KSIĘGOZBIÓR

Książki

Zbiór książek jest największym w Polsce specjalistycznym zbiorem wydawnictw i obejmuje:

 • prawie 30 000 polskich i zagranicznych książek z dziedziny filmu

Kolekcja

Zbiór zawiera m.in. encyklopedie międzynarodowe, opracowania dotyczące teorii filmu, a także poszczególnych dziedzin i gatunków filmowych, książki traktujące ogólnie o historii kina światowego i historii filmu poszczególnych krajów, jak również analizy dzieł filmowych czy biografie twórców i aktorów światowej kinematografii.

Filmoteka stale wzbogaca kolekcję dzięki nowym zakupom, wymianie z filmotekami i instytucjami zagranicznymi, darom instytucji, wydawnictw polskich i zagranicznych oraz osób prywatnych.


Czasopisma

Zbiór obejmuje:

 • ponad 1 000 tytułów czasopism

Kolekcja

Zbiór gromadzony jest od początku istnienia Filmoteki, czyli od 1955 roku. Składa się z przed- i powojennych polskich i zagranicznych czasopism z dziedziny kinematografii – poświęconych nie tylko historii, teorii i krytyce filmowej, ale również technice, systemom dystrybucji i produkcji.

Czasopisma pochodzą z prenumeraty, darów i wymiany z filmotekami zagranicznymi.

W kolekcji znajdują się m.in. czasopisma:

 • z Francji – „Positif”, „Cahiers du Cinéma”
 • z Wielkiej Brytanii – „Monthly Film Bulletin”, „Sight & Sound”
 • z Włoch – „Bianco e Nero”, „Cineforum”
 • z USA – „American Cinematographer”, „Cineaste”

oraz filmowe roczniki reklamowe z poszczególnych krajów.

Programy filmowe

Zbiór obejmuje:

 • 26 000 programów filmowych do filmów polskich i zagranicznych

Kolekcja

W skład kolekcji wchodzą obszerne broszury ze szczegółowymi informacjami o poszczególnych filmach, ich twórcach i aktorach, a także bogato ilustrowane foldery oraz jednostronicowe kinowe fiszki reklamowe.

Najcenniejszą część zbioru stanowią przedwojenne programy filmowe do produkcji polskich, niejednokrotnie będące jedynym świadectwem istnienia filmów.

 

Materiały literackie

Zbiór obejmuje:

 • ponad 50 000 materiałów literackich

Kolekcja

Zbiór gromadzony jest od początku istnienia Filmoteki, czyli od 1955 roku. Jest uzupełniany dzięki darom polskich i zagranicznych instytucji oraz osób prywatnych, a od 2005 roku Ustawa o kinematografii nakłada na producentów obowiązek przekazywania Filmotece materiałów dokumentacyjnych.

Na kolekcję składają się: scenariusze, nowele filmowe, scenopisy, listy montażowe i dialogowe, listy napisów, dokumentacja piśmiennicza pochodząca z realizacji filmów polskich oraz w mniejszym stopniu także zagranicznych filmów fabularnych dystrybuowanych w Polsce, jak również filmów, które nie były w Polsce rozpowszechniane.

Zbiór zawiera materiały literackie do większości polskich filmów wyprodukowanych po drugiej wojnie światowej, a także do projektów niezrealizowanych czy nieukończonych.

Kolekcja ta jest bezcennym źródłem wiedzy o historii polskiej kinematografii. Dzięki zgromadzonym w niej materiałom można prześledzić zmiany, jakim ulegała koncepcja filmu na etapie przedprodukcyjnym oraz poznać projekty, które z różnych powodów, często politycznych, nigdy nie trafiły na ekran. Wiele niezrealizowanych scenariuszy stało się w ostatnich latach przedmiotem zainteresowania badaczy, inne wciąż czekają na swojego odkrywcę.

W kolekcji znajdują się m.in.:

 • niezrealizowane scenariusze o Januszu Korczaku autorstwa Bohdana Czeszki, Ludwika Starskiego, Aleksandra Forda i Hanny Mortkowicz-Olczakowej
 • „zaangażowany” scenariusz 27-letniego Jacka Kuronia pt. „Egzamin dojrzałości”
 • scenariusz „Potopu” autorstwa Aleksandra Forda
 • oryginalna wersja scenariusza „Bramy raju” Jerzego Andrzejewskiego i Andrzeja Wajdy, dwukrotnie odrzucona przez cenzurę; ostatecznie film powstał za granicą
 • materiały do trzech dodatkowych, niezrealizowanych odcinków serialu „Janosik” (1974) w reżyserii Jerzego Passendorfera
 • niezrealizowany scenariusz serialu „Bracia Karamazow” autorstwa Aleksandra Ścibora-Rylskiego
 • niezrealizowane scenariusze Stanisława Barei, łącznie z ostatnim, zatytułowanym „Kilometr za horyzontem”, którego realizację reżyser planował tuż przed śmiercią
 • niezrealizowany scenariusz filmu „Dybuk” autorstwa Jerzego Stefana Stawińskiego i Krzysztofa Krauzego