Człowiek 2.0 | Dwudniowe szkolenia dla nauczycieli

Unikalna formuła cyklu szkoleń medialnych zakłada połączenie dwóch odmiennych, ale dopełniających się sposobów ujmowania relacji człowieka z cyfrowymi technologiami – perspektywę dydaktyczną i psychologiczną.

Obie perspektywy są komplementarne i pozwalają uczestnikom uzupełnić i synchronizować wiedzę dotyczącą tego jak postrzegamy i rozumiemy świat cyfrowy z tym jak korzystamy z cyfrowych narzędzi.

Szkolenie jest wydarzeniem towarzyszącym konferencji organizowanej przez Polski Komitet ds. UNESCO „O potrzebie edukacji medialnej”.

Tematy i terminy szkoleń

27-28 października | Dobre komunikowanie się w cyfrowej rzeczywistości

SB 10.00–18.00
Psychologiczna część warsztatu poświęcona będzie dwóm zagadnieniom: rozumieniu (się nawzajem) i asertywności. Zastanowimy się nad sposobami budowania asertywnej postawy opartej na wzajemnym szacunku i stanowczości. Przećwiczymy też korzystanie z technik sprzyjających dobremu komunikowaniu się.

NDZ 9.30–17.30

Celem warsztatu jest zapoznanie uczestników i uczestniczki warsztatu z internetowymi narzędziami do komunikowania się. Wspólnie przeanalizujemy je pod kątem bezpieczeństwa oraz użyteczności. Wśród tych narzędzi pojawią się również, te które usprawniają pracę w grupie. W czasie warsztatu zajmiemy się także tematem hejtu. Warsztat zostanie poprowadzony z wykorzystaniem praktycznych ćwiczeń, które pomogą uczestnikom warsztatu zdobytą wiedzę wykorzystać w pracy z uczniami.

3–4 listopada | Informacje i odporność na manipulacje

SB 10.00–18.00

Podczas szkolenia zastanowimy się, jakie znaczenie mają informacje i co wpływa na ich (mniej lub bardziej efektywne) przetwarzanie, rozumienie i wykorzystywanie. Omówmy wybrane sposoby manipulowania informacjami i społeczne techniki wywierania wpływu. Akcent położony zostanie na to, jak rozpoznawać manipulację i zmniejszać ryzyko jej wpływu.

NDZ 9.30–17.30

W 2017 roku słowem roku została postprawda. Był to przejaw paradoksu, którego doświadczają internauci na całym świecie – z jednej strony za pośrednictwem Internetu mamy dostęp do ogromnej bazy wiedzy, z drugiej coraz trudniej odróżnić prawdę od fałszu, fakt od opinii. Celem warsztatu będzie analiza procesu tworzenia fake newsów. Porozmawiamy również o Wikipedii i jej roli w edukacji i popularyzowaniu wiedzy. Ważnym elementem warsztatu będzie prezentacja praktycznych ćwiczeń, które uczestnicy warsztatu będą mogli wykorzystać w swojej pracy z uczniami.

24–25 listopada | Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów

SB 10.00–18.00

Spotkanie poświęcone będzie kreatywności i technikom twórczego rozwiązywania problemów. Zidentyfikujemy najczęstsze blokady kreatywności i poznamy strategie zaradcze. Przećwiczymy zarówno techniki pomagające rozwijać kreatywność, jak i takie, które stosować można do radzenia sobie z określonego rodzaju problemami.

NDZ 9.30–17.30

W czasie warsztatu nauczyciele poznają elementy metody twórczego rozwiązywania problemów design thinking. Skupimy się na sposobach zaadaptowania tej metody do pracy z uczniami. Uzupełnieniem warsztatu będzie praca z narzędziami webowymi do tworzenia prostych grafik takich jak canva, piktochart. Porozmawiamy również o idei otwartych zasobów edukacyjnych, o domenie publicznej i licencjach creative commons. Uczestnicy warsztatu dowiedzą się jak zgodnie z prawem korzystać z materiałów dostępnych w sieci.

