Kontakt

Sekretariat

Biuro dyrektora

Bernadeta Sondej

kierownik biura dyrektora

Dział finansowo-księgowy

Beata Nosow

kierownik zespołu ds. księgowości, zastępca Głównego Księgowego

Anna Krawczyk

kierownik zespołu finansowego ds. rozliczeń dotacji i projektów

Dział Marketingu i Handlu

Udostępnianie filmów dokumentalnych
Udostepnianie filmów fabularnych
Organizacja festiwali zagranicznych

Magdalena Nowak-Gniadek

kierownik działu marketingu i handlu

Katarzyna Nowak

starszy specjalista ds. marketingu i handlu

Monika Skonieczna

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Paweł Łuczyński

główny specjalista ds. rozpowszechniania

Maciej Prawdzic-Kornacki

starszy specjalista ds. rozpowszechniania

Joanna Biernat-Pogorzelska

główny specjalista ds. handlu prawami i dzieł osieroconych

Włodzimierz Lech

główny specjalista ds. obrotu prawami

Ania Ćwięka

specjalista ds. obrotu filmami

Tomasz Żelazowski

pracownik administracyjny

Michał Burszta

specjalista ds. marketingu i handlu

Mateusz Milanowski

Specjalista ds. Marketingu i Handlu

Aleksandra Zbróg

Specjalistka ds. obrotu filmami

Michalina Peruga

Specjalista ds. marketingu i handlu

Stanowiska samodzielne

Sławomir Wilemski

pełnomocnik ds. informacji niejawnych i obronności

Grażyna Grabowska

główny kustosz zbiorów

Lidia Kordowska

główny specjalista ds. BHP

Zamówienia publiczne

Piotr Iwanowski

Główny Specjalista ds. Postępowań o Udzielenie Zamówienia Publicznego

Dział Kadr i Płac

Ewa Rozenek-Oniszczuk

kierownik działu kadr i płac

Dział programowy

Jan Topolski

kierownik działu programowego

Jan Błaszczak

specjalista ds. programowych

Anna Witek

specjalistka ds. programowych

Dział Promocji i PR

Dorota Zajdel

kierownik Działu Promocji i PR

Dział produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Marzena Adamczyk

Kierownik działu produkcji audiowizualnej i wydawnictw

Dział projekcji filmowych i organizacji wydarzeń

Jagoda Nowakowska

kierownik zespołu organizacji wydarzeń – Wałbrzyska 3/5

Izabela Polkowska

p.o. kierownika zespołu organizacji wydarzeń – Wałbrzyska 3/5

Kinga Zabawska

kierownik kina Iluzjon

Dział Badań i Rozwoju

Katarzyna Skorupińska-Rusiecka

kierownik działu badań i rozwoju

Dział projektów internetowych

Michał Banasiak

p.o. kierownika działu projektów internetowych

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji

Elżbieta Wysocka-Koerber

kierownik działu opracowań zbiorów i digitalizacji

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji – Repozytorium cyfrowe

Artur Pyra

p.o. Kierownika Repozytorium Cyfrowego

Dział opracowania zbiorów i digitalizacji – Zespół ds. opracowań zbiorów

Aneta Kozłowska

Kierownik zespołu ds. opracowań zbiorów

Zespół ds. digitalizacji i restauracji zbiorów

Łukasz Janik

kierownik zespołu digitalizacji i restauracji zbiorów

Dział konserwacji i archiwizacji zbiorów

Monika Supruniuk

Kierownik działu konserwacji i archiwizacji zbiorów | Archiwum Filmowe 1 – Chełmska

Zespół przechowywania zbiorów

Marcin Dziubiński

Kierownik zespołu przechowywania zbiorów | Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Zespół konserwacji zbiorów

Marek Kopacz

Kierownik zespołu konserwacji zbiorów | Archiwum Filmowe 2 – Wałbrzyska

Dział Administracji i Inwestycji

Dział IT

Dział Edukacji

Andrzej Goleniewski

p.o. kierownika działu edukacji

Sieć Kin Studyjnych i Lokalnych

Katarzyna Terlecka

Kierownik zespołu Sieci Kin Studyjnych i Lokalnych

Biblioteka

Adam Wyżyński

kierownik biblioteki i czytelni

Zespół edukacji filmowej

Agata Sotomska

Kierownik zespołu edukacji filmowej

Zespół Radców Prawnych

Anna Fedyna-Wrona

Radca Prawny | Koordynator radców prawnych

Archiwum zakładowe

Filip Kwiatek

kierownik archiwum zakładowego