EDUKACJA
Muzykoteka Szkolna

Muzykoteka Szkolna

Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli i animatorów kultury i przekazanie im kompetentnego zestawu informacji ze świata muzyki.

Muzykoteka Szkolna to ogólnodostępny internetowy serwis edukacyjny wydawany przez Filmotekę Narodową –   Instytut Audiowizualny, powstający na zlecenie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jego zadaniem jest  kształcenie świadomych odbiorców muzyki i aktywnych uczestników kultury oraz podniesienie poziomu powszechnej edukacji muzycznej w Polsce.

Użytkownicy otrzymują nowoczesne narzędzie wspomagające tradycyjną edukację muzyczną, aktywizujące i stymulujące zainteresowanie muzyką. Celem projektu jest dotarcie do jak największej liczby nauczycieli i animatorów kultury i przekazanie im kompetentnego zestawu informacji ze świata muzyki, a także narzędzi, które można wykorzystać podczas lekcji w szkole podstawowej, gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej, ale także w ramach zajęć pozalekcyjnych i dodatkowych.

Strona internetowa serwisu: http://muzykotekaszkolna.pl/