„Pleograf” 05/2020: specjalne wydanie kwartalnika filmoznawczego Akademii Polskiego Filmu

W specjalnym, anglojęzycznym numerze „Pleografu” Justyna Budzik pisze o wątkach duchologicznych we współczesnym polskim filmie i fotografii, Magdalena Podsiadło o motywach ekokrytycznych w kinie kobiet, Sebastian Smoliński o nowych filmach starych mistrzów, Antoni Michnik o audiosferze Wrzasku Jerzego Skolimowskiego, czuły portret Zdzisława Maklakiewicza pióra Justyny Jaworskiej, przewrotny felieton Klary Cykorz o reżyserii jako zawodzie kobiecym i rozmowa Krzysztofa Marciniaka z Jaśminą Wójcik i Dominikiem Strycharskim o pracy nad Symfonią Fabryki Ursus.

Zapraszamy do lektury!

okłaka pisma Pleograf, mężćzyzna na moście przez Wisłę, patrzy gdzieś w dal

 

Ilustracja główna: fotos z filmu Ostatnia rodzina, reż. Jan P. Matuszyński, fot. Hubert Komerski, Aurum Film

Jak w szkolnej bibliotece prowadzić edukację, która rozwija wrażliwość społeczną i kulturową, a także rozbudza kreatywność? Dlaczego bibliotekarz powinien podążać za potrzebami i zainteresowaniami młodych ludzi? Skąd czerpać inspiracje na spotkania z czytelnikami? I jakie miejsce w tym ma film oraz otwarte zasoby FINA? Na te pytania odpowiemy podczas szkolenia kierowanego do bibliotekarzy, wychowawców i pedagogów, prowadzonego w myśl zasady podziel się pomysłem”.

Prowadząca

Kinga Dolatowska nauczycielka edukacji filmowej i bibliotekarka w szkole ponadpodstawowej, dyplomowana animatorka kultury (teatr), absolwentka Praktycznej Edukacji Filmowej „stART” w Warszawskiej Szkole Filmowej, opiekunka koła filmowego, trenerka aktywnej integracji, liderka Filmoteki Szkolnej w województwie zachodniopomorskim, prelegentka podczas spotkań filmowych dla dzieci i dorosłych, autorka scenariuszy zajęć artystycznych, mentorka Spółdzielni Otwartej Edukacji w Bibliotece. Od kilku lat inicjuje wiele wydarzeń lokalnych dotyczących promowania czytelnictwa, filmu i działań w zakresie edukacji medialnej. W 2015 roku wyróżniona nagrodą Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii: edukacja młodego widza.

Warunki uczestnictwa:

  • Webinarium odbędzie się 7 kwietnia (środa) w godz. 19.00–20.30.
  • Udział w webinarium jest bezpłatny.
  • Webinarium realizowane jest za pośrednictwem platformy Clickmeeting, liczba miejsc ograniczona!
  • Osoby zarejestrowane otrzymają zaświadczenie oraz komplet materiałów przygotowanych przez prowadzącą.
  • Zapisy przyjmowane są wyłącznie poprzez formularz zgłoszeniowy
  • Następnego dnia nagranie webinarium opublikujemy na kanale YouTube Filmoteki Szkolnej.

Temat kolejnego spotkania

Już teraz zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu, podczas którego razem z dr Aleksandrą Szyller – pedagożką oraz trenerką porozmawiamy o wykorzystaniu filmu w edukacji wczesnoszkolnej. Zapisy od 14 kwietnia na stronie www.filmotekaszkolna.pl.

Kontakt

Tytus Ciski
tytus.ciski@fina.gov.pl
+ 48 22 182 47 62 / + 48 695 363 996

 

fot. Bartek Syta

 

Jako nowoczesna instytucja ekspercka, której misją jest ochrona i promocja dziedzictwa audiowizualnego, FINA swoim zapleczem badawczym i archiwalnym, wnosi istotny wkład w projekt MediaNumeric. Jej zadaniem będzie współtworzenie merytorycznej koncepcji kursu oraz opracowywanie oraz organizacja szkoleń stacjonarnych i online. Eksperci FINA będą pełnić podczas szkoleń rolę trenerów i moderatorów. FINA będzie także odpowiedzialna za komunikację i udostępnianie informacji o programie oraz jego póżniejszą ewaluację.

