Przewodnik audiowizualny. Warsztaty nie tylko filmowe

W czasie angażujących warsztatów wspólnie przyjrzymy się rzeczywistości medialnej, w której funkcjonujemy każdego dnia. Celem będzie zdobycie umiejętność analizy i krytycznego odbioru nie tylko filmów, ale także innych utworów audiowizualnych. Wszystkie tematy i problemy poruszane podczas zajęć są zgodne z podstawą programową i mogą posłużyć także jako rodzaj wstępu i przygotowania do egzaminu maturalnego i kończącego edukację w szkole podstawowej.

Jeden temat to jedne 3 godzinne zajęcia. Prosimy o wybór tematu oraz terminu.

Proponowane tematy

1. Język filmu

Co to znaczy zrozumieć film? Czy język filmu ma swoją gramatykę? A jeśli tak, to dlaczego warto się jej nauczyć? W czasie zajęć wspólnie z uczniami przyjrzymy się wybranym zagadnieniom z zakresu historii kina i na przykładach ćwiczyć będziemy naszą zdolność opisu, rozumienia i interpretacji przekazu filmowego.

2. Audiowizualność. Zwroty i przełomy

Co oznacza termin audiowizualność? Jak pod wpływem kolejnych wynalazków, by wymienić tylko fotografię, film, telewizję, komputer i Internet, zmieniał się nasz sposób opisu i rozumienia rzeczywistości? Podczas warsztatów razem z uczniami zastanowimy się nad historią audiowizualności i porozmawiamy na temat tego, w jaki sposób najważniejsze przełomy technologiczne ukształtowały nasz dzisiejszy odbiór kultury.

3. W stronę popkultury

Do czego może nam się przydać wiedza o superbohaterach? Dlaczego rozumienie popkultury jest ważne? W jaki sposób wpływa ona na nasze wybory, gusty i zachowania? W czasie tych zajęć, wraz z uczestnikami warsztatów, wspólnie przyjrzymy się najczęstszym praktykom, wątkom i toposom obecnym w popkulturze. Porozmawiamy również o tym, w jaki sposób kształtuje ona nasz odbiór otaczającej nas rzeczywistości.

4. Pośród obrazów

Co mówią do nas obrazy? W jaki sposób poradzić sobie z ich wszechobecnością w dzisiejszym świecie? Dlaczego warto jest przyglądać się im z uwagą? W czasie tych zajęć razem z uczniami poznawać zatem będziemy dobre praktyki związane z analizą przekazów wizualnych – m.in. malarstwa, plakatów filmowych, fotosów czy komunikacji reklamowej.

5. W świecie (nowych) nowych mediów

Świat nowych mediów jest światem ciągłych przemian. Jakie istotne nowości pojawiły się w nim w ostatnim czasie? W jakim sposób wpłynęły one na naszą komunikację? Co łatwiej jest nam powiedzieć, korzystając z nowych środków wyrazu, a kiedy ich stosowanie prowadzić może to do nieporozumień? Wraz z uczestnikami warsztatów porozmawiamy o tym, co stanowi wyróżnik języka najnowszych mediów, wykorzystując do tego chociażby przykład emoji, Instagrama czy innych zjawisk charakterystycznych dla współczesnego Internetu.

6. Między mediami

W jaki sposób gry komputerowe zmieniły język współczesnego kina? Co jest charakterystyczne dla zjawiska intermedialności? Jakie wyzwania stawiają przed twórcami kolejne przemiany technologiczne i jakie konsekwencje są z nimi związane? W czasie warsztatów wspólnie zastanawiać się więc będziemy nad tym, w jaki sposób kultura cyfrowa, Netflix czy Instagram przenikają i transformują bardziej tradycyjne światy filmu, literatury i sztuki.

7. Czego chcą ekrany?

Czy to, co widzimy na ekranie, zawsze jest prawdą? Jak możemy się o tym przekonać? Dlaczego przekazy medialne tak często stają się narzędziem manipulacji? Wraz z uczestnikami zajęć ćwiczyć zatem będziemy kompetencje krytycznego odbioru różnego rodzaju treści audiowizualnych i wspólnie przyjrzymy się metodom perswazji stosowanym m.in. w przekazach reklamowych, filmach czy postach pojawiających się na Instagramie.

