Nowy „Pleograf”: edukacja filmowa

Jak pisze we wstępniaku zespół redakcyjny „Pleografu”, „magazyn ukazuje się w wyjątkowym czasie. Reguły funkcjonowania świata, jakie znamy, zostały zawieszone i podlegają nieustannej metamorfozie. Pandemia dotyka wszystkich sfer życia społecznego i prywatnego, gospodarki i ekonomii, a także edukacji. Naturalne jest więc, że wykładowczynie i wykładowcy, nauczycielki i nauczyciele, wychowawczynie i wychowawcy oraz wszystkie osoby związane z nauczaniem zadają sobie w ostatnich dniach fundamentalne pytania o cele, metody ich osiągania i narzędzia, jakie byłyby najbardziej adekwatne dla kształcenia w nowej i ekstremalnie trudnej sytuacji. Zachwianie działania szkół i uniwersytetów skłania też do przemyślenia istoty i misji edukacji filmowej, która łączy podążanie za narracjami i znaczeniami z kształceniem umiejętności technologicznych”.

W numerze znajdziemy między innymi: artykuł Grzegorza Rogowskiego o międzywojennych szkołach filmowych. Małgorzata Malinowska pisze o warsztatach filmowych dla cudzoziemców, Klara Cykorz i Patrycja Mucha stworzyły dwugłos o kinie dla dzieci i młodzieży, Paulina Haratyk pisze o działalności Amatorskich Klubów Filmowych. Małgorzata Radkiewicz przygląda się krakowskiej Prafilmówce. Przeprowadzono też wywiady z przedstawicielkami Centrum Kultury Filmowej im. Andrzeja Wajdy i Centralnego Gabinetu Edukacji Filmowej w Łodzi. W dziale „Z warsztatu” znajdziemy okołojubileuszowy materiał o działalności Filmoteki Szkolnej.

Więcej na stronie Akademii Polskiego Filmu.

Cykl dotyczy ważnych wydarzeń z dziejów naszego państwa z lat 1910–1950, utrwalonych w najstarszych filmach dokumentalnych, fabularnych oraz w dokumentach propagandowych sowieckich, niemieckich i polskich, znajdujących się w zasobach FINA i wcześniej nieznanych albo znanych jedynie wąskiej publiczności.

Głównym celem projektu jest udostępnienie publiczności, a także środowisku naukowemu  zdigitalizowanego (w większości nieznanego wcześniej) filmowego zasobu Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, dotyczącego ważnych wydarzeń z pierwszego czterdziestolecia historii Polski po 1910 roku (odzyskania niepodległości, wojny polsko- bolszewickiej, okupacji Polski w latach 1939–1945, w tym obrazów powstania warszawskiego i getta oraz wydarzeń powojennych, m.in. dramatu miasta – obrazów Warszawy po opuszczeniu jej przez Niemców i wkroczeniu wojsk sowieckich).

Mimo upływu lat, tematy te są nadal przedmiotem zainteresowania publiczności i badaczy, dlatego ich opracowanie i udostępnienie jest naszym szczególnym zadaniem. W archiwach FINA znajduje się kilkaset filmów o tej tematyce, niektóre z nich nie były oglądane od wielu lat, a obecnie wydają się niezwykle cennymi materiałami do uzupełniania wiedzy o tamtym okresie.

Każdy pokaz opatrzony będzie komentarzem specjalistów w danej dziedzinie, uznanych autorytetów akademickich.

Pierwszy pokaz w ramach cyklu zatytułowany jest Warszawskie getto i podzielony został na dwa materiały. W pierwszym znajduje się krótki wstęp oraz dwa filmy z kolekcji FINA: Życie ludzkie w niebezpieczeństwie oraz Das Ghetto. W drugiej części użytkownicy Ninateki będą mogli zapoznać się z komentarzem naukowym autorstwa prof. Iwony Kurz i prof. Jacka Leociaka.

Czas premiery i dostępność materiałów

Premiera filmów (razem około 80 minut) i towarzyszącego im komentarza naukowego odbędzie się 5 maja o godz. 19 w Ninatece. Filmy zostaną udostępnione na stałe użytkownikom portalu.

Opisy filmów

Uwaga! Filmy zawierają drastyczne sceny i mogą być trudne w odbiorze dla młodego lub wrażliwego widza.

Das Ghetto

Das Ghetto to nieukończony, jedynie wstępnie zmontowany, niemiecki film propagandowy nieznanych twórców, który zrealizowano na terenie warszawskiego getta w maju 1942 roku. W założeniach miał opierać się na sztucznie wykreowanych kontrastach między członkami tamtejszej społeczności oraz przekonać widzów, że dramatyczne warunki życia najuboższych są wynikiem obojętności bogatych Żydów. Filmu nigdy nie wprowadzono na ekrany; najprawdopodobniej uznano, że jest zbyt drastyczny i nie wzbudzi oczekiwanej reakcji publiczności. Po wojnie materiał był uznawany za zaginiony aż do 1954 roku, gdy odnaleziono go w bunkrze we wschodnim Berlinie.

Jedyna kopia – pochodząca z wczesnego etapu montażu – jest pozbawiona dźwięku, a niektóre fragmenty taśmy są źle wywołane. Mimo kilkudziesięcioletnich badań archiwalnych nie udało się odnaleźć dokumentacji produkcyjnej, scenariusza ani scenopisu filmu. Prezentowana wersja jest więc materiałem filmowym oryginalnie ułożonym przez anonimowego montażystę.