Podstawowe zadanie Projektu Erasmus+ MediaNumeric to zapewnienie zasobów edukacyjnych umożliwiających szkolenie nowego pokolenia studentów dziennikarstwa i komunikacji. Uczestnicy programu MediaNumeric zdobędą wiedzę teoretyczną oraz umiejętności pozwalające im przebrnąć przez gąszcz dużych zbiorów danych (big data) i odpowiednio je wykorzystać. Nauczą się także opowiadać historie wzbogacone o treści multimedialne i współtworzyć ekosystem dziennikarski mniej podatny na dezinformację. Na czele tej inicjatywy, w którą Unia Europejska zainwestowała milion euro, stoi konsorcjum zbudowane z uczelni, archiwów audiowizualnych, Francuska Agencja Prasowa i akcelerator z branży medialnej.

Cyfryzacja zmieniła wszystkie aspekty funkcjonowanie mediów — od sposobów tworzenia i rozpowszechniania treści, do interakcji z odbiorcą. Obywatele i dziennikarze w Europie mają dziś dostęp do największej „sieci wywiadowczej” w historii ludzkości. To bogactwo informacji z jednej strony otwiera możliwość opowiadania historii w oparciu o dane (data-driven journalism) i eksplorowania ogromnych archiwalnych baz danych. Z drugiej strony, pojawienie się nowych technologii przyniosło kolejne wyzwania – masowe i niekontrolowane rozpowszechnianie nierzetelnych lub nieprawdziwych informacji. Zjawiska te sprawiły, że zawód dziennikarza uległ gruntownej przemianie.

Misją MediaNumeric będzie  wykształcenie nowego pokolenia dziennikarzy i storytellerów. Oferowany w ramach projektu program szkoleniowy ma za zadanie dostarczyć im narzędzi i kompetencji do stworzenia rzetelnego, opłacalnego, zaawansowanego technologicznie i opartego na odbiorcach „europejskiego ekosystemu medialnego”.

Cele projektu MediaNumeric:

– szczegółowe zrozumienie potrzeb branży medialnej i połączenie ich z ofertą edukacyjną uczelni wyższych;

– podkreślenie potencjału wykorzystywania dużych multimedialnych baz danych w dziennikarstwie opartym na danych oraz w storytellingu;

– stworzenie programu kompleksowego szkolenia medialnego;

– promowanie dialogu i porozumienia między branżami, angażując wszystkie zainteresowane strony w dyskusje na temat analizy i tworzenia mediów opartych na danych, badania faktów i krytyki źródeł;

– zapewnienie ciągłości programu szkoleń MediaNumeric — powstałe treści posłużą za podstawę materiałów edukacyjnych dostępnych za darmo online, w formie zintegrowanych kursów bądź pojedynczych modułów.

Więcej informacji

Więcej informacji i aktualności na temat MediaNumeric znajduje się na stronie projektu.

Kontakt

Rachel Somers Miles, The Netherlands Institute for Sound and Vision

E: info@medianumeric.eu

Organizacje partnerskie i źródło finansowania

Projekt MediaNumeric jest współfinansowany ze środków programu Unii Europejskiej Erasmus+ na lata 2021–2023. Tworzy go konsorcjum utworzone przez czołowe organizacje ze świata nauki, branży medialnej i archiwów audiowizualnych z czterech państw członkowskich Unii Europejskiej: The Netherlands Institute for Sound and Vision (Holandia), Filmoteka Narodowa — Instytut Audiowizualny (Polska), Uniwersytet SWPS (Polska), AFP Agence France Presse (Francja), Inholland University (Holandia), INA Institut national de l’audiovisuel (Francja), Storytek (Estonia) i Fundacja EUscreen (Holandia).

