AKTUALNOŚCI

Połączenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Filmoteki Narodowej
post
aktualności Połączenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego i Filmoteki Narodowej

1 czerwca 2017 rozpoczęła działalność Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny (FINA), nowa państwowa instytucja kultury, która powstała w wyniku połączenia Filmoteki Narodowej i Narodowego Instytutu Audiowizualnego. Do jej zadań należeć będzie między innymi gromadzenie, katalogowanie i restaurowanie dziedzictwa audiowizualnego, a także produkcja, rejestracja i upowszechnianie polskiej kultury audiowizualnej.