15–16 grudnia | Uzależnienie od Internetu

SB 10.00–18.00

Kiedy kończy się zabawa, a kiedy zaczyna się niekontrolowane używanie nowych mediów? Jakie są symptomy e-uzależnień? Jak komunikować zauważony problem? warsztat poświęcony będzie przede wszystkim tematyce uzależnienia od Internetu. Podczas spotkania omówimy czynniki sprzyjające formowaniu się uzależnień oraz dowiemy się czym są psychologiczne mechanizmy uzależnień. Zastanowimy się jakimi środkami, dostępnymi dla nauczycieli i wychowawców, można próbować przeciwdziałać zagrożeniu i kiedy warto skierować ucznia do innego specjalisty.

NDZ 9.30–17.30

Uczestnicy warsztatu będą mieli okazję zapoznać się z wynikami badań na temat tzw. cyfrowych uzależnień. Przyjrzymy się typowym aktywnością młodzieży związanych z siecią i wspólnie spróbujemy zdefiniować zdrowe nawyki korzystania z Internetu. Elementem warsztatu będzie dyskusja na temat urządzeń mobilnych – czy dzieci i młodzież powinna mieć ograniczony do nich dostęp? Jeżeli tak, to w jakich sytuacjach? Celem warsztatu będzie również znalezienie odpowiedzi na pytanie o to, co na poziomie szkoły można zrobić, by wspierać zdrowe nawyki korzystania z Internetu.

Prowadzące

dr Dorota Żelechowska

Doktor nauk społecznych w dziedzinie psychologii, pracowniczka naukowa i wykładowczyni na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu, life coach. Specjalizuje się w psychologii poznawczej. Jej zainteresowania naukowe obejmują tematykę rozwiązywania problemów, kreatywność, inteligencję, treningi poznawcze i nowe trendy w edukacji.

Karolina Szczepaniak

Na co dzień pracuje jako menedżerka projektów IT. Zajmuje się również edukacją z zakresu nowych technologii, ochrony prywatności i bezpieczeństwa w sieci. W 2015 roku ukończyła Szkołę Trenerską STOP prowadzoną przez Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych. Współpracuje z takimi organizacjami jak Centrum Cyfrowe, Fundacja 5medium oraz Fundacją Panoptykon, z którą jest związana od 5 lat.

Agnieszka Szymalska

Magister nauk społecznych w dziedzinie psychologii klinicznej. Specjalizuje się w psychoterapii uzależnień, obecnie w trakcie certyfikacji w Instytucie Psychologii Zdrowia.

Zapisy i miejsce szkolenia

Zajęcia odbędą się w budynku FINA przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 w Warszawie. Przed budynkiem jest parking i mogą Państwo zaparkować. Dojazd komunikacją miejską: metro linii M1 do stacji Służew.

W trakcie obu dni szkoleniowych oferujemy Państwu ciągłą przerwę kawową oraz lunch.

Aby zapisać się na szkolenie wystarczy wypełnić formularz rejestracyjny.

Liczba miejsc na każdym szkoleniu: 25.

W razie jakichkolwiek pytań zapraszamy do kontaktu z koordynatorką projektu: Ewa Korzeniowska, Dział Badań i Rozwoju FINA, ewa.korzeniowska@nina.gov.pl, tel.: 22 380 49 82.

Terminy

Warsztaty odbędą się w godzinach 10.00-14.00, w następujących miejscach:

 •          2 października 2018, Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, ul. Św. Marcin 80/82
 •          3 października 2018, Miejskie Centrum Kultury w Bydgoszczy, ul. Marcinkowskiego 12
 •          3 października 2018, Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny w Warszawie, ul. Wałbrzyska 3/5
 •          3 października 2018, Wojewódzki Dom Kultury w Kielcach, ul. ks. Piotra Ściegiennego 2
 •          4 października 2018, Wojewódzki Dom Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7
 •          5 października 2018, Centrum Kultury w Lublinie, ul. Peowiaków 12
 •          5 października 2018, Białostocki Ośrodek Kultury, ul. Legionowa 5
 •          8 października 2018, Miejski Ośrodek Sztuki w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Pomorska 73
 •          10 października 2018, Regionalny Ośrodek Kultury w Częstochowie, ul. Ogińskiego 13a
 •          11 października 2018, Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47
 •          12 października 2018, Pałac Młodzieży im. Orląt Lwowskich w Olsztynie, ul. Emilii Plater 3
 •          16 października 2018, Krakowskie Forum Kultury, ul. Mikołajska 2
 •          19 października 2018, Centrum Technologii Audiowizualnych we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1
 •          19 października 2018, Wojewódzki Ośrodek Kultury w Rzeszowie, ul. S. Okrzei 7
 •          23 października 2018, Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi al. Ks. Kard. St. Wyszyńskiego 86
 •          24 października 2018, Miejski Dom Kultury Koszutka w Katowicach, ul. Grażyńskiego 47
 •          24 października 2018, Dom Kultury 13MUZ w Szczecinie, pl. Żołnierza Polskiego 2
 •          26 października 2018, Młodzieżowy Dom Kultury w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 1

