Kontakt

Sekretariat

Biuro dyrektora

Clayton Reklewski Louis-Jean

p.o. kierownika biura dyrektora

Joanna Perzyna

sekretariat Dyrektora

Marta Kłosińska

specjalista ds. organizacyjnych

Beata Nosow

kierownik Zespołu ds. Księgowości

Anna Krawczyk

kierownik Zespołu Finansowego ds. Rozliczeń Dotacji i Projektów

Dział Marketingu i Handlu

Udostępnianie materiałów audiowizualnych, licencje, imprezy filmowe
Udostępnianie filmów archiwalnych i dokumentalnych

Magdalena Nowak-Gniadek

kierownik działu marketingu i handlu

Natalia Bablich

zastępca kierownika działu marketingu i handlu

Katarzyna Nowak

starszy specjalista ds. marketingu i handlu

Monika Skonieczna

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania

Joanna Biernat-Pogorzelska

główny specjalista ds. handlu prawami i dzieł osieroconych

Włodzimierz Lech

główny specjalista ds. obrotu prawami

Anna Milewska

starsza specjalistka ds. marketingu i handlu

Aleksandra Zbróg

starsza specjalistka ds. obrotu filmami

Mateusz Milanowski

starszy specjalista ds. marketingu i handlu

Michał Burszta

specjalista ds. marketingu i handlu

Michalina Peruga

specjalista ds. marketingu i handlu

Tomasz Żelazowski

pracownik administracyjny

Stanowiska samodzielne

Grażyna M. Grabowska

główny kustosz zbiorów

Lidia Kordowska

główny specjalista ds. BHP

Zamówienia publiczne

Magdalena Jakubczak

Kierownik Działu Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Piotr Iwanowski

Główny Specjalista ds. Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Dział Kadr i Płac

Ewa Rozenek-Oniszczuk

kierownik działu kadr i płac

Dział Programowy

Beata Zaborek

kierownik Działu Programowego

Kalina Zalewska

p.o. kierownika Działu Programowego

Anna Witek

specjalistka ds. programowych

Aneta Norek-Skrycka

specjalista ds. programowych

Dział Promocji i PR

Michał Nykowski

p.o. kierownika Działu Promocji i PR

Agnieszka Kluczek

p.o. kierownika zespołu ds. mediów społecznościowych

Karolina Kryczka

starszy specjalista ds. promocji i PR

Agata Heft

starsza specjalistka ds. promocji i PR

Melissa Czaplicka

specjalistka ds. mediów społecznościowych

Mikołaj Gomółka

główny specjalista ds. pozyskiwania funduszy i innych źródeł finansowania

Dział produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Marzena Adamczyk

Kierownik działu produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Agnieszka Majewska

Zastępca kierownika działu produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Małgorzata Dziedziak

Główny specjalista ds. produkcji audiowizualnej

Marta Pawłowicz

Starszy specjalista ds. produkcji audiowizualnej

Dział organizacji wydarzeń

Barbara Maciejowska

p.o. kierownika Działu organizacji wydarzeń

Julia Girulska

specjalista ds. organizacji wydarzeń

Kino Iluzjon

Kinga Zabawska

Kierownik kina Iluzjon

Karolina Musiał

Zastępca kierownika kina Iluzjon

Dział Badań i Rozwoju

Katarzyna Skorupińska-Rusiecka

kierownik działu badań i rozwoju

Dział projektów internetowych

Mikołaj Mirowski

p.o. kierownika działu projektów internetowych

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji

Elżbieta Wysocka-Koerber

kierownik działu opracowań zbiorów i digitalizacji

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji – Repozytorium cyfrowe

Joanna Kaliszewska

Kierownik Repozytorium Cyfrowego

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji – Zespół ds. opracowań zbiorów

Kamil Jastrzębski

Kierownik zespołu ds. opracowań zbiorów

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji - Zespół ds. digitalizacji i restauracji zbiorów

Łukasz Janik

kierownik zespołu digitalizacji i restauracji zbiorów

Dział konserwacji i archiwizacji zbiorów

Monika Supruniuk

Kierownik działu konserwacji i archiwizacji zbiorów | Archiwum Filmowe 1 – Chełmska

Zespół Akcesji i Inwentaryzacji Zbiorów

Joanna Małkowska

Kierownik Zespołu Akcesji i Inwentaryzacji Zbiorów

Joanna Wiśniewska

Starsza archiwistka

Zespół Przechowywania Zbiorów

Marcin Dziubiński

Kierownik zespołu przechowywania zbiorów | Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Zespół Konserwacji Zbiorów

Marek Kopacz

Kierownik zespołu konserwacji zbiorów | Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Dział Administracji i Inwestycji

Zbigniew Trzaskoma

kierownik Działu Administracji i Inwestycji

Dział IT

Dział Edukacji

Dobromiła Wrońska

kierownik Działu Edukacji

Biblioteka

Adam Wyżyński

kierownik biblioteki i czytelni

Zespół edukacji filmowej

Agata Sotomska

Kierownik zespołu edukacji filmowej

Zespół Radców Prawnych

Anna Fedyna-Wrona

Radca Prawny | Koordynator radców prawnych