Letnia odsłona cyklu „Jazz.PL”. Transmisje koncertów na Ninatece!

Latem cykl Jazz.PL zmienia formułę. – Od początku lipca zapraszamy na premierowe koncerty specjalne. W Studiu S3 pojawią się m.in. Dominik Wania, Jan Ptaszyn Wróblewski, Marcin Wasilewski, Bracia Oleś, Kamil Piotrowicz, czy Józef Skrzek. Specjalnie dla Słuchaczy Dwójki czołówka współczesnej sceny na nowo odczyta muzykę artystów, którzy istotnie wpłynęli na DNA polskiego jazzu – mówi Roch Siciński, jeden z kuratorów jazzowego cyklu Dwójki. Każdy z koncertów skupiony będzie wokół twórczości wybranej postaci, usłyszymy muzykę Wojciecha Karolaka, Janusza Muniaka, Tomasza Stańki, Jerzego „Dudusia” Matuszkiewicza, Tomasza Szukalskiego i innych. Letnia odsłona cyklu „Jazz.PL” to muzyczny dowód na to, że w jednym miejscu i czasie przeszłość może spotkać się z teraźniejszością, a nawet przyszłością.

Już 8 lipca koncert Braci Olesiów, którzy zagrają muzykę autorstwa Tomasza Stańki

Muzycy okrzyknięci największym skarbem polskiego jazzu XXI wieku to jedni z bardziej cenionych artystów dzisiejszej sceny jazzowej. Współpracują z wybitnymi artystami z całego świata jak David Murray, Kenny Werner, Theo Jörgensmann, Erik Friedlander, Chris Speed, Herb Robertson, Rob Brown, Tomasz Stańko, Jorgos Skolias, Antoni Gralak, z którymi koncertują, a także nagrywają wysoko oceniane przez krytyków i publiczność płyty. Album tria Theo Jorgensmann & Oleś Brothers – Alchemia, który wydała jedna z najbardziej prestiżowych jazzowych wytwórni na świecie – szwajcarska HatHut Records, polska krytyka odnotowała jako wielki sukces polskiego jazzu.

Jazz.PL – Tomasz Stańko Recomposed Jego muzyka na całym świecie rozpoznawalna jest po pierwszym zaśpiewie.I to nie tylko ze względu na charakterystyczny, przeszywający dźwięk trąbki, ale też przez jedyną w swoim rodzaju frazę oraz wybitne kompozycje. Wszystkie te elementy były nierozerwalnie związane z nieprzeciętną osobowością tego artysty. On nie tworzył muzyki – On był muzyką.  W cyklu Jazz.PL obchody 80 urodzin Tomasza Stańki!Po kompozycje polskiego geniusza jazzu, sięgnie najlepsza rodzima sekcja (nie tylko) rytmiczna. Muzycy, których oprócz niebywałej wrażliwości, wiedzy i perfekcyjnego warsztatu ,wyróżnia niebywała otwartość umysłu. A to Tomasz Stańko cenił najbardziej.Już w piątek o godzinie 18:00 w studiu s-3 wystąpią Bracia Olesiowie!Artyści do współpracy zaprosili Wojciecha Jachne (trąbka), Bartosza Prucnala (saksofon) oraz Irka Wojtczaka (saksofon). Razem wykonają premierowo, na specjalne zamówienie Dwójki wybrane kompozycje Tomasza Stańki. Wojtek Jachna – trąbkaBartosz Prucnal – saksofon altowyIrek Wojtczak – saksofonyMarcin Oleś – kontrabasBartłomiej Oleś – perkusja

Informacje

 • „Jazz.PL” w każdy piątek o godz. 18:00 – na portalu Ninateka.pl, dla publiczności w studiu S3 Polskiego Radia, dla Słuchaczy na antenie Dwójki, a także w transmisji wideo na portalach Facebook, YouTube i na stronie internetowej stacji. Zapraszają Piotr Metz, Andrzej Zieliński i Roch Siciński.
 • Wszystkie dotychczasowe koncerty z cyklu „Jazz.PL” do obejrzenia tu