W 1958 roku Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), wówczas jako Centralne Archiwum Filmowe, zakupiła w NRD kontrnegatyw prezentowanego materiału. Następnie powstało z niego 6 kolejnych kopii, które znajdują się obecnie w kolekcji FINA.

Życie ludzkie w niebezpieczeństwie

Życie ludzkie w niebezpieczeństwie to niemiecki film propagandowy zrealizowany w 1941 roku przez Herberta Gerdesa na zlecenie Film und Propagandamittel Vertriebsgesellschaft. Obraz był jednym z elementów szeroko zakrojonej kampanii mającej na celu przekonanie społeczeństwa polskiego o słuszności odizolowania Żydów z uwagi na (rzekome) zagrożenie tyfusem.

Powstały trzy wersje językowe filmu (polska, niemiecka i ukraińska) oraz dwa jego warianty: pełny i skrócony. Ten drugi przeznaczony był prawdopodobnie dla niemieckich kin objazdowych, które odwiedzały wsie Generalnego Gubernatorstwa.

W zbiorach Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego (FINA) znajduje się wariant skrócony w polskiej wersji językowej. Wariant pełny zachował się jedynie w wersji bez ścieżki dźwiękowej.

Prezentowany film stanowi odtworzenie pełnej wersji. Podstawą rekonstrukcji była skrócona kopia w polskiej wersji językowej, którą uzupełniono brakującymi scenami z pełnej, niemej kopii filmu. W efekcie niektóre fragmenty nie mają dźwięku

W zbiorach FINA znajdują się także nieme odrzuty z filmu, zawierające m.in. wycięte sceny nagości i okazywania niechęci operatorom.

 

kadr z filmu "Życie w niebezpieczeństwie", młoda kobieta zakłada na ramię aparat medyczny

kadr z filmu Życie ludzkie w niebezpieczeństwie, reż. Herbert Gerdes, 1941, z archiwów FINA

Komentarz naukowy

Dr hab. Iwona Kurz – prof. ucz. (Instytut Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego) zajmuje się historią nowoczesnej kultury polskiej w perspektywie wizualnej, w tym zagadnieniem pamięci, oraz problematyką ciała i gender. Redaguje pismo „Widok. Teorie i Praktyki Kultury Wizualnej” (www.pismowidok.org).

Prof. Jacek Leociak – prof. dr hab., kierownik Zakładu Badań nad Literaturą Zagłady w Instytucie Badań Literackich PAN, członek Pracowni Poetyki Teoretycznej i Semiotyki Kultury IBL PAN, członek-założyciel Centrum Badań nad Zagładą Żydów przy IFiS PAN, redaktor rocznika „Zagłada Żydów. Studia i Materiały”. Razem z Barbarą Engelking przygotował koncepcję galerii „Zagłada” w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN. Opublikował: Tekst wobec Zagłady. O relacjach z getta warszawskiego (1997, 2004, 2016); Getto warszawskie. Przewodnik po nieistniejącym mieście (wspólnie z Barbarą Engelking, 2001), Doświadczenia graniczne. Studia o dwudziestowiecznych formach reprezentacji (2009), Ratowanie. Opowieści Polaków i Żydów (2010); Spojrzenia na Warszawskie getto (2011); Biografie ulic. O żydowskich ulicach Warszawy: od narodzin po Zagładę (2017),  Młyny boże. Zapiski o Kościele i Zagładzie (2018).

Organizatorzy

Koncepcja merytoryczna: Barbara Giza

Współpraca: Ewa Korzeniowska, Grzegorz Rogowski, Anna Witek

 

 

***

 

 

Pokaz jest częścią projektu Pamięć filmu. Cud nad Wisłą i inne wydarzenia historyczne w filmowych zasobach FINA. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

logo programu Niepodległa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

 

 

Ilustracja: kadr z filmu Das Ghetto, z archiwum FINA

 

Widzowie Ninateki będą mogli udać się w niezwykłą podróż w macedońskie góry (Kraina miodu), do podwodnego świata delfinów (Człowiek delfin), na francuską prowincję z Agnès Vardą (Twarze, plaże), do swingującego Londynu lat 60. z Michaelem Caine’em (Michael Caine: Moje pokolenie) i śladami jednego z najbardziej fascynujących polskich filmowców, Michała Waszyńskiego (Książę i dybuk).

Wybrane dokumenty to także szansa, żeby poznać sławnego skrzypka i przystojnego modela Armaniego w jednym (Współczesny mężczyzna), byłą sekretarkę jednego z najwyżej postawionych nazistów – Josepha Goebbelsa (Niemiecki życiorys), członków sudańskiego klubu filmowego, którzy postanowili odrestaurować nieczynne kino pod Chartumem (Pogawędki o drzewach to zbrodnia), wspaniałych fotografów – Roberta Franka (Nie mrugaj – Robert Frank) i Sebastião Salgado (Sól Ziemi) oraz zawiłe losy spuścizny meksykańskiego architekta Luisa Barragána (Niezwykła propozycja).

Przegląd to także okazja, by poszukać odpowiedzi na pytania: czy wskrzeszenie mamuta jest dziś możliwe (Genesis 2.0)? Jak naprawdę wygląda hodowla przemysłowa zwierząt (Zjadanie zwierząt)? Czy można przenieść pianino przez Himalaje (Stroiciel Himalajów)? Jak powstawała muzyka do kinowych hitów (Score – muzyka filmowa) oraz jak Putinowi udało się przywrócić w Rosji dyktaturę (Świadkowie Putina)?

Wszystkie te oraz inne wyjątkowe dokumenty już od 8 do 18 maja będzie można obejrzeć za darmo i bez reklam w Ninatece.

