Kontakt

Dyrekcja

Robert Kaczmarek

Robert Kaczmarek

p.o. Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Małgorzata Matuszewska

Małgorzata Matuszewska

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Tomasz Neubauer

Tomasz Neubauer

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Monika Piętas-Kurek

Monika Piętas-Kurek

Zastępca Dyrektora Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego

Róża Kosałka

Róża Kosałka

Główny księgowy