Kontakt

Sekretariat

Biuro Dyrektora

Radosław Sosnowski

kierownik Biura Dyrektora

Piotr Chmielewski

zastępca kierownika Biura Dyrektora

Joanna Perzyna

starszy specjalista ds. organizacyjnych

Marta Turkowska

starszy specjalista ds. organizacyjnych

Stanowiska samodzielne

Rafał Wyszogrodzki

inspektor ochrony danych

Andrzej Sprycha

pełnomocnik ds. ochrony danych niejawnych

Dział Kadr i Płac

Ewa Rozenek-Oniszczuk

kierownik Działu Kadr i Płac

Aneta Suchodolska

zastępca kierownika Działu Kadr i Płac

Dział Finansowo-Księgowy

Dział Programowy

Beata Zaborek

kierownik Działu Programowego

Aneta Norek-Skrycka

zastępca kierownika Działu Programowego

Kalina Zalewska

specjalistka ds. programowych

Dział Marketingu i Promocji

Michał Nykowski

Główny Specjalista ds. Komunikacji

Michał Komorowski

zastępca kierownika Działu Marketingu i Promocji

Beata Żurawska

zastępca kierownika Działu Marketingu i Promocji

Agnieszka Kluczek

kierownik Zespołu ds. Mediów Społecznościowych

Dział Współpracy Międzynarodowej

Svetlana Furman

kierownik Działu Współpracy Międzynarodowej

Philip Gajos

główny specjalista ds. współpracy międzynarodowej

Dział Prawny

Pion ds. Zbiorów i Digitalizacji

Monika Piętas-Kurek – Zastępca Dyrektora ds. Zbiorów i Digitalizacji

Grażyna M. Grabowska

główny kustosz zbiorów

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem

Kamil Jastrzębski

kierownik Działu Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem – Repozytorium Cyfrowe

Łukasz Lang

p.o. kierownika Repozytorium Cyfrowego

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem – Zespół Filmografów

Kamil Jastrzębski

kierownik Zespołu Filmografów

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem – Zespół ds. Zbiorów Okołofilmowych

Dominika Suder

kierownik Zespołu do spraw Zbiorów Okołofilmowych

Dział Opracowań Zbiorów i Badań Nad Filmem – Zespół ds. Programów Ministra

Katarzyna Skorupińska-Rusiecka

kierownik Zespołu ds. Programów Ministra

Katarzyna Orman-Kielczyk

starsza specjalistka ds. obsługi wniosków

Dział Konserwacji i Archiwizacji Zbiorów

Agata Smolnicka

p.o. kierownika Zespołu Konserwacji Zbiorów

Dział Digitalizacji i Restauracji Zbiorów

Paweł Śmietanka

p.o. kierownika Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów

Grzegorz Krynicki

zastępca kierownika Działu Digitalizacji i Restauracji Zbiorów

Biblioteka i Czytelnia

Adam Wyżyński

kierownik Biblioteki i Czytelni

Barbara Głębicka-Giza

zastępca kierownika Biblioteki i Czytelni

Pion ds. Upowszechniania i Edukacji

Magdalena Piejko – Zastępca Dyrektora ds. Upowszechniania i Edukacji

Dział Projektów Internetowych

Tomasz Pisula

kierownik Działu Projektów Internetowych

Dział Informatyczny

Dział Edukacji Filmowej

Dobromiła Wrońska

kierownik Działu Edukacji Filmowej

Maria Kądziela-Niemczynowicz

zastępca kierownika Działu Edukacji Filmowej

Mikołaj Mirowski

redaktor naczelny kwartalnika „Pleograf”

Patrycja Kruczkowska

sekretarz redakcji kwartalnika „Pleograf”

Pion ds. Produkcji

Małgorzata Matuszewska – Zastępca Dyrektora ds. Produkcji

Dział Produkcji Audiowizualnej i Wydawnictw

Marzena Adamczyk

kierownik Działu Produkcji Audiowizualnej i Wydawnictw

Agnieszka Majewska

zastępca kierownika Działu Produkcji Audiowizualnej i Wydawnictw

Małgorzata Dziedziak

główny specjalista ds. produkcji audiowizualnej

Marta Pawłowicz

starszy specjalista ds. produkcji audiowizualnej

Dział Organizacji Wydarzeń

Barbara Maciejowska

kierownik Działu Organizacji Wydarzeń

Sylwia Zakrzewska

zastępca kierownika Działu Organizacji Wydarzeń;

Dział Licencji

Pokazy, festiwale
Materiały archiwalne, dokument

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania i licencji

Włodzimierz Lech

główny specjalista ds. obrotu prawami

Katarzyna Polubiec-Mrowińska

starsza specjalistka ds. licencji

Sylwia Rój

starszy specjalista ds. licencji

Michał Burszta

starszy specjalista ds. licencji

Maciej Bartczak

specjalista ds. licencji

Mateusz Gajda

specjalista ds. licencji

Paweł Mrowiński

specjalista ds. obrotu

Kino Iluzjon

Bartosz Pilecki

p.o. kierownika Kina Iluzjon

Pion ds. Administracji

Tomasz Neubauer – Zastępca Dyrektora ds. Administracji

Lidia Kordowska

główny specjalista ds. bezpieczeństwa i higieny pracy

Dział Administracji

Agnieszka Wojnowska

kierownik Działu Administracji

Zbigniew Trzaskoma

zastępca kierownika Działu Administracji

Dział Inwestycji

Grzegorz Lachowicz

kierownik Działu Inwestycji

Dział Inwestycji – Zespół ds. Inwestycji

Edwin Łuczak

kierownik Zespołu ds. Inwestycji

Dział Inwestycji – Zespół ds. Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Jacek Maraszek

specjalista ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Mateusz Bałazy

specjalista ds. postępowań o udzielenie zamówienia publicznego

Archiwum Zakładowe

Krystyna Worek

kierownik Archiwum Zakładowego