Ninateka zaprasza na majowy przegląd oraz 17. edycję festiwalu Millennium Docs Against Gravity, która odbędzie się w dniach 4–13 września 2020 roku.

Lista filmów:

 1. Kraina mioduHoneyland
 2. Twarze, plażeFaces places
 3. Książę i dybukPrince and the Dybbuk
 4. Stroiciel HimalajówPiano to Zanskar
 5. Nie mrugaj – Robert FrankDon’t Blink Robert Frank
 6. Sól ZiemiThe Salt of the Earth
 7. Niezwykła propozycjaProposal
 8. Niemiecki życiorysGerman Life
 9. Świadkowie PutinaPutin’s Witnesses
 10. Człowiek delfinDolphin Man
 11. Współczesny mężczyznaModern Man
 12. Zjadanie zwierzątEating Animals
 13. CzłowiekHuman
 14. Scoremuzyka filmowa
 15. Genesis 2.0
 16. Pogawędki o drzewach to zbrodniaTalking about trees
 17. Michael Caine: Moje pokolenieMy Generation
 18. Wirtualna Republika LudowaPeople’s Republic of Desire
 19. Ostatni w AleppoLast Men in Aleppo
 20. Scena zbrodniThe Act of Killing

 

Ilustracja: kadr z filmu Człowiek-delfin, reż. Lefteris Charitos, fot. Daan Verhoeven

Podczas tegorocznej uroczystej XXII gali Polskich Nagród Filmowych Maja Komorowska została nagrodzona Orłem 2020 za całokształt dorobku. To jedna z najwybitniejszych polskich aktorek, doceniana przez reżyserów i uwielbiana przez widzów. Zaczynała w teatrze Jerzego Grotowskiego najpierw w Opolu, następnie we Wrocławiu. W kinie wykreowała niezapomniane role w filmach wybitnych polskich reżyserów, m.in.: Krzysztofa Zanussiego w Za ścianą, Życiu rodzinnym, Bilansie Kwartalnym, Stanie posiadania czy Cwale, za które była wielokrotnie nagradzana w Polsce i za granicą; Andrzeja Wajdy w Pannach z Wilka, Weselu, Katyniu; Tadeusza Konwickiego w Jak daleko stąd, jak blisko i Lawie oraz Krzysztofa Kieślowskiego i jego głośnym Dekalogu I. W stanie wojennym z oddaniem angażowała się w pomoc rodzinom internowanych, działając w Komitecie Prymasowskim.

Maja Komorowska osobiście wybrała filmy, które zostaną pokazane podczas przeglądu w Ninatece. Jest to jedynie drobny wyimek z jej filmografii, obejmującej ponad 50 lat pracy przed kamerą. Wśród tytułów, które będą prezentowane w ramach Przeglądu na stronie ninateka.pl znalazło się pięć filmów wyreżyserowanych przez Krzysztofa Zanussiego: Za ścianą, Życie rodzinne, Bilans kwartalny, Rok spokojnego słońca i Cwał oraz dwa obrazy w reżyserii Andrzeja Wajdy: Panny z Wilka i Wesele.

„Z każdym z tytułów, łączą się wciąż żywe wspomnienia moich wspaniałych filmowych partnerów i tych żyjących i tych którzy już odeszli – Zbyszka Zapasiewicza czy Scotta Wilsona. Zdaję sobie sprawę, że miałam wielkie szczęście pracować z wybitnymi reżyserami: Krzysztofem Zanussim, Krzysztofem Kieślowskim, Andrzejem Wajdą, Edwardem Żebrowskim, Tadeuszem Konwickim. Jestem wdzięczna wszystkim twórcom filmów, w których grałam… pracowałam”powiedziała laureatka podczas tegorocznej gali Polskich Nagród Filmowych.

Do przeglądu zostały dołączone dwa materiały specjalne: fragment tegorocznej ceremonii Polskich Nagród Filmowych, z momentem wręczenia Mai Komorowskiej Orła za Osiągnięcia Życia oraz specjalne wydanie Aktualności Filmowych CANAL+, których gościem była aktorka.

Przegląd przygotowała Niezależna Fundacja Filmowa, organizator Orłów, przy współudziale Miasta Stołecznego Warszawy.

 

Na zdjęciu: Maja Komorowska i Krzysztof Zanussi na planie filmu Bilans kwartalny, 1974, fot. Romuald Pieńkowski, źródło: Fototeka

Werdykt Pawła Łozińskiego

Wymyśliłem dla Was trudne zadanie i z przyjemnością zobaczyłem jak sobie z nim dobrze poradziliście. Znalazłem w Waszych filmach świeże pomysły, osobisty punkt widzenia, próbę znalezienia klucza do świata wokół, czyli to wszystko co w dokumencie bardzo się liczy.

I nagrodę otrzymuje film “Cześć Tato” Karoliny Baranowskiej za poruszającą i trzymająca w napięciu do samego końca rodzinną historię o tym, jak trudno nam wypowiedzieć najprostsze słowa. To naprawdę dobrze wykorzystane 3 minuty z potencjałem na dłuższy film. Czekam na ciąg dalszy!

Zwycięski film pt. „Cześć Tato” Karoliny Baranowskiej

Lista osób zakwalifikowanych do udziału w II rundzie

Dziękujemy wszystkim, którzy zgłosili się do udziału w II rundzie konkursu.