Zasady uczestnictwa

Warsztaty przeznaczone są dla uczniów zgłoszonych na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Udział wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy zaakceptować regulamin wydarzenia oraz wypełnić formularz internetowy.

Olimpiada

Rejestracja na 3. Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej trwa do 29 października. Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest „Literatura na ekranie: adaptacje i przyliterackość filmu”. Na laureatów czekają akredytacje na festiwale filmowe, miejsca na kierunkach kulturoznawczych i filmoznawczych wyższych uczelni w całej Polsce oraz stypendium w Warszawskiej Szkole Filmowej. Szczegóły na stronie olimpiady.

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej jest finansowana ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

W przypadku pytań prosimy o kontakt z Działem Edukacji Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego: Robert Jaczewski | olimpiada@fina.gov.pl | tel. (22) 182 47 63.

Jest rok 1914. Praktykant Filipek i student Jerzy poznają się w punkcie rekrutacyjnym Legionów. Wysłani na front, gdzie dołącza do nich ziemianin Kazik, przejdą cały szlak bojowy – aż do walk roku 1920. Debiut Leonarda Buczkowskiego jest produkcją unikatową w historii polskiej kinematografii. Powstał u schyłku popularności tzw. kina narodowego, którego głównym motywem była droga Polski do odzyskania niepodległości. To także jedna z ostatnich polskich produkcji niemych.

Szaleńcy to również pierwsza polska superprodukcja. Aby film w ogóle mógł powstać, swoje siły musiały połączyć aż trzy spore wytwórnie filmowe: Klio-Film, Diana-Film oraz H.B-Film. Dopiero z tak olbrzymim zapleczem przystąpiono do realizacji tryptyku, bo pierwotnie produkcja miała być cyklem o zbiorowym tytule My Pierwsza Brygada. W jego ramach oprócz Szaleńców planowano zrealizować filmową biografię Józefa Piłsudskiego pt. Komendant oraz jeszcze jeden film o podobnej tematyce. Szaleńcy pochłonęli jednak tyle pieniędzy, że produkcja drugiego filmu zakończyła się na plenerach, a trzeciego nawet nie udało się zacząć. Zjednoczona wytwórnia szybko upadła, ale zostawiła po sobie jedno spektakularne dzieło. Olbrzymia ilość wojska, nowatorskie efekty specjalne i pirotechniczne, pieczołowicie odtworzone sceny bitew, broń z epoki, a także obecność na planie najnowszych zdobyczy techniki wojskowej, czyli czołgów i samolotów – wszystko to stanowiło o monumentalnym charakterze Szaleńców.

Dotychczas Szaleńcy znani byli jedynie w niekompletnej wersji. Dopiero dziś technologia pozwoliła na digitalizację i rekonstrukcję filmu z zachowanych taśm łatwopalnych w jakości filmowej 4K. Ponowne wprowadzenie Szaleńców na ekrany w roku 2018 będzie dokładnie tym samym, czym było w dniu premiery 90 lat temu – hołdem dla tysięcy bohaterów, którzy poświęcili życie w imię wolności Polski.

Autor muzyki Stephen Horne jest jednym z najsłynniejszych twórców muzyki do filmów niemych. Kompozytor zasiądzie przy pianinie, a na perkusji towarzyszyć będzie mu  Martin Pyne.

Pokaz Szaleńców odbędzie się 19 września o godz. 19:00 w Teatrze Muzycznym (pl. Grunwaldzki 1).

Filmem otwarcia Festiwalu będzie koprodukowany przez FINA Kamerdyner. Najnowsze dzieło Filipa Bajona to opowiedziana z rozmachem, inspirowana prawdziwymi wydarzeniami historia splątanych losów Polaków, Kaszubów i Niemców na tle burzliwych wydarzeń pierwszej połowy XX stulecia.

