Niewidzialny narrator. Kto nam opowiada świat? Podsumowanie cyklu „Koniec / Początek. Świat wielkiej zmiany”

Przez kilka ostatnich miesięcy mieliśmy okazję poznawać obrazy kinematografii poruszające wątki sprzężenia rozwoju technologicznego ze zmianami kulturowymi. Seanse wieńczyły dyskusje pod patronatem prof. Andrzeja Zybertowicza, z udziałem gości takich jak Jacek Dukaj, prof. Paul Levinson, dr Grzegorz Lewicki, Edwin Bendyk czy Bronisław Wildstein.

W ramach pierwszego spotkania analizowano proces odchodzeniu od paradygmatu skryptualnego do ery post-piśmiennej, opartej w znacznym stopniu na percepcji pikturalnej i bezpośrednim transferze przeżyć. Uczestnicy spotkania, wspólnie z Jackiem Dukajem omówili też ograniczenia przekazu audiowizualnego, który w dużej mierze opiera się na odbiorze zmysłowym. Z kolei przy okazji projekcji Sieci Sidney’a Lumeta z 1976 roku poruszono wątki związane z szeroko pojętymi patologiami komunikacji masowej w demokratycznym społeczeństwie. Przeciążenie informacyjne na nieznaną wcześniej skalę prowadzi stopniowo do masowej niezdolności rozumienia otaczającego nas świata – podkreślał prof. Andrzej Zybertowicz. Po wyświetleniu kultowej Odysei kosmicznej Kubricka zaproszeni goście dyskutowali na temat koncepcji „poziomów złożoności” osiąganych przez cywilizację, źródeł energii i dylematów globalizacyjnych. Grawitacja w reżyserii Alfonsa Cuaróna, którą obejrzeć można było w Iluzjonie miesiąc temu stała się przyczynkiem do debaty nad kwestionowanym współcześnie rozumieniem natury człowieka. Symboliczne uwolnienie od tytułowej grawitacji okazało się przekleństwem, a materialnie rozumiany ciężar odnosił nas jednocześnie do wagi rzeczy w sensie metafizycznym.

 

pierwsze spotkanie z cyklu „Koniec / Początek. Świat wielkiej zmiany”. Andrzej Zybertowicz, Jacek Dukaj i Mateusz Werner
pierwsze spotkanie z cyklu Koniec / Początek. Świat wielkiej zmiany. Andrzej Zybertowicz, Jacek Dukaj i Mateusz Werner, fot. Marcin Oliva Soto / FINA

 

Kto nam opowiada świat

Ostatnie wydarzenie z serii odbyło się z udziałem dr hab. Marcina Napiórkowskiego – polskiego semiotyka kultury, publicysty, wykładowcy Instytutu Kultury Polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, który w swojej pracy badawczej zajmuje się mitologią współczesną, pamięcią zbiorową i kulturą popularną oraz dr Grzegorza Lewickiego – eksperta ds. nowych technologii, filozofa i publicysty związanego z Akademią Sztuki Wojennej oraz Polskim Instytutem Ekonomicznym.

Punktem wyjścia do debaty pod tytułem Niewidzialny narrator. Kto nam opowiada świat? okazał się Prestiż Christophera Nolana osadzony w Londynie przełomu XIX i XX wieku. Film ukazuje historię dwójki młodych iluzjonistów, których relacja przeradza się z początkowej przyjaźni w skrajną wrogość sprawiającą, że młodzieńcy rywalizują ostatecznie ze sobą bez żadnych skrupułów. Konstrukcja scenariusza sprawia, że przed widzem otwierają się coraz głębsze warstwy rzeczywistości, a w ich wnętrzu badane przez reżysera granice wiary, zaufania i ludzkich możliwości.

 

Grzegorz Lewicki, fot. FINA
Grzegorz Lewicki, fot. FINA

 

Podczas dyskusji po seansie zaproszeni goście wraz z publicznością rozmawiali na temat wpływu postępu technologicznego, cyfryzacji i digitalizacji codzienności na struktury społeczne, procesy demokratyzacji, a także życie publiczne. Zastanawiano się, na ile możliwe jest zmniejszenie polaryzacji, będącej palącym problemem współczesności. Przytoczone zostały badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, zgodnie z którymi, zanim zadawano ludziom bardziej szczegółowe pytania, odpowiadali bardzo konkretnie i zdecydowanie. Kiedy jednak dopytano, czy na pewno są świadomi, jaką treść niesie dane zagadnienie, ich odpowiedzi stawały się ostrożniejsze i bardziej wyważone.