Oto lista zakwalifikowanych osób:

 • Dorota Bator
 • Karolina Baranowska
 • Jan Bąk
 • Olga Bejm
 • Zofia Bystydzieńska-Dolata
 • Adrian Dulnik
 • Lena Frankiewicz
 • Ania Hatłas
 • Karolina Iwan
 • Marcin Korbus
 • Stanisław Nietrzebka
 • Iga Niewiadomska
 • Szymon Poloczek
 • Łukasz Ruciński
 • Jana Shostak
 • Magdalena Sienicka
 • Tomasz Sol
 • Katarzyna Swinarska
 • Maciej Szczęśniak
 • Wojciech Szuster
 • Bartosz Toboła
 • Grzegorz Wierzchowski
 • Tomasz Wójcik Motarski
 • Michał Żłobicki

Gratulujemy i zapraszamy na pierwsze spotkanie z Pawłem Łozińskim. Wszystkie szczegóły otrzymają Państwo mailem.

Wyzwanie Pawła Łozińskiego

Regulamin konkursu

O konkursie

Hollywood stoi, kina zamknięte, światowe produkcje wstrzymane, ale wciąż można kręcić filmy w domu! Do udziału w konkursie zapraszamy wszystkich, którzy ukończyli 18 lat i mają za sobą pierwsze kroki w tej dziedzinie, w szczególności studentów szkół filmowych, kierunków artystycznych, humanistycznych – ale nie tylko.

Przewodnikami na filmowej drodze będą cenieni filmowcy: Jagoda Szelc, reżyserka „Wieży. Jasny dzień” i „Monumentu”, która dopiero co zeszła z planu swojego trzeciego filmu oraz dokumentalista Paweł Łoziński, znany m.in. z „Nawet nie wiesz, jak bardzo cię kocham” i „Miejsca urodzenia” – obecni w trakcie prac nad dokumentem realizowanym z perspektywy swojego okna. To właśnie oni będą udzielać internetowych konsultacji i wcielą się w rolę jurorów przyznających nagrody.  Inspiracją jest dla nas kultowe już dzieło Larsa von Triera i Jørgena Letha „Pięć nieczystych zagrań”, gdzie duński reżyser prowokował swojego mistrza do realizacji zadań na granicy dokumentu i happeningu.

Zasady

Zasady są proste: 1. Wypełnij formularz zgłoszeniowy 2. Jeśli zostaniesz zakwalifikowany, nakręć film (w dowolnej technice i gatunku zgodnie z zadanym tematem lub ograniczeniem formalnym) o długości od 30 sekund do 3 minut, trzymając się aktualnych przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa ; 3. Wyślij plik w formacie .MOV lub .MP4 i rozdzielczości Full HD (1080p), tak by jego ciężar nie przekraczał 1 GB.

Warto zmierzyć się z zaproponowanymi przez Mistrzów tematami, bowiem gra toczy się o nagrody o łącznej wartości 2000 złotych w każdej rundzie i publikację zwycięskich nagrań w serwisie Ninateka, gdzie można oglądać filmy takich twórców jak Andrzej Wajda, Jerzy Hoffman, Jan Jakub Kolski, Janusz Majewski, Stanisław Różewicz, Bartek Konopka, Waldemar Krzystek, Leszek Dawid i wielu, wielu innych.

Harmonogram

I RUNDA

Pierwsza runda z udziałem Jagody Szelc rozpoczeła się 23 kwietnia i zakończyła się 3 maja (wyniki poniżej).

II RUNDA

4.05.2020, 19:00 – Paweł Łoziński, Mistrz gry, ogłasza zadanie konkursowe; FINA otwiera przyjmowanie zgłoszeń przez formularz zgłoszeniowy na tej stronie

6.05.2020 roku do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń

7.05.2020 o godz. 19:00 – Paweł Łoziński i organizatorzy konkursu wybierają spośród nadesłanych zgłoszeń osoby zakwalifikowane do udziału w tej rundzie Konkursie. Zakwalifikowani uczestnicy mają dzień na przygotowanie pytań/tematów do rozmowy z Mistrzem gry

8.05.2020 – Uczestnicy Konkursu biorą udział w pierwszych konsultacjach z Mistrzem gry (Zoom)

11.05.2020 – Uczestnicy Konkursu biorą udział w drugich konsultacjach z Mistrzem gry (Zoom)

14.05.2020 do końca dnia (23:59) – ostateczny termin nadsyłania filmów w ramach zadania konkursowego na wskazany przez Organizatora adres mailowy.

14.05-17.05 Filmy są publikowane w mediach społecznościowych FINA (możliwa jest wcześniejsza publikacja, jeśli uczestnik prześle film przed dedlajnem).

17.05.2020 o godz. 17:00 – ogłoszenie wyników przez Pawła Łozińskiego w mediach społecznościowych FINA i publikacja zwycięskiego Filmu/Filmów w Ninatece (ninateka.pl)