Harmonogram koncertów

2022-07-01 – Szymon Mika/Romain Pilon Quartet – JAREK ŚMIETANA

2022-07-08 – Bracia Oleś – TOMASZ STAŃKO

2022-07-15 – Płużek/Grzegorski/Kowalewski/Jonkisz – JANUSZ MUNIAK

2022-07-22 – Robert Majewski z zespołem – HENRYK MAJEWSKI

2022-07-29 – Henryk Miśkiewicz Quartet – JERZY „DUDUŚ” MATUSZKIEWICZ

2022-08-05 – Dominik Wania Quartet + Skrzek/Sikała Duo – TOMASZ SZUKALSKI

2022-08-12 – Tarwid/Mucha/Karch – ANDRZEJ KURYLEWICZ

2022-08-19 – Wojciech Pulcyn Quintet – ZBIGNIEW WEGEHAUPT

2022-08-26 – HAŁVVA (Piotrowicz/Prościński + Quost) – ANDRZEJ TRZASKOWSKI

2022-09-02 – Piotr Wyleżoł Band – WOJCIECH KAROLAK

2022-09-09 – Mary Rumi i Jacek Namysłowski – ZBIGNIEW NAMYSŁOWSKI

 

Partnerem letniej odsłony cyklu Jazz.PL jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny.

 

 

I. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem konkursu (zwany dalej: „Konkurs”) jest Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny z siedzibą w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa (zwana dalej: „Organizatorem”).
 2. Konkurs trwa od dnia 27.06.2021 od godziny 14:00 do dnia 28.06.2021 do godz. 14:00.
 3. Informacje na temat konkursu dostępne są na stronie:

https://www.facebook.com/Ninatekapl/

 1. Konkurs dostępny jest na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Przedmiotem Konkursu jest wyłonienie osób, które najciekawiej (zdaniem Jury Konkursu) odpowiedzą na pytanie konkursowe (zwane dalej: „Zwycięzca”).

 

II. Uczestnicy Konkursu

 1. Uczestnikiem Konkursu może być każda osoba fizyczna, z wyjątkiem pracowników oraz współpracowników Organizatora oraz członków ich rodzin (dalej „Uczestnicy Konkursu”).
 2. W Konkursie samodzielnie mogą uczestniczyć tylko osoby pełnoletnie. Osoby niepełnoletnie biorą udział w Konkursie za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych, którzy odbierają nagrody w ich imieniu.
 3. Uczestnicy Konkursu, biorąc udział w Konkursie, wyrażają zgodę na zasady Konkursu i akceptują niniejszy Regulamin.

Regulamin konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na stronie internetowej https://www.facebook.com/Ninatekapl/.

 

III. Zasady Konkursu

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest napisanie odpowiedzi w komentarzu do postu konkursowego na profilu: https://www.facebook.com/Ninatekapl/
 2. Zgłoszona w ramach Konkursu propozycja odpowiedzi musi spełniać wymogi techniczne zgodnie z założeniami Organizatora.
 3. W ramach Konkursu uczestnik Konkursu może zgłosić tylko jedną propozycję odpowiedzi.
 4. Zgłaszając propozycję uczestnik Konkursu oświadcza, że zgłoszenie propozycji nie narusza jakichkolwiek praw osób trzecich
 5. Organizator ma prawo korzystania z propozycji odpowiedzi do celów informacji, reklamy i autopromocji.
 6. Uczestnik Konkursu oświadcza, że jest w pełni uprawniony do skutecznego udzielenia praw, udzielenia zezwoleń i upoważnień, o których mowa w Regulaminie, oraz że korzystanie z rezultatów wykonanych na podstawie Regulaminu nie będzie naruszać praw osób trzecich, w tym praw autorskich lub pokrewnych, praw osobistych (prawa do czci, wizerunku, prywatności itd.).
 7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wady prawne zgłaszanych propozycji konkursowych.
 8. Udzielenie praw dotyczy zgody na eksploatację propozycji odpowiedzi w ramach przeprowadzenia Konkursu, jak i wszelkich działań związanych jego promocją.
 9. W przypadku przedmiotów chronionych prawem autorskim korzystanie dotyczyć będzie następujących pól eksploatacji:

– wszelkie utrwalanie i zwielokrotnianie (w tym wprowadzanie do pamięci komputera lub innego urządzenia), na wszelkich nośnikach, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, zapisem mechanicznym, optycznym, magnetycznym, elektronicznym lub innym; drukiem, na nośnikach audio lub video, nośnikach światłoczułych, magnetycznych, optycznych, dyskach, nośnikach komputerowych i wszelkich innych nośnikach zapisów i pamięci,

– rozpowszechnianie, w tym wszelkie publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w jakiejkolwiek technice, systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, (w tym tzw. simulcasting lub webcasting),

– wszelkie publiczne odtwarzanie, wyświetlanie, wykonywanie, wystawianie.

 

IV. Wybór Zwycięzcy

 1. Stwierdzenie wyboru Zwycięzcy będzie miało miejsce w siedzibie Organizatora nie później niż w dniu rozwiązania Konkursu, tj. do godz. 17:00 dnia 28.06.2022 r.
 2. Zwycięzcami zostaną osoby, których propozycje konkursowe zostaną uznane przez Redaktorów Ninateki (Jury) za najciekawsze.
 3. W skład Jury wchodzą: Zuzanna Waś, Dominika Zielińska, Marta Kamińska, Aleksandra Bogucka.
 4. Nad prawidłowością przebiegu Konkursu czuwać będzie Organizator.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakość i ciągłość usług operatorów telekomunikacyjnych.

 

V. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych zbieranych i przetwarzanych w ramach niniejszego konkursu jest Organizator.
 2. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na zamieszczenie w portalu https://www.facebook.com/Ninatekapl/ ich imienia i nazwiska, w przypadku, gdy ich odpowiedź zostanie uznana za zwycięską. Zamieszczenie tych danych na stronie portalu https://www.facebook.com/Ninatekapl/ nastąpi w dniu rozstrzygnięcia Konkursu.
 3. Zwycięzcy Konkursu w prywatnej wiadomości zostają poproszeni o odebranie nagrody w siedzibie Organizatora lub podanie adresu do wysyłki.
 4. Na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych uczestnicy Konkursu mają prawo wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz zgłoszenia żądania zaprzestania ich przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie takiego żądania na adres iod@fina.gov.pl.
 5. Po zakończeniu Konkursu wszelkie dane uczestników Konkursu, którzy wzięli udział w Konkursie, zostaną poddane anonimizacji, z zastrzeżeniem pkt. 2 powyżej.

 

VI. Reklamacje

 1. Prawo do składania reklamacji, w zakresie niezgodności przeprowadzenia Konkursu z Regulaminem, służy każdemu Uczestnikowi Konkursu w ciągu 7 dni od daty wyłonienia Zwycięzcy.
 2. Reklamacja dopuszczalna jest w formie pisemnej zastrzeżonej pod rygorem nieważności skierowanej na adres do korespondencji Organizatora: Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny, ul. Wałbrzyska 3/5, 02-739 Warszawa. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od otrzymania. Powiadomienie o rozstrzygnięciu nastąpi pocztą, na adres podany przez Uczestnika składającego reklamację.

 

VII. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnicy niniejszego Konkursu zobowiązani są do przestrzegania poniższych zasad:
 2. a) stosowania się do ogólnie pojmowanych zasad fair play w grach i konkursach,
 3. b) niewykorzystywania Konkursu dla realizacji celów sprzecznych z prawem lub nieprzewidzianych przez Organizatora Konkursu, w tym do celów komercyjnych i politycznych.
 4. Regulamin niniejszy jest jedynym dokumentem określającym zasady Konkursu.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu w każdym czasie bez podania przyczyny. Zmiany w Regulaminie nie mogą naruszać praw nabytych przez Uczestników.

 

Ilustracja: Krzysztof Kieślowski, źródło: Fototeka FINA

 

W słowie wstępnym do nowego numeru (2/2022) historyczno-filmowego kwartalnika „Pleograf” redakcja pisze:

„Jako twórców koncepcji tomu interesowało nas wspólne poszukiwanie odpowiedzi na pytania, czy i w jaki sposób polskie kino konstruowało społeczne relacje poddaństwa oraz czy może być narzędziem ich redefinicji.