Współczynnik hipopotama, czyli czego należy się bać

Prof. Marcin Napiórkowski i dr Grzegorz Lewicki poruszyli też temat strachu w kontekście sztucznej inteligencji. Aby zobrazować mechanizmy rządzące zjawiskiem posłużyli się tzw. „współczynnikiem hipopotama”. Zgodnie z tą metaforą, człowiek może realnie bać się ograniczonej liczby zjawisk – dlatego należy odróżniać to, co stanowi rzeczywiste zagrożenie, od tego co jest tylko pozornie niepokojące.

W dalszej części spotkania zatrzymano się na problemie nierówności społecznych. Dyskusja pokazała, że na tego typu globalne problemy, nawet z przyczyn czysto ekonomicznych, lekarstwem jest przeciwieństwo egoizmu.  Po przekroczeniu pewnej granicy, utrzymanie różnic jest o wiele droższe niż podzielenie się wpływem. Pokazało to dobrze zagadnienie szczepionek podczas pandemii – podzielenie się nimi prowadziło do wyrównania poziomu bezpieczeństwa.

fot. FINA

Co nas napędza

Kolejnym punktem dyskusji były zagadnienia związane z ekologią. Rozmówcy odwołali się do obrazu drzewa, które tym sprawniej rośnie, im lepiej jest zakorzenione. Analogicznie spojrzeć możemy na społeczeństwa i ich kulturę. Zwrócono uwagę na konserwatywny wymiar walki o środowisko naturalne, odwołując się przy tym do nauczania papieża Franciszka.

W podsumowaniu podkreślono, że punktem wyjścia dla pozytywnych zmian w omawianych kwestiach musi być sfera publiczna i są rzeczy, o które społeczeństwo musi zadbać wspólnie, mimo różnic. Tymczasem, często nasza rzeczywistość stanowi odzwierciedlenie filmu Prestiż – napędza nas nienawiść i wrogość do drugiego, zapominamy o celu i prawdziwych wartościach.

20. edycja Il Corso Polonia odbyła się w dniach 16–23 czerwca w Rzymie. Festiwal, organizowany przez Instytut Polski w Rzymie, na stałe wpisał się w kalendarz jako coroczne spotkanie z polską kulturą – od muzyki, przez literaturę, teatr i kino. Podczas pokazu ABC miłości wśród publiczności pojawiała się Maria Bonsanti, wicedyrektor włoskiej filmoteki Centro Sperimentale di Cinematografia – Cineteca Nazionale, oraz Prof. Dr. Hab. Luigi Marinelli z Uniwersytetu La Sapienza – najważniejszy i najsłynniejszy włoski polonista, członek PAN, doktor honoris causa UJ w Krakowie. Obecni byli również kompozytor Michele Sganga, producent filmowy Pier Francesco Aiello i słynny fotograf Michele Corleone.

Pokaz otworzył dr Michał Pieńkowski, który opowiedział o historii filmu oraz o ciekawostkach i zawiłościach związanych z jego produkcją. Michał Pieńkowski to specjalista od przedwojennego kina polskiego, konsultant wielu filmów i publikacji o tej tematyce. W Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym opracowuje i dokumentuje zbiory filmowe, a także bierze udział w rekonstrukcjach cyfrowych. Naukowo zajmuje się historią polskiej fonografii.

 

Filmoteka Narodowa – Instytut Audiowizualny poszukuje grafika, bądź studia animacji, które przygotuje odpłatnie trzy animowane spoty (7’’, 15’’ oraz 30’’) na potrzeby promocyjne Instytucji. Punktem wyjścia dla prac będzie projekt graficzny dostarczony przez FINA. Czas realizacji i odbioru animacji – do końca sierpnia br.

Zgłoszenie powinno zawierać portfolio (w formie elektronicznej) grafika lub studia animacji, które należy przesłać w terminie do dnia 5 lipca 2023 r. na adres email: kontakt@fina.gov.pl.

Zastrzegamy, że przesłane zgłoszenie nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy Prawo zamówień publicznych.