FAQ

Kto i na jakiej podstawie dokona wyboru uczestników, którzy będą pracować z Pawłem Łozińskim i będą mogli zgłosić swój film do konkursu?
Wyboru zakwalifikowanych uczestników dokonają wspólnie organizatorzy konkursu i Paweł Łoziński, kierując się ich dotychczasowym dorobkiem i doświadczeniem filmowym, wskazanym w formularzu zgłoszeniowym. Planujemy przyjęcie około 24 osób (dwie grupy po 12).
Jak będzie wyglądać wspólna praca?
Zakwalifikowani uczestnicy wezmą udział w spotkaniach na Zoomie z Pawłem Łozińskim — w dniach 8 i 11 maja o 18.00 (grupa A) lub 20.00 (grupa B).
Czy można realizować sceny poza domem?
W związku z rozluźnieniem aktualnych przepisów dotyczących zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa — rozluźniamy też zasady konkursu. W drugiej rundzie nadal zachęcamy do realizowania filmów w domu, ale nie jest to już wymóg regulaminowy. Film musi powstać zgodnie z obowiązującymi przepisami (co oznacza np. konieczność noszenia masek w plenerze czy też nietworzenie zgromadzeń: w kadrze i poza nim).
Czy uczestnicy, którzy pracowali w pierwszej rundzie (z Jagodą Szelc) i przesłali filmy konkursowe mogą wziąć udział w drugiej rundzie (z Pawłem Łozińskim)?
Nie. Mogą się natomiast ponownie zgłosić osoby, które zgłaszały się w I rundzie, ale nie zostały zakwalifikowane.
Kiedy należy przygotować film? Czy trzeba wcześniej przesłać scenariusz?
Czas na realizację i przesłanie filmu jest od 7.05 o 19.00 do 14.05 o 23:59. Nie ma obowiązku przygotowywania scenariusza ani wcześniejszego przesyłania koncepcji filmu.

Rejestracja i regulamin

Formularz zgłoszeniowy do II rundy konkursu.

Wypełniając formularz, deklarujesz, że zapoznałeś się i akceptujesz regulamin konkursu.

 

Wyniki I rundy z Jagodą Szelc

Zwycięzcami I rundy konkursu Mistrzowskie wyzwania są ex aequo Aga Błaszczak za film Prorocy i Jakub Jasiukiewicz za film 66,6 jawy. Oboje otrzymają nagrodę w wysokości 1000 zł. Oba filmy trafią też do serwisu Ninateka.

Werdykt Jagody Szelc

„Największą przyjemnością jest móc zobaczyć coś, czego samemu by się nie wymyśliło. 1 miejsce ex aequo dla filmu Prorocy za pokazanie, że cud jest przekazywalny i jest kwestią wyboru bardziej niż przypadkowości oraz dla filmu 66,6% JAWY za pokazanie, że cudem może być po prostu pozostanie we śnie”.

 

 

Aga Błaszczak Prorocy

Kim są współcześni prorocy i jakie jest ich proroctwo?

Obsada: Piotr Michalczuk, Aleksandra Spyra, Mateusz Narloch, Klaudia Cygoń, Jadwiga Wianecka

Scenariusz, reżyseria i realizacja: Aga Błaszczak

 

Jakub Jasiukiewicz 66,6% JAWY

66,6% JAWY to trzy historie; własne wspomnienie, zapamiętana opowieść i ukradziony sen.

***

 

Do udziału w konkursie i pracy pod okiem reżyserki Jagody Szelc zaproszeni zostali:

 

1. Natalia Baranowska

2. Aga Błaszczak

3. Filip Gąsiorowski

4. Barbara Gryczan

5. Miron Grzegorkiewicz

6. Zuzanna Jakubowska

7. Jakub Januszewski

8. Jakub Jasiukiewicz

9. Jakub Kuczyński

10. Sebastian Kwidziński

11. Grażyna Monika Olszewska

12. Gracjana Piechula

13. Andrzej Starszewski

14. Joanna Suppan

15. Patryk Zakrocki

 

Wszystkich, którzy nie znaleźli się na tej liście, zapraszamy do zgłaszania się do II Rundy Konkursu, która rozpocznie się w poniedziałek, 4 maja o godzinie 19.00, a w której mistrzem gry będzie Paweł Łoziński.


W symbolicznym dla polskiej historii roku 1920 na świat przyszło pokolenie, które później określono mianem „Kolumbów”. Było pierwszym pokoleniem niepodległej Polski, doświadczyło wojny i komunizmu, stając się częścią narodowej mitologii. Podczas konferencji chcemy przyjrzeć się temu pokoleniu, jego marzeniom, doświadczeniom, osiągnięciom i wpływowi na kulturę, ale także omówić nieoczywistość, rozbieżność między historyczną wiedzą o tej formacji, jej samopostrzeganiem i nadaną kategorią kulturową. Nazwa „Kolumbowie” pojawiła się stosunkowo późno, zaś sama legenda została stworzona przez literaturę, z czym przedstawiciele tego pokolenia nie zawsze się zgadzali.

Rzeczywisty wyraz stosunku własnego środowiska do tej artystycznej kreacji mogli w PRL dawać co najwyżej w rozmowach prywatnych. Dla wielu z nich nie ulegało wątpliwości, że była to peerelowska wizja (jedyna dopuszczona przez cenzurę do legalnego obiegu) mitu, legendy, historii młodzieży akowskiej. Warto więc zadać pytanie o ich poczucie pokoleniowej wspólnoty, o to, czy naprawdę czuli się „Kolumbami”, czy stanowili formację kulturową, czy pamięć o nich została ukształtowana tylko przez powieść Bratnego, czy faktycznie stanowili monolit.

Zamierzamy jednak rozważać nie tylko o nich, ale także ująć tytułowe stulecie w różnorakie konteksty, mając świadomość rozdwojenia istniejącego między historią a tekstami kultury, powstałego na skutek działania wszechwładnej PRL-owskiej cenzury prewencyjnej, ale także cenzury redaktorskiej, a już „na wyjściu” autocenzury poszczególnych twórców. W następstwie tego wszystkiego, po prostu nie mógł wówczas powstać obraz wierny realiom, a może lepiej byłoby powiedzieć ostrożniej, silnie korespondujący z wizją AK i Polskiego Państwa Podziemnego pielęgnowaną w pamięci kombatantów i ich środowiska. Kwestię tę uważamy za bardzo istotną dla przyjętego tu rozumienia pokolenia „Kolumbów”.