 

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu, wspólnie z lokalnymi i ogólnopolskimi partnerami, zaprasza serdecznie do udziału w VIII Ogólnopolskim Przeglądzie Filmów Animowanych Tworzonych przez Dzieci OKO KALEJDOSKOPU, który odbędzie się w dniach 26-27 kwietnia (prezentacja nadesłanych filmów) oraz 30 kwietnia (ogłoszenie werdyktu jury) 2021 roku. W związku z trwającą nadal pandemią informacje o tym, czy Przegląd odbędzie się w Kinie Pałacowym i Centrum Kultury ZAMEK, czy też online, zostaną podane w terminie późniejszym.

W roku 2020 OKO KALEJDOSKOPU odbywało się w całości online. W związku z pandemicznymi obostrzeniami filmy zgłoszone na Przegląd dotarły do widzów głownie za pośrednictwem internetu: ponad 150 zakwalifikowanych do konkursu filmów, podzielonych na 20 bloków tematycznych, zaprezentowanych zostało na kanale YouTube Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu. Dziecięce animacje oraz uroczystość ogłoszenia laureatów dotarły do widzów z całej Polski i świata i wygenerowały niemal 12 000 wyświetleń!

OKO KALEJDOSKOPU to przede wszystkim przestrzeń oddana dla młodych twórców filmów animowanych, dla ich wyobraźni, talentu, poszukiwań i wypowiedzi: osobistych i bardzo uniwersalnych, zabawnych i niezmiernie poważnych. Prezentujemy ten fascynujący świat i zapraszamy innych – głównie dzieci i młodzież, czyli rówieśników autorów – do oglądania tych obrazów i słuchania o czym opowiadają. Głównym organizatorem Przeglądu jest Centrum Sztuki Dziecka, a ogromnym wsparciem dla idei prezentacji twórczości młodych artystów jest współpraca z kilkunastoma instytucjami partnerskimi.

W załącznikach znajdują się: regulamin, karta zgłoszenia, a poniżej można zapoznać się z listą instytucji partnerskich. Zapraszamy serdecznie młodych autorów i ich opiekunów do nadsyłania filmów na OKO KALEJDOSKOPU.

Na zgłoszenia czekamy do 31 marca 2021 roku!

Kontakt

Agnieszka Krajewska, Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

61-64-64-478, akrajewska@csdpoznan.pl

www.csdpoznan.pl

Instytucje partnerskie

Organizator:

Centrum Sztuki Dziecka w Poznaniu

Miejsce: Kino Pałacowe

Partnerzy lokalni:

Centrum Inicjatyw Rodzinnych

Centrum Kultury ZAMEK

Kino Pałacowe

Partnerzy ogólnopolscy:

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie

Galeria i Ośrodek Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu

Katowice Miasto Ogrodów – Instytucja Kultury im. Krystyny Bochenek

Kreatywny Obiekt Multifunkcyjny w Miliczu

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kostrzynie – Klub Filmowy

Muzeum Kinematografii w Łodzi

Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Wolna Szkoła Waldorfska” w Krakowie

Pracownia Filmoteki Szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 3 – Szkoła Podstawowa nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach

Stowarzyszenie Jarocin XXI – Kino Echo im. Piotra Łazarkiewicza w Jarocinie

Stowarzyszenie Kopalnia Aktywności w Bytomiu

Stowarzyszenie OFFicyna w Szczecinie

Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Czerlejnie – Pracownia Animacji

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Pomorskim

Zespół Szkół przy Klinicznym Szpitalu Wojewódzkim nr 2 im. Świętej Jadwigi w Rzeszowie

Zespół Szkół Społecznych STO w Szczecinku

Patronat:

Polski Komitet Międzynarodowego Stowarzyszenia Wychowania przez Sztukę InSEA

Informujemy o czasowym, obowiązującym do odwołania, zamknięciu obiektów Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego:

  1. kina Iluzjon, Warszawa, ul. Narbutta 50A
  2. sal kinowych, warsztatowych i mediateki, Wałbrzyska 3/5
  3. biblioteki i czytelni, ul. Puławska 61
  4. archiwum, ul. Chełmska 21

Wszystkie zaplanowane wydarzenia odbędą się w innym terminie lub w wersji online. O nowych terminach poszczególnych wydarzeń będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszych stron internetowych (www.fina.gov.pl oraz www.kinoiluzjon.pl) i mediów społecznościowych.