Szczegóły rozeznania rynku: 

Zadaniem Wykonawcy jest produkcja i montaż spotów animowanych zgodnie z wymaganą specyfikacją:

  • Produkcja animacji zgodnie z zaproponowanym przez Wykonawcę oraz zaakceptowanym przez Zleceniodawcę scenariuszem (storyboard)
  • Montaż efektów dźwiękowych lub/i muzyki zaakceptowanej przez Zamawiającego
  • Postprodukcja – montaż i udźwiękowienie spotów
  • Dokonanie ewentualnych korekt i przedstawienie ostatecznej wersji spotu;
  • Wykonanie i przekazanie Zamawiającemu kopii nośników wymaganych przez Zamawiającego. Ponadto Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wersję spotu możliwą do umieszczenia w Internecie, kinie oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

22 czerwca 2023 roku w Rzymie w ramach Festiwalu Il Corso Polonia organizowanego przez Instytut Polski, odbędzie się pokaz filmu ABC miłości w reżyserii Michała Waszyńskiego (1935). Będzie to pierwszy pokaz ABC miłości we Włoszech w wersji odrestaurowanej. Film zaprezentuje dr Michał Pieńkowski – wybitny filmograf i specjalista od przedwojennego kina polskiego.

ABC miłości, reż. Michał Waszyński, 79 min, 1935, Polska

Przezabawna komedia romantyczna nakręcona w 1935 w studiu Rex-Film przez Michała Waszyńskiego. Wyróżnia się wspaniałym scenariuszem Mariana Hemana i słynną muzyką Henryka Warsa. W głównych rolach wystąpili: Adolf Dymsza, Maria Bogda i Kazimierz Krukowski

Wincenty Poziomka, niespełniony artysta utrzymujący się z pisania kucharkom listów miłosnych, dostaje w spadku po stryju pół sklepu spożywczego pod warunkiem, że zaopiekuje się trzyletnią Basieńką, wnuczką stryja. Wkrótce Poziomka doprowadza sklep niemal do bankructwa. Mimo to zatrudnia Helenkę, w której kocha się od dłuższego czasu. Sam zaś dzięki protekcji sąsiada – znanego artysty – spełnia swoje marzenie o scenicznym debiucie.

Il Corso Polonia

20. edycja Il Corso Polonia odbywa się w dniach 16–23 czerwca w Rzymie. Festiwal, organizowany przez Instytut Polski w Rzymie, na stałe wpisał się w kalendarz jako coroczne spotkanie z polską kulturą – od muzyki, przez literaturę, teatr i kino.

W tym roku w ramach Festiwalu w Filharmonii Rzymskiej zagości zespół Dagadana. Na deskach Teatro Belli ukaże się spektakt Nella Testa Di W zainspirowany Wariatem i zakonnicą Stanisława Igancego Witkiewicza.

W siedzibie Instytutu Polskiego odbędzie się spotkanie z Francesco Cataluccio – włoskim redaktorem dzieł Gombrowicza, a dwa dni później dzieła poetyckie, fotograficzne i muzyczne pochodzące z Łemkowszczyzny.

 

 

Czas i miejsce:

Czas: 22.06, godz. 20.30

Miejsce: Nuovo Cinema Aquila, Via l’Aquila 66/74, Rzym

Więcej informacji na stronie Instytutu Polskiego.

 

Ilustracja: kadr z filmu ABC miłości, reż. M. Waszyński, źródło: Fototeka FINA

Wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz powiedział, że KRONIK@ jest odpowiedzią na zapotrzebowanie Polaków – stworzenie jednego miejsca, które pozwala na odnalezienie zasobów kulturalnych i naukowych polskiego państwa. – Chcemy, żeby nasze dobra kultury, nasza historia, nasze dziedzictwo także były dostępne w wymiarze cyfrowym, wymiarze XXI wieku – podkreślił minister.

Jarosław Czuba, dyrektor generalny w MKiDN powiedział, że dzięki dołączeniu do projektu KRONIK@, FINA będzie miała jeszcze większy zasięg w udostępnianiu swoich materiałów. – Cieszę się, że projekt KRONIK@ się rozwija o kolejne instytucje, o kolejne zasoby. Liczę na to, że w przyszłości następne instytucje ze sfery kultury będą dołączały do tego przedsięwzięcia, ponieważ rzeczywiście jest to przedsięwzięcie wyjątkowe skierowane do jak najszerszego grona odbiorców, dzięki któremu te zasoby będą poddane jeszcze lepszej, szerszej dystrybucji – mówił przedstawiciel MKiDN.