„Kolumbowie” byli wpisani w kulturę w swojego czasu, ale też ją tworzyli. Swoje piętno odcisnęli na literaturze i filmie, ale również na teatrze i sztuce wizualnej, stanowili fenomen ówczesnego życia kulturalnego, budowali legendę, która żyje do dziś. Planujemy zatem m.in. referaty także o opozycji wobec tego pokolenia, stawiające pytanie z czym się spierali i o co walczyli jego przedstawiciele w ciągu swojego życia. Interesować nas będzie także pytanie o wizerunek pokolenia „Kolumbów” w późniejszych tekstach kultury.

Obszary tematyczne:

 1. Najważniejsi przedstawiciele pokolenia „Kolumbów” i ich świadectwa.
 2. Kryteria zaliczenia/przynależności do pokolenia „Kolumbów”.
 3. Wokół nazwy pokolenia – kreacyjna siła mitu.
 4. PRL-owskie wizje pokolenia „Kolumbów” a prawda historyczna.
 5. Powieść Bratnego i serial Morgensterna jako ikoniczne, modelowe, wzorcowe wizje pokolenia „Kolumbów”.
 6. „Kolumbowie” w perspektywie socjologicznej, historycznej, demograficznej. Kulturotwórcza rola pokolenia.
 7. Stawiński, Munk i inni – strategie demitologizujące.
 8. „Kolumbowie” we współczesnych tekstach kultury. Ewolucja mitu.
 9. Dziedzictwo „Kolumbów”.

 

 

Komitet naukowy konferencji:

dr hab. Barbara Giza, prof. USWPS – przewodnicząca

prof. dr hab. Maryla Hopfinger

prof. dr hab. Jerzy Eisler

prof. dr hab. Krzysztof Kłosiński

prof. dr hab. Piotr Zwierzchowski

Zgłoszenia i udział

Prosimy o przesyłanie propozycji tematu wystąpienia wraz z krótkim (do 300 znaków) abstraktem na adres: barbara.giza@fina.gov.pl.
Termin nadsyłania propozycji wystąpień: 15 lipca 2020.
Udział w konferencji jest bezpłatny, przewidujemy publikację w wydawnictwie naukowym.

Czas i miejsce

3-4 grudnia 2020
Warszawa, FINA, ul. Wałbrzyska 3/5, sala Ziemia Obiecana

 

Konferencja jest częścią projektu Pamięć filmu. Cud nad Wisłą i inne wydarzenia historyczne w filmowych zasobach FINA. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022.

 

               logo programu Niepodległa oraz Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego

logo Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego

 

Ilustracja: Jan Czechowicz i Ryszard Dreger w filmie Acja pod Arsenałem w reż. Jana Łomnickiego, 1977, fot. Romuald Pieńkowski, Fototeka FINA

Premiera debiutanckiego przedstawienia Grzegorza Jarzyny odbyła się 18 stycznia 1997.  Zapoczątkowała nowy rozdział w historii polskiego teatru i stworzyła podwaliny pod dzisiejszy zespół TR Warszawa, otwierając teatr na nową estetykę i nową publiczność. Telewizyjną rejestrację spektaklu, który wyznaczył kierunki rozwoju sztuki scenicznej i zmienił polski teatr u progu XXI wieku, od 8 kwietnia 2020 roku można oglądać w portalu Ninateka.pl.

Z okazji udostępnienia przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny w Ninatece rejestracji telewizyjnej pierwszego spektaklu zrealizowanego przez zespół TR Warszawa (dawny Teatr Rozmaitości), 11 kwietnia zapraszamy do spędzenia specjalnego wieczoru z TR Warszawa. Na jego rozpoczęcie polecamy obejrzenie rejestracji spektaklu dostępnej stale w portalu Ninateka. O godzinie 21:00 rozpocznie się wyjątkowe spotkanie online z twórcami i twórczyniami przestawienia, w którym wezmą udział twórcy i twórczynie przedstawienia, m. in. Piotr Domiński, Barbara Hanicka, Grzegorz Jarzyna, Wojciech Kalarus, Cezary Kosiński, Jolanta Łagodzińska, Janusz Łagodziński, Lech Łotocki, Rafał Maćkowiak, Maria Maj, Magdalena Mirek, Adam Nawojczyk, Waldemar Obłoza, Maja Ostaszewska, Piotr Pawlik, Grażyna Wolszczak, Mirosław Zbrojewicz. Rozmowę, transmitowaną na żywo na profilu TR Warszawa na Facebooku, poprowadzi Roman Pawłowski, zastępca dyrektora ds. programowych TR Warszawa. Po zakończeniu spotkania (ok. 22:00) polecamy obejrzenie filmu Joanny Makowskiej Bzik teatralny. Początek, dostępnego stale w portalu Ninateka. Dokumentalny film z 2017 roku przypomina przełomową premierę, a także opowiada o nowym etapie rozwoju teatru, związanym z budową nowej siedziby TR Warszawa na Placu Defilad.

Program wieczoru:

Godz. 20.00

wspólne oglądanie telewizyjnego zapisu przedstawienia Bzik tropikalny w reż. Grzegorza Jarzyny w Ninatece.

Godz. 21.00

spotkanie online z twórcami i twórczyniami spektaklu Bzik tropikalny w reż. Grzegorza Jarzyny (transmisja na żywo na profilu TR Warszawa na Facebooku):

Godz.22.00
wspólne oglądanie filmu Bzik teatralny. Początek w reż. Joanny Makowskiej.

