Kontakt

Dyrekcja

Robert Kaczmarek

Robert Kaczmarek

p.o. Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Małgorzata Matuszewska

Małgorzata Matuszewska

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ds. Produkcji

Tomasz Neubauer

Tomasz Neubauer

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ds. Administracji

Magdalena Piejko

Magdalena Piejko

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ds. Upowszechniania

Monika Piętas-Kurek

Monika Piętas-Kurek

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego ds. Zbiorów i Edukacji

Aneta Karpacz

Aneta Karpacz

Główny Księgowy