Robert Kaczmarek, dyrektor FINA powiedział, że to wyjątkowo ważny moment dla FINA, bo wkracza w zupełnie nową przestrzeń, a dalszy rozwój wiąże się z dalszymi wysiłkiem wielu osób i nakładami finansowymi. – Mam nadzieję, że te 5 tysięcy obiektów to tylko skromny początek naszego wkładu – stwierdził podkreślając, że spośród samych filmów fabularnych powstałych w latach 1945-1989, jeszcze 64,6% nie zostało zdigitalizowanych. Równolegle FINA wciąż poszukuje obiektów polskiej kultury poza granicami Polski.

Tysiące nowych obiektów w bazie Kroniki

Do procesu digitalizacji wybrano 200 materiałów filmowych oraz 4800 materiałów płaskich, takich jak scenariusze, zapisy kolaudacji, plakaty czy zdjęcia. Wśród filmów znajdują się przedwojenne i powojenne fabuły, dokumenty, kroniki oraz archiwalia. Ich olbrzymia część nigdy wcześniej nie była publikowana, mimo, że stanowi unikalne źródło wiedzy dla osób interesujących się filmem.

Plany FINA na najbliższe lata

Robert Kaczmarek opowiedział również o planach na rozwój FINA. Nastąpi przebudowa stron Ninateka.pl oraz Fina.gov.pl. Potrzeba również zakupić dodatkowy skaner do taśm 35 mm, powstał zespół specjalistów, w skład którego weszli m.in. specjaliści ds. digitalizacji i rekonstrukcji, informatycy, programiści, architekci systemów. Oprócz tego w latach 2024–2025 jest planowana modernizacja i rozbudowa budynku archiwum przy ul. Łąkowej w Łodzi, a także nowe archiwum przy ul. Wałbrzyskiej 3/5. – Mamy plany, aby nasze miejsce przy Wałbrzyskiej przekształcić w centrum digitalizacji i nowych technologii, aby to był hub myśli polskiej – powiedział dyrektor.

O bazie KRONIK@

Portal KRONIK@ to multiwyszukiwarka państwowych zasobów, z których można w prosty sposób tworzyć własne zbiory czy kolekcje oraz dowolnie wykorzystywać je w swoich pracach. Działa od 2022 roku. Pozwala na zebranie i udostępnianie w jednym miejscu zasobów polskiego dziedzictwa narodowego z zakresu nauki, kultury oraz administracji.

Obecnie dostępnych jest ponad 16 mln obiektów podzielonych na 72 kategorie, w tym.: książki, czasopisma, fotografie, grafiki i rysunki oraz zbiory muzealne. To ponad 3,5 petabajta danych. Umożliwia ona katalogowanie, szukanie powiązań z innymi obiektami oraz korzystanie zarówno w ramach badań naukowych, jak i działalności dydaktycznej czy popularyzatorskiej.

Na zbiory dostępne na kronika.gov.pl składają się zasoby m.in.: Biblioteki Narodowej, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Wojskowego Biura Historycznego, Muzeum Historycznego w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Wrocławskiego, Muzeum Sztuki w Łodzi, Telewizji Polskiej oraz archiwów państwowych.

Korzystanie z zasobów portalu kronika.gov.pl oraz udostępnianie za jego pośrednictwem cyfrowych zbiorów jest bezpłatne.

 

 

 

Na zdjęciu głównym: dyrektor FINA Robert Kaczmarek (z lewej) i wiceminister cyfryzacji Adam Andruszkiewicz w czasie konferencji w Kinie Iluzjon, 13 czerwca 2023, fot. FINA

Janusz Kapusta (ur. 1951) to ceniony rysownik, malarz, scenograf. Ukończył Wydział Architektury na Politechnice Warszawskiej. Studiował również filozofię w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. W 2010 roku uzyskał stopień doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Jest autorem jedenastościennej bryły, którą nazwał K-DRON – mającej zastosowanie w projektowaniu elewacji budynków, zabawek, gier, wyrobów jubilerskich czy nawet kołpaków samochodowych. Specjalizuje się w małych formach graficznych, plakatach, ilustracjach do magazynów i książek. Współpracuje z takimi pismami jak „The New York Times”, „The Wall Street Journal”, „The Washington Post”, „The Boston Globe”, „Graphis”, „Print” i „Rzeczpospolita”.

Jest laureatem m.in. nagrody za najlepszy rysunek prasowy opublikowany na świecie, którą otrzymał w Sintrze (Portugalia), pierwszej nagrody na międzynarodowym biennale rysunku prasowego w Teheranie (Iran) czy Grand Prix na międzynarodowym konkursie w Ankarze upamiętniającym 80. rocznicę Republiki Tureckiej.