 

ZOSTAŃ W DOMU, NIE WYCHODŹ Z TEATRU! to akcja zainicjowana przez TR Warszawa na czas kwarantanny, zarządzonej przez władze RP w związku z pandemią. W każdą sobotę, począwszy od 21 marca 2020 TR Warszawa zaprasza na specjalne premierowe pokazy rejestracji przedstawień  z repertuaru TR, a także na spotkania on-line z twórczyniami i twórcami spektakli TR na Facebooku TR Warszawa.

Z bogatych archiwów Teatru Telewizji w Ninatece znajdą się zarówno rejestracje zaliczane do Złotej Setki, jak i nowsze produkcje nagradzane na festiwalu Dwa Teatry. Użytkownicy serwisu będą mogli obejrzeć głośne inscenizacje Grzegorza Jarzyny, Agnieszki Glińskiej, Wojciecha SmarzowskiegoErwina AxeraJerzego JarockiegoKazimierza Kutza i Jana Englerta z całą plejadą najlepszych polskich aktorów. Wszystkie tytuły będą dostępne przez miesiąc od dnia opublikowania.

Akcja Włącz teatr! rozpoczęła się 8 kwietnia. W Ninatece dostępnych jest już pierwszych 6 tytułów. Wielbiciele talentu Janusza Gajosa mogą zobaczyć go w aż 3 spektaklach. Pierwszy to Msza za miasto Arras, monodram Janusza Gajosa na podstawie powieści Andrzeja Szczypiorskiego. To opowieść o pogromie Żydów w średniowiecznym mieście Arras, a zarazem refleksja o ponadczasowych mechanizmach terroru, źródłach nietolerancji i fanatyzmu.

W spektaklu Bigda idzie! Andrzeja Wajdy wcielił się w tytułową rolę żądnego władzy działacza chłopskiego. Niektórzy twierdzą, że pierwowzorem postaci był Wincenty Witos. Aktor wystąpił także w Nartach Ojca Świętego Piotra Cieplaka. W adaptacji tekstu Jerzego Pilcha zagrali również Jerzy RadziwiłowiczWładysław Kowalski i Beata Fudalej.

Janusz Gajos jako ksiądz w spektaklu Narty Ojca Świętego
Janusz Gajos w spektaklu Narty Ojca Świętego, reż. Piotr Cieplak, fot. TVP

8 kwietnia Ninateka udostępniła także telewizyjną wersję przedstawienia Bzik tropikalny Grzegorza Jarzyny, którego premiera w ówczesnym Teatrze Rozmaitości uchodzi za wydarzenie kultowe i uważana jest za początek nowego teatru w Polsce. Z kolei spektakl Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku w reżyserii Agnieszki Glińskiej uznany został za najlepszą z dotychczasowych pięciu inscenizacji dramatu Doroty Masłowskiej.

Ostatnia propozycja to Ślub w reżyserii Jerzego Jarockiego. Przeniesiona ze Starego Teatru w Krakowie sztuka Gombrowicza została zaliczona do Złotej Setki Teatru Telewizji.

Harmonogram akcji:

 

Od 8 kwietnia

Msza za miasto Arras, monodram Janusza Gajosa

Bzik tropikalny, reż. Grzegorz Jarzyna

Narty Ojca Świętego, reż. Piotr Cieplak

Ślub, reż. Jerzy Jarocki

Bigda idzie!, reż. Andrzej Wajda

Dwoje biednych Rumunów mówiących po polsku, reż. Agnieszka Glińska

 

Od 15 kwietnia

Prawiek i inne czasy, reż. Piotr Tomaszuk

Ambasador, reż. Erwin Axer

Opowieści Hollywoodu, reż. Kazimierz Kutz

Kuracja, reż. Wojciech Smarzowski

Iluzje, reż. Agnieszka Glińska

 

Od 22 kwietnia

Antygona w Nowym Jorku, reż. Kazimierz Kutz

Trans-Atlantyk, reż. Mikołaj Grabowski

Trzy siostry, reż. Aleksander Bardini

Czwarta siostra, reż. Agnieszka Glińska

Juliusz Cezar, reż. Jan Englert

Współczesna popkultura, którą żyje dzisiejsza młodzież, wywołuje w nas wiele, często negatywnych, emocji. Wynikać one mogą między innymi z poczucia niezrozumienia czy wręcz wyobcowania, które odczuwamy skonfrontowani ze światem TikToka, memów, streamów, youtuberów czy internetowych mód. Jednocześnie jednak jest to rzeczywistość, wobec której nie jesteśmy w stanie, a nawet nie powinniśmy się dystansować. Funkcjonujemy przecież, nie do końca zdając sobie z tego sprawę, w samym jej epicentrum – we współczesnej klasie szkolnej. W czasie kolejnych warsztatów, wypełnionych nauką przez doświadczenie, praktycznymi ćwiczeniami i wspólną dyskusją, uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą zrozumieć im liczne popkulturowe praktyki oraz ich rolę w życiu współczesnej młodzieży. Poznają również wiele konkretnych zadań i przykładów, które w rezultacie mogą stać się dla nich inspiracją do codziennej pracy edukacyjnej z młodzieżą.

Cykl POPKULTURA STOSOWANA 3. WARSZTATY DLA NAUCZYCIELI I EDUKATORÓW wpisuje się w aktualną strategię prowadzoną przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny, związaną m.in. z edukacją i upowszechnianiem wiedzy na temat filmów, mediów i innych utworów audiowizualnych. Działania podejmowane w jego ramach bezpośrednio korespondują również z Modelem Edukacji Medialnej, Informacyjnej i Cyfrowej współprzygotowywanym m.in. przez Dział Badań i Rozwoju.

