EDUKACJA
Filmoteka Szkolna

Filmoteka Szkolna

Filmoteka Szkolna to program edukacji filmowej zainicjowany w 2009 roku obejmujący swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Polsce.

Filmoteka Szkolna to program zainicjowany w 2009 roku obejmujący swoim zasięgiem wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe w Polsce.

Bazą Filmoteki Szkolnej jest pakiet  filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych na 26 płytach dvd oraz  z 65 lekcji tematycznych, w których znajdują się materiały dydaktyczne. Na portalu zamieszczane są również aktualności dotyczące ogólnopolskich działań (warsztatów, konferencji, konkursów) z zakresu edukacji filmowej podejmowanych w ramach Filmoteki Szkolnej lub realizowanych pod patronatem programu.

Filmoteka Szkolna to też coś więcej niż program edukacyjny. To również społeczność szkół, które chcą rozwijać się w obszarze edukacji filmowej. Nauczyciele i uczniowie mogą uczestniczyć w zajęciach organizowanych w szkołach na terenie całego kraju, w tym w warsztatach prowadzonych przez  Filmoznawców Filmoteki Szkolnej, krytyków filmowych i zaproszonych ekspertów. Otwarta formuła programu umożliwia prowadzenie zajęć w zróżnicowany sposób, zarówno w systemie lekcyjnym, jak i pozalekcyjnym. Z programu mogą korzystać nauczyciele wielu przedmiotów – języka polskiego, plastyki, historii czy wiedzy o społeczeństwie.

Filmoteka Szkolna to program prowadzony przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

www.filmotekaszkolna.pl