Kontakt

Dyrekcja

Dariusz Wieromiejczyk

Dariusz Wieromiejczyk

Dyrektor Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Magdalena Jakubczak

Magdalena Jakubczak

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Agnieszka Majewska

Agnieszka Majewska

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Anna Sienkiewicz-Rogowska

Anna Sienkiewicz-Rogowska

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Róża Kosałka

Róża Kosałka

Główny księgowy