Od 1981 roku przez prawie 40 lat mieszkał w Nowym Jorku. W 2020 roku wrócił na stałe do Polski.

Nagroda dla Janusza Kapusty

Artysta niedawno otrzymał Nagrodę im. Lecha Kaczyńskiego. Stało się to w czasie ostatniego Kongresu Polska Wielki Projekt, który zakończył się 4 czerwca w Warszawie.

„Janusz Kapusta posiadł rozległą wiedzę w zakresie sztuki, matematyki, geometrii i filozofii, przede wszystkim jednak ma nieprzebrane zasoby wyobraźni. Wystarczy powiedzieć, że to właśnie wyobraźnia pozwoliła mu zahaczyć się i przeżyć w Nowym Jorku, gdzie zastał go wprowadzony w Polsce stan wojenny. Z planowanych kilku miesięcy pobytu zrobiło się czterdzieści lat życia spędzonych poza krajem, na które zarabiał głównie rysunkami. Jest jedynym w historii «New York Timesa» rysownikiem, który może się pochwalić książką zawierającą ponad trzysta rysunkowych komentarzy publikowanych w tej gazecie. Żaden inny z wielu ilustratorów «Timesa» nie mógłby podobnej książki wydać, co najwyżej byłby to folder. Gazeta najbardziej ceniła w swoim współpracowniku łatwość i szybkość formułowania celnych komentarzy do zamieszczanych tekstów. Kapusta potrafił na poczekaniu stworzyć nie jeden, lecz kilka pomysłów, co było niesłychanie przydatne dla żywej i zmiennej tkanki gazety. Można powiedzieć, że był dla niej „pogotowiem ratunkowym”. Jest znakomitym obserwatorem – spostrzegawczym i przenikliwym. Jego rysunki są raczej wizualnymi aforyzmami niż prostymi ilustracjami do przedstawionego tekstu czy tematu. A każdy gest artysty, każdy pomysł albo projekt jest emanacją kartezjańskiego cogito ergo sum” – napisał w laudacji na cześć Janusza Kapusty historyk sztuki Paweł Sosnowski.

W czasie spotkania w FINA artysta przedstawi swoją twórczość, drogę artystyczną i intelektualną w formie prelekcji połączonej z prezentacją.

 

abstrakcyjny obrazek Janusza Kapusty z podpisem "ważny artysta to człowiek który wzbogacił nas wszystkich o siebie"

Czas i miejsce

Czas: 16.06, godz. 14.00
Miejsce: FINA, Wałbrzyska 3/5, Warszawa

Wstęp wolny

 

 

Na zdjęciu: Janusz Kapusta przemawia w czasie XIII Kongresu Polska Wielki Projekt, mat. Fundacji PWP

Pokaz animacji Samogłoska odbywa się w ramach jednego z pięciu bloków prezentujących polski film animowany Focus on Poland na festiwalu Animafest w Zagrzebiu. Przegląd filmów animowanych z całego świata trwa od 5 do 10 czerwca.

Samogłoska, reż. Krzysztof Kiwerski, 7 min, 1982, Polska

Film Samogłoska Krzysztofa Kiwerskiego pochodzi z 1982 roku. Jest to surrealistyczna animacja z postaciami ludzkimi i literkami w roli głównej. Przy tworzeniu filmu udział brali udział m.in. kompozytor Marek Wilczyński (odpowiedzialny za elektroakustyczną muzykę, którą słyszymy w filmie) i legenda polskiej animacji Otokar  Balcy (udźwiękowienie). Obraz powstał w krakowskim Studiu Filmów Animowanych. Film otrzymał w 1984 roku wyróżnienie specjalne FICC – w zestawie retrospektywnym Studia Filmów Animowanych – na XXX Międzynarodowym Festiwalu Filmów Krótkometrażowych w Oberhausen.

 

Krzysztof Kiwerski

Reżyser filmów animowanych, scenarzysta, pedagog, artysta. Absolwent wydziału Malarstwa krakowskiej ASP w Pracowni Rysunku Filmowego. Uprawia malarstwo i grafikę komputerową. Zrealizował ponad 38 filmów animowanych i brał udział w ponad 100 wystawach na całym świecie. Laureat wielu nagród w dziedzinie malarstwa i filmu.