Informujemy, że zakupione bilety na wydarzenia w kinie Iluzjon będzie można wykorzystać na innych seansach po wznowieniu działalności przez kino lub zwrócić.

Więcej o zasadach zwrotu biletów i godzinach dyżurowania kasy na stronie kina (http://www.iluzjon.fn.org.pl/aktualnosci/info/1152/od-15-marca-kino-iluzjon-czasowo-zamkniete.html).

W związku Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11 marca 2021 informujemy, że kino Iluzjon zostaje zamknięte do odwołania.  Wszystkie pokazy filmowe i wydarzenia i festiwale zostały tymczasowo odwołane. O nowych terminach poszczególnych wydarzeń będziemy Państwa informować za pośrednictwem naszej strony internetowej i mediów społecznościowych.

Zwrot biletów

Zwrot biletów na projekcje repertuarowe zakupionych przez Internet może nastąpić drogą elektroniczną na Państwa prośbę przesłaną mejlem na adres kasy kina: kasa.iluzjon@fina.gov.pl.
Zwracane środki trafią bezpośrednio na konto odbiorcy.
W przypadku biletów „papierowych”, zakupionych na projekcje repertuarowe w kasie kina za pośrednictwem karty lub gotówki, zwrot należności może zostać dokonany wyłącznie w kasie kina na podstawie paragonu lub faktury i biletu.
Bilety zakupione na seanse w kinie Iluzjon będzie można również wykorzystać na wstęp na dowolny seans po wznowieniu działalności przez kino.
Aby wymienić bilet na wstęp na dowolny seans, należy zwrócić się do kasy kina na pół godziny przed wybranym seansem.

Godziny otwarcia kasy kina

Kasa biletowa kina Iluzjon będzie czynna dniach 15–19 marca w godzinach:
poniedziałek: 12.00–16.00
wtorek: 1600–20.00
środa: 16.00–20.00
czwartek: 14.00–18.00
piątek: 12.00–16.00
fot. Danuta Matloch / REPORTER

Choć archiwa często zmagają się z brakami kadrowymi, to jednak chcą zapewnić dostęp online do swoich zbiorów i w istotny sposób zaangażować swoje społeczności – stąd  idea projektów crowdsourcingowych. Ta metoda zwiększania dostępu do zbiorów może pomóc zredukować powyższe problemy instytucjonalne, jednocześnie promując korzystanie z archiwów. Crowdsourcing zwiększa również zaangażowanie odbiorców i w pomaga pozyskać od nich cenną wiedzę, co w efekcie może zwiększyć wyszukiwalność zbiorów w sieci.

Wdrażanie projektów crowdsourcingowych może na początku wydawać się skomplikowane, ponieważ wymaga zaplanowania strategii i przemyślenia kluczowych kwestii, takich jak: cele i oczekiwania, oszacowanie możliwości zespołu projektowego, analiza narzędzi i metod, ustalenia workflow i rezultatów, zbudowania i poszerzenia zaangażowania społeczności. Do tego trzeba jeszcze rozważyć zrównoważony rozwój i kwestie etyczne.

W tej prezentacji omówimy różne metody i aspekty niezbędne podczas planowania i projektowania projektu crowdsourcingowego. Wykorzystanie zróżnicowanych strategii działania będzie pomocne przy nagrywaniu historii mówionych, w procesie korekty nagrań, a także umożliwi angażowanie odbiorców – co pomoże zbudować społeczność skupioną wokół naszej instytucji i zbiorów.