Opublikowane teksty rzucają światło na te zagadnienia z różnych i nie zawsze oczywistych punktów. Ten wieloelementowy witraż skupia uwagę czytelników na okresie Polski Ludowej, która utrwaliła sposoby reprezentacji prowincji i jej mieszkańców. Kolejne dekady w rodzimej kinematografii odwołują się do tego zasobu – także poprzez kontrast czy przerysowanie – co nie umknęło uwadze Autorów. Zachęcamy więc do lektury i włączenia się do tej dyskusji inaugurowanej letnią premierą kwartalnika.

Imaginarium symboliczne polskiej wsi to warkocz Maryny i płacząca wierzba. Bieda potransformacyjnego PGR-u i świniobicie. Plączą się w nim „ludzie luźni”, samotne gospodynie, zdeprawowani właściciele ziemscy (…)”.

Wieś i kultura ludowa w polskim kinie

W numerze znalazło się kilkanaście artykułów na temat przedstawień wsi i kultury ludowej w polskim kinie. Do części zawierającej teksty recenzowane trafiło sześć artykułów. Są to m.in.: artykuł Piotra Kletowskiego o filmie Tańczący jastrząb Grzegorza Królikiewicza, esej Grzegorza Pełczyńskiego o obrazie wsi w kinie okresu PRL-u czy analiza Tomasza Romanowicza przyglądającego się motywowi dziada wędrownego na podstawie dzieł Jana Jakuba Kolskiego i Jerzego Hoffmana.

Nowy numer „Pleografu” zawiera też blok sześciu tekstów popularyzatorskich. Wioskowych autsajderów, odmieńców otwierających – także przed filmowcami – egzotyczne ludowe światy przypomina Piotr Korczyński w swoim przekrojowym tekście Chołpa w paryji. O wiejskich dziwakach w polskim kinie i nie tylko (bardzo) subiektywnie. W tej części można też przeczytać rozmowy z dwoma reżyserami i scenarzystami przyglądającymi się w swojej twórczości polskiej prowincji, Andrzejem Barańskim oraz Krzysztofem Wojciechowskim czy artykuł o przedstawieniach klasy robotniczej w Łodzi i na Górnym Śląsku w filmach m.in. Kutza i Wajdy. Potencjalnym hitem numeru jest też artykuł Patrycji Kruczkowskiej o kontrowersyjnym telewizyjnym dokumencie Arizona (reż. Ewa Borzęcka).

W każdym numerze redakcja „Pleografu” publikuje także źródła archiwalne. Tym razem jest to stenogram z posiedzenia kolaudacyjnego filmu Konopielka Witolda Leszczyńskiego oraz współczesny redakcyjny komentarz autorstwa Emila Sowińskiego.

Ze spisem treści nowego numeru „Pleografu” można zapoznać się na stronie kwartalnika.

okładka pisma Pleograf, chłop chce sobie poderżnąć gardło kosą

Przegląd na Ninatece

Premierze nowego numeru kwartalnika towarzyszy trwający do 27 czerwca przegląd online wybranych filmów korespondujących z jego tematyką: Pałacu, Znachora i Słońce wschodzi raz na dzień.

Redakcja Ninateki przypomniała też z tej okazji film dokumentalny o muzyku disco polo czy audiobook z powieścią Widnokrąg Wiesława Myśliwskiego, klasycznym dziełem nurtu chłopskiego.

Lista aktualnie dostępnych filmów jest widoczna na Ninatece.

