Kontakt

Sekretariat

Biuro dyrektora

Clayton Reklewski Louis-Jean

p.o. kierownika biura dyrektora

Dział finansowo-księgowy

Beata Nosow

kierownik zespołu ds. księgowości

Anna Krawczyk

kierownik zespołu finansowego ds. rozliczeń dotacji i projektów

Dział Marketingu i Handlu

Udostępnianie materiałów audiowizualnych, licencje, imprezy filmowe
Udostępnianie filmów archiwalnych i dokumentalnych

Magdalena Nowak-Gniadek

kierownik działu marketingu i handlu

Natalia Bablich

zastępca kierownika działu marketingu i handlu

Katarzyna Nowak

starszy specjalista ds. marketingu i handlu

Monika Skonieczna

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania

Joanna Biernat-Pogorzelska

główny specjalista ds. handlu prawami i dzieł osieroconych

Włodzimierz Lech

główny specjalista ds. obrotu prawami

Anna Milewska

starsza specjalistka ds. marketingu i handlu

Ania Ćwięka

starszy specjalista ds. obrotu filmami

Tomasz Żelazowski

pracownik administracyjny

Michał Burszta

specjalista ds. marketingu i handlu

Mateusz Milanowski

specjalista ds. marketingu i handlu

Aleksandra Zbróg

specjalistka ds. obrotu filmami

Michalina Peruga

specjalista ds. marketingu i handlu

Izabela Wyciszkiewicz

starszy specjalista ds.obrotu filmami

Stanowiska samodzielne

Sławomir Wilemski

pełnomocnik ds. informacji niejawnych i obronności

Grażyna M. Grabowska

główny kustosz zbiorów

Lidia Kordowska

główny specjalista ds. BHP

Zamówienia publiczne

Piotr Iwanowski

Główny Specjalista ds. Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Dział Kadr i Płac

Ewa Rozenek-Oniszczuk

kierownik działu kadr i płac

Dział programowy

Beata Zaborek

p.o. kierownika działu programowego

Jan Błaszczak

specjalista ds. programowych

Anna Witek

specjalistka ds. programowych

Dział Promocji i PR

Michał Nykowski

p.o. kierownika Działu Promocji i PR

Kinga Kamińska

p.o. kierownika zespołu ds. mediów społecznościowych

Eliza Łukomska

specjalistka ds. kontaktów z mediami

Karolina Kryczka

starszy specjalista ds. promocji i PR

Agata Heft

starsza specjalistka ds. promocji i PR

Melissa Czaplicka

specjalistka ds. mediów społecznościowych

Agnieszka Kluczek

starszy redaktor mediów społecznościowych

Dział produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Marzena Adamczyk

Kierownik działu produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Dział organizacji wydarzeń

Izabela Polkowska

kierownik działu organizacji wydarzeń

Kino Iluzjon

Kinga Zabawska

Kierownik kina Iluzjon

Karolina Musiał

Zastępca kierownika kina Iluzjon

Dział Badań i Rozwoju

Katarzyna Skorupińska-Rusiecka

kierownik działu badań i rozwoju

Dział projektów internetowych

Mikołaj Mirowski

p.o. kierownika działu projektów internetowych

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji

Elżbieta Wysocka-Koerber

kierownik działu opracowań zbiorów i digitalizacji

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji – Repozytorium cyfrowe

Joanna Kaliszewska

Kierownik Repozytorium Cyfrowego

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji – Zespół ds. opracowań zbiorów

Kamil Jastrzębski

Kierownik zespołu ds. opracowań zbiorów

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji - Zespół ds. digitalizacji i restauracji zbiorów

Łukasz Janik

kierownik zespołu digitalizacji i restauracji zbiorów

Dział konserwacji i archiwizacji zbiorów

Monika Supruniuk

Kierownik działu konserwacji i archiwizacji zbiorów | Archiwum Filmowe 1 – Chełmska

Zespół przechowywania zbiorów

Marcin Dziubiński

Kierownik zespołu przechowywania zbiorów | Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Zespół konserwacji zbiorów

Marek Kopacz

Kierownik zespołu konserwacji zbiorów | Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Dział Administracji i Inwestycji

Dział IT

Dział Edukacji

Andrzej Goleniewski

p.o. kierownika działu edukacji

Biblioteka

Adam Wyżyński

kierownik biblioteki i czytelni

Zespół edukacji filmowej

Agata Sotomska

Kierownik zespołu edukacji filmowej

Zespół Radców Prawnych

Anna Fedyna-Wrona

Radca Prawny | Koordynator radców prawnych