EDUKACJA
PLEOGRAF. KWARTALNIK AKADEMII POLSKIEGO FILMU

PLEOGRAF. KWARTALNIK AKADEMII POLSKIEGO FILMU

„Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” to internetowe czasopismo naukowe o polskim kinie i kulturze filmowej.

„Pleograf. Kwartalnik Akademii Polskiego Filmu” to internetowe czasopismo naukowe o polskim kinie i kulturze filmowej.

„Szczególnie nie chodzę na filmy polskie” powiada bohater najsłynniejszej bodaj sceny filmowej w polskim kinie. Każdy, kto ją dobrze pamięta i umie powtórzyć dialogi z niej, w istocie podpisuje wyznanie miłości do kina. Polskiego kina. Kinofilia nie ma barw narodowych, ale wielu widzom serce bije żywiej przy polskich filmach, ponieważ są one bliskie rzeczywistości, w której żyją i pokazują obraz widoczny z okien. Czasem zamglony, niekiedy zdeformowany – wygięty w groteskowej formie lub upiększająco sfotoszopowany. W dziełach filmowych, ich żywych scenach i aktorskich gestach toczy się jednak opowiadanie o polskiej kulturze i jej miejscu w świecie oraz o tym, jak to opowiadanie tworzyć.

Z tych założeń wyłonił się pomysł, by stworzyć poświęcone polskiemu kinu pismo naukowe, adresowane jednak do szerokiego grona czytelników (jak dobry film: sprawny warsztatowo i skierowany do wielu widzów). W Polsce potrzebne jest takie pismo – czasopisma poświęcone kulturze filmowej są nieliczne, żadne z nich nie skupia się na kinematografii polskiej. A ciągle pozostaje w niej dużo i do opisania, i do przemyślenia.

Na stronie dostępne są kolejne numery tematyczne ukazującego się od 2016 roku kwartalnika dedykowane wybranym twórcom, zagadnieniom, zjawiskom i tendencjom polskiego kina. W każdym numerze oprócz artykułów naukowych można znaleźć recenzje książek filmoznawczych, wywiady z twórcami i badaczami polskiego kina oraz teksty popularyzatorskie.

Szczególnie piszemy o kinie polskim.

http://pleograf.pl