Kontakt

Sekretariat

Biuro dyrektora

Bernadeta Sondej

kierownik biura dyrektora

Dział finansowo-księgowy

Beata Nosow

kierownik zespołu ds. księgowości, zastępca Głównego Księgowego

Anna Krawczyk

kierownik zespołu finansowego ds. rozliczeń dotacji i projektów

Dział Marketingu i Handlu

Udostępnianie filmów dokumentalnych
Udostepnianie filmów fabularnych
Organizacja festiwali zagranicznych

Magdalena Nowak-Gniadek

kierownik działu marketingu i handlu

Katarzyna Nowak

starszy specjalista ds. marketingu i handlu

Monika Skonieczna

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania

Maciej Prawdzic-Kornacki

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Joanna Biernat-Pogorzelska

główny specjalista ds. handlu prawami i dzieł osieroconych

Włodzimierz Lech

główny specjalista ds. obrotu prawami

Ania Ćwięka

specjalista ds. obrotu filmami

Tomasz Żelazowski

pracownik administracyjny

Michał Burszta

specjalista ds. marketingu i handlu

Mateusz Milanowski

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Aleksandra Zbróg

Specjalistka ds. obrotu filmami

Michalina Peruga

Specjalista ds. marketingu i handlu

Stanowiska samodzielne

Sławomir Wilemski

pełnomocnik ds. informacji niejawnych i obronności

Grażyna M. Grabowska

główny kustosz zbiorów

Lidia Kordowska

główny specjalista ds. BHP

Zamówienia publiczne

Piotr Iwanowski

Główny Specjalista ds. Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Dział Kadr i Płac

Ewa Rozenek-Oniszczuk

kierownik działu kadr i płac

Dział programowy

Beata Zaborek

p.o. kierownika działu programowego

Jan Błaszczak

specjalista ds. programowych

Anna Witek

specjalistka ds. programowych

Dział Promocji i PR

Zuzanna Ciesielska

p.o. kierownika działu promocji

Kinga Kamińska

p.o. kierownika zespołu ds. mediów społecznościowych

Eliza Łukomska

specjalistka ds. kontaktów z mediami

Dział produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Marzena Adamczyk

Kierownik działu produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Dział organizacji wydarzeń

Jagoda Nowakowska

kierownik działu organizacji wydarzeń

Izabela Polkowska

zastępca kierownika działu organizacji wydarzeń

Kino Iluzjon

Kinga Zabawska

Kierownik kina Iluzjon

Karolina Musiał

Zastępca kierownika kina Iluzjon

Dział Badań i Rozwoju

Katarzyna Skorupińska-Rusiecka

kierownik działu badań i rozwoju

Dział projektów internetowych

Michał Banasiak

p.o. kierownika działu projektów internetowych

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji

Elżbieta Wysocka-Koerber

kierownik działu opracowań zbiorów i digitalizacji

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji – Repozytorium cyfrowe

Joanna Kaliszewska

Kierownik Repozytorium Cyfrowego

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji – Zespół ds. opracowań zbiorów

Aneta Kozłowska

Kierownik zespołu ds. opracowań zbiorów

Zespół ds. digitalizacji i restauracji zbiorów

Łukasz Janik

kierownik zespołu digitalizacji i restauracji zbiorów

Dział konserwacji i archiwizacji zbiorów

Monika Supruniuk

Kierownik działu konserwacji i archiwizacji zbiorów | Archiwum Filmowe 1 – Chełmska

Zespół przechowywania zbiorów

Marcin Dziubiński

Kierownik zespołu przechowywania zbiorów | Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Zespół konserwacji zbiorów

Marek Kopacz

Kierownik zespołu konserwacji zbiorów | Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Dział Administracji i Inwestycji

Dział IT

Dział Edukacji

Andrzej Goleniewski

p.o. kierownika działu edukacji

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

Katarzyna Terlecka

Kierownik zespołu Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Biblioteka

Adam Wyżyński

kierownik biblioteki i czytelni

Zespół edukacji filmowej

Agata Sotomska

Kierownik zespołu edukacji filmowej

Zespół Radców Prawnych

Anna Fedyna-Wrona

Radca Prawny | Koordynator radców prawnych

Archiwum zakładowe

Filip Kwiatek

kierownik archiwum zakładowego