Animafest Zagrzeb 2023

33. edycja Światowego Festiwalu Filmów Animowanych – Animafest Zagreb 2023 odbywa się w dniach 510 czerwca w Zagrzebiu. Widzowie mogą obejrzeć 300 filmów, w tym 20 premier światowych. Zaproszonych zostało 400 autorów, mają miejsce warsztaty, wystawy i prelekcje, prowadzone m.in. przez legendy świata animacji – Suzanne Buchan i Williama Kentridge.

Zapoczątkowany 1972 roku festiwal szybko stał się jednym z najważniejszych międzynarodowych chorwackich wydarzeń kulturalnych i zarazem drugim najstarszym festiwalem na świecie poświęconym animacji.

Czas i miejsce

 Czas: pokaz Samogłoski odbędzie się 9 czerwca o godz. 15.30

Miejsce: teatr &TD w Zagrzebiu, Savska cesta 25

Program Animafest Zagreb 2023 znajduje się na stronie festiwalu.

Wielka Droga to pierwszy powojenny fabularny film polski wyprodukowany w 1946 roku we Włoszech. Opowiada historię miłosną Adama i Ireny, pary narzeczonych rozdzielonych podczas II wojny światowej, która rozpoczyna się dla nich oblężeniem Lwowa w 1939 i wywózkami na Syberię. Ich ponowne losy krzyżują się na początku formowania Armii Andersa w ZSRS, a następnie podczas przemarszu przez Iran, Irak, Palestynę, Egipt, aż po kampanię włoską.  Film zawiera archiwalne materiały dokumentalne zrealizowane przez Czołówkę Filmową Wojska Polskiego podczas podróży II Korpusu Polskiego na trasie przemarszu, ćwiczenia oraz udział w operacjach wojskowych z przygotowaniami do bitwy o Monte Cassino na czele.

 

 

plakat festiwalu Nitratnog

25. Festiwal Filmu Nitro

Tegoroczna, 25. edycja słynnego na całym świecie festiwalu odbędzie się w dniach 6–15 czerwca pod hasłem „Nitrat 25”. Podczas dziesięciu dni Festiwalu, publiczność będzie mogła zobaczyć 43 filmy z 23 krajów Europy, Azji i Ameryki Północnej.

Widownia będzie mogła zobaczyć słynne filmy takich reżyserów jak Ernst Lubitsch, Michał Waszyński, Jean Epstein, Moritz Stiller, James Cruz, Julien Divivier, Viktor Turžanski, Leitao de Barros, Werner Hochbaum, Hiroshi Shimizu, Max Ofils, Mario Soldati, Christian Jacques, Marton Keleti, Mihail Kalatozov, Mario Monicelli, Aldrich Lipski i wielu innych.

Filmoteka ugości ponad trzydziestu dyrektorów filmotek, historyków filmu, archiwistów i innych specjalistów z 15 krajów. Będzie to okazja do nawiązania nowych znajomości i współprac, dyskusji o ważnych tematach z zakresu nauki archiwizacji, wymian doświadczeń, pomysłów i programów.

Czas i miejsce

Czas: pokaz Wielkiej Drogi odbędzie się 13 czerwca o godz. 16.00

Miejsce: wszystkie wydarzenia w ramach 25. Festiwalu Filmu Nitro odbędą się w siedzibie Filmoteki Jugosłowiańskiej pod adresem Uzun Mirkova 1, 11000 Beograd.

 

Cały program „Nitratnog” znajduje się na stronie festiwalu.

 

Ilustracja: kadr z filmu Wielka Droga, reż. M. Waszyński

Zapraszamy na przegląd twórczości reżysera Lecha Majewskiego w Filmotece Narodowej – Instytucie Audiowizualnym. Przez cały czerwiec w każdą niedzielę będziemy pokazywać filmy jednego z najbardziej oryginalnych współczesnych polskich reżyserów. Pokazy będą połączone z debatami filmoznawców, muzykologów, literaturoznawców, historyków sztuki i kulturoznawców. Lech Majewskim jest gościem FINA, prowadzi warsztaty i bierze udział w spotkaniach.

Lech Majewski jest nie tylko rozpoznawalnym na całym świecie reżyserem filmowym, teatralnym i operowym, ale i pisarzem, poetą, scenarzystą, malarzem. Jest członkiem Amerykańskiej Gildii Reżyserów Filmowych (DGA), Amerykańskiej Gildii Scenarzystów Filmowych (WGA), Europejskiej Akademii Filmowej, Amerykańskiej Akademii Filmowej (AMPAS) oraz Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatne.