Prowadząca

Casey Davis Kaufman jest archiwistką audiowizualną i zajmuje się też procesom pamięci w archiwach. Obecnie pełni funkcję zastępcy dyrektora w GBH Archives i kierowniczki projektu w American Archive of Public Broadcasting. Casey zarządza digitalizacją i procesem udostępniania ponad 100 000 historycznych programów telewizyjnych i radiowych pochodzących od publicznych nadawców i producentów z całych Stanów Zjednoczonych.

UWAGA! Dwie zapowiadane do niedawna współprowadzące, Teague Schneiter i Jade Takahashi niestety nie mogą wziąć udziału w seminarium.

Zapisy

Wydarzenie odbędzie się online na platformie Zoom 18 marca w godzinach 16:00-17:30. Seminarium poprowadzone zostanie w języku angielskim, z tłumaczeniem na język polski.

Zapisy: https://forms.nina.gov.pl/seminarium-audiowizualne-online/

W numerze znajdą się:

– analiza Katarzyny Kebernik przyglądającą się przyczynom upadku polskiej komedii w XXI wieku,

– dwugłos Natalii Chojny i Piotra Zdziarstka o humorze w filmach Małgorzaty Szumowskiej,

– esej Andrzeja Bukowieckiego o rzekomo nieudanych komediach Tadeusza Chmielewskiego,

– artykuł Doroty Skotarczak o nieideologicznej komedii odwilżowej,

– tekst Mateusza Katnera o komedii bandyckiej oraz rozmowę Aleksandra Kmaka z Piotrem Czerkawskim o poczuciu humoru polskiego kina.

Poza tematem numeru publikujemy szkic poświęcony twórczości Małgorzaty Goliszewskiej pióra Karola Jachymka oraz omówienie książki Leszka K. Talki i Karola Vesely’ego Królowie bajek. Opowieść o legendarnym Studiu Filmów Rysunkowych autorstwa Michała Mroza.

Oddzielne miejsce w numerze zajmuje podsumowanie raportu FINA Polacy o polskich filmach. Opinie Polaków o polskim kinie i ich postawy wobec polskiej produkcji filmowej. Badania społeczne (realizowanego przez zespół w składzie: prof. Mikołaj Cześnik, prof. Barbara Giza, prof. Michał Wenzel, dr Agnieszka Kwiatkowska i dr Marta Żerkowska-Balas), z którego jasno wynika, że komedia jest gatunkiem szczególne bliskim polskim widzom.

Już teraz zachęcamy także do nadsyłania tekstów do kolejnych numerów „Pleografu”. Tematy nadchodzących numerów to Przemieszczenia (2/2021), Zawody filmowe (3/2021) oraz Przeoczenia (4/2021). Oprócz tekstów naukowych w naborze tematycznym, przyjmujemy także krótsze teksty popularyzatorskie, propozycje wywiadów i recenzji książek filmoznawczych oraz teksty naukowe poza tematami numerów. Szczegółowe informacje znajdą Państwo na naszej stronie w zakładce CFP oraz informacje dla autorów.

 

 

Ilustracja główna: fotografia z planu filmu Miś, reż. Stanisław Bareja., fot. Romuald Pieńkowski, Fototeka FINA

Wydarzenie zostało wstrzymane z przyczyn formalnych, ponieważ do dnia jego planowanego rozpoczęcia umowa w sprawie jego współorganizacji nie została podpisana przez osoby uprawnione do reprezentacji FINA. Szczegóły przeglądu ustalano pomiędzy redakcją Ninateki a Fundacją Her Docs w drodze roboczego kontaktu i pomimo niepodpisania umowy rozpoczęto działania zmierzające do uruchomienia przeglądu. Drugim powodem wstrzymania przeglądu był brak zakupionej licencji na zaplanowany pokaz filmu pt. Kate Nash: Underestimate the Girl.

Wątpliwości budzi też fakt określania planowanego przeglądu filmów Herstorie na Dzień Kobiet festiwalem, gdyż nie spełnia on podstawowych zasad funkcjonowania tego typu imprez – nie przeprowadzono oficjalnej selekcji filmów, nie powołano jury, nie planowano wręczać nagród oraz nie przedstawiono harmonogramu spotkań z twórcami czy wydarzeń towarzyszących.