Kamerdyner jest jednym z 4 tytułów, koprodukowanych przez  FINA, które znalazły się w Konkursie Głównym.  O Złote Lwy powalczą również: Jak pies z kotem Janusza Kondratiuka, Kler Wojciecha Smarzowskiego oraz Twarz Małgorzaty Szumowskiej.

W ramach sekcji 100 lat Niepodległości odbędzie się repremiera zrekonstruowanego cyfrowo przez FINA filmu: Szaleńcy (1928) w reżyserii Leonarda Buczkowskiego. Seansowi będzie towarzyszyć muzyka na żywo napisana przez Stephena Horne’a, jednego z najsłynniejszych twórców muzyki do filmów niemych. Kompozytor zasiądzie przy pianinie, a na perkusji towarzyszyć będzie mu Martin Pyne.

Bohaterką tegorocznego cyklu Skarby Kina Przedwojennego jest gwiazda kina niemego, Pola Negri. W Gdyni będzie można zobaczyć dwa zrekonstruowane cyfrowo w rozdzielczości 4K filmy z jej udziałem, pochodzące ze zbiorów FINA: Bestię (1917) oraz Manię. Historię pracownicy fabryki papierosów (1918). Bestia Aleksandra Hertza jest zarazem najstarszym i jedynym zachowanym filmem z polskiego okresu kariery aktorki. Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów w reżyserii Eugena (Jenö) Illésa to, z kolei jeden z filmów otwierających niemiecki rozdział kariery Poli Negri. Aż do roku 2006 uchodził za utracony – wtedy Filmoteka Narodowa kupiła kopię nitro od czeskiego kolekcjonera.

Ponadto Filmoteka Szkolna przygotowała działania edukacyjne towarzyszące Festiwalowi. W programie opracowanym z myślą o nastoletnich uczestnikach, znalazły się debaty wokół filmów, wykłady prowadzone przez cenionych filmoznawców, a także warsztaty przygotowujące do Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Ubiegłoroczna edycja Olimpiady została nominowana do Nagród Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej w kategorii Edukacja filmowa! Uroczysta gala wręczenia nagród odbędzie się podczas Festiwalu.

43. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych odbędzie się w dniach 17-22 września 2018 roku.

Działania FINA na Festiwalu w Gdyni, to okazja dla młodych widzów na świadome obcowanie ze sztuką filmową. Uczniowie będą mogli poznać jeden z najważniejszych polskich festiwali filmowych i wziąć udział w zajęciach prowadzonych przez profesjonalistów. Bezpłatne warsztaty skierowane są do młodzieży ze wszystkich etapów edukacji oraz nauczycieli z całej Polski. 

Olimpiada. Weź to na warsztat!

Tydzień rozpoczniemy od działań zaadresowanych do uczniów, planujących przystąpić do Olimpiady. Zajęcia, podczas których opowiemy o filmie jak najszerzej, budując jednocześnie wiedzę szczegółową i zaawansowaną, będą podzielone na dwie części. Na początek zapraszamy młodzież na warsztaty, które poprowadzi dr Karol Jachymek – jeden z Wędrujących Filmoznawców Filmoteki Szkolnej. W drugiej części wykład na temat literackich inspiracji w filmach Andrzeja Wajdy, Wojciecha Hasa i Jerzego Kawalerowicza, wygłosi prof. Rafał Syska.

Zajęcia są przeznaczone dla uczniów zgłoszonych na Olimpiadę Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej. Udział wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy zaakceptować regulamin wydarzenia oraz wypełnić formularz internetowy.

Festiwal okiem młodych

Od środy do piątku na Festiwalu działać będzie Studio Filmoteki Szkolnej. Uczniowie, pod czujnym okiem ekspertów, przy użyciu profesjonalnego sprzętu, przygotują kronikę festiwalową: relacje z pokazów i konferencji prasowych, rozmowy z twórcami oraz sondy. Efekty ich pracy opublikujemy na stronie Filmoteki Szkolnej. Zapraszamy młodzież z dziennikarskim zacięciem!

Warsztaty są przeznaczone dla zorganizowanych grup szkolnych. Maksymalna liczba uczestników w jednym zgłoszeniu wynosi 10 osób. Udział wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy zaakceptować regulamin wydarzenia oraz wypełnić formularz internetowy.

Debaty „Skrytykuj!”