Program

4.06, godz. 16.00 Lech Majewski nieznany w Polsce, znany na świecie

FINA Wałbrzyska 3/5, sala Ziemia Obiecana

Prowadząca: prof. Dagmara Drzazga

 

Dolina Bogów, reż. Lech Majewski, 131 min, 2019, Polska, Luksemburg, USA

Film splata ze sobą trzy wątki: pierwszy to archaiczna legenda Indian Navajo o bogach zamkniętych w skałach doliny zwanej Valley of the Gods. Drugi jest historią najbogatszego człowieka, Wesa Taurosa. Dotknięty osobistą tragedią, Tauros żyje w ukryciu przed światem i tylko od czasu do czasu ukazuje się publicznie. Trzeci wątek jest historią narratora, Johna Ecasa, pisarza, który pracuje jako copywriter w firmie Taurosa. Po traumatycznym rozstaniu z żoną, szukając wyjścia z impasu, John zaczyna pisać biografię swego szefa i przyjmuje zaproszenie do jego posiadłości. W tym czasie firma Taurosa, eksploatująca rudę uranu, wykupuje Dolinę Bogów, aby drążyć tunele w świętej ziemi. Zburzony spokój przodków Navajo sprawia, iż skały rodzą mściciela…

 

11.06, godz. 16.00 Autobiografia Lecha Majewskiego

Iluzjon, sala Stolica

Prowadzący: prof. Piotr Zawojski (we współpracy z Instytutem Teatralnym)

 

Onirica, reż. Lech Majewski, 98 min 2013, Polska (SEANS DODATKOWY O GODZ. 14.00)

Filmowa eksploracja straty i duchowego odkupienia. Akcja toczy się w 2010 „roku plag” dla Polski naznaczonym mroźną zimą, wiosennymi powodziami i katastrofą samolotu, która odebrała życie prezydentowi Lechowi Kaczyńskiemu i wielu innym, a także erupcją islandzkiego wulkanu, który sparaliżował ruch lotniczy oraz pożarami lasów w Rosji. W tężejącej atmosferze wydarzenia te znajdują odzwierciedlenie w osobistej tragedii, której doświadcza młody wykładowca literatury, Adam. Gdy w wypadku samochodowym traci swoich najbliższych, porzuca pracę wykładowcy i zostaje kasjerem w supermarkecie. Jedyną lekturą tego mrocznego czasu staje się Boska Komedia Dantego.

Ostatnia część tryptyku, w którego skład wchodzą dwa wcześniejsze filmy: Ogród rozkoszy ziemskich (2004) oraz Młyn i krzyż (2011). Razem z Oniriką te trzy filmy odwołują się do twórczości wielkich artystów; Boscha, Bruegela i Dantego i są próbą współczesnego dialogu z ich symbolicznym dziedzictwem.

 

Pokój saren, reż. Lech Majewski, 90 min, 1997, Polska

Utwór oparty na autobiograficznych wątkach jest przeniesieniem w świat filmu wcześniejszej inscenizacji opery o tym samym tytule.

Podstawą libretta stały się młodzieńcze wiersze Majewskiego z tomu Mieszkanie – poetycka wizja życia trzyosobowej rodziny mieszkającej w starej kamienicy. Ojciec zajmujący się kolekcjonowaniem znaczków, matka krzątająca się po domu i syn – wrażliwy, zamknięty w sobie poeta. Wraz z nadejściem wiosny mieszkanie zaczyna ożywać, kiełkują rośliny, tryska źródło, wyrasta bujna trawa. Jesienią pojawiają się sarny, ze ścian opada tynk, zimą zaś z lodówki dobywa się śnieżna zamieć.

 

18.06, godz. 16.00, Literatura, muzyka, malarstwo – twórczość wieloraka Lecha Majewskiego

Iluzjon, sala Stolica

Prowadząca: prof. Dorota Heck

 

Wojaczek, reż. Lech Majewski, 89 min, 1999, Polska

Ostatnie dni z krótkiego i tragicznego życia Rafała Wojaczka – poety i buntownika PRLu, który popełnił samobójstwo w wieku 27 lat.

Jego poezja odcisnęła niezwykłe piętno na pokoleniach Polaków, bowiem świadomy potrzeby mitu w tych nijakich czasach, Wojaczek nasycił swą legendą rzeczywistość socjalistycznej Polski. Leczył się psychiatrycznie, walczył z alkoholizmem, narażał na ciągłe konflikty z prawem. Jego życie i twórczość uległy takiemu przemieszaniu, że stały się jednością – legendą.

