EDUKACJA
AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

AKADEMIA POLSKIEGO FILMU

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina

Akademia Polskiego Filmu to ogólnopolski program edukacyjny, upowszechniający wiedzę o historii polskiego kina. W ramach APF realizowane są zajęcia dla studentów i wolnych słuchaczy w kinach i na uczelniach w wielu miastach, m.in. w Warszawie, Krakowie, Gdańsku, Wrocławiu i Łodzi.

Program, składający się z ponad stu tytułów i rozłożony na cztery semestry, obrazuje dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim spektrum nazwisk, gatunków i tematów. Podstawą ich wyboru były dopełniające się kryteria: rangi osiągnięć i poszukiwań artystycznych oraz szczególnie życzliwego przyjęcia przez widownię. Chronologiczna konstrukcja programu ułatwia poznanie tendencji dominujących w danym okresie i kierunków rozwojowych.

Inne kursy Akademii Polskiego Filmu to: „Polskie kino współczesne”, kursy dotyczące związków filmu i sztuk plastycznych: „Malarstwo w filmach Andrzeja Wajdy” i „Obrazy Wojciecha Jerzego Hasa” (realizowane przez Muzeum Narodowe w Warszawie) oraz „Akademia Polskiego Filmu: Animacja”.

Strona APF została stworzona z myślą o studentach, którzy będą przygotowywać się do egzaminu lub pisać pracę z historii polskiego filmu oraz osobach, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o rodzimym kinie. To stale powiększające się archiwum wykładów wideo, nagrywanych podczas zajęć APF (prawie 900 wykładów kilkudziesięciu filmoznawców ze wszystkich ośrodków akademickich), wywiadów z twórcami,  artykułów i fragmentów książek, a także zdjęć, werków i plakatów.

Na stronie dostępny jest także cykl 12 wykładów prof. Tadeusza Lubelskiego pt. „Historia kina polskiego” – ilustrowane zdjęciami i fragmentami filmów streszczenie książki pod tym samym tytułem.

http://akademiapolskiegofilmu.pl/