EDUKACJA
OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

OLIMPIADA WIEDZY O FILMIE I KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

Inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu.

Olimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to inicjatywa edukacyjna o zasięgu ogólnopolskim, której celem jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych wiedzy o kulturze filmowej oraz nauk o komunikowaniu.

Podczas każdego z trzech etapów Olimpiady testowi zostaje poddana wiedza uczestników z zakresu polskiej i światowej kinematografii, środków filmowego wyrazu, gatunków dziennikarskich i komunikacji w social mediach. Dzięki jasnym zasadom oraz czytelnym wymaganiom uczestnicy mają szansę solidnie przygotować się do olimpijskich zmagań i stanąć do uczciwej rywalizacji.

Laureaci Olimpiady otrzymują wiele nagród m.in. indeksy na uczelnie wyższe w całym kraju, akredytacje na festiwale filmowe, książki i filmy.

Olimpiada organizowana jest przez Filmotekę Narodową – Instytut Audiowizualny przy wsparciu Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

www.fn.org.pl/olimpiada