 

Ilustracja: Jerzy Bińczycki w filmie Znachor, fot. Józef Letkier, źródło: Fototeka FINA

Zofia Chomętowska popłynęła statkiem do Argentyny we wrześniu 1948 roku wraz z dziećmi: Piotrem i Gabriellą Chomętowskimi oraz siostrą Ludwiką Bogórską i jej synem Antonim. Jej życie w Argentynie rozpoczęło się 18 września 1948 roku, gdzie fotografka (nie licząc podróży) mieszkała aż do śmierci w 1991 roku. W Argentynie, pomimo prób, nie powróciła do zawodu fotografki, za to fotografowała z zaangażowaniem swoją rodzinę i przyjaciół oraz krajobrazy i  miasta w nowo poznawanym kraju. W późniejszym mieszkaniu, w dzielnicy Belgrano, miała także niewielką ciemnię, gdzie robiła odbitki z  przedwojennych i współczesnych negatywów.

Na wystawie w Iluzjonie, będącej częścią wydarzenia Jak dawniej grajcie mi znów… Historia polsko-argentyńska, obejrzeć można fotografie z lat 1948–1957, czyli pierwszej dekady po przyjeździe Chomętowskiej do Argentyny. Opowieść rozpoczyna portret mężczyzn sfotografowanych przed ciężarówką przeprowadzkową oraz kufry przed pierwszym domem artystki na ul. Avenida Juan B. Justo; ulica ta na drogowskazie wskazywanym na jednym ze zdjęć przez córkę Gabriellę, była też miejscem gdzie Chomętowska otworzyła pierwszy zakład-pracownię malarską plastiku, szkła i  porcelany. Samochody w Buenos Aires, zatłoczona plaża przed hotelem w tętniącym życiem kurorcie Mar del Plata, uliczne stragany, zachwycające pejzaże pokazują skalę zainteresowań tematycznych i  formalnych fotografki. Chomętowska zafascynowana motoryzacją, często skupia uwagę też na pojazdach. Motyw podróży po Argentynie, oddaje klimat jej długiego, burzliwego i pełnego zmian życia.

Wystawa powstała we współpracy z Fundacją Archeologia Fotografii.

Rotunda Kina Iluzjon | ul. Narbutta 50 A, Warszawa

Wstęp bezpłatny. Wystawa czynna codziennie w godz. 14.00–20.30.

W tym roku program Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego został przygotowany przez dwójkę ekspertów FINA: Dominikę Zielińską, doktorantkę nauk o sztuce, wykładowczynię, prelegentkę, autorkę i redaktorkę, specjalizującą się w kinie hiszpańskim okresu dyktatury frankistowskiej, związaną z FINA oraz kinem Iluzjon od lat, oraz  Michała Pieńkowskiego, który od dziecka zajmuje się przedwojennym polskim show-biznesem,  wygłasza dziesiątki wykładów, prelekcji i pogadanek o kinie i rozrywce lat międzywojennych, a z FINA jest związany od 15 lat, opiekując się przedwojennym zbiorem filmowym oraz biorąc udział w rekonstrukcjach najstarszych filmów.

Nowe życie zabytków filmowych

8 czerwca w środę o godzinie 11.00 zapraszamy do  Foyer Amfiteatru, gdzie odbędzie się prezentacja prowadzona przez Dominikę Zielińską oraz Michała Pieńkowskiego,  którzy przybliżą tajniki pracy konserwatorskiej nad najstarszymi zabytkami filmowymi – opowiedzą o badaniach filmograficznych nad zniszczonymi, przedwojennymi taśmami, procesie ich digitalizacji, rekonstrukcji oraz restauracji cyfrowej.  Eksperci omówią problemy związane z istnieniem różnych wersji formatów filmowych oraz niekompletnością oryginałów. Poruszony zostanie również bardzo aktualny temat udostępniania różnych formatów filmowych na współczesnych polach eksploatacji.

FINA przedstawia Szkice z Polski/Croquis Polonais

W piątek o godzinie 18.15 Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny zaprasza uczestników festiwalu do Kina Kryterium, gdzie zostanie  zaprezentowany amatorski niemy film  Szkice z Polski, zrealizowanego przez belgijskiego dyplomatę Maurice’a Bekaerta, podczas jego podróży do Polski w latach 1920–1931. Film zawiera unikalne widoki miast z różnych stron kraju: od Drohobycza i Borysławia przez Zakopane, Częstochowę, Warszawę, Łowicz, Toruń, Grudziądz aż po Gdynię. Dzieło do niedawna nieznane, kilka lat temu zostało odkryte w Królewskiej Filmotece Belgijskiej w Brukseli. Przed projekcją o filmie opowie Michał Pieńkowski.

