna ruszył na początku 2009 roku wraz z nieodpłatnym przekazaniem wszystkim polskim szkołom ponadpodstawowym pakietów filmowych. Na 26 płytach umieszczono razem 55 filmów – od „Popiołu i diamentu” Andrzeja Wajdy, przez „Rejs” Marka Piwowskiego, i „Ostry film zaangażowany” Juliana Antonisza, po „Naszą ulicę” Marcina Latałły i „Zmruż oczy” Andrzeja Jakimowskiego. Każdy zestaw filmów uzupełniony jest omówieniami i scenariuszami analizy filmoznawczej, jak również filmowymi komentarzami: filmoznawczym prof. Tadeusza Lubelskiego i subiektywnym studentów PWSFTviT. Zespół redakcyjny pracował pod kierunkiem prof. Eweliny Nurczyńskiej-Fidelskiej, prof. Marka Hendrykowskiego, prof. Tadeusza Lubelskiego i prof. Tadeusza Szczepańskiego.

W 2014 roku pakiet został poszerzony o 28 tematów lekcji odnoszących się do 66 filmów. Wśród nowych tytułów pojawiły się zarówno fabuły, m.in.: „Wesele” Andrzeja Wajdy, „Trzeba zabić tę miłość” Janusza Morgensterna; dokumenty, m.in.: „Muzykanci” Kazimierza Karabasza i „Szkoła podstawowa” Tomasza Zygadło, jak również animacje, m.in.: „Sztandar” Mirosława Kijowicza i „Syzyf” Zdzisława Kudły. Tym razem szkoły uzyskały dostęp do filmów poprzez stronę www.filmotekaszkolna.pl

Filmoteka Szkolna ma otwartą formułę, która umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób, zarówno w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym. Z programu mogą korzystać nauczyciele wielu przedmiotów – języka polskiego, wiedzy o kulturze, historii czy wiedzy o społeczeństwie. Doboru filmów dokonał zespół naukowców z zakresu filmoznawstwa, kulturoznawstwa, medioznawstwa, psychologii i pedagogiki. Przygotowany materiał dydaktyczny ma nauczyć młodzież świadomego i krytycznego obcowania ze sztuką filmową, a także rozpoznawania środków wyrazu i instrumentów formalnych, którymi posługuje się film. Pozwala zrozumieć rolę twórczości filmowej w życiu społecznym i artystycznym – jej udział w dyskursie o kondycji państwa, historii, człowieku, twórczości.