Film jest portretem poety, który „żył tak, jak pisał, i pisał tak, jak żył”. Utrzymany w czarno-białej tonacji lapidarny zapis wychodzi jednak poza ramy życia jednostki, tworząc bardziej uniwersalne spojrzenie na kondycję artysty w rzeczywistości, w której nie ma dla niego miejsca. Niezwykły opis napięć psychicznych i emocjonalnych powstałych pomiędzy wrażliwą jednostką a otoczeniem osadzony jest w przygnębiających realiach Polski lat sześćdziesiątych – w scenerii brudnych ulic, dworców kolejowych, tanich barów serwujących wódkę i śledzia rozgrywa się dramat młodego człowieka.

 

25.06, godz. 15.00 Bóg. Kultura. Nieśmiertelność. Wyrazić zmysłami niedostępne

Iluzjon, sala Stolica

Prowadzący: Robert Tekieli

 

godz. 15.00 Młyn i krzyż, reż. Lech Majewski, 91 min, 2011, Polska, Szwecja

Film, osadzony w roku 1564 – tym samym, w którym Pieter Bruegel namalował swoje arcydzieło Droga na Kalwarię – splata pasję Chrystusa z pasją Flandrii uciskanej politycznie i religijnie przez Hiszpanów. W tym kontekście Bruegel, najwybitniejszy filozof pośród malarzy, jawi się jako Szekspir Flandrii a jego obraz opowiada o tragedii historii i wartości tolerancji.

Spomiędzy przeszło pięciuset postaci w obrazie, scenarzyści wybrali tuzin osób, których losy łączą się ze sobą w filmie. Rutger Hauer odtwarza postać Petera Bruegela; Michel York gra bankiera i kolekcjonera obrazów, Jonghelincka, zaś Charlotta Rampling występuje w roli Marii.

Młyn i Krzyż jest dla Majewskiego zupełnie nowym wyzwaniem – aby odtworzyć świat flamandzkiego mistrza zdjęcia budowane są wielowarstwowo z użyciem najnowszych technik grafiki komputerowej oraz efektów 3D.

 

godz. 19.00 Angelus, reż. Lech Majewski, 106 min, 2001, Polska

„Śląskie Sto lat samotności” oraz „komedia metafizyczna” entuzjastycznie przyjęta przez widzów i krytyków.

Punktem wyjścia jest prawdziwa historia: dzieje niezwykłego fenomenu, jakim była janowska gmina okultystyczna działająca na Śląsku, złożona z grupy różokrzyżowców-górników poszukujących kamienia filozoficznego.

Chociaż akcja filmu rozpoczyna się w roku 1953, poprzedzają ją sceny retrospektywne z roku 1937, kiedy to w gronie uczniów umiera Mistrz. Na łożu śmierci namaszcza swego następcę Teofila i przekazuje – oprócz tajemnych ksiąg i znaków – potrójne proroctwo: wybuch wielkiej wojny, inwazję świata astralnego i rządy jego demonów oraz zniszczenie ludzkości przez promień Saturna, kiedy ta ostatecznie sprzeniewierzy się prawu moralnemu i boskiemu.

Wybuch II wojny światowej i późniejszy stalinizm, członkowie gminy odczytują jako wypełnienie się dwóch proroctw. W obawie przed trzecim i ostatnim apokaliptycznym proroctwem, przystępują do działań mających na celu ocalenie ziemi poprzez złożenie ofiary – niewinnego młodzieńca.

Pokazy na Ninatece

W ramach przeglądu filmy Lecha Majewskiego prezentowane będą przez cały miesiąc na Ninatece. Każdy z nich będzie pokazywany przez tydzień. W tygodniu poprzedzającym każdą tematyczną niedzielę będą pokazywane filmy nawiązujące do problematyki wiodącej niedzielnej debaty.

 

28.05 – 3.06 Ogród rozkoszy ziemskich & Więzień Rio

 

28.05 – 3.06 Ogród rozkoszy ziemskich & Więzień Rio

 

4–10.06 Lot świerkowej gęsi & Ewangelia według Harry’ego

 

11–18.06 Szklane usta & Basquiat

 

19–25.06 Onirica & Pokój saren

 

26–30.06 Młyn i krzyż & Cuba libre