Proponowane tematy

1. NORMY, KONWENCJE, GATUNKI, CZYLI CZEGO NIE ROZUMIESZ NA TIKTOKU? 
(23.04.2020)
Warunkiem uczestnictwa w kulturze jest znajomość i umiejętność korzystania z określonych, obowiązujących w jej obrębie kodów. Zasada ta znajduje swoje wyraźne zastosowanie, gdy poddajemy refleksji wypowiedzi i praktyki medialne dzisiejszej młodzieży. Często są one bowiem oceniane jako niezrozumiałe, banalne czy obrazoburcze. Czy jednak tak jest w istocie? A może opinia ta wynika przede wszystkim z naszej niewystarczającej znajomości norm obowiązujących chociażby w świecie social mediów. W czasie zajęć wspólnie zmierzymy się więc z tym wyzwaniem, przyglądając się m.in. gatunkom obecnym na YouTubie, językowi memów, a także najczęstszym konwencjom, które napotkać możemy na TikToku.

 

2. NIE TYLKO BEKA, CZYLI PRZEKORNE OBLICZE POPKULTURY
(21.05.2020)
Świat młodzieżowych praktyk popkulturowych kojarzy się, skądinąd całkiem słusznie, z ogólnym brakiem powagi i ironicznym dystansem. Z pozoru wydawać się może, że jest to jego istotnym ograniczeniem, a nawet zubożeniem dostępnych w nim środków wyrazu. W rzeczywistości jednak bogactwo i zróżnicowanie (pozornie) ironicznych reakcji pozwala na budowanie bardzo złożonych znaczeń, świadczących o wysokich kompetencjach komunikacyjnych osób, które się nimi posługują. W czasie warsztatów przyjrzymy się więc różnorakim obliczom humoru, szyderstwa, przekory i kpiny (nie tylko) w Internecie, zastanawiając się równocześnie, jaką rolę wszystkie te praktyki odgrywają w życiu codziennym współczesnej młodzieży.

 

3. 50 TWARZY GUILTY PLEASURES, CZYLI O BOHATER(K)ACH WYOBRAŹNI ZBIOROWEJ
(9.06.2020)
Praktyki kulturowe współczesnej młodzieży bywają, niekiedy dosyć pochopnie, oceniane jako skupiające się przede wszystkim na treściach niszowych, odmiennych od tego, czym żyje „świat dorosłych”. W rzeczywistości jednak popkulturowy krajobraz naszej codzienności jest w wyraźnym stopniu całkiem wspólny. Często zamieszkują go bowiem zupełnie ci sami bohaterowie, poznani dzięki najbardziej popularnym serialom telewizyjnym, programom kulinarnym, reality shows czy listom przebojów. Tematem spotkania będzie zatem analiza tego, chętnie lekceważonego, wymiaru naszych (pop)kulturowych doświadczeń. W czasie warsztatu wspólnie zastanowimy się więc nad tym, co wyznacza granice obciachu, a także skąd się biorą i co o nas mówią nasze (wstydliwe, ale często podzielane niezależnie od wieku) przyjemności.

 

4. POWRÓT DO ATARI, CZYLI POPKULTUROWE WYMIARY NOSTALGII
(18.06.2020)
Świat popkultury postrzegany jest często jako obsesyjnie wręcz skoncentrowany na teraźniejszości – na tym, co najbardziej aktualne. Zarazem jednak jest to przecież rzeczywistość niekończących się powrotów, spojrzeń wstecz czy kolejnych wariantów. Świadczyć o tym może chociażby częsta obecność old-schoolowych gadżetów, technologii czy mody vintage w życiu współczesnej młodzieży, bez wątpienia będąca niezwykle istotnym elementem budowania jej wizerunku. Podobne procesy zauważyć można również w świecie wirtualnym, gdzie obiektem nostalgicznych powrotów stały się już nie tylko lata dziewięćdziesiąte, ale nawet, co z naszej perspektywy może wydać się dość zaskakujące, popkultura początku XXI wieku. W czasie warsztatów wspólnie przyjrzymy się zatem różnorodnym funkcjom, jakie w życiu współczesnej młodzieży pełni (popkulturowa) nostalgia, zastanawiając się równocześnie nad tym, w jaki sposób kształtuje ona nasz sposób patrzenia w i na przeszłość.

Zapisy

Ważna uwaga: zapisy przez formularz: https://forms.nina.gov.pl/popkultura-stosowana-warsztaty/
Zajęcia odbędą się ONLINE za pośrednictwem platformy ZOOM.

Maksymalna liczba osób: 30
Link do zajęć zostanie przesłać osobom zapisanym na warsztat.
Kontakt: ewa.korzeniowska@fina.gov.pl

 

Szanowni Państwo, w związku z wprowadzeniem na terenie całego kraju stanu zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o zdrowie zarówno Państwa, jak i naszych pracowników zawiadamiamy, że obsługa osób zainteresowanych przekazaniem kopii obowiązkowej będzie odbywać się drogą e-mailową i telefoniczną, a sprawy wymagające osobistego stawiennictwa będą załatwiane po wcześniejszym wyznaczeniu daty spotkania.

Wszelkie niezbędne informacje otrzymacie Państwo pod numerem + 48 696 01 0236  lub pod mailem: Agata.Zalewska@fina.gov.pl

Przepraszamy za utrudnienia i liczymy na Państwa wyrozumiałość.