8. O dezinformacji

Dlaczego w morzu informacji otaczającym nas na co dzień pływa tak dużo śmieci? Jak w nim nie utonąć? Co sprawia, że tak łatwo dajemy się uwodzić docierającym do nas zewsząd pseudo-informacjom? W czasie zajęć porozmawiamy o tym, jakie konsekwencje dla naszego patrzenia na świat mogą nieść z sobą takie zjawiska jak chociażby bańki informacyjne czy fake newsy. Spróbujemy też zastanowić się nad tym, w jaki sposób wykorzystywać nasze kompetencje medialne, aby lepiej funkcjonować w czasach post-prawdy.

9. Media wobec stereotypów

Czy możemy obwiniać media za szerzenie stereotypów? Na ile ich działania stanowią tyko bierne odzwierciedlenie treści obecnych w społeczeństwie? W jakim stopniu to właśnie przekazy medialne kształtują nasz sposób myślenia o innych? W czasie zajęć rozpoznawać będziemy klisze, uproszczenia i schematy najczęściej pojawiające się we współczesnych filmach, serialach czy przekazach reklamowych, zastanawiając się przy tym nad skutecznymi sposobami ich przełamywania.

10. W kulturze remiksu

Czy każdy z nas może być dzisiaj twórcą? Czym jest remiks i do czego może nam się przydać? Czy praktyka ta jest obecna tylko w muzyce? W czasie zajęć przyglądać się zatem będziemy przykładom różnych działań związanych z remiksowaniem, a także zastanowimy się nad tym, w jaki sposób takie zjawiska jak intertekstualność, reuse czy medialny recycling kształtują naszą współczesną rzeczywistość audiowizualną.

Prowadzący

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013). Koordynator, wykładowca i współtwórca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i społeczno-biznesowych. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina (zwłaszcza polskiego) i codzienności, metodologią historii, zagadnieniem materiałów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych, problematyką ciała, płci i seksualności, wpływem mediów na pamięć indywidualną i zbiorową, społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych oraz blogo- i vlogosfery, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpracuje m.in. z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, Against Gravity i KinoSzkołą. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji filmowej, medialnej i (pop)kulturowej oraz myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Zasady uczestnictwa

Godziny: 11.00-14.00, sala Archiwum

Uwaga! Brak wolnych miejsc.

Liczba miejsc na jednym warsztacie: do 35 osób. Jedna klasa może zapisać się na maksymalnie 3 terminy z całej puli.

Aby zapisać grupę na zajęcia, wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy

Decyduje kolejność zgłoszeń. Zajęcia będą dotyczyć wybranego przez Państwa tematu z proponowanej puli.

Aby wziąć udział w warsztacie należy zapoznać się i zaakceptować postanowienia regulaminu.

W czasie kolejnych warsztatów, wypełnionych praktycznymi ćwiczeniami i wspólną dyskusją, uczestnicy zdobędą wiedzę pozwalającą zrozumieć liczne popkulturowe praktyki i ich rolę w życiu współczesnej młodzieży, ale także poznają wiele konkretnych zadań i przykładów, które można wykorzystać  w codziennej pracy edukacyjnej z młodzieżą.

Program warsztatów

 

1. Pokolenie Instax, czyli w poszukiwaniu popkulturowej tożsamości (25.09.2019)

Media, przekazywane przez nie treści i sposób ich konsumpcji stanowiły od zawsze zarówno źródło inspiracji czy sugestii, jak i same były środkiem wyrazu dla osób budujących swoją tożsamość. W czasie zajęć zastanowimy się więc nad rolą popkultury jako narzędzia, które młodzież wykorzystuje w poszukiwaniu i komunikowaniu siebie i swojego wizerunku. W tym kontekście przyglądać się zatem będziemy m.in. aktualnym popkulturowym modom (w tym medialnym i filmowym), najbardziej popularnym gadżetom i ich symbolice, a także innym częstym zachowaniom składającym się na świadectwa stylu życia współczesnej młodzieży.

2. Beka, drama, cringe, flame, czyli o popkulturze przesady i nadmiaru (16.10.2019)

Świat współczesnych mediów jest niczym pole bitwy, gdzie walka toczy się o uwagę odbiorcy. Jednym z kluczowych narzędzi pozwalającym odnieść sukces i skutecznie wyróżnić się wśród tysięcy innych autorów jest świadome korzystanie z takich środków jak nadmiar, przesada czy eskalacja emocji. Jaką pełnią funkcję? Czy są tylko wentylem bezpieczeństwa? Czy przekraczaniu granic i łamaniu tabu towarzyszą też jakieś negatywne konsekwencje? W czasie warsztatów, przyglądając się m.in. różnym odmianom ironii, dystansu, parodii, internetowym wyzwaniom czy challenge’om, będziemy się zastanawiać nad fenomenem nadmiaru w popkulturze.