Podczas tegorocznej edycji festiwalu w Jury Konkursu Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych zasiadać będzie Iga Harasimowicz  –  filmografka FINA, koordynatorka nagrodzonych restauracji cyfrowych i procesów digitalizacji filmów z kolekcji FINA.

O festiwalu Młodzi i Film

Festiwal Młodzi i Film to najstarszy w Polsce festiwal, podczas którego można zobaczyć tylko debiuty. W  Koszalinie debiutowali między innymi Krzysztof Zanussi, Agnieszka Holland, Xawery Żuławski, Tomasz Wasilewski, Łukasz Palkowski, Sławomir Fabicki, Katarzyna Rosłaniec, Maria Sadowska, Kuba Czekaj, Jan P. Matuszyński, Marcin Wrona czy Dariusz Gajewski.

Festiwal Młodzi i Film to nie tylko trzy konkursy: Pełnometrażowych Debiutów Fabularnych, Pełnometrażowych Debiutów Dokumentalnych i Krótkometrażowych Debiutów Filmowych, ale również pokazy pozakonkursowe w sekcjach: Debiut zagraniczny, Na dłuższą metę. Retrospektywy, pokazy filmów jurorów oraz pokazy specjalne. To również spotkania Szczerość za szczerość z ekipami filmów konkursowych i spotkania branżowe dla uczestników festiwalu.  W nieformalnym miejscu spotkań – klubie festiwalowym, po seansach odbywają się koncerty oraz autorskie spotkania Macieja Buchwalda pod hasłem Zawód: aktor, podczas których reżyser rozmawia z aktorami, zadając im często nieprzewidywalne i zaskakujące pytania. Wstęp na wszystkie wydarzenia towarzyszące jest bezpłatny.

 

Ilustracja: kadr z filmu Szkice z Polski, reż. Maurice Bekaert, 1920–1931, fot. Cinémathèque Royale de Belgique

 

Celem wydarzenia jest zaprezentowanie publiczności filmów, które byłyby prezentowane podczas 9. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku w 1982 r., a który się nie odbył z powodu trwającego w Polsce stanu wojennego. Wydarzenie ma upamiętniać polskich twórców oraz wielkie dokonania polskiego kina, które w okresie swojego powstania nie mogły zostać należycie docenione z powodu dramatycznych wydarzeń politycznych. W latach 1981-1982 zostało wyprodukowanych przynajmniej kilkanaście filmów uznawanych dziś za wybitne: Przypadek Krzysztofa Kieślowskiego, Przesłuchanie Ryszarda Bugajskiego, Danton Andrzeja Wajdy czy Kobieta samotna Agnieszki Holland. Filmoznawcy zgodnie podkreślają, że gdyby Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdańsku odbył się we wrześniu 1982 roku, mógłby być jedną z najświetniejszych edycji w całej historii festiwalu. Niestety wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku brutalnie przerwało okres, który prof. Tadeusz Lubelski nazwał “genialnym sezonem” w historii kina polskiego.

W ramach wydarzenia zostanie odtworzona ta „niebyła” edycja festiwalu, zwracając uwagę z jednej strony na jakość polskiego kina w tamtym czasie, z drugiej na historyczną niesprawiedliwość, jaka spotkała wówczas polskich filmowców.

Przegląd obejmować będzie 14 wybranych filmów, które włączone zostały do Konkursu Głównego oraz 5 seansów dodatkowych i odbędzie w warszawskim Kinie Iluzjon w dniach 3–12 września 2022 roku. Towarzyszyć mu będzie także wystawa plakatów w dniach 26 sierpnia – 26 września 2022 roku. w Kinie Iluzjon oraz w dniach 12 – 17 września 2022 roku. w Gdyni podczas 47. edycji Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych.

 

Termin nadsyłania prac mija 30 czerwca 2022, a wyniki zostaną ogłoszone 15 lipca 2022.

 

Regulamin i szczegóły konkursu w załączniku.