W programie działań edukacyjnych FINA nie zabraknie debat poświęconych filmom konkursowym. Podczas spotkań moderowanych przez krytyków i dziennikarzy, wspólnie z młodzieżą porozmawiamy o nagrodzonej w Cannes Zimnej wojnie Pawła Pawlikowskiego, jak również innych zaprezentowanych na tym festiwalu produkcjach, wśród których znalazły się Fuga Agnieszki Smoczyńskiej oraz Jeszcze dzień życia Damiana Nenowa i Raúla de la Fuente. Najmłodszych widzów czeka zaś spotkanie wokół filmu Dzień czekolady Jacka Piotra Bławuta – fantastycznej opowieści o tajemnicy starego zegara i szalonego Skoczka Czasu. Tydzień zamkniemy debatą o najnowszym dziele Jagody Szelc zatytułowanym Monument.

Zajęcia są przeznaczone dla zorganizowanych grup szkolnych. Maksymalna liczba uczestników w jednym zgłoszeniu wynosi 30 osób.Udział wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy zaakceptować regulamin wydarzenia oraz wypełnić formularz internetowy.

Filmowe spotkania

Podczas naszych spotkań z kinematografią, nie pominiemy kontekstów artystycznych czy historycznych. Dla uczestników przygotowaliśmy zajęcia dotyczące plakatów filmowych, prowadzone m.in. przez prof. Krzysztofa Kornackiego, warsztaty o fake newsach oraz wizytę na wystawie „Filmobcy. Marzec’68” prezentującej oficjalne dokumenty, fotografie, plakaty oraz filmy z wypowiedziami naocznych świadków wydarzeń sprzed pół wieku – absolwentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Po ekspozycji oprowadzi reżyser Janusz Zaorski. Idealnym dopełnieniem spotkania będzie seans „Dworca Gdańskiego” Marii Zmarz-Koczanowicz, którego bogate opracowania można znaleźć na stronie Filmoteki Szkolnej.

Zajęcia są przeznaczone dla zorganizowanych grup szkolnych. Maksymalna liczba uczestników w jednym zgłoszeniu wynosi 30 osób. Udział wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy zaakceptować regulamin wydarzenia oraz wypełnić odpowiedni formularz internetowy:

– oprowadzanie po wystawie „Filmobcy. Marzec’68”

– warsztaty o fake newsach

– zajęcia z analizy plakatu filmowego

Filmowa gra miejska

Zajęcia z Filmoteki Szkolnej to także duża dawka dobrej zabawy! Po raz pierwszy podczas Festiwalu zapraszamy do udziału w filmowej grze miejskiej. Celem zabawy będzie odkrycie i złapanie tajemniczego… hochsztaplera! Ułatwią to zadania dotyczące dziesięciu dekad polskiej kinematografii. Wskazówki rozmieszczone zostaną na terenie festiwalu, stając się niepowtarzalną okazją do spotkania twórców i aktorów– może uda się zachęcić kogoś do pomocy w wykonaniu zadania!

Zajęcia są przeznaczone dla zorganizowanych grup szkolnych. Maksymalna liczba uczestników w jednym zgłoszeniu wynosi 30 osób.Udział wymaga rejestracji. Aby zarezerwować miejsca, należy zaakceptować regulamin wydarzenia oraz wypełnić formularz internetowy.

Jury Młodych

Najlepszy film Konkursu Głównego Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni wybierze Jury Młodych, złożone z laureatów pierwszych trzech miejsc drugiej edycji Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej: Alicji Czepli, Stanisława Brysia i Konrada Wojtowicza. Nastoletni jurorzy wręczą nagrodę dla zwycięskiej produkcji w trakcie Młodej Gali 43. FPFF. Udział w pracach Jury to okazja, by przeżyć niezapomnianą przygodę: zobaczyć najnowsze produkcje rodzimej kinematografii, poznać polskich twórców filmowych, gwiazdy filmowe, dziennikarzy i krytyków oraz udoskonalić swoje umiejętności.

Organizatorzy

Zajęcia odbywają się w ramach programu Filmoteka Szkolna prowadzonego przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytut Sztuki Filmowej.

Partnerzy: Pomorska Fundacja Filmowa, Strefa Mediów, Muzeum Kinematografii w Łodzi i Muzeum Miasta Gdyni.