3. Youtube. Instrukcja obsługi (06.11.2019)

YouTube od wielu lat znajduje się na czele najbardziej popularnych wśród młodzieży platform internetowych. Warsztaty poświęcone więc zostaną omówieniu fenomenu tego portalu (z uwzględnieniem najważniejszych gatunków, formatów i autorów, a także strategii budowania popularności i kariery wykorzystywanym przez twórców YouTube’a). Podejmiemy też szerszą refleksję dotyczącą roli tej strony w modyfikowaniu krajobrazu medialnego, zmianie nawyków odbiorczych oraz jej wpływu na inne kanały komunikacji.

4. Świat w smartfonie, czyli: o czym szumią social media? (27.11.2019)

Smartfon stał się w ostatniej dekadzie podstawowym narzędziem komunikacji. Najważniejszym, a często po prostu jedynym oknem na świat dla wielu (nie tylko) młodych użytkowników. Rozpoznanie konwencji, zasad komunikacji czy specyficznego języka, którym posługujemy się korzystając z telefonów, jest obecnie jedną z podstawowych kompetencji umożliwiających nam zrozumienie odbiorców współczesnej (pop)kultury i w niej uczestniczenia. Podczas zajęć wraz z uczestnikami nauczymy się więc wspólnie m.in. rozszyfrowywać język emoji, poznamy najbardziej popularne aplikacje, zjawiska i trendy, a także porozmawiamy na temat roli serwisów randkowych

5. Pocztówka z PL, czyli o polskiej kulturze popularnej (i chodnikowej) (11.12.2019)

Popkultura, choć często postrzegana jest jako zjawisko silnie zglobalizowane i uniwersalne, ma także swoją wyraźnie lokalną specyfikę. Tematem spotkania będzie zatem to, co w kulturze popularnej charakterystyczne dla Polski. W czasie warsztatów przyjrzymy się jednak nie tylko temu, co „teraz” i „obecnie”, ale zastanowimy się również nad przeszłością rodzimej popkultury. W związku z tym charakter spotkaniu nadawać będą zarówno praktyki (pop)kulturowe współczesnej młodzieży, jak i rytmy muzyki popularnej (i chodnikowej), modowe powroty do minionych dekad czy nostalgia obecna w polskich mediach i kinie.

Prowadzący

Karol Jachymek – kulturoznawca, filmoznawca, doktor nauk humanistycznych, adiunkt w Katedrze Kulturoznawstwa Uniwersytetu SWPS w Warszawie. Stypendysta Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej (2013). Koordynator, wykładowca i współtwórca School of Ideas – nowoczesnego kierunku służącego projektowaniu innowacji społecznych i społeczno-biznesowych. Zajmuje się społeczną i kulturową historią kina (zwłaszcza polskiego) i codzienności, metodologią historii, zagadnieniem materiałów (audio)wizualnych jako świadectw historycznych, problematyką ciała, płci i seksualności, wpływem mediów na pamięć indywidualną i zbiorową, społeczno-kulturowymi kontekstami mediów społecznościowych oraz blogo- i vlogosfery, a także wszelkimi przejawami kultury popularnej. Współpracuje m.in. z Filmoteką Narodową – Instytutem Audiowizualnym, Filmoteką Szkolną, Nowymi Horyzontami Edukacji Filmowej, Against Gravity i KinoSzkołą. Prowadzi warsztaty i szkolenia dla młodzieży i dorosłych z zakresu edukacji filmowej, medialnej i (pop)kulturowej oraz myślenia projektowego i tworzenia innowacji społecznych. Autor książki „Film – ciało – historia. Kino polskie lat sześćdziesiątych”.

Zasady uczestnictwa

Godziny warsztatów: 15:30-18.30

Liczba miejsc na jednym warsztacie: do 25 osób.

Aby zapisać się na zajęcia wypełnij i wyślij formularz zgłoszeniowy.

Decyduje kolejność zgłoszeń.

Warunkiem udziału w warsztatach jest zaakceptowanie regulaminu.

Kontakt: Ewa Korzeniowska, ewa.korzeniowska@fina.gov.pl, 22 380 49 82